Dags att flytta schabraket!

Redan när schabraket placerades på Plagen lät man meddela att konstruktionen var flyttbar.

Det måste betyda att man redan från början hade idéer om var den alternativt skulle kunna placeras.
Dags då att göra verkstad av de idéerna och flytta anordningen till en annan lämplig plats.
Det gamla ankaret ansågs ju lämpligt att placera på kommunens förråd så det kanske kan vara en idé även för detta ”konstverk”.
Andra tänkbara platser som föreslagits är parkeringen vid Eurocash eller rondellen vid Vik.

Med hänvisning till bilden ovan är det intressant att konstatera att när personer bakom ”Urban platsinnovation” hade kontakt med byggförvaltningen uppgav de att ”konstverket” skulle förses med en skylt ”Klättring förbjuden”. Någon sådan skylt finns inte och har aldrig funnits.

Publicerat i Politik | 17 kommentarer

Realistiska visioner eller rena önskedrömmar?

Den gamla majoriteten hade en vision om att vi skulle vara 16.000 Strömstadsbor år 2030.

Den nya majoriteten har reducerat antalet till 15.000.
Sannolikt kommer inget av dessa mål att uppnås.
Befolkningsökningen netto 2018 visar på en vikande kurva. Netto har befolkningen ökat med 30 personer det senaste året och för att ens komma i närheten av de siffror både den gamla och nya majoriteten redovisat krävs en mycket kraftig inflyttningsvåg de år som är kvar till 2030.
230 om året enligt gamla majoriteten, 145 enligt nya majoriteten.
Sannolikt helt orealistiska siffror. Även om man skulle klara delmålet något enstaka år.

Om man inte krasst räknar med att det bara skall flytta in pensionärer kommer det att krävas arbetstillfällen för alla dessa nyinflyttade. Var finns dom?
Och bostäder. Var finns dom?

Kanske dags att sansa sig en aning och se lite mera nyktert på tillvaron. Det faktum att man tidigare haft några år med stor inflyttning kan inte tas till intäkt för att det så skall förbli år efter år. Det visar, inte minst, siffrorna för 2018.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Återskapa en del av kulturarvet!

Även om det inte är helt enkelt bör man ändå försöka återskapa en del av det kulturarv som gick förlorat under den förra mandatperioden.

I första hand bör man skära bort en del av asfalten och ersätta den med gatsten.
Det går alldeles utmärkt att lägga in fält med gatsten för att skilja gång- och cykelvägarna åt.
Både vid torget och norr om älven.
Delar av rundlarna vid infarten till Ångbåtskajen bör också kunna förses med gatsten.

Som ett led i återställningsarbetet bör också ingå att så fort som möjligt se till att glasfiberschabraket på Plagen försvinner och att det stilrena ankaret kommer tillbaka.
Naturligtvis måste även boskapsinhägnaden norr om älven ersättas med ett tidstypiskt räcke.

I fortsättningen måste varje tanke på att riva upp gatsten och ersätta den med asfalt bli föremål för mycket noggrann analys.
Kulturstäder världen över värnar om sina unika platser, ingen skulle väl komma på tanken att asfaltera, till exempel, piazzan framför Pantheon i Rom.
Det bohusländska arvet bygger i hög grad på användandet av granit och därför är det förvånande att man inte tagit till sig av historien och verkligen utnyttjar detta fantastiska material. Näst intill outslitligt och med stora variationer.

Det går att skapa fina lösningar med granit
Publicerat i Politik | 6 kommentarer

En fråga om prioritering!

Kommunen (skattebetalarna) har att hantera mycket dyrbara investeringar.

Reningsverkets uppdatering och ombyggnaden av Myrens hamn kostar flera hundra miljoner. Lägg därtill ombyggnaden av färjeläget för mer än hundra miljoner och var och en inser att ekonomin ansträngs till det yttersta. (Även om rederierna, på sikt, kommer att betala för färjeläget)

Utvecklingen av Canning kommer att kosta multum och hela tiden ligger man på från Koster och vill ha ordning på vatten och avlopp. Samtidigt står Strömstadsbyggen med mössan i hand och vill ha mångmiljonbidrag för att överhuvudtaget bygga några hyresrätter.
I närtid måste man även lösa frågan om el till hybridfärjan. Även om man kallt måste räkna med att flera skall vara med och betala kommer installationen säkert att kosta skattebetalarna en god slant.
Lägg därtill att skolan behöver resurser, även lokalmässigt samt att centrum måste rättas till efter den gamla majoritetens vandalisering.

Att i det läget ens tänka tanken på att plöja ner flera tiotals miljoner i en helt onödig bro över Bojarkilen övergår min fattningsförmåga.

