Är det verkligen möjligt?

Jag fick ett telefonsamtal som gjorde mig synnerligen konfunderad.
Uppringaren visste berätta att ”Steg 1” skall läggas ned.

STEG 1
Steg1 i Strömstad ingår i delprojektet ”Steg1 – att förbereda för studier och arbete” som i sin tur är en modul av ESF-projektet ”En skola för alla”.

Syftet med Steg1 är att bryta utanförskap, vara steg ett på vägen vidare, skapa en känsla av delaktighet och samordna insatser och upptäcka behov.
Målgruppen är ungdomar, 16-24 år med diffus problematik, t.ex. personer som har svårt att etablera/hålla kontakter, svårt med tider,  svårt att hålla i sin motivation och personer i socialt utanförskap. Det kan också vara en insats för de som behöver mer eller längre stöd än vad intermittenter/myndigheterna kan erbjuda.


Insatsen sker genom samtal och interaktion i grupp.
Målsättningen är att öka motivationen hos deltagaren, att förbereda för arbete/studier/arbetsträning/praktik. Deltagarna skall ha rätta kontakter vid avslut på Steg1 och ska uppleva att insatsen hjälpt dem på vägen till deras eget mål.
Steg1 pågår 4 dagar per vecka under ca 20 veckor och storleken på grupperna kan variera mellan 8 och 12 personer.
Grupperna har inga fasta starttider utan har löpande intag.

I tider då man diskuterar problemen med ungdomars psykiska hälsa ser det väldigt konstigt ut om man lägger ned en verksamhet som har till syfte att göra något åt dessa problem. Jag har ingen aning om ifall uppringarna, som sade sig vara väl initierad, har uppfattat läget korrekt och att det verkligen är kommunens mening att verksamheten skall upphöra.

Eftersom jag vet lite eller ingenting om ”Steg 1” har jag skickat mejl till samtliga partiers ledare för att få deras reaktioner.
Så snart de hör av sig kommer jag att redovisa vad som hänt och vad som planeras.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Stillestånd!?

Har ledningen för våra bolag gett upp?

Det ena projektet efter det andra skrotas, läggs på is eller senareläggs.
Inget av allt det som presenterats under de senaste åren verkar kunna genomföras inom anständig tid.


Exemplen är, dessvärre, många och illavarslande
Kv. Magistern: Inga problem enligt Wallo, många utländska företag ville bygga.
Norrkärr: Positivt förhandsbesked men inget bygge. Skyller på slopade bidrag.
Sydkoster 1: Storstilade planer vid affären, sedan dödstyst.
Sydkoster 2: Vackra ord om bygge vid Filjestadsvägen därefter intet nytt.
Rådhusberget: Wallotankar om fler än 500 lägenheter, kastat i papperskorgen.
Crawfordfastigheten: Beslut 2018 om multikök, nu besked, inget klart innan 2022.

Det enda påtagliga som skett under senare tid är köpet av Crawfordfastigheten. Men den affären genomfördes efter att dåvarande ordförande i fullmäktige, Peter Heie, duperat ledamöterna att tro att det förelåg handlingar som inte fanns i verkligheten. Jag börjar alltmer luta åt åsikten att bolagets VD gjorde detsamma när han föredrog ärendet för sin styrelse. Han kan inte, för styrelsen, ha redovisat handlingar som inte existerade.

Man kan tycka vad man vill om företagsledningen i våra bolag, men någon särskild handlingskraft kan man inte beskylla den för.
Betecknande för de senaste åren är att det ena storstilade projektet efter det andra presenteras men när det kommer till genomförande låter det helt annorlunda.

Privata bolag bygger överallt men Strömstadsbyggen kan inte bygga eftersom det inte dök upp något villigt utländskt byggbolag eller att man inte fick extrapengar från kommunen eller att statens ändrat bidragsreglerna eller att byggmarknaden förändrats eller att kommunen ville ha för mycket betalt för marken eller att parkeringsnormen är för tuff eller………
Svårigheterna staplas på varandra, men man kan inte bortse ifrån att en orsak kan vara att bolagsledningen brister i förmåga att hantera svårigheter. Man gör det lätt för sig genom att skylla sina egna tillkortakommanden på andra.
Ägarna till bolag inom den privata sektorn är noga med att det egna företaget har en ledning som producerar, visar handlingskraft och är flexibla nog att anpassa sig till den situation som gäller för stunden. Bolagsledningar som inte lever upp till dessa kriterier byts obönhörligen ut. Det borde inte vara någon skillnad om bolaget råkar ägas av en kommun.
Det ankommer naturligtvis också på styrelsen att se till att bolaget drivs enligt ägardirektiven och att den exekutiva ledningen jobbar utifrån styrelsens beslut.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Varför måste man gå över ån efter vatten?

Strömstads Tidning rapporterar idag om ett förslag från s-toppen om byggnation av hyresrätter på Rådhusberget.

Med stöd av Strömstadsbyggens vice ordförande Ola Persson (M) föreslår Kent Hansson och Mats Granberg, båda (S), byggnation av ett 80-tal lägenheter ovanpå garagen på östra respektive västra delen av Rådhusberget. Ett förslag som kräver att en ny detaljplan tas fram. Något som förslagsställarna anser bör kunna ske snabbt att man kan ha den framme redan i höst. Samt att planen inte överklagas.

Det är bra med politiker som har idéer, men just i detta fallet har man nog varit lite väl optimistisk. En ny plan, klar innan årsskiftet, är inget annat än en ren önskedröm, långt från verkligheten.

Det finns en snabbare väg att gå om man vill få fram nya hyresrätter.

Strömstadsbyggen behöver inte vänta på en ny plan för att få möjlighet att bygga fler hyresrätter.
Den planen finns redan i kv. Magistern, mellan Karlsgatan och Strömstiernaskolan.
En antagen plan som vunnit laga kraft och där det enda som behövs är en bygglovsansökan.
Emellertid har bolagets VD Göran Wallo tidigare meddelat att det inte kan bli något bygge där om inte kommunen skjuter till kapital. Något som avvisats av politiken.
Vad är det så som skiljer kv. Magistern från det som nu föreslås på Rådhusberget.
Blir det så mycket billigare att bygga där att bolaget inte behöver något kapitaltillskott?
Intressant att se hur Wallo reagerar nu.

Det upplevs faktiskt lite konstigt att man ständigt för diskussioner om var man kan planlägga för ny byggnation av hyresrätter samtidigt som man sitter på mark där det enda som krävs för att komma igång är ett bygglov.


Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Tillvarata kulturarvet!

Strömstad har en tradition grundad på stenindustri, sjöfart och fiske.
Sysselsättningar som levt under lång tid och delvis fortfarande lever.

För att tydliggöra arvet efter alla som jobbat och slitit i dessa näringar kunde man kanske inbilla sig att de som satt sig i sinnet att ”sätta Strömstad på kartan” tog upp några av dessa teman när de ”förskönar” staden.
Alls icke så.
Istället för att ta till vara granitens outslitlighet förgyller man centrum med asfalt och den marina traditionen låter man få sitt uttryck i ett plastschabrak med hål i form av ett hjärta inbakat.

Saknar dessa förståsigpåare all känsla för arv och tradition eller är de så infamt korkade att de tror att historien går att förtränga.
Till råga på allt förstår man inte medborgarnas upprördhet utan anser att dem som vill att traditioner skall bevaras inte är något annat än bakåtsträvare.
Nej minsann, med nya friska grepp skall Strömstad marknadsföras och det sker bäst genom att inte ägna det historiska arvet en tanke.

Det var nära att man till och med ödelade Oscarsplatsen, den enda centrala plats där stenindustrins vedermödor visas upp. Att bara komma på tanken att tillåta ett sådant övergrepp borde diskvalificera förslagsställarna för all framtid.

Men schabraket på Plagen skall applåderas och visa vad Strömstad står för.
Ett plastankare med ett hål format som ett hjärta, man tar sig för pannan.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Du har fortfarande chansen, Peter Heie!

Tro inte för ett ögonblick att jag kommer att ge mig. Jag har, som skattebetalare, rätt att få svar och du är, som ansvarig, skyldig att svara.

För eller senare måste Peter Heie ta bladet från munnen och berätta varför han missledde fullmäktige när Crawfordfastigheten köptes.
Han måste förklara varför de handlingar han påstod fanns inte existerade i verkligheten.

Intill dess att han förklarar sig betraktar jag honom som en svikare. En person som inte är vuxen nog att stå för sina gärningar. Rent av ynkligt, faktiskt.
Det faktum att han övergett kommunpolitiken befriar honom inte från skyldigheten att tala om vad som låg bakom beslutet att lura fullmäktige.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Den OFANTLIGA sektorn

Ingen person i förvaltningen är viktigare än jag!

Kommunen är Strömstads största arbetsgivare.

Varje år blir det, när budgeten skall jobbas fram, ett kattrakande om pengarna och varje förvaltning gör vad man kan för att framhäva sin egen nödvändighet.
”Skall det sparas får det ske någon annan stans, inte i vår förvaltning”.

Men när man, detta till trots, ändå måste uppvisa lite lojalitet och tvingas spara händer det inte sällan att man med stora ord berättar vilket elände sparandet kommer att resultera i.
Servicen blir sämre, medborgarnas rättmätiga krav kan inte uppfyllas och vissa lagar klarar man heller inte att leva upp till.

I en sådant läge förväntar man sig att ledningen skulle sätta sig ned och djupanalysera det egna uppdraget. Har vi rätt personal, sysslar alla i personalen med viktiga uppgifter, är vi effektiva i vår handläggning eller låter vi den enskilde tjänstemannen själv bestämma hur lång tid ett ärende får ta.

När så kraven kommer att personalstyrkan måste reduceras händer inte sällan något mycket märkligt. Istället för att plocka bort personal som sysselsätts med arbetsuppgifter som inte är helt nödvändiga, t.ex. strateger, informatörer eller kommunikatörer eller liknande skickar man hellre iväg den lägst avlönade personalen, t.ex. lokalvårdare eller kanske växeltelefonister.
Det förekommer aldrig att man sågar av den gren man själv sitter på eftersom de egna arbetsuppgifterna är så viktiga att kommunen inte skulle överleva om jag tvingades bort.

För kommunstyrelsen gäller att tillse att kärnverksamheten fungerar så bra som möjligt.
Först sedan den uppgiften klarats av kan man överväga om andra, mindre viktiga, sysselsättningar skall bibehållas eller skapas inom den kommunala sektorn.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Dags att ompröva vision 2030!?

De senaste befolkningssiffrorna manar till eftertanke.

Den gamla majoritetens överoptimistiska prognoser om 16.000 invånare år 2030 skalades senare ner till 15.000, men inte ens den siffran är längre särskilt realistisk.

För att uppnå siffran 15.000 invånare 2030 krävs ett nettotillskott på ca 175 personer per år vilket inte är sannolikt. För att nå den gamla majoritetens önskedrömmar krävs ett nettotillskott på ytterligare 100 personer. Varje år.

Därför borde man se lite nyktrare på situationen och justera ner ambitionerna en aning.
Vi blir sannolikt inte så många som man tidigare trott och av det följer att andra viktiga områden också måste ses över. Bostadssituationen inte minst.

Att ens komma i närheten av befolkningsprognosen kräver dessutom en helt annan satsning på arbetsmarknaden. Med en ständigt ökad E-handel bör man förbereda sig på att utsatta branscher kan komma att tvingas reducera personal. De tunga delarna i det lokala handelsutbudet, livsmedel, godis och sprit får nog anses sakna behov av ytterligare anställda.
Därmed sagt att en befolkningsökning som ens kommer i närheten av prognosen kräver andra sysselsättningar än dem som erbjuds inom handeln.

Det gäller även att hålla ögonen öppna för hur demografin förändras och vilka kategorier människor som flyttar in respektive flyttar ut.
Om fler barnfamiljer flyttar ut än in minskar trycket på skolverksamheten och omvänt om flyttströmmen går andra vägen.
Sak samma med seniormedborgare, inflyttning respektive utflyttning påverkar i hög grad omsorgsverksamheten.

När näringslivsstrategin för kommunen diskuterades vid ett symposium i mars noterades, bland annat, följande:
Stabil inflyttning, relativt höga födelsetal, god sysselsättning, hög byggtakt och omsättningsökningar inom näringslivet är exempel på en positiv lokal utveckling.
(Citatet hämtat från kommunens hemsida)

Är det inte underligt hur snabbt allt kan förändras.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Strömstad, 2000-talets brukssamhälle?

De gamla brukssamhällena var starkt beroende av en enda verksamhet, bruket. ”Bruket” dominerade samhället.

När bruket lades ner upphörde försörjning för de allra flesta och bygden avfolkades. Det fanns ingen alternativ sysselsättning för familjeförsörjarna och många tvingades flytta.

Den utveckling som vi i Strömstad kunnat följa under de senaste decennierna visar lite av samma dilemma som präglade de gamla brukssamhällena. Med handeln som en klart dominerade verksamhet, i hög grad beroendet av en enda kund.
Det handelsindex som presenterats i, bland annat Strömstads Tidning, visar hur beroende vi är av norrmännen.
Vi har en dagligvaruhandel som motsvarar en befolkning på 133.000 individer.
I det läget vill liberalerna med Lars Tysklind i spetsen att dagligvaruhandeln skall öka ytterligare och ännu fler blir beroende av en enda kund.

Jag vill hävda att Strömstads utveckling kan jämföras med en balans på slak lina. Man kan ta sig helskinnad över, men risken att ramla ned är uppenbar.
Inget varar för evigt och gränshandeln har svängt tidigare och kan göra så igen.
Den som driver handel ser ingen anledning att vara lojal mot lokalbefolkningen, minskar kundunderlaget slår man igen och flyttar till annan ort. Det sker numera ganska ofta.
En förutsättning för att ta sig över helskinnad är att det sker en kraftsamling på att vidga och utveckla näringslivet.
Ett arbete som var tänkt att ledas av en näringslivsutvecklare men som hittills inte resulterat i något som gjort avtryck på sysselsättningen.
Faller intresset från den norska kundkretsen eller om priserna i Norge sänks på vissa specifika varugrupper riskerar vi hamna i ett dilemma likt de gamla bruksorterna.

Klart att det går att känna sig nöjd över att allt fler handlar i kommunen, men effekten för medborgarna är inte odelat positiva. Flera undersökningar visar att priserna i Strömstad, i många fall, avpassas efter den norska köpkraften och inte efter medborgarna magrare kassa. Dessutom är sortimentet inte sällan anpassat till norska köpare som har ett något annorlunda köpmönster än ortsborna.

Jodå, jag är fullt medveten om att vi också har en utvecklad och bra turistverksamhet, men det är lite som talar för att denna sektor skall kunna suga upp alla dem som riskerar jobbet om handeln sviker. Det blir, i så fall, att gå från ett dåligt betalt jobb till ett med ännu sämre lönevillkor.

Stora delar av den tillverkningsindustri som vi hade en gång i tiden är försvunnen och lite eller inget har gjorts för att locka nya företag.
Trots allt tal om hur fantastiskt bra det är att bo i Strömstad.
Något man gärna vill framhålla samtidigt som man håller ganska tyst om bristerna i sjukvården och problemen med skolan. För att inte nämna bostadspriserna som närmar sig storstadsnivåer.


Fortsätter man i samma fotspår eller börjar man inse att det är hög tid att jobba för att skapa alternativa sysselsättningar för det växande släktet.
Vi kan bara hoppas att våra politiker inser att vi kan råka riktigt illa ut om inget görs.
Och att även Lars Tysklind inser att det viktigaste knappast är att få till mera dagligvaruhandel utan annan verksamhet som inte, för sin överlevnad, är beroende av att priserna på vissa produkter är högre i Norge än i Sverige.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Kommer vi att ha råd med Canning?

Kommunen är redan mycket högt belånad och efter det senaste årens pengarrullning till reningsverk, färjeramp och hamnombyggnad i Myren har inget förbättrats, tvärt om.

Att i det läget ge sig in i ett Canningäventyr riskerar att bli ett vågspel som kan knäcka ekonomin totalt.
Man har heller inte kunnat visa att det finns behov av alla de bostadsrätter Riksbyggen vill bygga och därför ser jag framför mig stora problem med utbyggnadstakten. Ingen skall tro att Riksbyggen bygger lägenheter man inte kan sälja.

I avtalet mellan kommunen och Riksbyggen stipuleras att kommunen skall göra stora insatser vad avser infrastrukturen, alltså bana väg för byggnationen. Riksbyggen, å sin sida behöver inte betala för den mark man vill bebygga förrän man beslutas sig för att verkligen bygga.
Det kan komma betyda att kommunen får göra mycket stora investeringar för att sedan tvingas vänta länge på att Riksbyggen gör några delbetalningar.

När befolkningsutvecklingen ser ut som den gör, kopplat till svårigheten att sälja bostadsrätter, är frågan om man inte borde låta Canningprojektet vila tillsvidare.
En ytterligare våldsam belåning kan komma att kosta kommunen så mycket att man inte har råd med kärnverksamheten.

Istället för att gräva ner miljoner i Canning borde man kraftsamla på Rådhusberget och se till att man där bygger hyresrätter i en takt som motsvarar efterfrågan.

Detta kanske kan var en lämplig utformning på nya hyresrätter på Rådhusberget

Under tiden borde den politiska ledningen se till att det görs en analys av bostadskön så att man får veta det verkliga behovet.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

I tider då investeringar ifrågasatts…..

I tider då investeringar ifrågasatts är det ingen som verkar ägna en tanke åt att man är i färd med att investera ca 29 miljoner i ett s.k. multikök.

Därefter skall köken på Beateberg och Solbo uppdateras, sägs det.
Till vilken kostnad är oklart.

I vilket fall som helst vet vi inte ett dyft om när dessa investeringar skall ske.
Wallo, som säger sig ha koll på det mesta, meddelade i tidningen att upphandlingar av multiköket skulle inledas ca en vecka efter semestern vilket torde betyda att anbudsräkning pågår i denna stund samt att resultatet finns att tillgå under oktober månad. Allt enligt samma Wallo som också meddelade att anbudsgivarna hade 52 dagar på sig att lämna anbud.
Om detta finns inte en rad att läsa på kommunens hemsida och tidningen som gjorde intervjun med Wallo har inte följt upp reportaget.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Logisk kullerbytta!

På en direkt fråga svarar en handläggare på Miljö- och bygg att för att ställa upp en konstruktion som denna krävs inget bygglov. Jättebra då behöver man inte fylla i en massa blanketter för att bli av med eländet. Kör fram en kranbil, lyft upp schabraket och dra iväg.

Vi fortsätter resonemanget om Plagen.

I olika sammanhang påpekas att omvandlingen av Plagen delvis beror på att man vill kunna erbjuda plats för diverse arrangemang.
Ett synnerligen märkligt uttalande. Borde det inte vara precis tvärt om, arrangemanget får anpassas till den yta som står till förfogande.

Att under ett helt år tvingas uppleva en nästa kal yta bara för att man, under några få sommardagar vill smälla upp ett öltält eller liknande verkar helt absurt. Att behöva sitta på sofforna och studera baksidan på detta elände till skylt borde ingen utsättas för.
Däremot är ett vackert gammalt ankare och väl komponerad växtlighet en ren fröjd att vila blicken på.

Man har även påpekat att konstruktionen med plastschabraket är så utformat att den lätt kan flyttas för att ”förgylla” även andra platser i kommunen.
Eftersom man tidigare ansåg att kommunens uteförråd vid Grandalen var en lämplig plats för ankaret kanske samma plats kan upplåtas för schabraket.
Om man inte faller till föga och placerar det i kommunens centrum, dvs mellan Systembolaget och Eurocash.

Det hände sig vid den tiden:
Den tjänsteman som hanterade platsvarumärket och hade kontakt med handläggaren på Miljö- och bygg skrev i ett brev att platsvarumärket skulle förses med en skylt ”Klättring förbjuden”. Någon sådan skylt finns inte, eller hur. Vem har då ansvaret om någon unge klättrar upp, ramlar ner och slår sig fördärvad?

Klätterställningar skall, enligt regelverket, omges med lös sand eller annat som hindrar att fallskador uppstår. Här har man valt betong som garanterat har en helt motsatt effekt.
Publicerat i Politik | 17 kommentarer

Strömstads Tidning väcker diskussionen om Plagen

Debatten om Plagen har ingalunda klingat ut. Åsikter för och emot saknas inte.

För egen del har jag hela tiden hävdat att Plastschabraket på Plagen är felplacerat. Har man ambitionen att upplysa alla om var man befinner sig finns det knappast någon bättre placering än detta ”platsvarumärke” än högt uppe på ett berg.
Det fungerar ju för Hollywood och bör därför också kunna fungera här.
Det finns en hylla i berget, strax ovanför färjeläget, varför inte utnyttja den.
Men då bör nog skylten göras större och inte vara av glasfiberarmerad plast.
Att överhuvudtaget lägga pengar på en plastfigur rimmar synnerligen illa med de klimatmål som blir allt tydligare för var och en. Eller vad säger ni kommunens miljöpartister?

Tycker man inte att berget vid Vatuland är en bra lösning finns massor av andra alternativ. Furholmen, Skrotstenspiren, Laholmen, Killingholmen, you name it.
Om inget av dessa alternativ anses bra finns ju alltid möjligheten att använda någon av rondellerna.

Plagen borde omskapas till en oas för det promenerande folket.
Schabraket bort, ankaret tillbaka, blomsterplanteringar och en eller annan pergola som kan erbjuda skugga soliga dagar.
Nu ser Plagen mera ut som ett kalt stensatt torg som väntar på att försäljare skall slå upp sina stånd. Trist som bara den, men enkelt och inte särskilt dyrt att fixa till.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Inflyttningen når inte vision 2030

Även om årets siffror för befolkningstillväxten inte ser riktigt lika dystra ut som de gjorde vid den senaste rapporten finns det lite som talar för att vision 2030 med 15.000 invånare skall bli verklighet.

Det verkar finnas någon slags övertro hos vissa politiker att inflyttning av nya medborgare är det som avgör kommunens framtid.
Man ser sig gärna blind på det statliga bidrag som man får för varje nyinflyttad men, som vanligt, har myntet två sidor.

Man vill gärna ha nya medborgare med hög lön som då också betalar mer i skatt, men större skatteintäkter får en omedelbar effekt på skatteutjämningssystemet.
Kanske den nyinflyttade har barn som har behov av skola eller förskola och då uppstår omedelbart kostnader.
Å andra sidan kan en nyinflyttad äldre som har låga inkomster kanske inte påverka utjämningssystemet i lika hög grad men kan vara i behov av omsorg som kostar pengar.

Det blir som synes en balansgång där utfallet inte är givet på förhand och därför blir och den kommunala budgeten lite av ett vågspel. Samtidigt diskuteras, på riksnivå, nya bidrag till kommunerna. Riktade bidrag eller allmänna bidrag eller regionala bidrag och ingen vet riktigt vad slutresultatet blir. Samtidigt diskuteras att revidera utjämningssystemet så att mindre bemedlade kommuner skall få mer på de rika kommunernas bekostnad.
En hel härva av förslag och idéer men ingen vet vad slutresultatet blir.

Mitt i detta flöde av mer eller mindre seriösa förslag skall våra politiker lägga en budget för det kommande året och då förstår var och en att den inbyggda osäkerheten är mycket stor.
Samtidigt ökar kraven från snart sagt alla kommunala funktioner.

Skolan måste få sitt, lärarlönerna måste upp och antalet behöriga lärare måste öka. Under inga omständigheter får några skolor läggas ned.
Det måste bli fler anställda inom omsorgen och eftersom personalen sägs gå på knäna måste lönerna öka.
Pengar måste satsas på nya äldreboenden.
Pengar för planering av bostäder till dem som förväntas flytta hit måste finnas.
Uppdatering av ett delvis gammalt VA-system måste fortsätta.
Underhåll av gator och vägar får inte eftersättas och pengar måste finnas för anläggning av nya gång- och cykelvägar. Helst belysta, eller hur.
Man kan inte tulla på bidragen till föreningarna och kulturlivet måste få sina resurser tillgodosedda.

Behoven finns överallt och kostnaderna ökar hela tiden vilket gör att prioriteringarna blir allt svårare att hantera. Risken finns att grupp ställs mot grupp när den ena gruppen anställda får mer i procentuell löneökning än den andra gruppen.
Det kan resultera i att den som skriker högst får mest.

Därmed sagt att jag avundas verkligen inte dem som skall snickra ihop en ny budget. En grannlaga uppgift som måste baseras på insikter om var skattepengarna gör mest nytta.
Då duger inget tunnelseende eller särbehandling eller lyssnande till dem som skriker högst.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Reaktionerna lät inte vänta på sig!

Efter att jag lanserat inlägget ”Hänt och Känt” kom det omedelbart ett antal förslag på ämnen att ta upp.

Reportage eller rapport
Förslagsställaren undrar varför politiska ”reportage” i tidningen mera liknar rapporter. Ytterst sällan förekommer något som kan liknas vid ifrågasättande. Om någon politiker säger något så återger man det och ställer inga följdfrågor. I förslaget efterlyses lite mer undersökande journalistik.

Blockera internet
Här kom ett förslag att man, i analogi med idén att blockera kommundatorer från porrsurf, skulle införa samma blockering av bloggen. Den som kommit med förslaget har uppfattat att både politiker och tjänstemän tagit illa vid sig av den kritik som framförts på bloggen och då skulle en blockering skapa en bättre och lugnare arbetsmiljö för båda dessa kategorier.

Näringslivsutvecklare
Varför har ingen ställt krav på att kommunens näringslivsutvecklare verkligen jobbat för att utveckla näringslivet, skriver en fundersam person. Hen noterar samtidigt att utvecklaren tydligen sagt upp sig och funderar över om det kan bero på att den nya regimen i kommunen ställt lite hårdare krav på att leverera.

Arbetsbeskrivningar
Alla kommunala tjänstemän måste ha en arbetsbeskrivning som klargör vad tjänsten omfattar och vad tjänstemannen förväntas utföra. Men vem följer upp och har ansvar för att tjänstemannen uppfyller arbetsbeskrivningens krav. Är det upp till respektive förvaltningschef att ensam hantera dessa frågor och vad händer om man upptäcker brister. Denna fråga vill en person, som säger sig blivit illa behandlad, ha svar på.

Respektlöst
För egen del kan jag inte släppa Peter Heies ovilja att redovisa om han agerade på eget bevåg eller lät sig manipuleras när han drev igenom beslutet att köpa Crawfordfastigheten. För en politiker som strävar efter att vinna väljarnas förtroende är hans uppträdande respektlöst.

Utbildning
Alldeles innan jag skulle lägga ut det här inlägget på bloggen fick jag ett märkligt meddelande. Den som skriver hänvisar till debatten om obehöriga lärare i skolan men menar att det är minst lika vanligt inom kommunledningen där det skall finnas ett stort antal anställda som saknar formell utbildning för de arbetsuppgifter de har.
Jag har ingen aning om sanningshalten i det påstående men finns det ett uns av sanning är det allvarligt nog. Jag vet inte hur man får reda på hur det verkligen ser ut men respektive tjänstemans CV borde väl vara offentlig handling.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Infekterad skoldebatt!

På sociala medier går debattens vågor höga när det gäller skolan.

Svartmålningen är nästan total och ibland verkar det som om debattörerna helst såg att någon annan, kanske dem själva, var bättre skickade att ta hand om utbildningen. Kommunens politiker begriper ju ingenting, säger man.
Debattörerna verkar tycka att först måste skolans samtliga behov tillgodoses och om det sedan blir något över kan det med fördel fördelas mellan andra, tydligen, mindre viktiga samhällsfunktioner såsom äldreboenden eller omsorg om de gamla eller livsnödvändiga funktioner såsom vatten, avlopp och sophämtning.
Att vi redan har hög kommunalskatt och landets högsta VA-avgifter borde få en eller annan att tänka efter.

Det mest anmärkningsvärda är ändå att man tagit ställning emot något som det ännu inte fattats något beslut om. Budgeten för det kommande året är inte tagen, men ändå verkar debattörerna veta att allt går åt skogen.

Klart att skolan skall ha sitt och att den verksamheten skall vara prioriterad men vem är det som sitter inne med den ultimata sanningen. Knappast den som sitter hemma och lägger i dagen ett tunnelseende baserat på vad som är bäst för den egna familje.

Med vikande konjunktur och en vikande befolkningsutveckling gäller det att vara försiktig med utgifterna och se till att varje krona används så effektivt som möjligt. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre ger heller inget klirr i kommunkassan, tvärt om.
Men det finns mycket att göra ändå.

Jag föreslår därför, innan man kapar för mycket från skolverksamheten, att man ser över kommunens centraladministration. Kommunledningsförvaltningen har tillåtits växa nästa ohämmat under flera år och där är det minsann inte fråga om några lågavlönade. Tvärt om, det är här vi finner lönetoppskiktet bland anställda.
Man har under åren försett sig med diverse strateger som vi vanliga medborgare saknar all information om vad de sysslar med. Kan man inte i svart på vitt påvisa vilka positiva effekter dessa strateger haft på kommunekonomin är det dags att ompröva anställningarna.

Den gamla majoriteten snodde några miljoner från färjefonden för att anställa mer personal till kommunledningen och det kristallklara beskedet var att dessa nyanställda var så nödvändiga och viktiga och deras effektiviseringsarbete så bra att det, med råge, skulle spara de pengar man snott från fonden.
Det gick åt helvete, inte en krona sparade man utan flödet ökade istället när dessa nya hittade på nya arbetsuppgifter som igen egentligen efterfrågat. Det blev till ett självspelande piano där ingen riktigt ville se vad som höll på att hända.

Ingen skulle behöva oroa sig, mänger av nya människor skulle flytta hit och pengar skulle flyta in i kommunkassan i en ständigt ökad ström.

Var finns ni nu alla gamla majoritetspolitiker som försökte inbilla oss att detta var den enda rätta vägens politik. Har ni kurage nog att stå för era dåligt genomtänkta beslut som nu slår tillbaka som en bumerang när varken befolkningsökningen eller inkomsterna ökar i den takt ni förutspådde.

Har vi nu en politisk ledning som med kraft kan inleda den viktiga saneringen av kommunledningsförvaltningen?
Jag hoppas det och tror att det är själva förutsättningen för ett fortsatt förtroende efter nästa val.
Självklart kommer en eller annan att gråta krokodiltårar när de inte längre blir försörjda av skattebetalarna, men det är smällar som måste tas om vi inte skall hamna i ekonomiska svårigheter.
Oppositionen kommer att protestera, det hör till spelet, men är inget att bry sig om. Det är deras eget agerande (L, C och MP i första hand) som skapat det debacle som nu måste redas ut.


Publicerat i Politik | 11 kommentarer

HÄNT OCH KÄNT!

Med jämna mellanrum kommer vi att publicera korta notiser om diverse lokala händelser.
Det kan vara något vi fått till oss via mejl, läst i tidningen eller hört på stan.
Vill du bidra skicka gärna ett mejl till eriksson.byggledning@tele2.se.

Utsmycka rondellerna
Vi läser i tidningen att det finns förslag på att utsmycka kommunens rondeller.
Kul idé, då kan man börja med att flytta plastschabraket från Plagen till rondellen vid norra infarten.

Elström till färjan
Om det nu är besvärligt att ordna med laddning av hybridfärjan borde man, tills vidare, åtminstone kunna ordna med ström så ingen av färjorna behöver ligga vid kaj med hjälpdieslar igång.

Gåseberget
Man borde få antingen FÖP-författaren eller någon av arkitekterna på kommunen att göra en enkel skiss som visar hur man tar sig upp på berget med bil, cykel eller gående.

Kommunens hemsida
Det är knappast för mycket begärt att kommunen fortlöpande informerar om hur de olika detaljplanerna utvecklas och när man räknar med att medborgarna skall få säga sitt.

Gasbilen
Efter oppositionens ramaskri när beställningen av en gasdriven sopbil annullerades har ropen tystnat. Kan det bero på den mediala uppmärksamhet som ägnades åt att ytterliga ett gasdrivet fordon (en buss) fattat eld.

Adminstration
Det finns uppgifter som tyder på att befolkningen i kommunen kommer att minska efter de senaste årens uppgång. Borde det då inte vara dags att anpassa den kommunala kostymen och minska på administrationen och samtidigt koncentrera sig på kärnverksamheten.

Räcket vid älven
Räcket utmed gång- och cykelvägen vid älven ser fortsatt ut som en kreatursinhägnad. Varför då?

Gång- och cykelväg
Den dubbelriktade gång- och cykelväg som finns utmed älven nära nedre bron torde vinna pris som Sveriges i särklass smalaste med en bredd oceaner från Trafikverkets rekommendationer.

Konstgräset på vallen
Konstgräset på vallen är utslitet och måste ersättas. Hur går tankarna i detta miljöpräglade tidevarv, blir det nytt konstgräs tillverkat av gamla bildäck eller tänker man återvända till naturen och odla sitt eget gräs. Miljöpartiets åsikter efterfrågas.

Mobiltelefoner i skolan
Debatten pågår om mobiltelefoner i skolan och elevorganisationer anser det vara integritetskränkande att vägra eleverna att använda telefonerna under lektionstid.
Eleverna befinner sig i skolan för att inhämta kunskap förmedlad av utbildade pedagoger. Låt dessa arbeta i lugn och ro utan störande smarttelefoner.

Vikande bostadspriser
I media läser vi att bostadspriserna sjunker i Strömstad. Är det fråga om en tillfällig nedgång eller ser vi här en trend att priserna har nått en så hög nivå att det inte längre finns tillräckligt med kapitalstarka köpare. Tendensen har kunnat anas en tid då, sedan länge färdigställda bostadsrätter vid Surbrunnsgatan fortfarande är osålda.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Livsmedel på Bastekärr knappast ett Columbi ägg!

Det florerar uppfattningar om att en etablering av livsmedelsförsäljning på Bastekärr skulle garantera utveckling av området.
Men egentligen är det nog mycket lite som talar för att matförsäljning på Bastekärr skulle vara något sorts Columbi ägg.

Det finns inget som talar för att Skeeborna skulle springa ned väggarna i en ny livsmedelsbutik på Bastekärr. Vi har redan visat att en sådan butik hamnar på bilavstånd från samhället och därför knappast kan betraktas som en närbutik.

Återstår då tron på att en livsmedelsbutik skulle dra stora skaror norrmän till Skee och därmed öppna intresset för andra verksamheter.
Men, det finns andra utredningar som pekar i en helt annan riktning.
Utredningar som visar att all etablering av livsmedelsförsäljning söder om Värmlandsbro är dömd att misslyckas.

För att en etablering på Bastekärr skall bli lönsam krävs att en stor del av norrmännen, för sina inköp av kött, dricka och godis, ratar butikerna i Svinesund, Nordby och Stene. En ny butik på Bastekärr måste då locka med ett större sortiment och lägre priser, vilket knappast låter troligt.

Man bör också betänka att det som norrmännen eventuellt missat att handla i butiker i Svinesund, Nordby eller Stene mycket väl kan köpas i någon av butikerna i stan eftersom man ändå måste åka dit för att besöka Systembolaget.

Att etableringar av livsmedelsförsäljning söder om Värmlandsbro är mindre lönsam är Coopbutiken i Tanums Shoppingcentra ett bra exempel på.
Där satsade man stort på norgehandeln men den prognostiserade invasionen uteblev. Omsättningssiffrorna är inte i närheten av det man räknade med.

Nu finns intresse från ett norskt företag att köpa kommunens mark på Bastekärr, bara planen ändras så att livsmedelsförsäljning medges.
Jag är inte säker på att det är en bra lösning för kommunen. Det låter bestickande att affären kan ge 38 miljoner i intäkter men risken finns att det blir som att pinka i byxorna. Varmt till att börja med men ganska snart obehagligt.
Att frånhända sig färdigplanerad industrimark kan, över tid, bakbinda kommunens utvecklingsplaner. Är man inte i besittning av marken saknar man effektiva styrmedel.

Vad göra då?
Jo, det man borde gjort för länge sedan och här finns ett samlat ansvar för hela det politiska etablissemanget. Oavsett konstellationer.
Marknadsföringen av Bastekärr har varit, minst sagt, undermålig. Trots satsningar på en näringslivsutvecklare har utvecklingen på Bastekärr inte ägnats särskilt stort intresse. Det är, som mäklare Sven-Åke Persson säger, konstigt att det inte ens finns en skylt som talar om att det finns industritomter till salu.
Lobbyverksamheten från kommunens sida har heller inte varit särskilt framgångsrik, om den ens förekommit. Har man uppträtt på mässor och i media och visat upp området som plats för etablering av gränsnära verksamheter? Skulle inte tro det.
Det mesta vi fått till oss av näringsreportage har handlat om lokala företagsbesök där en grupp politiker visats runt, druckit kaffe och ställt upp på bild i tidningen.

Därför tycker jag att kommunen, i nuläget, skall ha is i magen och inte lättvindigt låta sig lockas av de 38 miljonerna utan satsa på att få fart på marknadsföringen.
Både i Norge och Sverige. Det borde, till exempel, finnas företag i Norge som har intresse av att etablera sig inom EU och företag i Sverige som ser värdet i en etablering nära gränsen.
Etableringar som kan gå rasande fort eftersom det finns en klar detaljplan och en fungerande infrastruktur.
En väl cementerad sanning är att färdigplanerad mark är mycket lönsam, även om det tar viss tid att realisera tillgångarna.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Den nya politiska trenden!

Det har, bland vissa politiker i kommunen, utvecklats ett sätt att vara som ter sig främmande för vanliga medborgare.

Man lägger fram vilka som helst förslag, man deltar i vilka som helst beslut och man gör vilka som helst uttalanden men när agerandet ifrågasätts och vederbörande avkrävs svar inträder den kompakta tystnaden.

Från att initialt varit hur frispråkig som helst stänger man igen både ögon, öron och mun när det börjar hetta till.
Då är det inte längre fråga om att ta ansvar för sina handlingar eller ens förklara sitt agerande. Det finns bara ett svar på det sättet att hantera sitt politiska uppdrag, ren ynkedom.

I första led i denna skara står Peter Heie, som trots flerfaldiga uppmaningar att redogöra för sitt agerande vid köpet av Crawfordfastigheten vägrat att berätta sanningen.

Samma skrot och korn präglar Åsa Torstensson som nogsamt undviker att redogöra för turerna kring ombyggnaden vid torget.

Även om han numera återgått till att vara kommuntjänsteman kan vi inte låta bli att nämna Peter Dafteryd som under sin tid som kommunalråd spred ut osanningar om hur kostnaderna för Canningprojektet beräknats. För att senare hävda att han hade rätt, utan att kunna visa upp ett enda relevant dokument.

Bengt Bivrin, miljöpartisten är ett annat exempel på politiker som ena dagen säger si och andra dagen något helt annat. Det exempellösa lappkastet om Skeppbroplatsen visar med all önskvärd tydlighet att uppgifter från den mannen inte är att lita på.
Hans agerande som ordförande i MBN visar också att vad som helst kan hända. Ena stunden röstar han för och lyckas driva igenom ett positivt förhandsbesked på Norrkärr för att sedan i efterhand deklarera att han inte alls gillar projektet.

Det finns även bland liberalerna personer med synnerligen rymligt samvete. Kerstin Karlsson hade inget emot att framträda på färggranna affischer och deklarera hur viktigt det var att vi fick flera kök för mat till skolor och äldreboenden. Att hon därefter, utan att rodna, röstade för att det istället skulle skapas ett så kallat multikök där all mat skulle lagas och kylas ner på ett ställe för att sedan skickas ut och tinas upp där behov förelåg. En oförklarad helomvändning som överträffar det mesta när det gäller svek mot väljarna.

Den inte helt okände centerpartisten Tor Lomgård vräkta ur sig självpåhittade anklagelser på tidningens insändarsida men vägrade be om ursäkt när det visade sig att han gått långt över anständighetens gräns.

Lars Tysklind framträdde med stor harm när det visade sig att hans familj tillskansat sig båtplatser utan att betala. Men när saken uppdagades hade hans egen majoritet inget annat att göra än att avkräva den Tysklindska familjen rättmätig betalning. Då blev Lars Tysklind helt tyst.

Bengt Bivrin och Kerstin Karlsson har kraftigt stärkt sina positioner inom gruppen ”tigande politiker” sedan de, trots tidigare uppmaningar inte velat kommentera sina ställningstagande till byggnation på Gåseberget.
Jodå, vi vet att förslaget finns i FÖP:en men det faktum att vi tydligen också har en FÖP-författare som inte inser vilka nödvändiga bostadsbehov som föreligger fråntar inte två ledamöter av Miljö- och byggnämnden möjligheten att se mera nyktert på förslaget.
Man har faktiskt rätt att kräva att ledamöter i nämnden har ett visst hum om vad dyra exploateringar betyder för bostadsutvecklingen.
Det var ju för övrigt samma FÖP-författare som var pappa till det förslag som hos allmänheten gick under begreppet Massakern av Oscarsplatsen.

Bivrins tillkortakommanden när det gäller att se till helheten, agera rättvist och i efterhand förklara och försvara sitt agerande fick sig en ordentlig törn när han tillät en helt orutinerad och purfärsk kommunal planförfattare att i Båtviken snickra ihop en plan som gick långt utanför det nämnden hade beslutat. Det enda han hade att säga till dem man kört över med den nya planen var att han var stolt.
Med öppna ögon tillät han att en av kommunens sämsta detaljplaner kunde genomföras.
I och för sig i gott sällskap med planerna på Hällestrands ängar och Tången.

Planen för Hällestrands ängar blev föremål för djupgående utredningar sedan det visat sig att man missat föra in bestämmelser om att hus som byggdes måste ha åretruntstandard.
Både från tjänstemän och politiker hävdades att så skulle det byggas, men i en rättslig prövning förlorade kommunen.
Tångenplanen är så erbarmligt dåligt hopkommen att byggnationen delvis har blivit ett mischmasch av byggnader som tillåtits se ut nästan hur som helst. Planen är så usel att inte ens kommunens handläggare eller dess tidigare stadsarkitekt kunde tyda bestämmelserna.
Samtliga dessa planer har, av någon underlig anledning, kommit till stånd under perioder då centern suttit vid makten.

Vi som jobbar med sociala medier blir ofta beskyllda för både det ena och andra, men mycket av det som skrivs hade aldrig publicerats om politiker i allmänhet och vissa politiker i synnerhet hade haft kurage nog att svara och förklara sina uttalande och varför de fattar de beslut de gör.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Vi väntar på ett klarläggande

Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L) har förslag på hur man, över tid, klarar bostadsförsörjningen. Därför propagerar de för att Gåseberget borde bebyggas med lägenheter.

Förslagsställarna har nu haft en hel sommar på sig att, tillsammans eller var för sig, redovisa hur en dylikt exploatering skulle kunna gestalta sig.
Man får utgå i från att både Bivrin och Karlsson på plats på Gåseberget kommit fram till hur man enklast ordnar en inte alltför brant uppfart från Kebalvägen upp till toppen av berget. Givetvis en tillfart med en, från övrig trafik, väl avskild gång- och cykelväg.

Kerstin Karlsson har naturligtvis också en färdig idé om hur en ny bro får en avgörande inverkan på kommunikationerna mellan centrum och byggnationen på Gåseberget.
Ett av hennes bärande argument för att bebygga berget.

Båda förslagsställarna har självklart på plats studerat hur man enklast anlägger gator och vägar uppe på berget och hur man eliminerar riskerna med byggnation nära de lodräta bergssluttningarna.
Kunde vi dessutom få en indikation om hur man anser att byggnationen skall kunna ske till kostnader en normal inkomsttagare har råd med vore mycket vunnet.

Bra om vi får veta hur Bivrin och Karlsson tänkt att en exploatering av Gåseberget skall kunna genomföras eftersom vi, som har ett eller annat år i branschen, inte för vårt liv begriper hur man skall kunna få ekonomi i ett sådant projekt.

Jag begär naturligtvis inte att Bivrin och Karlsson skall presentera sina redogörelser här på bloggen, men båda har ju tillgång till sina egna partiers hemsidor och erfarenheten visar också att tidningen är mer än villig att upplåta spaltutrymmen för idéer från Miljöpartiet och Liberalerna. Gärna med stora illustrerande bilder.

Detta är en illustration från översiktsplanen. Oklart vem som presterat mästerverket, men det ser ut som om man lyckats pressa in 70-180 boendeenheter uppe på berget. Dock utan att ens redovisa hur man tar sig dit. Någon Karlssonsk broförbindelse synes heller icke föreligga.
Detta område är det enda tänkbara för anläggning av en uppfart till Gåseberget. Oavsett om man tar i anspråk delar av golfbanan eller inte kräver anläggandet av en ny uppfart omfattande sprängningsarbeten. Ianspråktagande av delar av golfbanan skapar problem som ingen verkar ha funderat över.
Från denna plats kan var och en se de svårigheter det innebär att skapa en ny uppfart till Gåseberget om man inte tar delar av golfbanan i anspråk.
Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Sälj StömstaNet!

När diskussionen om fiberanslutningar inleddes var avsikten att de kommunala bolagen skulle vara en plog som öppnade upp verksamheten.

Det var, så vitt jag vet, aldrig meningen att kommunen, genom ett eget bolag, skulle vara huvudman för all fiberutbyggnad.
Nu är man det och många miljoner har satsats och ligger låsta i bolaget.

Dags därför att sälja av verksamheten till någon som har som huvudsysselsättning att jobba med fiber och allt som hänger samman med det.
Inget av detta hör till kommunens kärnverksamheter och bär därför heller inte hanteras och ägas av kommunen.

Publicerat i Politik | 1 kommentar