Hur länge tror man att det går att undanhålla sanningen?

Frågetecknen hopar sig.

Så sent som idag kräver Göran Falk, i en skarpt formulerad insändare, papperen på bordet i allt som rör ombyggnaden vid torget.
Han har begärt detta tidigare men kommunen har inte lämnat ut handlingarna.
Märkligt eftersom det klart rör sig om allmänna handlingar som vem som helst har rätt att ta del av.

Även jag har tidigare ställt samma fråga och då fått ett halvt svar, nämligen att man upphandlat arbetet av Skanska för drygt 800.000 kronor exkl. asfaltering.
Jag har nu påmint om att jag vill ha den kompletta kostnaden redovisad samt dessutom få besked om vilket regelverk man använt vid upphandlingen.
Det synes inte ha förekommit något anbudsförfarande och EU:s regler sätter en gräns vid direktupphandling med ca 500.000 kronor.

Strömstads Nyheter har grävt upp samtliga dokument som visar vilka beslut som fattats av politikerna och där kan man se att mycket övrigt är att önska.
Precis som socialdemokraterna påpekat sprider centerpartiet en ren osanning när de påstår att S skulle ha deltagit i ett beslut som fått det resultat vi nu ser.

Alltså gäller för de ansvariga att, utan ytterligare dröjsmål, redovisa både hur beslut fattats, av vem, och hur mycket kalaset kostat.

Canning
Som en direkt konsekvens av Dafteryds påstående om en ”mycket noggrann kostnadsberäkning” begärde jag i maj månad besked om kostnaden för att spränga  och transportera bort delar av Röudden.
Jag fick då besked från Tekniske chefen att beloppet inte kunde redovisas förrän i juni.
När detta inte skedde  påminde jag och fick svaret att det skulle dröja till efter semestern.
Semestrarna är nu över och jag har påmint ännu en gång.
Så snart jag har svaret kommer ni att kunna läsa det här på bloggen.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Feministiskt Initiativ ställer upp i valet.

FI ställer upp i kommunvalet i höst.

Det blir intressant att se om man denna gång lyckas få ihop erforderligt antal röster för att erövra ett mandat.
Förra gången fick man sju röster och därför behöver man locka ytterligare ett par hundra för att komman in i fullmäktige. Kanske det lyckas men då måste man få fler röster än man fick i riksdagsvalet 2014, 181 röster.

Lite märkligt att fjärdenamnet på valsedeln, Johanna Johander, även återfinns på femtonde plats på Vänsterpartiets valsedel.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

I have a dream!

Jag har en dröm om att nästa mandatperiod skall bli annorlunda.

Vi har upplevt en mandatperiod där prestige betytt mer än något annat.
Samarbetsklimatet har varit under all kritik vilket resulterat i sanslöst många voteringar till ingen nytta. Både i styrelser/nämnder och i fullmäktige.
Det blir ingen demokrati när ena halvan konsekvent kör över den andra.
Så kan vi bara inte ha det i fortsättningen, alltför mycket står på spel.

Vi måste se till att bemanna stadshuset med politiker som inte bara ser sig själv i spegeln utan inser att det finns bra förslag att hämta även hos andra.
Politiker med förmåga att lyssna också på medborgarna och visa lite ödmjukhet.
Dessvärre har det varit lite av den varan de senaste fyra åren.
Vi har begåvats med några politiker som satt i system att upplysa allmänheten om sin egen förträfflighet istället för att ta till sig kritik och så sakligt som möjligt försvara och förklara sina ställningstaganden. Utan att skylla på andra.

Allmänheten är hjärtligt trött på vi-vet-bäst-politik och kommer inte att acceptera ytterligare en mandatperiod där ledande partier har den inställningen.

Kommunen står inför stora utmaningar och skall problemen med omsorgen, skolan, bostadsbyggandet och inte minst ekonomin kunna lösas måste det till ett samarbete värt namnet.
Då kommer det inte att finnas utrymme för politiker som Peter Dafteryd, Åsa Torstensson, Hans-Inge Sältenberg och Bengt Bivrin som samtliga med ojämna mellanrum visar upp en besserwissermentalitet vi gott kan vara utan.

Det vi behöver är lagspelare som mera ser till innehållet i de förslag som dyker upp än var de kommer ifrån. Politiker som inte är så prestigebundna att de slår dövörat till så snart ett förslag från oppositionen dyker upp.

Väldigt lite inom kommunpolitiken handlar om ideologi, för det mesta är det fråga om krass verklighet och förmåga att, inom rimliga gränser, leva upp till medborgarnas krav och önskemål och vara noga med hur skattepengarna används.

Jag hoppas att drömmen slår i den 9 september.

Fram till valet kommer vi att gå igenom många ärenden och frågor som vi anser kunnat lösas betydligt bättre om man inte varit så låst i sina positioner.

Publicerat i Politik | 18 kommentarer

Samlar Dafteryd till en kennel!

  

Dags att plocka fram pudlarna Dafteryd!

Först presenterade han obevisade anklagelserna om personangrepp
Sedan kom lögnen om ”den mycket noggranna kostnadsberäkningen” för Canning
Idag påstår han att alla beslut är förankrade i respektive nämnd.

Osanningar hela vägen.
Dags att plocka fram pudlarna.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Varför har Dafteryd så svårt att hålla sig till sanningen?

I dagens STNB meddelar Peter Dafteryd (C) att alla beslut som tagits har förankrats i respektive nämnd.

Låt oss då ta ett enda exempel som tyder på motsatsen

Dafteryd säger i sin insändare följande:
Det ”hittas inte på försök på egen hand”, utan alla åtgärder förankras i och beslutas av ansvarig nämnd – det vill säga av de beslutsfattare som invånarna valt i demokratisk
ordning.

Detta skriver Socialdemokraterna om ombyggnaden vid torget:
Följande åtgärder beslutades i tekniska nämnden:
– markera cykelväg med linjemålning utmed västra sidan av S Hamngatan
– skylta cykelvägen
– ett körfält med en bredd på 3,75 m
– sidoförflytta busshållplatserna
Besluten var att testperioden skulle vara till 31 maj 2018, som längst. Om testet utföll positivt skulle lösningen bli permanent.
Ovanstående förslag ställde sig socialdemokraterna tillsammans med övriga partier i tekniska nämnden sig bakom.
Men, det som har skett i centrum är INTE det som beslutades i tekniska nämnden 2017-10-17 samt 2017-12-12.
Det gjordes en större ombyggnad av centrum förbi Torget som inte kan ses som annat än permanent. Med facit i hand kan alla se att detta inte blivit bra med mycket köer och trafikkaos som resultat.
Kent Hansson och Rolf Rask
ledamöter för Socialdemokraterna i Tekniska nämnden

Att socialdemokraterna har rätt kan man lätt konstatera genom att läsa protokoll från Tekniska nämndens sammanträden.
Det borde också Dafteryd gjort, innan han skrev sin insändare.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Tore Lomgårds insändare, ocensurerad!

På min begäran har Tore Lomgård översänt den insändare som tidningen valt att delvis refusera.

Lomgård meddelar att hans avsikt var att insändaren skulle publiceras i sin helhet och därför gör vi det här och nu.
I en ambition att kunna förändra och göra samhället bättre samt kunna göra skillnad väljer en och annan att lägga tid och engagemang på politiskt arbete. Det övergripande målet är för många lika, oavsett politisk åskådning, medan vägen dit ofta skiljer sig åt. En fri och öppen debatt är därför förutsättningen för en väl fungerande demokrati.
Jag menar inte att vare sig Sören Eriksson eller Lars Georgsson har överträtt lagens gränser för yttrandefriheten. Långt därifrån. Det gjorde heller inte Alf Enerström m fl då de på 1970 – 80 talet drev en mycket osmaklig kampanj riktad mot Olof Palme som person. Möjligen gick Enerström längre än vad Eriksson och Georgsson gör, men deras inlägg innehåller ändå en hel del fullständigt onödiga och meningslösa personliga omdömen om skilda personer. Jag menar därför att ni, trots vuxen ålder, inte visar den mogenhet i debatten som man skulle kunna begära.
I min tidigare insändare vädjade jag om en debatt i sakfrågor utan personangrepp. Jag kan inte tolka er reaktion på annat sätt än att ni har en annan åsikt i den frågan.
Med detta väljer jag att avsluta debatten i frågan.
Tore Lomgård (C)