Lägg brobygget på is intill dess att den kommunala ekonomin stabiliserats och låneskulden hamnat på en rimlig nivå.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Fossilfri kommun, en inte helt enkel uppgift!

Så ofta man fått tillfälle har den tidigare majoriteten trumpetat ut visionen om en fossilfri kommun.

Visst låter det bestickande, men verkligheten har en obehaglig förmåga att sätt käppar i hjulet.
Vad hjälper det om varenda kommunägd bil kommer att köras på gas, det finns ju inga möjligheter för kommunen att tvinga medborgarna att byta bil.
Det finns heller inga möjligheter att påverka all den tunga trafiken på E6.
Idéer om överflyttning av gods till järnväg har funnits länge, men egentligen är det nog bara de verkliga entusiasterna som tror att det blir en verklighet inom överskådlig tid.
Bohusbanans delvis usla skick tvingar ju redan nu passagerare att ofta åka med en dieseldriven buss istället för tåg. Man har ju inte ens lyckats skaka fram pengar nog att röja undan träd som, vid varje storm, riskerar falla över banvallen.

Stora infrastrukturella insatser står också för dörren med flera områden som skall bebyggas. Här kommer många tunga, dieseldrivna, maskiner att behöva användas. Fundera bara lite på alla de transporter som krävs för att bli av med delar av Röudden när sprängningarna sätter igång. För att inte tala om hela de övriga byggprocessen. Vi talar om tusentals tunga transporter uteslutande med dieseldrivna fordon.

Som lök på laxen har vi sedan den synnerligen omfattande båttrafiken med färjor, passagerarbåtar, kommunbaserade privatbåtar och den stora mängden besökande båtar.

Ett ytterligare problem som riskerar att försvåra visionen är planerna på stora småbåtshamnar som kommer att skapa utrymme för ännu fler båtar som drivs med bensin- eller dieselmotor.
Och på toppen av detta isberg ser vi att man inte ens lyckats lösa laddningen för den nya hybridfärja som skall trafikera kommunen.

Vi är nog alla överens om att utsläppen måste minska men det mest effektiva sättet torde ända vara att köra mindre, både med bil och båt.
Visioner i all ära, men sett till helheten borde man kanske vara lite försiktigare innan man sätter mål som blir näst intill omöjliga att nå.

Fast, å andra sidan sträcker väl sig inte visionen längre än till kommunens egen fordonsflotta. Gott så, men i det stora hela betyder det inte särskilt mycket.
Kopplat till visionen om att bli en fossilfri kommun finns idéerna om att underlätta för cyklisterna.
Det borde väl betyda att ett antal kommunala fordon kan bytas ut mot cyklar.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Det hade jag inte en aaaning om

Strömstads Tidning intervjuar Bengt Bivrin (MP) angående el till den nya hybridfärjan.

Mannen som ger sig ut för att vara miljöns främste försvarar och som dessutom är och har varit ledamot av kommunstyrelsen svarar:
Jag trodde frågan var löst.
Hur aningslös får man vara när man suttit i majoritet under en hel mandatperiod?

Bivrin hade alltså inte en susning om att den allra viktigaste av alla frågor när det gäller hybridfärjan, nämligen möjlighet att ladda batterierna, inte hade klarats av.
Ofattbart, minst sagt, men det visar vilket litet intresse Bivrin och hans parti ägnat miljöfrågorna.

Nu brinner det i knutarna och äntligen har tekniska chefen fått uppdraget att tala med el-leverantören och andra som måste involveras.
Här finns ju en hel drös av intressenter som borde kunna vara med och finansiera den relativt blygsamma investering det är fråga om. Rederiet, elleverantören och kommunen. Finns det bidrag att, i så fall så mycket bättre, men då borde man skickat in en ansökan för länge sedan.

Att man inte löste frågan om elanslutning samtidigt som man tog beslutet att bygga om färjeläget är ett kommunalt politiskt fiasko.
Den dåvarande majoriteten skall inte ensamma belastas för den fadäsen, men förbanne mig om de kan smita undan det yttersta ansvaret.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Tveksamt om småbåtshamn i Starekilen kommer att godkännas.

Planen för en ny småbåtshamn i Starekilen kommer att utsättas för länsstyrelsens prövning.

Kommunens planchef indikerar att hamnen skall kunna rymma ca 1.500 båtar vilket betyder en enorm mängd bryggor. Räknar man med en medelbredd om ca 3 m behövs ca 4.500 m brygglängd. Eftersom läget inte är helt skyddat för vind måste man dessutom räkna med att båda sidor på bryggorna inte kan användas.

Hur denna stora mängd båtar kommer att påverka miljön kan man bara fundera över. Området är tämligen ostört och erfarenheten visar att bottnarna tar stryk i småbåtshamnar. Kan komma att betyda att hamnen inte får byggas ut i den omfattning planchefen tror.

En stor småbåtshamn som denna ställer också krav på infrastrukturen på land med behov av upptagningsramp, spolplatta med reningsverk, parkeringsplatser, tillfartsvägar och annat som måste fungera. Hamnen ligger ju heller inte direkt centrumnära.

Alla är nog överens om att det finns behov för fler småbåtshamnar men frågan är om man löser problemet med anläggningar av den storlek som här planeras.

På sikt tror jag att man måste tänka om helt och hållet. Det kan knappast vara en lösning att varenda båt, även de allra minsta, måste ligga vid brygga hela tiden. De kan lika gärna förvaras på land och sjösättas när de används.
Jag har personligen sett väl fungerande system i USA där båtar förvaras på land och det finns en organisation som hanterar sjösättning och upptagning av småbåtar.
Det finns flera fördelar med detta system. Båtar behöver inte bottenmålas och de kan, när de inte används, förvaras i flera våningar höga ställ på land. Speciellt anpassade truckar används för att lätt sjösätta och ta upp båtar. Ring dagen innan du skall ut med båten.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Vi är trötta på att bli förda bakom ljuset!

Oceaner från verkligheten fortsätter liberalerna sitt envisa påstående om att ett brobygge över Bojarkilen är nära förestående.
DET ÄR DET INTE, långt därifrån.

Skall man uppnå det som liknar respekt inom politiken gör man klokt i att hålla sig till sanningen.
F.d. kommunalrådet Peter Dafteryd hade svårt med den saken när han påstod att Canningprojektet var ”mycket noggrant kostnadsberäknat”. Resultatet blev centerpartiets största valförlust i historien. Dafteryd hade inte lyckats uppfatta det enkla faktum att en kostnadsberäkning bygger på att det finns något att kostnadsberäkna. Det fanns det inte och finns fortfarande inte eftersom ingen som helst projektering ännu genomförts. Grova kostnadsbedömningar kan man göra på enkla underlag men aldrig en beräkning värd namnet.

Även liberalerna fick vidkännas en svidande förlust och det scenariot kan mycket väl upprepas om man fortsatt försöker slå blå dunster i befolkningen.

Vinner gör man genom att vara ärlig och uppriktig inte genom att manipulera och frisera verkligheten.
Lars Georgsson har i STNB en alldeles utmärkt insändare som väl belyser hur det verkligen ligger till med både brobygge och annat.

Det är på tiden att liberalerna ändrar attityd och inser att något brobygge NU inte är aktuellt. Alltför mycket återstår att utreda och besluta om innan man ens kan påbörja en upphandling av ett brobygge. Det är långt ifrån säkert att det ens kommer till stånd under denna mandatperiod.
Därför borde liberalerna överge sin hittillsvarande uppfattning och se till realiteterna och inte till rena önsketänkanden, utan verklighetsförankring.

Dags för liberalerna att göra en pudel, innan det är för sent.


Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Lite konstigt är det!

DCIM\100MEDIA\DJI_0150.JPG

Att man inte löst frågan om laddström för den nya färjan ter sig en aning underligt.

Efter att ha upplevt en mandatperiod med ständigt återkommande propåer om att vi skall bli fossilfria och när vi dessutom sett hur man slagit sig för bröstet vid invigningen av ett tappställe för biogas går man nu i en helt annan riktning.

En ny färja kommer att sättas in och kommunen förskotterar mängder av miljoner för att göra detta möjligt. Men samtidigt glömde man det mest centrala, att se till att hybridfärjan kunde laddas vid kaj i Strömstad.
Om inte denna fråga får en lösning innan färjan sätts i drift blir det ett bakslag av sällan skådat mått.
Inte nog med att vi få fortsätta irritera oss på avgaserna, den nya färjan blir betydligt större än den tidigare vilket innebär ännu fler bilar, med ännu större avgasutsläpp och säkert periodvis ökat trafikkaos.
När Strömstads Tidning tar upp frågan talas det om en kostnad på ca 10 miljoner för att få fram ström till färjan och det stämmer säkert men borde inte det bolag som vill sälja ström vara intresserade av att medfinansiera.
När det gäller ombyggnad av rampen florerar flera olika summor. Initialt nämndes siffran 120 miljoner för att senare i en artikel i tidningen ha ökat till 150 miljoner. Oklart vad som gäller.
Med dessa siffror i minnet torde de 10 miljoner som nämns för strömförsörjning knappast vara avgörande.

Fd kommunalrådet Peter Dafteryd låter meddela att uppdraget att reda ut strömförsörjningsfrågan lagts på Tekniska förvaltningen men att svar inte inkommit innan hans avgång.
Det är svårt att befria sig från tanken att man på tekniska inte lagt ner det krut man borde gjort för att lösa problemet. Lite grand liknar det uppdraget man fick i januari förra året att ansöka om vattendom för en ny bro. Inget resultat att vänta i närtid.

En sak är i alla fall säker, löser man inte denna frågan innan färjan sätts i drift faller hela resonemanget om fossilfri kommun platt till marken.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Den finns förutsättningar, om man bara vill!

Den nya Löfvenska regeringen bygger på samarbete över blockgränserna.

Samma förutsättningar borde kunna råda inom kommunen.
Efter en mandatperiod präglad av hårda ställningstaganden och, i flera fall, helt onödiga låsningar ligger vägen öppen för ett annat samarbetsklimat.
Det förutsätter dock att vissa ledamöter överger sin djupt rotade avsky för andra partier och andra partiers förslag och idéer och istället prövar frågorna utifrån ett sakligt perspektiv.

Att, som en representant för ett tidigare betydligt större parti, varje gång hen beträder talarstolen gör det enbart för att hävda sin egen fullkomlighet och alltid försöka omintetgöra andra partiers företrädare leder inte till framgång.
Det sättet att bedriva politik måste överges om något av det tappade förtroendet skall kunna återvinnas.

Kommunen står inför stora ekonomiska åtaganden och om inte skuldbördan över tid skall bli helt orimlig måste ett djupare samarbete komma till stånd. Det kommer inte att finnas utrymme för dyrbara experiment med medborgarnas skatter och därför måste man tänka sig för flera gånger innan man sätter igång nya projekt som förutsättes betalas av oss skattebetalare.

Canningprojektet kan, om man inte sätter ner foten, bli ödesdigert rent ekonomiskt.
Tendensen när det gäller bostadsproduktion är att behovet av dyra bostadsrätter är vikande och därför manas till försiktighet.
Ingen vinner på att det byggs massor av bostadsrätter om dessa förblir osålda. Vi ser redan idag svårigheter att sälja alla bostadsrätter i kv. Pilen och sannolikt kommer det även att gälla för Stenhuggaren. Även om byggbolag och mäklare försöker måla situationen i rosenrött.

För kommunen gäller att planarbetet bedrivs på ett effektivt sätt och omfattar områden där kostnaderna blir så låga som möjligt. Då kanske man kan skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter, utan att kommunen tvingas subventionera sitt eget bostadsbolag.
Det kräver dock att man gör vad som är möjligt för att få till en samsyn och överger den tidigare inställningen att förslag inte kan accepteras om de ”kommer från fel håll”.
Ett öppet sinne och en förmåga att se verkligheten som den ser ut krävs om kommunen skall kunna utvecklas.

Politiker har en förmåga att låsa upp sig för visioner och här utgör Strömstad inget undantag. Man har visioner om det mesta, men när verkligheten inte riktigt stämmer med de siffror och tankar man satt på pränt i olika dokument gäller det att anpassa sig och se nyktert på situationen.
Visionen om en kraftigt ökad inflyttning har redan kommit på skam, precis som visionen om antalet nya bostäder.
Ibland verkar det som om man inte inser att dessa två visioner intimt hänger samman, dels sinsemellan men även med det faktum att inflyttning kräver tillgång på arbetsplatser.
Analogt med detta ligger det faktum att Strömstad har en befolkning med relativt låga inkomster och de arbeten som erbjuds hör heller inte till höginkomstgruppen.
Vilka är det då som förväntas köpa dyra bostadsrätter?

Därför hoppas och tror vi att såväl den nya politiska ledningen som den politiska oppositionen skall engagera sig i ett fördjupat samarbete till gagn för hela kommunen.
Det kan i sak betyda att ett eller annat särintresse måste stå tillbaka för det som är den allra viktigaste av alla frågor under denna mandatperiod, nämligen att få ordning på ekonomin och söka minska den skuldbörda som över tid kan bli ett lik i lasten.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Liberalerna borde närma sig befolkningen!

Under den senaste mandatperioden har liberalerna hamnat i bakvattnet.

I fråga efter fråga har man intagit en ställning som inte fallit medborgarna på läppen. Något som resulterade i tappet vid valet i höstas.
Fortsätter man på den inslagna vägen är risken uppenbar att man än mer kommer att marginaliseras.

Några frågor sticker ut som besvärande för liberalerna.
Beslutet om multiköket är den främsta fråga där medborgarna upplever att partiet svikit sina löften.
Båtvikenplanen är en annan fråga där partiet agerat helt emot folkviljan och inte blev det bättre av att partiets ledamot av Miljö- och byggnämnden sade följande ”Vi kan göra så här för vi har majoritet”.
Vägran att, på ett tidigt stadium, gå med på att planarbetet på Mällbyhöjden ligger partiet i fatet när diskussionerna om bostadsbyggandet är en fråga som blir allt mer aktuell.
Tysklinds påstående att det inte behövs en gång- och cykelbro över älvmynningen hade ingen trovärdighet hos väljarna. I synnerhet sedan det visat sig att man senare accepterat just den bron. Utan att förklara varför.
De uteblivna protesterna mot ombyggnaden av centrum var en annan fråga som fick till resultat att väljare förlorades.
Partiets märkliga agerande i Canningplanen fick ännu fler väljare att ställa sig frågande till vad man egentligen ville. En framträdande ledamot menade att en byggnation var helt nödvändig om man inte ville uppleva torgskräck vid en promenad från centrum till Canning.

Liberalerna fortsätter nu på den inslagna linjen när man framhärdar i nödvändigheten av en bro över yttre Bojarkilen. Argumenten för bron är tunna och det råder stor tveksamhethuruvida medborgarna anser att alla de miljoner en bro kommer att kosta verkligen gynnar gemene man.

Exploateringen av Gåseberget är en annan fråga där partiet hamnat i otakt med medborgarna. Få är dem tror på det projektet som ett utvecklingsområde för bostäder. Dyrt, svårtillgängligt och inget som medborgarna eftersträvar.

Bostadsfrågan och då främst hyresrätter diskuteras dagligen men frågan är om medborgarna i allmänhet ställer sig positiv till förslaget att ett antal miljoner av skattebetalarnas pengar skall skyfflas in till Strömstadsbyggen som en ren subvention för att bolaget skall kunna bygga billigare.
Att skattebetalarna skall subventionera Strömstadsbyggens hyresgäster är det många som ställer sig mycket tveksamma till.
Skulle det bli aktuellt måste man fråga sig om man är villig att ge även andra bolag subventioner om dessa också vill bygga hyresrätter.
Skulle inte tro det.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Flera frågor, inga svar!

Frågorna om bro över Bojarkilen är många men svaren uteblir.

Inte ens representanter för det parti, liberalerna, som säger sig vara de som drivit brofrågan mest intensivt har kunnat svara.
Inte partiet som sådant, inte Lars Tysklind, inte Kerstin Karlsson och heller inte Hns-Robert Hansson även om den sistnämnde lovat återkomma.

En förutsättning för ett brobygge är att det finns en vattendom och en lagakraftvunnen detaljplan. Inget av detta finns idag. Det finns heller inget kommunalt beslut om något brobygge.

Vi har ställt frågan till tekniske chefen Roland Kindslätt huruvida en ansökan har lämnats in men trots två påminnelser har svaret uteblivit.
Av det torde man kunna dra slutsatsen att det fortfarande inte skickats in någon ansökan, trots att det snart gått ett helt år sedan kommunstyrelsen fattade beslut om att uppdra till Tekniska förvaltningen att effektuera beslutet.

Med detta sagt ter sig liberalerna resonemang om att ett brobygge kan vara nära förestående som fria fantasier.
Verkligheten ser helt annorlunda ut och sanningen torde vara den att, om det fattas ett beslut om ett brobygge och pengar för detta skakas fram, kommer vi inte att se någon bro förverkligad under denna mandatperiod.
Såväl detaljplanens antagande och därefter hantering av eventuella överklaganden måste klaras ut och det måste dessutom finnas en vattendom.

Sett ur det perspektivet torde det gamla sosseförslaget om en pontonbro i inre delen av Bojarkilen vara det som ligger betydligt närmare till hands att genomföra. Både administrativt och kostnadsmässigt.

Kommunen har dragit på sig mycket stora investeringar och belåningen når snart astronomisk höjd och att i det läget dra på sig ytterligare kostnader, som dessutom inte är helt nödvändiga, torde man göra klokt i att överväga noga.
En bro över yttre delen av Bojarkilen har ingen avgörande positiv inverkan för kommunmedborgarna och borde därför inte prioriteras särskilt högt. Såvida det inte finns andra intressenter som ställer sig villiga att betala, men på den kanten har det varit väldigt tyst sedan SPA-hotellet bytte ledning.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Den 9 november 2018 ställde jag frågan!

DCIM\100MEDIA\DJI_0150.JPG

Efter reportage om den nya hybridfärja som skulle sättas in i rutten till Sandefjord ställde jag här på bloggen frågan om färjan skulle drivas med el vid ankomst till och avgång från Strömstad.

Ingen har velat svara, förrän nu, när Strömstads Tidning tar upp frågan med kommunen och med rederiet.

Det blir ingen eldrift i Strömstad och de eventuella miljövinster man kanske hade anledning hoppas på uteblir.
Bara att beklaga samtidigt som man har svårt att förstå att denna fråga inte löstes i samband med den nya angöringsrampen.

Uppenbarligen lyckades inte kommunen övertyga rederiet samtidigt som man tvingas backa från visionen om att bli helt fossilfri.
Verkligheten har en obehaglig förmåga att hinna ikapp alla vackra visioner och nu får vi fortsatt inrikta oss på att samtliga färjor och passagerarbåtar även fortsättningsvis kommer att drivas med diesel.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Inte helt enkelt att hantera!

Om man anser att handhavandet av linfärjan inneburit problem vad skall man då tycka om den öppningsbara bron.

Det råder ingen tvekan om att det är och har varit problem när enskilda kör linfärjan.
Inte helt enkelt att få alla att följa anvisningarna.

Det är naturligtvis alldeles för tidigt att förutse att samma problem skall uppstå med den öppningsbara bron, men visst finns det anledning att ägna problematiken några rader.

Såvitt bekant (väldigt lite om detta har publicerats) skall öppning och stängning av bron skötas av båtägare som har flytetyg om inte kan passera under bron. Det måste innebära att dessa själva har att ta ansvar för att allt fungerar klanderfritt.

Avsikten är uppenbarligen att båtägarna skall förses med ett kort som de kan använda för att manövrera bron. Det betyder att det måste finnas en tilläggsplats på ömse sidor av bron. En plats med lättåtkomlig kortläsare.
När så en båtägare drar sitt kort för broöppning kommer ljud- och ljussignaler att dras igång för att varna de som befinner sig på bron. Därefter kommer bommar att fällas på båda sidor varefter bron öppnas.
Efter genomfart skall bron stängas, bommar fällas upp och signaleringen avslutas.

Huruvida detta kommer att ske automatiskt vet vi inte. Inte heller om passage kommer att registreras med någon form av fotocell. Kan kanske bli knepigt att hantera eftersom flera båtar, som inte behöver broöppning, kommer att passera.
Mera sannolikt är då att den som öppnat bron också måste stänga den och hur kommer det att fungera om flera båtar passerar samtidigt. Innebär det att båtägaren måste lägga till vid kaj även efter att ha passerat bron och ånyo dra sitt kort för att stänga bron.

Det råder ingen tvekan om att hanteringen av öppning av bron innebär ett risktagande. Den som befinner sig i en båt har inte full uppsikt över hela bron och kan därmed bara hoppas att säkerhetsanordningar i form av ljud, ljus och bommar fungerar klanderfritt. Precis som man trodde att linfärjan skulle fungera.
Sedan kan man alltid fundera över hur de närboende kommer att uppleva de störningar som ljud- och ljussignaler kommer att innebära.

Man får utgå ifrån att endast de som har båtar i Bojarkilen kommer att förses med kort, men vad händer med dem som eventuellt inte har sin båt där men vill besöka varvet av en eller annan anledning.
Många frågetecken således och man kan inte annat än hoppas att allt får sin lösning innan man drar igång detta brobygge.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Bro över Bojarkilen NU?????

Liberalerna framhärdar att brobygget över Bojarkilen måste komma igång NU!

Dessvärre låter det sig inte göras NU, av flera anledningar.

  1. Det saknas beslut om att en bro skall byggas.
  2. Det finns inga pengar för ett brobygge i investeringsbudgeten.
  3. Någon bygglovsansökan är inte inlämnad.
  4. Det finns inga färdiga ritningar eller konstruktionshandlingar.
  5. Det finns heller ingen noggrann kostnadsberäkning.
  6. Det finns ingen beräkning avseende drift- underhåll och kapitalkostnader.
  7. Det finns inga handlingar för hugade entreprenörer att lämna pris på.
  8. Det finns ingen genomförd markundersökning.
  9. Det finns ingen vattendom.
  10. Det finns ingen lagakraftvunnen detaljplan som medger ett brobygge.

Lägg därtill att det saknas upplysningar om hur båtägare skall hantera den föreslagna broöppningen. Tilläggsplatser båda sidor om bron, manöveranordningar, kontroll att väg stängs av vid broöppning, kontroll att bron stängs efter genomfart, varningssignaler, riskhantering osv. osv.
Liberalerna har tidigare hävdat att en bro kan byggas utan att det finns en detaljplan. Vi tror faktiskt att det behövs en ny plan.

Det som hänt under de fyra år Liberalerna suttit vid makten är att man tagit fram ett skissförslag på en öppningsbar bro som man sagt sig förorda, men det är också allt.

I januari 2018 beslutade man uppdra åt Tekniska förvaltningen att söka vattendom, samtidigt som man påpekade att ett sådant förfarande kan ta upp till två år. Huruvida en ansökan är inlämnad och hur den ser ut saknar vi vetskap om. Inget av detta har kommunen informerat om.

Sammantaget torde det därmed stå klart för var och en att ett brobygge NU inte kan komma till stånd.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Konsekvenser av ändrat antal mandat

Antal mandat i fullmäktige bygger på valresultatet och beräknas med hjälp av den så kallade ”jämkade uddatalsmetoden”.

Valet i september 2018 gav följande mandatfördelning:
S 11, M 6, SD, 6, C 4, L, 4, KD 3, V 2, MP 2, FI 1.

Om antalet mandat att fördela hade varit 31 istället för 39 hade vi sett följande mandatfördelning:
S 9, M, 5, L, 4, SD 4, C 3, KD 2, V 2, MP 1, FI 1

Konsekvensen hade då blivit att L, V och FI hade fått lika många mandat som de nu har. Alla övriga partier hade fått färre mandat.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Minska antalet ledamöter!

Moderaterna föreslår att man skall minska antalet ledamöter i fullmäktig till 31 personer.

Det håller jag med om.
Redan den 11 september 2015 skrev jag ett inlägg med precis det förslaget.
31 ledamöter i fullmäktig och 7 i alla nämnder utom kommunstyrelsen.

Jag tror inte ett ögonblick på att demokratin skulle bli lidande om man minskade antalet politiker. Tvärt om skulle de som blir valda tvingas engagera sig lite mera.

Jag tror också att regionen skulle må gott av att minska antalet politiker. Inget har hittills talat för att besluten blir bättre bara för att man har ca 1.100 politiker engagerade och arvoderade.


Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Tips till Liberalerna och Miljöpartiet

Eftersom dessa partier tycks ha en förkärlek till byggnation på knepiga platser vill vi ge er några ytterligare förslag att fundera över


Varför inte löpa linan ut och föreslå byggnation på Korpeberget, Vatulandsberget eller berget mellan Myren och gamla E-lux.

Här finns alla de ingredienser man eftersträvar på Gåseberget.
Svårt att ta sig dit, intressanta lodräta bergsformationer med lika stora risker för olycksfall osv. osv.

Att dessa områden idag är klassade som allmän parkmark torde inte hindra kreativa liberaler eller miljöpartister att föreslå full utbyggnad.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Total förvirring

Efter att Bengt Bivrin tidigare förordat exploatering av Gåseberget är nu även Kerstin Karlsson inne på samma linje.


Man måste väl utgår ifrån att dessa politiker låtit sig påverkas av den skiss som kommunen tagit fram och som visar möjligheten till en mycket omfattande exploateringsgrad. Inte helt enkelt att se hur många bostäder man lyckats pressa in men det torde röra sig om minst ett hundratal eller kanske rent av dubbelt så många. Skissen är inte tillräckligt tydlig för att man skall kunna se vilken typ av byggnader man avser.

Innan man suger åt sig denna våta arkitektdröm borde man ta sig en tur upp på berget för att studera topografin i verkligheten.

Gåseberget är knappast platt som en pannkaka

En exploatering av Gåseberget blir dyr, mycket dyr, i förhållande till det antal bostäder som kan tillskapas.
Bara att bygga tillfartsväg stöter på flera hinder. För att undvika en helt omöjlig lutning måste tillfartsvägen dras över en del av golfbanan (Hål nr 6). En inte helt enkel sak att lösa eftersom det skulle kräva omfattande ombyggnader av själva golfbanan för att den skulle kunna fungera. Men kanske Bivrin och Karlsson anser att golfbanan kan läggas ner? I så fall är ju den frågan löst.

Kerstin Karlsson ser fördelar med en bro över Bojarkilen eftersom en sådan skulle fungera som en bra anslutning av byggnationen på Gåseberget.
Men så är det ju alls inte. Uppfarten till berget kommer att hamna mycket nära den plats där man föreslagit att det byggs en pontonbro över den inre delen av Bojarkilen.
En bro enligt Kerstin Karlssonmodellen kommer inte att ha någon som helst förbindelse med Gåseberget långt därifrån. För att ta sig från Brofästet upp på Gåseberget får man antingen vandra runt till norra sidan alternativt använda sig av en hiss. En hiss som ytterligare belastar kostnaden för att bygga på berget. Med risk att det blir samma kortelände med den hissen som det är med färjan.

Lägg därtill att VA-arbetena blir omfattande och dyra med anläggandet av, bland annat, pumpstationer, stora sprängningsarbeten och utfyllnader.
Ur ren säkerhetssynpunkt kan man heller inte tillåta byggnation nära flera av de lodräta branterna och det minskar den byggbara ytan.

Återstår, för att skapa en exploatering som kanske skulle kunna finansieras, att bygga några flera våningar höga punkthus, men vem vill det. Två-tre-fyra fyrtorn på toppen av Gåseberget, hur skulle det se ut. I vilket fall som helst är golfbanan illa ute.

Hela idén med Gåseberget borde skrotas innan man ens överväger en planläggning. Det är ingalunda så att kommunen saknar byggbar mark, tvärt om, området vid Mällbyhöjden är så stort att det skulle kunna rymma ett helt Strömstad och då finns det ingen anledning att krångla till verkligheten genom att ge sig på Gåseberget.

Jag skulle rekommendera Kerstin Karlsson att ta Bengt Bivrin under armen och tillsammans med denne rutinerade orienterare ge sig upp på berget för att på ort och ställe se vilka utmaningar som väntar.
Innan ni ger er upp på berget fundera på vilken väg som är lämpligast för att ta sig dit och notera särskilt vilka höjdskillnader man har att övervinna, både på vägen dit och uppe på berget.
Akta er bara så att ni inte går för nära kanterna, risken att falla ner är uppenbar.
Väl nere på fast mark kan ni fundera lite över hur den tänkta bron kommer att kunna fungera som länk till de boende på Gåseberget.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Tror inte Bivrin och Gutke att vi kan läsa innantill?

Maken till svepskäl som herrar Bivrin och Gutke presenterar i dagens STNB får man leta efter.

Låt oss börja med detaljplaneringen
Här påstår herrarna att orsaken till att man inte nått målet för bostadsbyggandet beror på att man haft brist på resurser på planavdelningen.
Inget annat än rena floskler.

Istället för att satsa på planer som skulle kunna generera fler bostäder lade man ner massor av tid på en fullständigt meningslös plan i Båtviken. En plan som inte tillskapar en enda ny bostad men skapar förmögenheter för de två fastighetsägare som betalat för planen.
En förmögenhetsbildning som redan är igång när en av dessa fastighetsägare håller på att dela sin fastighet i avsikt att sälja en tomt för dyra pengar.
Detta ansåg Bivrin och Gukte vara ett bra sätt att använda kommunens resurser. Man tar sig för pannan.

Här borde tidningen ställt den självklara frågan om varför majoriteten ansåg planen i Båtviken viktigare än andra planer.

Låt oss därefter titta lite på uttalandena angående Norrkärr.
Här försöker Bivrin slå dunster i både tidningens reporter och oss vanliga läsare.
Han påstår, på full allvar, att Miljöpartiet varit tveksamma till Norrkärr hela tiden.
En kvalificerad osanning. Bivrin röstade för att Strömstadsbyggen skulle få ett positivt förhandsbesked att bygga. Om han haft de allra minsta betänkligheter borde han röstat emot, men det gjorde han inte och därför blev hans röst avgörande för utfallet.

Här borde tidningen ställs den självklara frågan om varför Bivrin röstade för ett projekt som han egentligen var emot.

När det gäller kv. Magistern är Bivrin lika illa ute.
Där påstår han att han fick vika ner sig för majoriteten inom majoriteten när han föreslog att Strömstadsbyggen skulle slippa bygga det antal p-platser som normen anger.
Bivrin som vid det tillfället satt i både kommunstyrelsen och fullmäktige borde ha vetat att det alls inte ankommer på en enskild nämnd att fatta beslut som strider med det som fastslagits i fullmäktige.

Här borde tidningen ställt den självklara frågan om varför Bivrin ansåg att man kunde avvika från beslut fattade av kommunfullmäktige.

Beträffande Rådhusberget var det intressant att se att ingen hade särskilt mycket till övers för Göran Wallos planer på en massiv utbyggnad inkl. påbyggnad av befintliga hus. Som läget är idag förefaller Wallo bli allt mer isolerad. Han har ju inte ens en majoritet bakom sig när det gäller Norrkärrsprojektet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mycket av det som kommer över läpparna hos herrar Bivrin och Gutke är inget annat än rena svepskäl, undanflykter och påhittade orsaker till varför man inte lyckats prestera det man lovat medborgarna. Hur dessa herrar har agerat och röstat i olika sammanhang finns väl dokumenterat i protokoll från diverse möten och därför båtar det föga att, nu i efterhand, söka ge sken av att man egentligen har en annan åsikt.

Vi uppskattar att tidningen försöker analysera läget på bostadsfronten men vi anser att man låter de ansvariga komma billigt undan. Tidningens reporter borde ha genomskådat undanflykterna.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer