God Jul och Gott Nytt År

Jag tackar alla läsare av bloggen för era inspel och kommentarer. Nu går vi till helgvila fasta i förvissningen att 2020 kommer att bli ett intressant år med många politiska händelser värda att kommentera.
Jag ger en därför några verser på vägen.

En färja driven av el
men dessvärre blev det nåt fel
det fanns ingen ström
så allt blev en dröm
och Bivrin fick förklara en del

Ett sjukhus finnes att köpa
en byggnad värd att omstöpa
men några sa nej
det passar sig ej
en sosseväg vill man ej löpa

En del vill bygga ett kök
som i framtiden lätt blir en gök
efter tveksam planering
och dyrbar sanering
vinsten gick upp i rök

Ett bolag i en kommun
hade en VD som var helt immun
han visste mest
kunde allt bäst
men var i verkligheten lätt som ett fjun

Här lades fiskarna tätt
i burkar med kunglig etikett
men skiten brann ner
och finns inte mer
ett nybygge blir ej helt lätt

Liberaler vill bygga en bro
fasta i förvissning och tro
att en sån konstruktion
skall ge en funktion
och betalas av medborgarnas gno

Från tidningen har vi fått höra
att där har man förskolans öra
men det mesta är tyst
inte ett knyst
har man hittills lyckats framföra

En ny politisk makt
ångar på i rätt god takt
men några vill ej gratta
eftersom de ej kunde fatta
att valet blev en ren slakt

Ett parti fick en helt ny regim
med ett riksdagserfaret team
man såg att det fanns en stor chans
att skapa en ny allians
men blev ej med KD intim

En självgod politisk person
med ett framträdande likt en citron
hon ville nog gärna
agera som stjärna
tyvärr, det blev en kalkon

Ett parti som står för miljö
kommer sakta och säkert att dö
att agera som svans
eliminerar all chans
när man står en centerledd kö

Kommunens minsta parti
allmänt kallat för FI
tar gärna till orda
med munläder smorda
dem som vet bäst är ju vi

Tänk att få dra i en spak
som förflyttade detta schabrak
bort ifrån Plagen
in i buskagen
vi behöver nån med kurage

Väl mött på det nya året


Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Utan sociala medier tystnar debatten!

Debatten om sociala medier pågår ständigt.

Det råder ingen tvekan om att det på sociala medier förekommer olika typer av övergrepp som ingalunda kan försvaras. Det behöver dock inte betyda att man drar ett svart streck över hela verksamheten. Det mesta måste anses vara seriöst och sociala medier skapar kanaler där medborgarna ges utrymme att lufta sina åsikter.

Snabbt som ögat kan man reagera på händelser, lokalt eller av mer övergripande natur.
Även tidningarna har ju anammat att sociala medier existerar och själva är de ofta aktiva på FB. Man övergår mer och mer till att distribuera tidningar digitalt och antalet papperstidningar minskar år från år.

Den stora skillnaden är att privata sociala medier oftast är lite skarpare och direkta i sin analys av pågående skeenden. Tidningarna håller oftast en något lägre profil och sticker sällan ut näsan. Men undantag finns, det har vi sett när de stora drakarna granskar makten och maktens utövare. Oftast med ett väl dokumenterat underlag går man till verket och avslöjar politiker med handen i syltburken. Ett krävande arbete som dessutom kräver resurser som en liten tidning bara kan drömma om.
Det hindrar dock inte att man ibland gör lite krampaktiga försök att spela på samma planhalva. Men när underlaget saknas eller är bristfälligt blir det gärna pannkaka av alltihopa. Anden är villig men köttet är svagt.

Tyvärr har den tendensen tydliggjorts när vår lokaltidning gett sig i kast med den undersökande journalistiken. Den vill liksom aldrig nå ända fram.
Oklart vad det beror på men en liten redaktion med begränsade resurser har uppenbara svårigheter att gräva tillräckligt djup för att få fram sanningen och då avslutar man hellre innan man nått målet.
Å andra sidan tillhör de flesta lokaltidningar en koncern inom vilken efterfrågade resurser normalt finns att tillgå. Det betyder att om lokaltidningen har ett uppslag värt att granska på djupet borde man avvakta intill dess man får hjälp från en större redaktion.
Då finns också möjligheter att använda sig av reportrar som saknar all bindning till orten och därför kan agera betydligt mera självständigt.

När en lokaltidning inte når ända fram i sin ambition att granska underligheter båtar det föga att skälla på sociala medier eller dem som driver dessa. Att ondgöra sig över att det förekommer kritik mot tidningens tillkortakommanden ger heller inga vinster på sikt. Lite ödmjukhet skadar aldrig. Oavsett det gäller en lokaltidning eller oss som håller på med sociala medier. Ingen av oss sitter inne med alla trumfessen och ingen har rätten till en ”von oben-position”.

I den digitala världen finns utrymme för alla men ingen har rätt att hävda sin egen fullkomlighet. Inte jag, inte du och ingen annan heller. Men tillsammans och med olika sätt att angripa verkligheten kan vi ge våra läsare den information de har rätt till.