Kommentarer Sören Eriksson
När Tore Lomgård skriver i en insändare ”Möjligen gick Enerström längre än vad Eriksson och Georgsson gör” passerar han alla tänkbara anständiga gränser när det gäller personangrepp.
Alf Enerström var en uttalad Palmehatare som under mer än tio år drev en hatpropaganda som går till historien som en av de smutsigaste som någonsin förekommit.
Han gick till och med så långt att han anklagade Palme för att ha låtit mörda Enerströms son som omhändertagits av sociala myndigheter. Dessutom sköt Enerström en polis när han, på grund av att han inte betalat hyra, skulle avhysas från sin lägenhet.
Han dömdes till försök till dråp, försök till grov misshandel och grovt vapenbrott.
Domen blev rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.
Under tiden han befann sig på kliniken ansåg Enerström att han utsatts för mordförsök med hjälp av en ”strålkanon”,” Göran Perssons elektromagnetiska lobotomeringsmaskin”
Det är alldeles uppenbart att Tore Lomgård inte drar sig för någonting i attacken på meningsmotståndare.
Att ens antyda en jämförelse mellan vår aktivitet med Alf Enerströms är så oförskämt att det gränsar till ärekränkning.
Om detta är representativt för hur centerpartiet vill föra debatten är det värre ställt än jag trodde.
Lomgård lägger i dagen ett förakt för andra människor som han borde hållit inne med.
Han skriver att han vill ha en debatt om sakfrågor men när sakfrågor framställs av både mig och Georgsson blir han svaret skyldig.
Det är alldeles uppenbart att Lomgårds avsikt med insändaren inte alls var att få igång en debatt om sakfrågor utan att fortsätta de meningslösa påståendena om personangrepp.
Samtidigt som han själv, med all önskvärd tydlighet, ägnar sig åt kvalificerade personangrepp.
Då kan man fundera över, som Lomgård skriver, vem det är som ”inte visar den mogenhet i debatten som man skulle kunna begära.”

Publicerat i Politik | 18 kommentarer

Det är inte medborgarna som är i centrum för centern!

Åsa Torstenssons uttalanden vittnar om att hon hellre ser till vissa företagares väl och ve än till medborgarnas krav och önskemål.

Inte i några av hennes inlägg eller i reportage i tidningen nämns allmänheten som en faktor i spelet om centrum.
Där talas uteslutande om handlare, verksamhetsutövare och kommunen.
Med kommunen menar man då några få utvalda politiker från majoriteten samt en hel uppsjö av tjänstemän.
Inte en enda privatperson finns med i samlingen som ”beslutar” om vad som är bäst för Strömstad.

En person som har så liten förståelse för allmänhetens krav och önskemål får svårt att leva upp till de krav som ställs på ett kommunalråd.
Om man inte jobbar för att få folk med sig kommer man att få dem emot sig och det är ingen bra egenskap.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Centerpartiet, nej tack!

Jag fick en fråga, vad har du emot Centerpartiet?

För mig som varit med i den politiska hetluften under många år är den frågan lätt att besvara.
I grunden är det fråga om Maktbegär och Maktfullkomlighet.

Maktbegäret tar sig uttryck i centerns inställning till hur de ledande positionerna skall fördelas.
Först kommer centern, sedan kommer centern och först därefter kan det eventuellt bli något över för de övriga i koalitionen. Enkelt att konstatera genom att studera hur det ser ut just nu.  Centern ha ordförandeposterna i KF, KS, Tekniska, Sociala och Strömstadslokaler samt vice ordförandeposterna i Barn- och utbildning och Miljö- och bygg.
Till den som till äventyrs tror att detta är ett nytt fenomen kan jag meddela att så är det alls inte. Vi är fortfarande några levande individer som har förskräckande erfarenheter av centerns maktbegär. Förhandlingar efter vunna val var rena rysare när makten skulle fördelas.

Maktfullkomligheten tar sig uttryck i att centern har oerhört svårt att ta till sig förslag från något annat parti, oavsett de tillhör oppositionen eller den egna majoriteten.
Att så är fallet kan man lätt konstatera genom att studera L- och Mp-programmen från 2014 års val. För dessa båda partier bidde det ingenting.
Därför rimmar Åsa Torstenssons uttalande om att ge och ta synnerligen illa.
Det skulle vara intressant att höra i vilka frågor hon anser att koalitionspartierna vunnit över centern.
Kontakter med politiker (icke centerpartister) inom majoriteten visar på en verklighet som går stick i stäv mot Åsa Torstenssons uttalande.
Den genomgående inställningen är ”Centerpartisterna lyssnar inte, de är sig själva nog”

Framgångar tillskrivs centern, motgångar beror på andra.
Händer något som upplevs positivt är inte centern sena att ta åt sig äran.
Sker det omvända påpekar man att det beror på omständigheter över vilka centern inte själva kunnat råda.

Centerpartiet utnyttjade Kristdemokraternas oerfarenhet.
När centern lockade med Kd i koalitionen för att med deras enda mandat skapa en majoritet tog Kd inte tillvara på det gyllene tillfället.
Kd kunde ju utan vidare krävt en framträdande post för att säkra majoriteten men det gjorde man inte och därför fick de heller inget. Centern vill gärna ha makten men inte gärna dela med sig. Inte ens en ynka viceordförandepost unnade man det parti som blev garanten för att centern skulle få förmånen att leda kommunen och besätta merparten av alla tunga poster.

Det stora dilemmat för Centerpartiet
Jag vill ändå påpeka att det finns många bra centerpartister. Helt vanliga människor med helt sunda åsikter.
Problemet är bara att dessa ”vanliga” medborgare aldrig får chansen att påverka partiets agerande. Den styrande trojkan har makten och släpper ogärna fram någon med avvikande eller medlemmar med en mera samarbetsvillig inställning.
Detta är det stora dilemmat för centern. Det är så lågt i tak att många inte ens orkar resa sig för att hävda att partiet borde överge sin nuvarande inställning till de andra partierna, vara mer pragmatiska och betydligt bättre lyssnare.
Men, för den maktberusade ledningen i centern är detta inget man tar till sig.
Om man lyssnat mer på sina gräsrötter hade förutsättningarna för framgång varit helt annorlunda.
Nu måste man istället koncentrera sig på att begränsa förlusten i det kommande valet.

Märklig prioritering
Istället för att använda sina resurser för att försöka övertyga väljarna genom att presentera ett program som ter sig lockande har man offrat massor av tid för att kasta sig över dem som haft den dåliga smaken att kritisera partiets många märkliga ställningstaganden.
Istället för att försvara och förklara har man presentera osanningar och förfasat sig över att tonen i kritiken inte är god nog.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Talande tystnad!

När Lomgård fortsätter tiga ökar misstänksamheten

Tore Lomgård verkar inte ha det som liknar intresse för att bringa klarhet.
Istället håller han sig undan från alla sociala media, inkl. sin egen Facebooksida.

Emellertid kanske vi inte behöver vänta särskilt länge för att få veta vad som egentligen stod i det mejl Lomgård sände till tidningen.
Det har yppats sig andra möjligheter att reda ut vad som hänt.
Någon säger sig ha tillgång till mejlet och vi får se om det går att få grepp om innehållet.

Fortfarande har dock Lomgård själv chansen att skicka över mejlet till mig. Eller lägga ut det på sociala medier. Då kan han ju också komplettera med eventuella förklaringar.
Eller, om det inte finns något att förklara, bara bekräfta att mejlet stämmer med insändaren.

Tyvärr, för varje dag som går, ter det sig alltmer osannolikt att så skulle vara fallet. Jag blir mer och mer övertygad om att det i mejlet finns meningar som Lomgård helst inte vill skall komma till allmänhetens kännedom.
Jag får nog fortsatt lita på den person som säger sig ha tillgång till Lomgårds mejl.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Innan den politiska lekplatsen blir lekplats för barn!

Zentrale das(s) Zentrum partei

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Från Tore Lomgård intet nytt.

Tore Lomgård (C) vill inte bekräfta att den insändare som fanns i torsdagens tidning stämmer med den han skickat in.

Därför blir det alltmer sannolikt att hans insändare, till delar, refuserats av tidningen.
Skulle så vara fallet blir frågan ännu mer intressant.
Vad är det Lomgård skrivit som inte tål dagsljus?

Kommunens agerande är minst lika underligt.
Kommunen har läst Lomgårds mejl och då kunnat konstatera att texten i mejlet berör mig som person. (Att så är fallet framgår av den insändare som publicerats)
Lika fullt anser kommunen att jag inte skall ha rätt att få ta del av det aktuella mejlet.
Vad är det man försöker skydda, knappast offentlighetsprincipen.

Om det är så att Lomgårds insändare delvis refuserats av tidningen finns ju alla möjligheter för honom att publicera den ursprungliga texten i annat media. Till exempel på sin egen Facebooksida, Centerpartiets Facebooksida eller här på bloggen.

Men, har tidningen inte refuserat insändaren är det ju den enklaste sak i världen att bekräfta det. Eller hur Tore Lomgård?

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En nuvarande, en avgående och en före detta!

  

En nuvarande, en avgående och en före detta riksdagsledamot vill bilda en ny majoritet i Strömstad.

I alla fall om Mikael Cederbratt får sin vilja igenom.

Det blir lika lätt som att blanda vatten med olja.
Liberalerna har genomlidit en hel mandatperiod utan att få igenom ett enda eget förslag.
Moderaterna har tillhört oppositionen och röstat emot majoriteten massor av gånger.
Hur denna trio överhuvudtaget skall kunna samsas om någonting som helst är tiotusenkronorsfråga.

Om M och L lever tron att de, i ett samarbete med C, skulle få ett avgörande inflytande på politiken borde de nog tänka till ytterligare en gång.
Centerpartiet i Strömstad är inte direkt känt för att kompromissa eller att låta andra partiers tankar vinna över de egna.
Inte ens om L och M blir större än centern kan några framgångar garanteras, det är förhållandet under den nuvarande mandatperioden ett strålande bevis för.

I den nuvarande majoriteten har L 6 mandat, Mp 4 mandat och Kd 1 mandat, summa 11 mandat. Centern har 9 mandat.
Det hade varit den enklaste sak i världen för L, Mp och Kd att tillsammans köra över C, om man velat det. Men det ville man inte utan följde troget ledarens (C) linje i praktiskt taget samtliga frågor. Även i de frågor som gick stick i stäv mot deras egna respektive program.

Därför finns det ingen anledning tro att centern skulle ändra inriktning bara för att man kommer i lag med andra partier. Inte en chans.
Centern anser sig, oavsett hur valet går och hur många eller få mandat man får, vara det ledande partiet. I majoritet eller i opposition spelar ingen roll, förhållandet blir detsamma.

Skulle det inträffa att centern förlorar makten beror det inte på dem själva, det vet vi av erfarenhet. Det beror i så fall alltid på någon eller några andra som skrämt bort trogna centerväljare. Den egna förda politiken har varit oklanderlig och kan absolut inte vara orsak till en eventuell valförlust.
Förlorar man valet kommer man omgående att söka syndabockar att lägga skulden på.
Självkritik finns inte i det partiets ordlista.

Majoritetsproblematiken blir inte mindre komplicerad av att Lars Tysklind anser att Miljöpartiet är ett borgerligt parti medan Mikael Cederbratt tycker tvärt om.
Eller att Kd deklarerat att de inte kommer att liera sig med någon grupp.

Publicerat i Politik | 23 kommentarer

Var fanns självkritiken?

Strömstads Tidnings intervju med Åsa Torstensson mynnar ut i en orgie av beröm för de egna insatserna.

Det finns inte det som liknar självkritik.
I alla frågor har oppositionen fått erforderlig information.
Konstigt då att flera av oppositionsledarna har en helt annan uppfattning
Allmänheten har informerats vid flera möten.
Ändå känner sig en stor del av allmänheten överkörd när det gäller vad som hänt i centrum
Bostadsbyggandet skall man inte klaga på eftersom detta ”tar tid”
Tydligen anser Åsa det vara helt i sin ordning att det inte producerats en enda hyreslägenhet de senaste två åren.
Hon vill skapa ”ett flöde genom staden”.
Men om detta flöde för cyklister innebär det helt omvända för bilisterna vad har man då uppnått i fråga om tillgänglighet.
Det finns anledning notera att ingenstans i intervjun nämner Åsa ordet experiment.

När det gäller alla omröstningar som fallit ut med 20-19 beror det, enligt Åsa på att oppositionen inte ”velat finnas med, vara med och vilja blicka framåt”.
Hårda ord som i praktiken odugligförklarar hela oppositionen.

Till slut ser Åsa fram emot ett samarbete med Moderaterna, men kan inte det bli knepigt efter att samma moderater tillhört den opposition som inte ”ville blicka framåt” och som genomgående röstat emot centern i voteringar som utfallit 20-19. Varje gång.

Det är klart att varje politiker så här i valtider försöker framstå som den som är bäst skickad att leda kommunen men ibland skadar det inte att rannsaka sina egna görandens och låtanden.
Ingen är ofelbar, eller hur.

Publicerat i Politik | 26 kommentarer

Centerpartisten Tore Lomgård svarar inte!

En mycket enkel fråga ställdes till Tore Lomgård (C).

Kan du bekräfta att den insändare som publicerades i STNB torsdag 9 augusti stämmer med den text du skickade till tidningen?

Inget svar här på bloggen
Inget svar på Facebook
Inget svar på mejl jag sänt till Lomgård
Kommunen vägrar offentliggöra Lomgårds mejl till tidningen.

Mystiken tätnar.
Det är något som inte stämmer eftersom innehållet i insändaren var betydligt mer andefattigt än det Lomgård tidigare givit uttryck för, både i andra insändare och på Facebook.
Är det något med Lomgårds mejl som gör att det inte tål offentlighetens ljus?
Har Lomgård kommit överens med kommunen att mejlet är av så privat natur att det skall sekretessbeläggas?

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Har Tore Lomgård begravt en hund?

Tore Lomgård (C) hade en insändare i gårdagens STNB.

Innehållet i insändaren skilde sig markant från det han givit uttryck för i tidigare insändare och på Facebook.
Jag undrade om Lomgård skickat in sin insändare från sin kommunmejl och begärde därför att få ta del av det mejlet.
Kommunen bekräftade att mejlet fanns men ansåg inte att det var en allmän handling och vägrade därför lämna ut det.
Inte heller Lomgård har, trots förfrågan, velat skicka mejlet till mig.

Med hänvisning till det tama innehållet i insändaren och det faktum att man inte vill lämna ut handlingen ställer jag denna fråga:

Kan du, Tore Lomgård, bekräfta att insändaren stämmer med den text du skickat till tidningen.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

När tvärsäkra löften övergår till önskningar!

Ett nytt Särskilt boende skall stå klart under mandatperioden.

Så skaldade Centerpartiet inför valet 2014.
Sedan hände ingenting och därefter heller ingenting.
Man hade helt enkelt inte klarlagt var detta särskilda boende kunde byggas.
Idéer saknades inte, den ena värre än den andra, men inget passade.
Således dags att utreda och utreda och utreda, utan resultat.
Bäst då att utreda själva behovet av ett särskilt boende.

Nu har man i Centerprtiet kommit så långt att man anser att det behov man flaggade för inför valet 2014 fortfarande finns. Ett nytt särskilt boende måste fram.
Men särskilt bråttom synes det inte vara vilket framgår av ett uttalanden i dagens STNB:
Strömstads kommun har behov av nytt särskilt boende och vi anser att det bör undersökas om nya bostadsområdet Canning kan vara ett alternativ för placering.

Det förefaller inte som om förslagsställarna Åsa Torstensson och Anna-Lena Carlsson förstått att möjligheterna för ett nytt särskilt boende på Canning ligger långt fram i tiden.
Planen för Canning är under arbete och har ännu inte passerat granskningsstadiet.
Sannolikt kommer granskningsyttrandena, som så småningom kommer in, att kräva ytterligare omarbetningar innan det blir dags för ett antagande av planen.

Det är heller ingen vild gissning att planen, oavsett hur den kommer att se ut, kommer att överklagas och därför står det skrivet i stjärnorna när det kan bli dags för byggnation.
Bli inte förvånad om det kommer att ta minst halva nästa mandatperiod.

Mera bråttom var det alltså inte, det som Centerpartiet lovade skulle stå klart senast i år.
Å andra sidan skall vi komma ihåg att, när denna fråga varit på tapeten tidigare, justerade Peter Dafteryd löftet till att bygget skulle vara igång innan denna mandatperiod var till ända. Men inte heller det löftet var något värt.
Se där Dafteryd och Lomgård, ytterligare en sakfråga värd att debattera.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Vallgravsbygge vid Surbrunnsgatan!

Hur  kunde det bli på det här viset?

Det är alldeles uppenbart att de nya bostadshusen i kv. Pilen placerats på en för låg nivå.
För att överhuvudtaget kunna ta sig in i byggnaderna tvingas man sänka trottoaren.
Normalt anpassar man ny bebyggelse till gällande nivåer på gator och trottoarer men i detta fallet verkar det som om man gör tvärt om.
Vilken en nivå en byggnad skall förläggas på skall framgå av de bygglovshandlingar som granskas av förvaltningspersonalen.
Hur man skall få denna operation att stämma med behovet av en cykelbana är oklart.

Man skall heller inte bortse från att det föreligger en risk när en gångbana förläggs på en lägre nivå än den intilliggande körbanan.
Kan det vara så att resultatet av detta misstag innebär att man måste sänka nivån på hela gatan utmed de nya husen?
Vem betalar i så fall för det kalaset?

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Centerpartiets enfaldiga attacker fortsätter!

 

Tore Lomgård är den senaste i raden av centerpartister att odugligförklara dem som inte delar hans åsikt.

I en insändare i dagens tidning påstår Lomgård att jag och Lars Georgsson inte vill ha en debatt om sakfrågor.

Lomgård vill, precis som Dafteryd tidigare sagt, ha en debatt om sakfrågor.
Men när sakfrågorna dyker upp, som de gjort vid ett otal tillfällen på denna blogg och andra media, är dessa herrar inte ett dugg intresserade.
De är bara intresserade av att prestera enfaldiga egenkonstruerade angrepp som saknar all verklighetsbakgrund.
Varför de, med en druckens envishet, fortsätter i samma spår har de ännu inte lyckats förklara, trots mängder av möjligheter.
Istället mal man på med samma fullständigt befängda angrepp som man sysslat med under ganska lång tid nu. Utan det som liknar bevis.

Att Centerpartiet befinner sig i ett trängt läge är inget understatement, det är en högst påtaglig verklighet. Man är helt enkelt skitskraj för att mycket av det man hittat på skall slå tillbaka som en bumerang i det kommande valet.
Då gäller det att till varje pris försvara sig.
Tyvärr har man valt en synnerligen usel försvarsmetod. Istället för att försvara och förklara sina allt märkligare ställningstaganden väljer man att skjuta budbärarna. Man gör vad man kan för att förlöjliga och förringa budbärarnas åsikter och ifrågasätter huruvida dessa skall ha rätt att yttra sig.

Trots de återkommande kraven om att man vill debattera sakfrågor undviker man dessa som katten undviker vatten.
Man vill ha en debatt fri från personangrepp men backar inte för att odugligförklara andra. Kom inte sedan och snacka om personangrepp.
Man gör det i insändare efter insändare i tron att dessa attacker skulle stärka Centerpartiet. Effekten blir istället den helt omvända.

Centerpartisterna återkommande attacker på mig och på Lars Georgsson är inget annat än ett försöka att leda bort debatten från det som verkligen betyder något för medborgarna, nämligen hur de själva styrt och ställt i kommunen den senaste mandatperioden.
Man vill inte ta ansvar för sina tillkortakommanden i en rak och öppen debatt, utan riktar in sig på dem som har mage att kritisera partiets ledare och deras beslut.
Därför blir det ingen debatt om sakfrågor utan en ständig ström av meningslösa, obekräftade, anklagelser om själva debattklimatet.
Varken Lomgård, Dafteryd eller Åsa Torstensson har med en enda mening kunna verifiera det man beskyller oss för. Inte en stavelse har man kunnat presentera, bara löjliga svepande formuleringar utan det som liknar substans.

I dagens insändare säger Lomgård att varken jag eller Georgsson överträtt lagens gränser för yttrandefrihet. Så elegant då, men det är bara några dagar sedan han skrev följande: ”Men det man uttrycker kan ändå med råge ha passerat alla gränser för vad som kan kallas anständighet eller god etik. Uppenbarligen saknar några få personer i Strömstad känslan för detta, vilket två av tisdagstidningens insändare i STNB vittnar om”.
Vilka personer Lomgård avser är inte svårt att gissa sig till.
Men, har man, som Lomgård upprepade gånger blivit avslöjad med att sprida osanningar finns naturligtvis ingen annan väg ur detta dilemma än att försöka slinka ut bakvägen.

Men tro för all del inte att debatten slutar där. Alltför många är alltför upprörda över hur Centerpartiet agerat maktfullkomligt under den innevarande mandatperioden och för detta kommer man att ställa partiet och dess ledare till svars i det kommande valet.
Svikna vallöften, bristande information, överkörningar och beslut utan förankring hos medborgarna kommer att stå Centerpartiet dyrt.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Många bilder, litet innehåll!

Jag gav mig ut på stan på spaning efter valaffischer.

Tanken var att jag skulle göra ett fotokollage med affischer med lokala budskap.
Det gick åt skogen.
Utöver dem från socialdemokraterna hittade jag inte en enda affisch som berättade vad respektive parti ville göra för Strömstad.

Enstaka partier vill berätta att de är det bästa för Strömstad, inte mycket till budskap att hurra för.
Lite konstigt med tanke på alla heta frågor som diskuterats det senaste året.
Är man rädd att visa färgen och därför nöjer sig med totalt intetsägande budskap.
Vad jag kunde se nämndes inte ens Strömstad på affischer från Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
Inga affischer från Kristdemokraterna eller Vänsterpartiet gick att hitta.
(Moderaterna hade en grymt ful valstuga)

Vi följer utvecklingen med intresse.
Hittills leder sossarna affischkriget överlägset.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Avhoppen från Moderaterna fortsätter!

Nytt avhopp från Moderaterna.

Efter att Rose-Marie hoppat av moderaterna och man tvingades ta fram en ny valsedel har nu ytterligare en person valt att inte ställa upp.
Dags att trycka en tredje valsedel!

Att moderaterna haft problem med medlemmarna är ingen direkt nyhet men att man inte ens lyckats försäkra sig om att alla man valt ut att stå på valsedeln verkligen accepterat det är ganska sensationellt.
Man måste fråga sig om det finns ytterligare moderatkandidater som känner tveksamhet.
I så fall börjar det likna den roman som döpts om till ”Och så var det bara en” efter att tidigare haft titeln ”Tio små n……..”

Publicerat i Politik | 3 kommentarer