Jag har fått skit av tidningsledningen för att jag uppmärksammat dåligt tjänstemannaarbete och själv har jag skällt på tidningen för dåligt genomförda reportage uteslutande byggda på anonyma uttalanden och med detta som bakgrund har det skett en del munhuggning på, för det mesta, FB.
Det har varit ett livgivande utbyte där vi båda hävdat våra positioner, precis som det skall vara. Var och en har vi hävdat vår rätt att uttrycka oss och det hoppas jag att vi fortsätter med. Lokaltidningen gör, oftast, ett bra arbete som dock kan bli bättre. Utom när det gäller sporten som står en särklass väl värd att honorera.
Jag, för min del, försöker efter bästa förmåga plocka upp medborgarnas åsikter i flera frågor och låta dessa komma till uttryck på denna blogg. Inte sällan lite provocerande, men lite krydda skadar aldrig. Kanske det kan väcka en eller annan att fundera i andra banor.
Det betyder inte att vi behöver skära halsen av varandra utan vi kan mötas med respekt och inse att sociala medier och lokaltidningen kompletterar varandra. Samtidigt måste vi tåla att kritiseras, båda två.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Det svider i själen!

Varje gång med besöker sjukhuset i Strömstad slås man av hur fin denna byggnad verkligen är.

Ser man på detaljerna lägger man märke till att här har man vinnlagt sig om att skapa kvalitet. Något man också lägger märke till är att slitaget på golv, väggar, lister och dörröppningar är minimalt, jämfört med byggnader av samma ålder.

En stor skam att en sådan byggnad skall stå outnyttjad samtidigt som andra sjukhus brottas med köer och överbeläggningar.
Därför är det ofattbart att, i vart fall delar av oppositionen, motsätter sig att kommunen köper sjukhuset. Innan man ens vet vilka kostnader man talar om.
Borde man inte ha det bästa för medborgarna för sina ögon när man diskuterar sjukhuset och inse vilken potential som ligger i denna byggnad.
Istället för, som nu, försöka svartmåla så mycket som möjligt.

Det finns de facto intressenter villiga att bedriva verksamhet i sjukhuset, låt kommunen tillsammans med regionen utvärdera det och se på vilket sätt det kan stärka sjukvården i hela norra regionen.

Har man ambitionen att utveckla en kommun finns det ett antal parametrar att ta hänsyn till. Utöver tillgång till arbete krävs bra utbildningsmöjligheter, hyfsade bostäder och inte minst, en väl fungerande sjukvård.
Mycket av detta har vi redan men saknar den viktigaste spetsen, tillgång till jour dygnet runt. Kan vi också dra till oss spetskompetens inom andra områden, så mycket bättre.

Låt nu processen ha sin gång och utvärdera vad som kommer när regionen har sagt sitt om priset. Se till vilka möjligheter som öppnar sig om man får tillgång till denna byggnad.
Ett nyktert och väl genomtänkt ställningstagande är det enda vi medborgare kräver när politikerna skall fatta beslut.
Det får inte ske en gång till, det som hände när man köpte Crawfordfastigheten, att man kör över stora delar av befolkningen med ett förhastat och dåligt genomtänkt beslut.

Lite paradoxalt är det när oppositionspartier nu argumenterar för att kommunen inte alls behöver äga byggnader, man kan lika gärna hyra.
Jaha, varför var det då så viktigt att köpa Crawfordfastigheten?

Men, det är långt ifrån säkert att det blir läge för kommunen att köpa sjukhuset, priset kommer att avgöra. Intill dess borde man se på frågan med ett öppet sinne och inte stänga alla dörrar av en obstruktion.

Finansieringen blir en icke enkel fråga att lösa men om man lägger multiköket på is och slopar alla tankar på en svindyr bro över Bojarkilen har man kommit ett stycke på väg.

Kan inte, till slut, undvika att titta på den paradox regionen ibland ägnar sig åt.
Samtidigt som man bygger ett eget mastodonthus i Göteborg för att medarbetare inte skall behöva resa så långt tvingar man allt fler patienter till resor kors och tvärs över hela regionen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Multikök, dyrt och riskfyllt!

Frågan om det s.k. multiköket är högaktuell.

KD anser att man inte skall bygga ett multikök i den gamla Crawfordfastigheten och det tycker jag är ett klokt ställningstagande.
Förespråkarna talar om ekonomiska vinster, lager för närodlade produkter och effektiv mathantering.
Få talar om de risker det innebär när stora mängder mat skall lagas på samma ställe och inga alternativ står till förfogande. En miss i tillagningsprocessen eller en dålig råvara kan få förödande konsekvenser.

Dessutom är jag långt ifrån säker på att de ekonomiska resultatet skulle bli så bra som man förutskickar.
Säkert behövs insatser i de redan befintliga köken, men att kostnaden skulle bli högre än de minst 30 miljoner man talar om när det gäller multiköket har jag lite svårt att tro på.
Förståsigpåare , främst från centern, låter meddela att sjukhusköket inte är ett alternativ eftersom det drabbats av svartmögel. I vilken omfattning vet jag inte, men att detta går att sanera bort vet jag med säkerhet.
Främst är det nog ett argument för att leda bort intresset för sjukhuset.

Egentligen borde man djuploda lite mer i denna fråga innan man sätter igång en så omfattande ombyggnad som krävs för att bygga ett multikök i en gammal industribyggnad.
Det ligger en risk i att lägga för många ägg i samma korg och den risken får inte negligeras. Ej heller bör man lägga för stor vikt vid resonemanget om lagringskapacitet för diverse råvaror. Det behövs troligtvis inte, bättre att få råvaror levererade när de behövs. Ett system väl utvecklat inom industrin där det alltmer sällan förekommer att verksamheter bygger upp egna råvarulager.

Om ett multikök skulle vara ett Columbi ägg skulle varenda kommun satsa på denna påstått formidabelt eleganta lösning, men det gör man inte.
Jag tror att andra alternativ borde analyseras bättre innan man bakbinder kommunen i en matlagningsprocess som senare blir omöjlig att ta sig ur.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Avvakta med Canning!

Fortsätt gärna och gör klar detaljplanen men lägg sedan Canning åt sidan tillsvidare.

Det finns i nuläget inget som talar för den stora befolkningsökning som presenterades i vision 2030 och senare reviderades till ett lägre antal.
Allt talar för en stagnation och kanske till och med en liten tillbakagång, nästa uppgift från SCB ger oss svaret.

Av detta följer att behovet av nya lägenheter heller inte kommer att bli så stort som man tänkt sig. Låt därför Canning vila tills dess att det finns ett verkligt behov att bygga just där. Under tiden kan man låta övriga projekt bli genomförda och sen får man se hur stort behov som återstår.
Rådhusberget borde snart kunna presenteras men i vanlig ordning är bristen på information från kommunen tämligen undermålig. Vi har helt enkelt inte en aning om hur långt man kommit i processen.
Se till att bebygga kv. Magistern, och pusha på Orvelin om Hedelinska. Följ upp hur det går på Myren och kolla gärna läget för Stareområdet och Lilla Åseröd. Även planerna i Skee måste tas med i beräkningarna som projekt betydligt billigare att exploatera än Canning. Även Gåseberget hör till projekt som kan skjutas på framtiden, eller kanske helt och hållet tas bort från all planering. Det finns inget som talar för att en byggnation på Gåseberget skulle kunna bli lönsam och i vilket som helst fall inget projekt anpassat till Strömstadsbor med låga eller näst intill låga löner. Lägg därtill att tillfarten till området riskerar att bli bland de mest komplicerade vi hittills sett.
Då är det bättre att satsa på Mällbyhöjden där det redan finns beslut om planläggning. Varför den inte kommit igång vet jag inte. Där finns i alla fall massor av mark, möjlighet till etappvis utbyggnad och områden med strålande utsikt över västerhavet. En pärla till bostadsområde många kommuner skulle vara avundsjuka på.

För Canning vill jag föreslå att man gör minsta möjliga i nuläget. Under tiden man avvaktar ett verkligt behov att bygga just där kan man mycket väl använda området som en rekreations- och evenemangsyta. Soffor, bord och bänkar, gräs och planteringar och en enkel scenbyggnad borde få plats på området som ligger väl ljudavstört från bebyggelsen. Ytan kan samutnyttjas som parkering under vissa perioder och när det är dags för evenemang finns Skeppsbroplatsen att tillgå.
Den plan man nu arbetar med borde landa i en betydligt bantad bebyggelse än vad som tidigare planerats. Lägre hus, gärna i trä, en stadsdel som tillåts påminna om hur vacker en skärgårdsbebyggelse kan se ut. I ett sådant område platsar inga höghus eller sterila betongfasader.
Lägg dessutom det onödiga och dyrbara broprojektet åt sidan och satsa på en pålad enkel GC-bro i höjd med varvet.
Gör inga dyrbara och onödiga kajförstärkningar, utan riv det som har tjänat ut och bygg en enkel träbrygga likt den som finns i Södra hamnen.
Skapa ett område med hög mysfaktor och en välkomnande atmosfär präglad av traditionellt byggande med idéer hämtade från otaliga kustsamhällen.
Upprepa för guds skull inte det överfall man gjort på Smögen. Det ser eländigt ut.

Sverige är ett av Europas glesast befolkade land, vi har massor av mark att bygga på och behöver därför inte alltid försöka klämma in största möjliga antal bostäder på minsta möjliga yta. Vi har plats, utnyttja det. Det finns inga produktionskalkyler som visar att stort alltid är billigast. Ofta är det precis tvärt om. Lägre hus, lägre kostnader samtidigt som man får mer utrymme för dem som skall bo i området. Höga hus med många lägenheter kräver stort markutrymme för de boende, men får dom det? Nästan aldrig faktiskt.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Efter en tids paus är jag tillbaka i hetluften!

Omständigheter har gjort att bloggen fått ta en paus några dagar men nu är jag tillbaka.
Jag börjar med ett intressant inlägg om Strömstads Tidnings förmåga att göra en höna av en fjäder.

De närmaste dagarna återkommer jag med flera inlägg och bland annat Canning, Multiköket, Sjukhuset, Centrumhandeln mm.
Som vanligt är Du välkommen med tips om ämnen som borde ges en större uppmärksamhet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Konsten att göra en höna av en fjäder!

När Strömstads Tidning ger sig ut i ”verkligheten”, med en ambition att vara en grävande publikation, går det käpprätt åt skogen.

Med olika rubriksättningar försöker man frammana en inställning att det skulle förekomma en utvecklad tystnadskultur i kommunen.
Till grund för hela resonemanget lägger man ett anonymt uttalande från en anställd inom förskolan. Thats it. Inget mer som verfirerar det man påstår.
Tjänstemän i olika funktioner har intervjuats och ingen har kunnat verifera att det förekommer en tystnadskultur värd att riva upp himmel och jord för. Tvärtom uppmanar man anställda att framföra sin kritik genom de kanaler som är tillgängliga.

Som grädde på moset, eller för att krydda anrättningen ytterligare, blandar tidningen in ett par förgrämda och likaledes anonyma tjänstemän inom Miljö o bygg som anser sig utsatta på sociala medier. Här kan man verkligen snacka om tystandskultur eftersom ingen av dessa heller velat uttala sig. Men tidningen håller dem under armarna och vidarebefordrar vilka som helst påståenden.

När en tidningen ger sig ut på ett korståg som detta med en abition att lägga i dagen sanningar borde man vara bättre påläst och dessutom försett sig med lite mer trovärdig information än den man lyckats inhämta från en enskild anonym anställd i förskolan eller ett par surpuppor på Miljö- och bygg. Surpuppor som inte för sitt liv kan fatta eller förstå att människor blir förbannade när de drabbas av inkompetent tjänstemannautövning.

Jag har därför full förståelse för att Ulf Gustavsson inte har lust att diskutera med tidningen och dess nyhetschef.
För vilken gång i ordningen vet jag inte, men visst börjar det bli ganska ofta nu att tidningen drar igång en reportageserie som slutar långt innan man nått det som liknar resultat eller sammanfattning.
Ett klart underbetyg som borde få nyhetschefen att fundera över om man inte i fortsättningen borde skaffa sig en strategi över hur man granskar och rapporterar om händelser. En strategi som innebär att man har tillräckligt på fötterna innan man publicerar ”sanningar”.

Det är en konst att göra en höna av en fjäder, men den här gången har Strömstads Tidning lyckats.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Hur länge skall det dröja innan vi får veta?

Den gamla majoriteten drev, med tvivelaktiga metoder, igenom ett köp av den s.k. Crawfordfastigheten.

Den gamla majoriteten drev också igenom att det i denna gamla industribyggnad skulle byggas ett multikök. Trots att det nu gått massor av månader och Strömstadslokalers VD, i en tidningsartikel, lämnat specifika uppgifter om när upphandling skulle kunna ske, har det därefter varit ganska tyst.
Ronnie Brorsson nämnde i en debatt i fullmäktige att inget är klart, men att ärendet är komplicerat och att besked kommer att lämnas i början av året. Alltså inte i närheten av de uppgifter Wallo gavs oss i tidningen.
Att bygga ett multikök i den gamla industrifastigheten är en grannlaga uppgift som kommer att kosta multum. Det har nämnts 20-30 miljoner, men vi skattebetalare som förväntas stå för fiolerna får inte veta särskilt mycket.
Här ligger ansvaret på det nuvarande regimen att informera oss hur man ser på frågan och de stora kostnaderna. Kan det vara så att man ligger lågt med hela projektet i avvaktan av vad som skall ske med sjukhuset. Vill man kanske slopa nyinvesteringen i industrifastigheten och satsa på en utveckling av sjukhusköket, om det kommer till en överenskommelse om köp av sjukhuset.
Om det är så man tänker borde man tala om det för oss.

Kent Hansson har lovat en ”öppen dialog” och denna fråga är en sådan som kräver större öppenhet än vad som hittills visats upp.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Inga träd växer till himlen!

Både den föregående och den nuvarande majoritetens befolkningsprognoser ser ut att komma på skam.

De exakta siffrorna avseende befolkningsutvecklingen i oktober presenteras av SCB den 6 december.
Som jag förutskickade för ett par månader sedan kommer det inte att bli något att glädjas över.
Risken finns att vi får se en rätt ordentlig minskning av befolkningen eftersom det redan står klart att utflyttningen varit betydligt större än inflyttningen. Återstår att se hur siffrorna för födda respektive döda kommer att se ut, men sammantaget blir det ett ganska kraftigt minus.
Det finns dessutom inget som talar för en dramatisk vändning i slutet av året.

Med detta sagt bör nog politikerna planera för en befolkningsutveckling som, år 2030, inte ens når den reviderade siffran 15.000. Än mindre det överoptimistiska talet 16.000.
Minskad befolkning kan betyda lägre skatteintäkter men också ett minskat behov av bostäder. Dags att börja djupdyka hur det ser ut i bostadskön.
Även om man inte skall dra för stora växlar på några enstaka månaders utveckling bör man nog ändå planera för ett minskat behov av, i synnerhet, bostadsrätter. Redan nu ser vi en stagnation i efterfrågan.
En förutsättning för att siffrorna skall vända är att de erbjuds arbetstillfällen med acceptabel lönenivå och, dessvärre, har det varit tunnsått med sådana under ganska lång tid nu. Det verkar som om Strömstad fortsatt blir en kommun med, nationellt sett, låga medellöner.

Återkommer när SCB presenterat oktobersiffrorna.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En nyhetschef som hellre lyssnar på skvaller än gör en egen kontroll!

Lokaltidningens nyhetschef har i en artikel vidarebefordrat skvaller från en anonym kommunal tjänsteman.

Jag har påpekat att uppgifterna är falska, men nyhetschefer framhärdar och påstår att de är bekräftade. Min fråga till nyhetschefen blir då om han själv, på bloggen, sett och läst det den anonyme tjänstemannen anklagar mig för.
På den frågan svara nyhetschefen att han gjort nödvändiga kontroller. Den kontrollen kan knappast ha omfattat en studie av bloggen eftersom det man påstår skulle vara bekräftat inte alls finns på bloggen. Alla inlägg jag skrivit sedan bloggen startade i aug. 2014 finns kvar för vem som helst att ta del av, även nyhetschefen. Därför är det lätt att kontrollera om det finns någon sanningshalt i den anonyme tjänstemannens påståenden.
Det gör det inte.

Jag har nu, med viss möda, gått igenom samtliga 3.442 inlägg jag skrivit på bloggen men inte kunnat hitta ett enda där någon ytterligare tjänsteman ”hängts ut”.
Nyhetschefen synes inte ha några problem md att hänga ut mig med både namn och bild, men skyller på att han vill skydda sina källor när anonyma tjänstemän tillåts häva ur sig vilka fria fantasier som helst.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

100.000 kronor, till vilken nytta?

Kommunen avser handla upp en utredning som sägs kosta ca 100.000 kronor.

Upphandlingen skall, enligt förvaltningschefen, klara ut om det eventuellt förekommit några oegentligheter i samband med Båtvikenplanen och det därefter följande bygglovsärendet och huruvida ärendena hanterats enligt gällande lagstiftning.

När det gäller Båtvikenplanen torde det inte finnas mycket att utreda eftersom denna vunnit laga kraft efter att den slutgiltigt fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Därmed är det redan klarlagt att kommunen följt gällande lagstiftning. Det föreligger således inga juridiska betänkligheter som kan kullkasta planens genomförande. Det finns alltså, i den delen, inget att utreda. Visserligen var vi ganska många som hade åsikter om planen och dess bestämmelser, men överordnade myndigheter har ju fastslagit att dessa betänkligheter saknar betydelse eftersom kommunen har det som kallas planmonopol. Ett förhållande vi har att rätta oss efter. Därmed torde frågan om Båtvikenplanen vara utagerad vilket betyder att varje form av utredning avseende denna blir en nullitet.

Den andra frågan som tydligen skall belysas handlar om ett pågående bygglovsärende. Det måste höra till det mer ovanliga att man avsätter skattemedel för att utreda ett ärende som inte slutgiltigt prövats. Att utreda huruvida kommunen följt gällande lagstiftning i detta ärende torde vara rätt meningslöst eftersom det av kommunen beviljade bygglovet har överklagats och ligger nu hos Länsstyrelsen för ett första avgörande. Sker ingen ändring där får man förutsätta att ärendet överklagas till Mark- och miljödomstolen. Det saknas därför förutsättningar för att utreda även denna fråga. Skulle en utredning komma fram till att allt inte har gått rätt till är det inget som talar för att kommunen skulle dra tillbaka det beviljade bygglovet. Ett sådant förfarande kan bli aktuellt först sedan frågan avgjorts av Länsstyrelsen eller eventuellt av MMD.

Skulle, eventuellt, utredningen syfta till att ta reda på huruvida enskilda tjänstemän, på sociala medier, anklagats för oegentligheter är även det en nullitet. Såvitt jag kan bedöma har inget sådant förekommit.
Kritik har framförts, javisst, men anklagelser om oegentligheter, inte alls.

Sammantaget kan man konstatera att den utredning som, enligt uppgift i STNB, skall inledas nästa vecka dels skall handla om ett ärende som är juridiskt oantastligt dels ett ärende som är under prövning hos Länsstyrelsen samt eventuellt sociala mediers åsikter om handläggning.

Det känns som om det borde finnas bättre användning av våra skattemedel.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Klarläggande av fakta!

Lindrigt trött på alla anklagelser om att skapa dålig arbetsmiljö på Bygg- och miljöförvaltningen känner jag mig nödsakad redovisa bakgrunden till den kritik jag framfört.

Två tjänstemän har kritiserats för sitt agerande i Båtvikenaffären.
Utan att namnge vilka dessa personer är skall jag här, genom ett antal frågor, redovisa bakgrunden till min kritik.
Jag väljer att kalla dem person 1 och person 2.

Person 1

Förnekar du att det var du som 2006 föreslog den dåvarande nämnden att fatta beslut om att planlägga hela Kebalområdet, omfattande fler än 200 fastigheter, utan att ange hur finansieringen skulle gå till?
Förnekar du att det var en helt enig nämnd som 2007 upphävde det beslutet?
Förnekar du att det var du som, utan föregående diskussion med nämnden, genomförde en utredning och föreslog att delar av Båtvikenområdet skulle, genom en ny plan, omvandlas så att grönområden och till Vägföreningen upplåten mark skulle tas i anspråk för nya tomter?
Förnekar du att en helt enig nämnd förkastade förslaget?
Förnekar du att du, trots att du inte var planförfattare, hade omfattande diskussioner och möten med de två fastighetsägare som betalade Båtvikenplanen samtidigt som du inte hade några kontakter med de övriga boende inom området?

En nämnd som får sig förelagt en ny detaljplan förutsätter att denna upprättas av erfaren personal och efter praxis och normalt vedertaget regelverk. I synnerhet när det är fråga om ett beslut som tagits med minsta möjliga majoritet. Man förväntar sig inte att ett så kontroversiellt ärende läggs i händerna på en helt oerfaren planförfattare.

Person 2

Förnekar du att du i den plan du initialt förelade nämnden, helt emot regelverket, föreslog att olika delar av en och samma byggnad skulle ges bestämmelser om olika höjder?
Förnekar du att du föreslog att vissa fastigheter skulle ha bestämmelse om +höjd medan andra skulle ha bestämmelse om totalhöjd?
Förnekar du att ett sådant förfarande står i strid med likabehandlingsprincipen?
Förnekar du att du på plankartan redovisat att delar av Kebal 1:33 var belägen utanför byggrätten?
Förnekar du att du senare, utan att kommunicera nämnden, flyttade byggrättsgränsen så att byggnaden på Kebal 1:33 skulle hamna innanför gränsen?
Förnekar du att du inledde ett ärende angående dagvattenutredning för att senare, utan motivering, slopa densamma?
Förnekar du att du tog emot ett mejl från en av de betalande fastighetsägaren där du uppmanades hålla tyst om att det var denna person som skulle betala men att han hade för avsikt att senare fakturera övriga inom planområdet?
Förnekar du att du biföll det önskemålet och undanhöll övriga den uppgiften?
Förnekar du att du hade upprepade kontakter med de två fastighetsägare som skulle betala planen samt till dessa, skriftligen, ställde i utsikt att de kunde få ändra planen om de inte var nöjda? En ändring som skulle genomföras innan den kom till nämndens eller allmänhetens kännedom.
Förnekar du att ingen av de övriga 17 fastighetsägarna fick samma erbjudande.

Dessutom
Förnekar förvaltningen att man, i strid mot nämndens beslut, utökade planområdet att omfatta 19 fastigheter istället för beslutade 16?
Förnekar förvaltningen att man, i strid mot nämnden beslut, utökade byggnadsytan från 180 kvm till 200 kvm, trots att nämnden hade beslutat att planen avsåg att se till att alla skulle kunna utnyttja bestämmelserna i gällande plan? Dvs rätten att bygga 180 kvm.

Därmed överlåter jag vill vem som helst att bedöma huruvida jag varit ute i ogjort väder eller inte.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kvalificerat skitsnack!

När tidningen fortsätter sin överfallsteknik mot mig som person backar man inte för att återge vilka lögner som helst.

Samtidigt som man ondgör sig över de anonyma kommentarerna på bloggen anser man det vara helt i sin ordning att tjänstemännen får framträda anonymt.
Och dessutom med påståenden gripna ur luften.

Utan det som liknar faktakontroll skriver tidningen följande:
En tjänsteman nämner en tidigare kollega som skulle söka jobb i en annan kommun.
– Vid anställningsintervjun fick han höra att det hade skrivits negativa saker om honom på Sörens blogg, så han fick sitta och försvara sig mot det som påstods där.

Mig veterligen har jag bara, sedan jag startade bloggen 2014, namngett två tjänstemän.
Båda dessa jobbar kvar i förvaltningen.
Det är svårt att veta vilka dolda syften som ligger bakom tidningens ambition att svartmåla mig genom att låta anonyma tjänstemän framföra direkta lögner.
Jag står öppet och ärligt för mina åsikter, det borde även dem som har avvikande mening göra. Istället för att sakligt bemöta den kritik som framförts väljer man att uppträda anonymt och använda tidningen som murbräcka för att försöka förringa mig som person. Jag kan försäkra att den sortens agerande tar jag mycket lätt på. Den som inte kan stå för sina egna åsikter utan måste använda sig av ombud ger jag inte mycket för. Det tyder på att man antingen har dåligt samvete, eller, mera troligt, har dåligt på fötterna.

Tjänstemän i allmänhet och Strömstads Tidnings nyhetschef i synnerhet lever i tron att jag inte skulle ha rätt att framföra mina personliga uppfattningar om tjänstemän jag anser uppträtt oskickligt.
Nyhetschef Jakob Simonson tar dessutom på sig rollen som recensent när han i sin intervju ifrågasätter varför jag inte behandlar alla partier lika. Frågan han ställde om just detta var inte bara märklig utan rent av korkad.

Det finns vissa tjänstemän inom bygg- och miljöförvaltningen som verkar har använt sagan om Prinsessan på ärten som kvällslitteratur.
I sak betyder det att det inte spelar någon som helst roll vad de hittar på, de får ändå inte kritiseras.
Man måste fråga sig i vilket århundrade dessa människor befinner sig.

Den kritik jag framfört är berättigad och kan ganska lätt verifieras genom deras respektive agerande.
Jag kommer därför att sammanställa en enkel uppställning som visar hur tvivelaktigt Jag anser att dessa två tjänstemän agerat.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Journalistik på lågvattennivå!

Strömstads Tidnings nyhetschef Jakob Simonson passerar, i dagens webbtidning och sannolikt även i lördagens pappersupplaga, ett svåröverträffat lågvattenmärke.

Den intervju som han hänvisar till i tidningen är inte korrekt återgiven.
I tidningen står följande att läsa:
Du har, i Båtvikenärendet, hängt ut enskilda tjänstemän med namn på din blogg – hur ser du på det?
I den verkliga intervjun står det följande:
Du har, i Båtvikenärendet, hängt ut enskilda tjänstemän med namn på din blogg och antytt att de varit korrumperade – hur ser du på det?

Simonsons påstående är kränkande och saknar all verklighetsanknytning. Jag har aldrig någonsin antytt att någon skulle vara korrumperad, det är något som Simonson hittat på själv och man kan bara fundera över varför en nyhetschef tar till sådana metoder.

Jag inser att Simonson satt sig i sinnet att gå tjänstemännens ärenden och det förhållandet finns det anledning återkomma till. Jag har noga studerat det han skrivit och kommer att bemöta det i flera inlägg så snart jag hinner.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Katten kring het gröt!

Är det alldeles omöjligt för lokaltidningen att angripa problemet vid kärnan?

I omgångar har man skrivit om den så kallade tystnadskulturen och då har flera intervjuer gjorts. Man har även talat med en anonym person som sagts sig ha blivit uppmanad att vara tyst.
I förgrunden figurerar förskolan men av någon anledning har tidningen ännu inte ansett det viktigt att tala med cheferna på just förskolan. Märkligt.
Riktig journalistik gör skillnad, skriver tidningen, men om man får till sig alarmerande rapporter om tystnadskultur är det då inte naturligt att man först vänder sig till dem som sägs ligga bakom att personal inte vågar framträda.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nu gäller det att tänka sig för, mycket noga!

Just nu ser det ut som om ekonomin i kommunen är förhållandevis god, men det gäller att vara fortsatt försiktig.

Det senaste resultatet visar på ett bra överskott i kommunens ekonomi, men om man inte ser om sitt hus och tar kloka beslut kan plus bli minus på mycket kort tid.

Till att börja med blir knappast befolkningsutvecklingen den man prognostiserat, hittills visade siffror talar ett annat språk.
Kommunen har dessutom, under de senaste åren, investerat hundratals miljoner i reningsverk och kajbyggnader som betyder icke oväsentliga kapitalkostnader.

I det scenario som nu målas upp står ytterligare, sammanlagt, hundratals miljoner på spel och då gäller det att välja och välja rätt.
Det låter sig knappast göras att investera enorma belopp i ett osäkert Canningprojekt och samtidigt lägga ut ett ännu okänt belopp på att köpa sjukhuset.

Jag har personligen inget emot något av dessa projekt, förutsatt att sjukhuset inte övervärderas, men hyser starka betänkligheter när det gäller Canning.

En förutsättning för att Canningprojektet skall kunna genomföras tror jag är att man återgår till ruta ett. Dvs. den plan som gällde när vi bytte till oss området. En försiktig utbyggnad med kanske 100-150 bostäder. En exploatering som kräver minimala åtgärder vad avser sprängning mm.
Dåliga kajer behöver heller inte ersättas med nya tunga och dyra konstruktioner, det borde räcka med att man säkrar för skredrisk och anlägger en brygga i stil med den nya som finns i Södra hamnen.
Storstilade och mycket dyrbara brobyggen kan man lägga på is.
Med tanke på den svårighet som redan föreligger när det gäller försäljning av bostadsrätter borde det vara möjligt för kommunen att omförhandla avtalet med Riksbyggen. Bolaget kan knappast vara intresserat av att bygga bostadsrätter som inte går att sälja. Såvida man inte helt och hållet inriktar sig på den norsk marknaden, men det är ju inget kommunen skulle vara betjänt av. Skulle det inte låta sig göras att omförhandla till en mer småskalig utveckling med i huvudsak hyresrätter måste man kanske överväga att säga upp avtalet.
I händelse man lyckas säga upp avtalet tycker jag att man skall ligga lågt med Canning tills man ser hur det går med befolkningsutvecklingen. Under tiden får övriga exploateringar visa vägen. Rådhusberget, Hedelinska, Myren, Magistern, Koster och alla andra pågående eller planerade projekt.

Som en mörk skugga över ekonomin ligger också de tunga investeringar som krävs för att förse Koster med vatten och ett fungerande reningsverk. Kanske ligger det lite längre fram i tiden men då gäller det att samla i ladorna.

Därför krävs att våra politiker har lite is i magen och inte ger sig in på projekt som riskerar att äventyra den kommunala ekonomin.
Canningprojektet var från början ett riskprojekt som inte borde sjösatts i den omfattning man gjorde och för det är hela det politiska etablissemanget ansvarigt. Alla partier. Att det senare tilläts spåra ur kan man skylla den föregående majoriteten för. Storhetsvansinnet tog över förnuftet när man vägrade inse att projektet var alldeles för stort för att kunna genomföras inom rimlig tid och till rimliga kostnader. Det räcker att titta på alla glättade illustrationer för att var och en kan se hur planförfattare och övriga lyckades förleda politiker att fatta tokiga beslut.
Dessvärre saknades en sunt redovisad ekonomi, men det verkade man ha förträngt.  

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Delade meningar

De flesta har säkert redan noterat att jag och lokaltidningens nyhetschef har delade meningar om lite av varje. I synnerhet sociala medier.

Jag har retat upp mig på tidningen ständigt återkommande skriverier om ”vissa sociala medier”. Ofta som citat från politiker och tjänstemän och nu senast i form av en löpsedel med krigsbokstäver.
Dessvärre har jag inte lyckats övertyga eller få nyhetschefen att fatta att det jag skriver på bloggen är mina personliga uppfattningar som jag står för varje dag.
Jag kommer därför inte att ligga sömnlös bara för att några tjänstemän och politiker, med god hjälp av tidningen, uppenbarligen inte anser det lämpligt att jag utnyttjar min lagliga rätt att tycka vad jag vill.

Efter en lång mejlkonversation med nyhetschefen fick jag ett antal intervjufrågor vars svar nyhetschefen har för avsikt att använda i en kommande artikel.
Jag har svarat så noggrant jag kunnat och ni kan se frågor och svar nedan.
Frågorna är, enligt min mening, ställda med en von oben-attityd av en person som anser sig själv ha stor betydelse som uttolkare av god publicistisk stil

Nyhetschefen:
Jag har några intervjufrågor till dig med anledning av diskussionen där tjänstemän sägs känna sig utsatta av sociala medier i Strömstad.
1. Känner du dig träffad av kritiken?
Nej, inte så länge man bara specificerat hänvisar till ”sociala medier”
2. Har du själv fått höra att någon tagit illa vid sig av det du skrivit?
Ja, genom insändare i tidningen där skribenten ifrågasätter min kompetens
3. Du har, i Båtvikenärendet, hängt ut enskilda tjänstemän med namn på din blogg och antytt att de varit korrumperade – hur ser du på det?
Jag har aldrig antytt att någon skulle vara korrumperad.
4. Du är själv part i målet när det gäller Båtviken. Förstår du om man kan ifrågasätta din position som granskare på grund av det?
Jag inser det, men grundar mina åsikter på alla de handlingar som finns i ärendet.
5. Vad känner du för ansvar för det som skrivs på bloggen, både av dig själv och folk som kommenterar?
Jag tar ansvar för det jag skriver. Det andra skriver får de stå för. Tidningen tar knappast ansvar för innehållet i de insändare som publiceras.
6. Nu senast skrev du att du inte släpper igenom fler kommentarer från en pseudonym som är kritisk till dina inlägg. Ska din blogg bara vara en klubb för inbördes beundran? Är det bara de som håller med dig som får komma till tals?
En ren missuppfattning, den person jag stängde av hade inte en enda gång något att anföra i någon sakfråga, hen vara bara förbannad på dem som skrev
7. Vad kommer det sig att du bara kritiserar den nuvarande oppositionen – Socialdemokraterna, som trots allt styr kommunen, får ingen kritik av dig?
Sossarna kommer att kritiseras när det finns anledning, tro inte annat.
Det finns anledning notera att påståendet i fråga 3 är en ren lögn och nyhetschefen har inte kunnat visa var han fått denna osanning ifrån.

Efter detta har jag sänt ett antal frågor till nyhetschefen:
Har tidningen för avsikt att även fortsättningsvis publicera obekräftade uttalanden där politiker och tjänstemän anklagar sociala medier, utan att man anger vilka sociala medier man menar

Kommer tidningen att följa upp försommarreportaget man gjorde om multiköket

Har tidningen för avsikt att skicka en reporter till Sandefjord för att se hur laddningen av hybridfärjan fungerar

Har tidningen för avsikt att reda ut vad den nuvarande majoriteten vill göra med kv. Magistern

Kan tidningen tänka sig att göra en rundfrågning till samtliga partier om vad de anser om bro över Bojarkilen

Kan tidningen tänka sig att ställa samma fråga om byggnation på Gåseberget

Kommer tidningen att intervjua ledamöter från samtliga partier angående tystnadskulturen

Kommer tidningen att intervjua chefer inom förskolan i samma fråga

På den första frågan svarar nyhetschefen att man kommer att fortsätta publicera obekräftade uppgifter om det har ett nyhetsvärde.

På samtliga övriga frågor svarar han ”Det får du se”

Det är alldeles uppenbart att nyhetschefen har annan syn på nyhetsvärdet än den jag representerar. Jag tyckte det kunde vara intressant för läsarna att få lite mer information om flera saker. I synnerhet nu när diskussionerna om kommunens framtida ekonomi förekommer nästan överallt. Nyhetschef Jakob Simonson, å sin sida, uppehåller sig hellre till pseudodiskussionen om ”vissa sociala medier”.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Stiltje på bloggen

Lugnet på bloggen beror dels på att jag ställt frågor till nyhetschefen på Strömstads Tidning i avsikt att reda ut dels vilka saker tidningen avser att ta upp, utan att få svar, dels varför tidningen ställer besseriwsserfrågor till mig i avsikt att skriva en artikel. Jag har svarat på tidningens frågor och förväntar mig att tidningen svarar på mina frågor. Oavsett om tidningen svarar eller inte kommer jag att ta upp ärendet i ett inlägg på bloggen i morgon.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kommunikation á-la chefredaktören att jämföras med nyhetsredaktörens uppfattning!

Lokaltidningens chefredaktör skall gå i pension.

I slutet av sin karriär gör hon idag ett framträdande med inriktning på kommunikation med läsarna.
Vikten av kommunikation med läsarna utvecklar hon på följande sätt:
Medier och demokrati, som är ett nationellt innovations- och forskningsprogram vid Lindholmens Science Park, har publicerat en rapport som berättar hur olika aktörer resonerar kring sin läsarkommunikation. Och lösningarna varierar från att ha en mer automatiserad bevakningslösning till att vissa mediehus återtar initiativet och sköter flödet av åsikter i kommentarsfälten själva.

Att tidningen, efter vissa artiklar, öppnat möjligheten till kommentarer har säkert de flesta noterat. Dessutom torde de flesta även noterat att man krånglat till möjligheten att skriva kommentarer. Nu räcker det inte att man är prenumerant, nu måste ytterligare registrering göras. Märkligt men ett effektivt sätt att slippa för många kommentarer.
Det får vara hur det vill med den saken, det finns ändå inget talar för att tidningen ens tar notis om de kommentarer som skrivs.

Vi förstår att Ingalill Sundhage sannolikt har ett gott syfte med sitt ledarstick om kommunikation. Tyvärr är man inte, lokalt, lika intresserad av kommunikation när det gäller själva tidningen. Artiklar och insändare får gärna kommenteras, men helst inte tidningen som sådan. Vad man skriver och inte skriver eller vilka rykten man väljer att vidarebefordra är inget läsarna skall ha åsikt om.
Å andra sidan har nyhetsredaktören deklarerat att det som skrivs på ledarsidan är fristående och icke förpliktigande för lokalredaktionen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Opposition utan spets!

En vital opposition är utvecklande för varje samhälle.

Tyvärr saknar vi en aktiv opposition i kommunen. Aktiviteten under det senaste fullmäktigesammanträdet lämnade mycket övrigt att önska.
Viljan till kompromisser saknades helt samtidigt som man helst vill glömma enskilda ledamöters framträdanden i talarstolen. I synnerhet centerpartiet har en utsökt förmåga att skicka fram ledamöter med en enda avsikt, att försöka genera majoriteten. Trots att man misslyckas varje gång.
Åsa Torstenssons och Tore Lomgårds framträdanden var rent pinsamt att lyssna till.

Fortfarande, efter elva månader i opposition, saknas substans i den s.k. 16-gruppens aktiviteter. Svårt att befria sig från tanken att den sammanhållning man vill ge sken av utåt bara är ett spel för galleriet och att det i verkligheten finns inbyggda spänningar i gruppen. Hittills har man inte samlat kunnat peka ut alternativ till den förda politiken vilket fått till följd att man, hellre än att presentera egna förslag, ägnar sig åt att leta brister hos andra.
16-gruppens senaste framträdande i tidningen gav syn för sägen.
Ryktesspridning och gny för att man ansåg sig få för lite information präglade dessa politikers svar.
Om man tror att detta är en framgångsmodell gör man klokt i att tänka om. Medborgarna är inte betjänta av politiker som sprider rykten, man vill veta om oppositionen har någon politik värd att ta på allvar.
Hur länge skall man behöva vänta på det?

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar