Ett komplicerat politiskt läge!

Regeringsförhandlingarna har gått i stå.

Åsikt står mot åsikt och den gemensamma nämnaren tycks vara att man, till varje pris, skall utesluta SD från inflytande.

Man anser att de 1.135.627 väljare som röstade på SD skall lämnas åt sitt öde.
Inte helt enkelt att förstå.

Det råder ingen tvekan om att det hos SD finns ett antal knäppskallar men det gör det sannolikt även inom de andra partierna. Se bara hur en del hanterat resereglementen och annat i avsikt att sko sig själva.
SD har en del udda idéer om hur landet bör styras men det betyder knappast att alla åsikter man har är rent åt skogen. Men heller inget annat parti har bara goda förslag som alla kan ställa sig bakom.

Man talar ofta om SD:s rötter och förfasar sig, men vi som är lite äldre kommer väl ihåg hur kommunisterna (senare VPK och numera V) agerade under många år. Med mycket nära relationer till aktiva socialdemokrater minns jag mycket väl hur man tog avstånd från dessa avfällingar som man inte ville ta i med tång. Det förekom aldrig att man räknade in kommunisterna som ett regeringsunderlag utan hela tiden sa man att vill kommunisterna stödja socialdemokraterna är det deras sak, vi driver vår politik. Nu låter det annorlunda och helt plötsligt är historien glömd och vänstern är hur rumsrent som helst och ingår i regeringsunderlaget när man mäter sin styrka mot alliansen.

Under hand har de kommunistiska idéerna hos vänstern bleknat en aning men minnena av de svenska ledarnas resor till Moskva och deras oförblommade hyllningar av Sovjet finns kvar och sitter ganska djupt.

När kommunisterna blev VPK var det ett antal medlemmar som bröt sig ur och bildade KFML (r), senare ombildat till kommunistiska partiet.
Kanske man kan hoppas att även SD går igenom samma stålbad och de som påstås ha nazistiska värderingar skapar en egen plattform att gapa ifrån. Kanske ett sådant reningsbad är vad som krävs för att SD skall kunna betraktas som ett ”vanligt” parti.
Tolka inte detta som ett försvar för tokigheter inom SD men det är aldrig fel att ha historien med sig när man dömer andra.

Det som nu händer i Sverige har redan hänt i Norge där anhängare till Anders Langes parti initialt kallades för tokstollar. Fremskrittspartiet, som det numera heter, ingår i den norska regeringen. Grundat på ett stort stöd från många norska väljare.

Oavsett vad som händer i Sverige och oavsett vilken regering vi får kan jag inte tänka mig annat än att varje statsminister kommer att välkomna de tillfällen då SD röstar på ett förslag från regeringen. Huruvida det kommer att betraktas som att man tar stöd för sin politik hos SD får framtiden utvisa.
Man skall dock inte bortse från risken att ett parti som, trots att de fått mer än en miljon röster, kommer att växa sig starkare om de medvetet åsidosätts av de övriga partierna. Det kan komma att resultera i en kalldusch vid nästa val.

Sist, men inte minst, skillnaden mellan SD:s agerande på riksnivå och vad vi sett här i Strömstad är påfallande. Inte en enda gång hördes ett pip från t.ex. moderaterna när SD röstade med dem i olika frågor. Då framträdde ingen Cederbratt eller Heie och påstod att M gick i armkrok med SD. Å andra sidan gjorde ingen annan det heller.

Rätt intressant att höra M-ledaren när han talar om att avståndet mellan Moderaterna och Miljöpartiet är enormt. Men det gäller förstås på riksplanet, här i kommunen går man armkrok med samma parti.
Sug på den Cederbratt.

Lika intressant att det att ta del av gårdagens opinionsundersökning som visade att 53 % av svenskarna vill ha färre invandrare. Här ligger med all säkerhet grunden för SD:s valframgång. En uppgång som sannolikt hade blivit ännu större om inte regeringen lagt om hela invandringspolitiken i god tid innan valet.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Dafteryd slapp försvara sina påståenden!

Peter Dafteryd hade, bekvämt nog, hunnit lämna fullmäktige när beslutet om Canning togs.

Då slapp han försvara sina tidigare påståenden om de mycket noggranna kostnadsberäkningarna för projektet.

Flera talare från den egna ”alliansen” påpekade tydligt att det var först nu man började få en hint om vilka enorma kostnader det är fråga om för skattebetalarna.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Politik i samförstånd!

Den nya politiska regim vi fått efter valet har deklarerat att man strävar efter samförståndslösningar.

I motsats till den tidigare majoriteten kommer man att hålla oppositionen underrättad på en helt annan nivå. Man får förutsätta att det innebär att man inte kommer att lägga fram ärenden för beslut vid sittande bord. Något som den gamla majoriteten gjorde vid flera tillfällen. Ett exempel på en maktfullkomlighet som blev förödande.

För att nå framgång krävs att man, på vissa håll, slutar tjafsa om vem som går i armkrok med vem utan ser till det sakpolitiska innehållet. Oavsett vem som lägger förslaget. Långtgående ideologiska spekulationer har mycket liten bärkraft inom den kommunala  politiken. Här gäller att åstadkomma det som är bra för medborgarna.

Det finns vissa ledamöter i fullmäktige som konsekvent och genomgående motsätter sig allt som presenterats av politiska motståndare. Jag behöver inte närmare gå in på vem eller vilka jag menar, men den som följt debatten de senaste åren vet. Om dessa motståndare inte är villiga att ompröva sitt agerande kan det, dessvärre, bli svårt att skapa det samförstånd som krävs för att hantera de svåra frågor som kommer. Det kommer att krävas att man lyssnar på varandra och ärligt värderar innehållet i de förslag som läggs.

En vädjan till alla som valts till ersättare
Alla som valts till ersättare bör ta chansen att vara med vi så många sammanträden som möjligt. Dels för att lära sig rutinerna men också för att känna att man är uppdaterad i den verksamhet nämnden har att fatta beslut om. Att inskränka sitt deltagande till något enstaka tillfälle man blir inkallad att ersätta en ordinarie ledamot är ingen bra taktik.

Nu ser vi fram emot en mandatperiod präglad av en politik som ser till medborgarnas bästa och där partipoliskt taktik inte blir det som styr.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Dags för moderaterna att visa färgen!

Det råder ingen tvekan om att moderaterna, under den senaste mandatperioden, i massor av frågor, haft samma åsikter som den dåvarande oppositionen.

I alla de ärenden där voteringarna slutat 20-19 röstade M med oppositionen.

Därför kommer det att upplevas som ett svek om moderaterna, efter att ha lierat sig med C, L och Mp viker ner sig och helt plötsligt ändrar uppfattning. Agerandet när beslut togs om Canning kändes märkligt. Trots att man är det största partiet inom ”alliansen” ser det inte ut som att man tagit kommandot.

Om man, som Cederbratt, gärna gör en jämförelse med rikspolitiken ser man en del paradoxer. Man säger sig inte vilja ha med SD att göra, varken i rikspolitiken eller lokalt, men man hade inget emot att SD röstade för M:s budget i riksdagen. Man kommer sannolikt inte heller att ha något emot om SD skulle få för sig att rösta för Kristenson som ny statsminister. På samma sätt kommer man säkert att tycka det är ok om SD röstar för ett M-förslag i kommunfullmäktige. 

Jag är tämligen övertygad om att man kommer att misslyckas om man sätter sig i sinnet att försöka eliminera SD, oavsett vilken nivå det gäller. I kommunen har SD ett lika stort stöd bland medborgarna som M har och det är inget man kan förtränga.

Skall moderaterna överleva som ett trovärdigt alternativ inom lokalpolitiken vill det till att man står för de åsikter man haft under lång tid, även som de övriga i ”alliansen” har en avvikande mening. Lägger man sig på rygg för C, L och Mp kommer man att bli betraktade som en dörrmatta. Inte alls vad de moderata väljarna hade förväntat sig.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

När skall man vakna?

  

Hur länge kommer det att dröja innan C, L och Mp inser att de verkligen förlorade valet.

I fullmäktige uppträder man som om ingenting hänt.
Dessvärre, för dessa partier, har det verkligen hänt, det man inte själva trodde skulle kunna hända.

Man inser uppenbarligen heller inte att orsaken till valförlusten var deras inställning till byggnation på Skeppsbroplatsen.
Nu förlorade man ännu en gång och kommer fortsatta att göra det om man envisas med att framföra samma gamla argument. Till slut måste man väl ändå inse att merparten av befolkningen inte vill ha någon bostadsbyggnation på Skeppsbroplatsen.

 

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En isolerad stadsdel?

När Canningprojektet diskuterades i fullmäktige uttryckte flera talare farhågor för att Canning skulle bli en isolerad stadsdel. 

Så lät det minsann inte när man drev igenom Kebalprojektet. Det kallade man då en integrerad del av staden och den nya linfärjan skulle garantera tillgängligheten. 
Dåvarande kommunalrådet Erland Lundqvist (C) var rent lyrisk i sina uttalanden om hur fantastiskt bra det skulle bli med en ny stadsdel.

Samma partier som då drev igenom Kebalprojektet är nu oroliga för Canning och dömer dessutom ut linfärjan.

Det verkar dock som om man missat det mest centrala i hela frågan. Boende på Canning behöver inte åka färja för att ta sig till centrum. Går allt enligt planerna får man istället möjlighet att promenera genom en park för att nå butikerna i centrum.

När man inte får gehör för sina förslag tar man gärna till övertoner.
Men, handen på hjärtat, Canning ligger väl inte mer isolerat än Tången eller Rödsområdet eller Myren eller Folkparken eller Västra Berget eller Sjöboskogen eller andra lite perifera bostadsområden.
När gång- och cykelbron över älven kommer på plats blir avståndet mellan de centrala delarna av Canning och centrum (torget) ca 450 m.

Därför blir det lite patetiskt när man försöker inbilla oss att det blir fråga om en ökenvandring att ta sig från Canning till centrum.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Skeppsbroplatsen fortfarande en stötesten, skriver Strömstads Tidning.

Det förefaller ha undgått tidningen att beslutet om att förhindra bostadsbyggnation på Skeppsbroplatsen togs av en solid majoritet. 23-16.
Därför kommer Skeppsbroplatsen inte att bli någon stötesten.

Flera av de partier, vilkas uppfattning så välvilligt refereras av tidningen, förlorade stort i valet i september och en stor anledning till de förlusterna kan tillskrivas deras envetna krav på att Skeppsbroplatsen skulle bebyggas.

Det finns anledning anta att de partier som röstade för att skydda Skeppsbroplatsen lyssnat på medborgarna och för det skall de ha en ros.

När tidningen målar upp ett scenario som inte stämmer med verkligheten måste man fundera över vilka kriterier man grundar sin uppfattning på. Eller vilkas ärenden man går.
Hur stort måste ett majoritetsbeslut vara för att tidningen skall inse att det fattats ett beslut som kommer att gälla.Publicerat i Politik | 1 kommentar

SPEL FÖR GALLERIET

Efter att ha genomlidit det senaste fullmäktigesammanträdet har man full förståelse för medborgare som börjar tappa förtroende för politiker.

Maken till ordbajseri får man leta efter.
Flera talare älskar sin egen röst till den grad att de utan vidare kan stå i talarstolen hur länge som helst och framföra åsikter i ett ärende man vet att man kommer att förlora i en kommande votering. Då är vilka som helst tolkningar av andras åsikter helt legitima.

Tysklind, Wersén, Torstensson är några av de långpratare som utmärkte sig.
Tysklind med delvis helt fel uppgifter när det gäller planläggning.
Wersén med en evighetslång utläggning om att Canningavtalet var olagligt.
(Man får utgå ifrån att Wersén kommer att överklaga fullmäktigebeslutet)
Torstensson med långa utläggningar som inte alls stämde med det man tidigare redovisat.
Sin vana trogen måste hon ju också ifrågasätta andra.

Man visste på förhand att voteringen om Canning skulle sluta 23-16 men det spelade ingen roll, de som deklarerat att de skulle rösta för måste absolut få sina fiskar varma.

I övrigt kunde man konstatera att centern, efter att så grundligt förlorat valet nu väljer att skriva motioner om det man med lätthet kunnat genomföra när man hade makten.
Även här visste mångordigheten inga gränser när centerpartisten Johansson svävade ut i det blå. Tätt följd av Torstensson som tog till orda och försvarade Dafteryds motion om Koster.

Det lär dröja innan man offrar ännu en kväll på detta spel för galleriet.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

På torsdag blir det en ny bemanning i nämnderna

Kommunfullmäktige kommer vid torsdagens sammanträde att välja nya ledare i samtliga styrelser och nämnder.

Eftersom såväl centern som liberalerna och miljöpartiet blev de stora förlorarna i höstens val kommer ingen från dessa partier att väljas till ordförande, någonstans.
Centerpartisterna Åsa Torstensson, Anna-Lena Carlsson och Peter Heie får lämna ifrån sig makten. Detsamma gäller för Kerstin Karlsson och Anders Olsson från liberalerna. Även miljöpartisten Bengt Bivrin får ta sin mats ur skolan.

Ej heller kommer moderaterna att komma på fråga för någon ordförandepost eftersom man hårdnackat låst fast sig med de stora förlorarna.

Huruvida några av de bortpetade får någon plats alls är oklart i nuläget men ett är helt säkert Bivrin kommer inte att återfinnas i miljö- och bygg nästa mandatperiod.

Bivrin beseglade sitt och sitt partis öde när han drev igenom Båtvikenplanen och dessutom ansåg att Skeppsbroplatsen skulle bebyggas. Dyrköpta erfarenheter.

Socialdemokraterna kommer att besätta flertalet av de tunga posterna. Vi hoppas på framgång för de nya ledarna. Efter fullmäktigevalet återkommer vi med närmare presentationer och kommentarer.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Det hemliga laget?

Den 6 december samlades moderaterna i Strömstad för att forma ett ”starkt lag”

Ett lag som skulle driva en effektiv oppositionspolitik.

Ännu idag, fyra dagar senare, vet vi inte hur detta lag ser ut. Saknades det kandidater?

Publicerat i Politik | 1 kommentar

I morgon formar Moderaterna ”laget”!

Medvetna om att de hamnat i opposition samlar Moderaterna i morgon sin styrkor för att ”forma laget”.

Det faktum att man hamnat i opposition skyller man, som vanligt, KD.
Man påstår, utan att kunna belägga det med fakta, att KD gått samman med S, V och Fi i en valsamverkan.

Konstigt att man aldrig funderat över att KD helt enkelt inte stödjer den politik M står för och därför väljer att rösta på annat alternativ.
Moderaterna kan helt enkelt inte förlika sig med att KD valde bort dem som partner, redan innan valet. Då måste man hitta på diverse egna sanningar.

Moderaterna skriver på sin Facebooksida:
Det mest förvånande med detta är Anders Ekströms och KD’s vallöfte, om inte att sitta i någon politisk majoritet, efter 3 månader redan är brutet. Undrar vad Kristdemokraternas borgerliga väljare tycker om detta?

Det kanske vore bättre om Moderaterna funderade över vad deras egna väljare tycker om att deras eget parti satsat på uteslutande förlorare.
Att KD skulle sitta i någon politisk majoritet har vi inte hört eller sett. Däremot har vi konstaterat att KD inte ville ha Cederbratt som ordförande i KF och att KD ansåg att S-budgeten var bättre. Men det torde knappast tolkas som att man sitter i en politisk majoritet. Lika lite som Cederbratt, under sin period i riksdagen, uppfattades sitta i majoritet med SD när SD röstade på ett M-förslag.
Det förekommer faktiskt både lokalt och på riksplanet att man röstar tvärs över alla blockgränser något jag är helt övertygad om att även Cederbratt gjort. Utan att bli beskylld för varken det ena eller andra.

Moderaterna skall nu, tillsammans med C, L och Mp, bedriva en konstruktiv och tydlig oppositionspolitik.
Det måste i sak betyda att antingen får man ändra sin egen politik på flera punkter eller så förväntar man sig att de andra partierna skall göra det.
Det blir den första och klart svåraste uppgiften för det nya ”laget”.
Tveksamt hur man kommer att lyckas med den manövern. I synnerhet som det finns ett synnerligen bångstyrigt centerparti att gå i klinch med.

Vilka som skall ingå i det nya ”moderatlaget” kommer att visa sig men uppenbarligen anser man inte de sex ledamöterna i fullmäktige är tillräckligt starka för att klara uppgiften att driva en konstruktiv och tydlig oppositionspolitik.
Av någon anledning tycks man inte ha full tillit till alla i fullmäktigegruppen.
Kanske inte så konstigt efter Marie Edvinson-Kristiansens framträdande, under kniven, på Facebook, eller Mikael Cederbratts totala okunskap om vad som förevarit inom den lokala politiken de senaste 12 åren.
Ej heller Jörgen Molin har synts lokalt de senaste åren men tyckte det var ok att lägga ner jouren.
Helt ny fullmäktigeledamot är Dag Wersén som säkert kan tillföra en eller annan god tanke, men som helt ny i politiken blir han snart varse att det sällan eller aldrig finns enkla lösningar.
Ytterligare en ny ledamot har man i Lars-Erik Kristiansen (känns efternamnet igen?)
Återstår Bengt-Göran Bergstrand med många års erfarenhet. Vi kommer ihåg hans inlägg när det gällde finansieringen av ombyggnad av färjeläget. Nåt att suga på för de övriga i oppositionskartellen.

Vilka starka krafter man avser hämta från den övriga medlemskåren blir intressant att se.
Ser man längre ner på Moderaternas valsedel är det ganska gott om oerfarna politiker men även en och annan av det gamla gardet. På rak arm ser vi dock bara en med tidigare erfarenhet från fullmäktige.
Ur denna skara skall det nya ”lag” formas som med kraft skall driva moderat politik i opposition.

För den vanlige moderate väljaren måste hela detta upplägg med ett ”lag” kännas som ett slag direkt i magen. Här fick man en icke oväsentlig framgång i valet och ökade från fyra till sex mandat men för denna framgång fick man ingenting, absolut ingenting.
Det måste kännas uppgivet när man vet vilka möjligheter det funnits att erövra makten om bara Cederbratt haft den goda smaken att inte sälja skinnet innan björnen var skjuten.

Ett återupptaget samarbete med S, vilka man röstat ihop med under hela mandatperioden, hade banat väg för en återkomst till den verkliga makten. Då hade valresultatet fått den verkan man ville ha.
Nu valde man att, på Cederbratts uppmaning, redan innan valet, utesluta den möjligheten och i ett slag gick hela planeringen i putten.
Bäst då att leta upp någon att skylla på och då fick KD bära hundhuvudet.

Men i grunden är det fråga om något helt annat. Allt grundar sig på bristande kunskap om det lokala politiska klimatet och en sällsynt dålig taktisk förmåga att inse vartåt vindarna blåste.
Sammantaget ett fiasko för ett parti med en ledare som trodde, men inte visste.
Hade Cederbratt haft det som liknar fingertoppskänsla och en djupare kunskap om den lokala politiken hade han aldrig lanserat den allians han så hett eftersträvade. Då hade han insett att alla dem han vill regera ihop med tillsammans, genom flera dåliga politiska beslut, hade bäddat för en mycket kraftig valförlust.
Nu var moderaterna, efter Cederbratts återkomst, så upptagna av att bli av med sin tidigare ordförande att man missade att ta hand om det viktigaste av allt, politiken.

Sett till den uppställning som presenterades på valsedeln blir det inte helt enkelt att forma det starka lag som skall driva Moderaternas politik i opposition.
Men, vem vet, kanske det finns andra medlemmar som är villiga att rycka in och bli lagmedlemmar.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Gallerian vill riva parkeringshuset!

Ägarna till Gallerian på Oslovägen ansöker om att få riva parkeringshuset.

P-huset utgör en integrerad del av hela gallerian och innehåller det antal parkeringar som, i princip, uppfyller gällande p-norm.

Ägarna vill, genom en egen utredning, visa att behovet är mindre och dessutom hänvisar man till en pågående utredning om parkeringar.
En synnerligen märklig inställning. Det finns en p-norm och den gäller intill dess att en ny antagits.
När det gäller det verkliga behovet av parkeringar för Gallerian torde det styras av att alla affärsytor är uthyrda.
Det är ett hus fyllt av butiker som dimensionerar parkeringsbehovet inte vad som råkar vara uthyrt just för stunden.

Därför finns ingen anledning tro att ansökan kommer att beviljas. Skulle man hamna i en situation där omsättningen i en butik avgör hur många parkeringsplatser man måste ha kan man slopa hela systemet med en parkeringsnorm.

Vi kan ha förståelse för att det blir tungt för Gallerian att ha denna stora parkering som bara delvis utnyttjas men varje gång verksamheten i Gallerian varit uppe till diskussion har svaren alltid blivit ”Inga problem, vi ökar hela tiden”.
Istället för att lägga ner arbete på att försöka få bort parkeringshuset borde man kanske lägga lite mera krut på att fylla Gallerian med butiker som lockar till sig en större mängd kunder.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Ohelig allians At large.

Den oheliga alliansen M, C, L och Mp laddar för ett framträdande i fullmäktige nästa vecka.

Efter att ha lagt ner sina röster i kommunstyrelsen blir det intressant att se hur man kommer att agera i fullmäktige.
I synnerhet moderaternas uppfattning blir kul att lyssna på.
Vi kommer ihåg Dag Werséns uttalande i tidningen innan valet:
Oavsett de majoritetsförhållanden som nu råkar råda inom kommens beslutsorgan är motståndet mot eller tveksamheten inför Canningplanen av sådan storleksordning och dignitet att det framstår som stötande om en minimal politisk majoritet skulle ge sig på att genomföra planen.

På några års sikt bör den kommunala satsningen på dyrt boende i centrala Strömstad ske med försiktighet. Under mellantiden kan göras en ordentlig analys av hur många bostäder som egentligen behövs i centrala Strömstad och vilken lokal köpkraft som finns som kan betala vad boendet kommer att kosta.
Canningplanen löser inte aktuella och framtida bostadsbehov för unga eller äldre personer i Strömstad.

Man får anta att Moderaterna som parti stod bakom de uttalandena och att resultatet blir att man står för den uppfattningen när frågan skall avgöras.

Att Miljöpartiet skulle ha ändrat uppfattning är inte troligt. Man bedrev en klappjakt på Skeppsbroparkeringen under hela valrörelsen och gjorde därför var man kunde för att reducera det egna inflytandet över politiken de kommande fyra åren.
Och man lyckades, över hövan.

Att Riksbyggen redan accepterat den ändrade inriktningen på hela Canningprojektet kan komma att ha viss betydelse, men knappast för Miljöpartiet som alltid verkar veta bäst.
Centerpartiet, som knappast hämtat sig efter valkatastrofen, kommer säkert att vilja skava åt sig lite av äran när nu planen går vidare. Det partiet har inga som helst problem med att vända kappan efter vinden. Tyvärr vände ofta vinden samtidigt.

Liberalerna backade delvis redan under valrörelsen när det gällde byggnation på Skeppsbroplatsen, men uttalanden från förre stadsarkitekten  och liberalen Åke Sundemar tog udden av det ställningstagandet. Han var rädd att drabbas av torgskräck om han skulle tvingas passera Skeppsbroplatsen på väg till Canning.

Den oheliga alliansen at large (på fri fot) kommer inte att kunna påverka beslutet.
Skeppsbroplatsen är därmed räddad för lång tid framöver.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Uppåt för handeln i centrum, men vad är centrum?

Den utredning kommunen låtit göra visar på en liten uppgång för centrumhandeln.

Ju mindre en ort är desto mindre del räknas som centrum, eller hur.
Det gäller i Strömstad också.

När man tar i betraktande att den aktuella utredningen även omfattar Oslovägsområdet med Eurocash och Gallerian,  de båda Systembolagsbutikerna och dessutom Ica Kvantum på Prästängen finns det anledning fundera över utfallet.
Frågar du en helt normal Strömstadsbo om man uppfattar det som centrumhandel när man besöker Oslovägen eller Prästängen torde svaret vara givet.

När kommunens turistchef och tillika projektledare för Urban platsinnovation Åsa Massleberg drar stora växlar på denna utredning grundar det sig sannolikt mera på önskedrömmar än rena realiteter.

Vad är det egentligen som Urban platsinnovation åstadkommit, mer än att spendera ett antal EU-miljoner och massor av kommunalt tjänstemannaarbete.
Man får har näst intill tunnelseende om man inbillar sig att det som skett av omvandlingar i centrum haft någon som helst positiv effekt på butikernas omsättning.

Snarare är det nog så att butikerna på Oslovägen och Prästängen är de som drar upp statistiken. Det är ju faktiskt ett hav av skillnad i tillgänglighet jämfört med butikerna ”Downtown”.
Ett mera flexibelt utbud av butiker i det egentliga centrum kunde säkert ha dragit upp statistiken ty vem behöver mera krimskrams.
Det är viktigt att lokalbefolkning handlar i centrum säger Hans Friberg och det stämmer säkert, men då måste också såväl utbud som tillgänglighet förbättras.

Jag är faktiskt tämligen övertygad om att resultatet av utredningen blivit ett helt annat om man inte inkluderat Oslovägsområdet och Prästängen.
Ty, såvitt jag förstår har de ogenomtänkta ombyggnadsarbetena vid torget och på Norra Hamngatan gynnat dessa områden. På de allra mest centrumnära butikernas bekostnad.

Hade den gamla majoritet fått fortsätta sitt arbete med avsevärd minskning av parkeringsplatser hade situationen för den mest centrumnära handeln blivit än mer bekymmersam.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Ingen sinekur att ta över makten!

Den nya regim vi kommer att få efter årsskiftet tvingas ta tag i flera svåra uppgifter.

Lyssnar man på, bland annat vissa centerpartister, låter det som om man under den senaste mandatperioden krattat manegen för en framtida strålande utveckling.
Bara att ta över och köra vidare i samma hjulspår.

Riktigt så enkelt blir det nog inte. Mycket hänger i luften och behöver klaras ut.

Centrum
Hur får man ordning på den meningslösa cykelbanan utmed älven?
När blir vi av med boskapsinhägnaden mellan cykelbanan och älven?
Hur bär man sig åt för att i någon mån återställa vandaliseringen vid torget?
Får vi tillbaka ankaret på Plagen eller skall vi fortsätta att dras med plastschabraket?

Förskolan i Näsinge
Den, för väder och vind, utsatta placeringen har skapat och kommer att skapa problem för ungarna. Skydd mot stekande sol. Skydd mot isande vindar och snödrev. Det saknas skyddande vegetation runt förskolan.

Förskolan i Skee
Trots storstilade löften om att det skulle finnas pengar att hämta hos Trafikverket har, mig veterligen, inte ens någon ansökan skickats in. Trafikmiljön vi förskolan är bedrövlig och passagen över väg 164 rent livsfarlig.

Bostadsbyggandet
Byggnation av hyresrätter har gått i stå. Inte en enda lägenhet producerades under varken 2017 eller 2018.
Som det nu ser ut blir det heller inga nya hyresrätter under 2019.
Ett sällan skådat lågvattenmärke.
Kv. Magistern vill inte Strömstadsbyggen sätta igång om man inte får pengar från kommunen.
Någon ansökan om bygglov på Norrkärr har ännu inte behandlats av nämnden.
Detsamma gäller för det omtalade projektet på Nordkoster.
Om bostadsbyggnationen vid affären på Sydkoster är det helt tyst. Ingen information från kommunen.

Investeringarna
Pågående, mycket dyrbara, investeringar begränsar kommunens handlingsfrihet.
Här gäller att hålla koll på penningrullningen om man inte skall råka ut för obehagliga överraskningar.
Signalerna från bygget av reningsverket är klart oroande, men vem kollar upp hur det ligger till?
Håller budgetarna för färjeläget och Myrens hamn? Får man täckning av rederierna respektive Sjöfartsverket om kostnaderna blir större än planerat?
Ingen information från kommunen och inte heller tidningen verkar intresserad att kolla upp vad som gäller.

Maten
Det beramade multiköket håller på att byggas men vi har inte en susning om kostnaden.
(STNB lovade kolla upp hela fastighetsaffären men sket sedan i det)
Vi vet inte vad det kommer att innebära av kostnader när flera tillagningskök skall omvandlas till mottagningskök. Noll information från kommunen.
Hur det skall gå med direkt tillagad mat vid äldreboendena skall utredas, sägs det.

Vattnet på Koster
Omfattande utredning men inget verkligt resultat, mest hypoteser.
Nu tycks man lita på att statliga beslut skall lösa knuten, men det är långt ifrån säkert att det blir så. De småskaliga lösningar som presenterats är ingalunda billiga om någon eventuellt skulle inbilla sig det. Samma krav på kvalitet gäller för alla typer av anläggningar, oavsett de är enskilda eller kommunala.
Den enda vettiga lösningen, på sikt, måste vara en anslutning till fastlandet. Även om det blir dyrt.
Koster har brist på vatten och ett undermåligt reningsverk, det löser man knappast med enkla enskilda anläggningar.

Skolan på Koster
Svaren från partierna på frågor som ställdes under valrörelsen visade att man tassar runt ärendet och inte riktigt ville ta ställning. Het fråga som flera kosterbor anser löser sig genom att flera barnfamiljer flyttar till Koster. Men hur realistiskt är det.
Svindyra hus som ingen ung familj har råd att köpa. Lägenheter som kostar betydligt mer att bygga jämfört med fastlandet. Det som nu planeras är bara smålägenheter knappast anpassa de till det behov en småbarnsfamilj har.
Förutsättningarna för en fortsatt drift av skolan är därmed kraftigt urholkade, inga elever, ingen skola, så enkelt är det.
Det torde även finnas ett värde för eleverna att ha flera att umgås med.

Skolan i allmänhet
Här krävs avsevärda insatser för att få upp resultaten och kraftansträngningar måste göras för att öka andelen behöriga lärare.

Befolkningsutvecklingen
Den ökande inflyttningen har både positiva och negativa effekter på kommunen.
Kraven på fler förskolor ökar samtidigt som skatteunderlaget ökar. Dock inte i en omfattning som ger kommunen en bättre ekonomi, i så fall hade man ju kunnat sänka skatten.
En halvering av majoritetens visioner om bostadsbyggandet visar vilka osäkerhetsfaktorer som är inbyggda i en prognos om befolkningsutveckling.
Det är så många parametrar att ta hänsyn till att allt egentligen bara blir gissningar.
Beroende på den enskildes ålder och familjeförhållanden är det flera centrala frågor som varje inflyttare måste värdera.
Hur ser sjukvården ut, vilka alternativ finns inom äldrevården, är skolan bra, har man duktiga och väl utbildade lärare, vilken skatt gäller, finns det arbete med anständiga löner att söka, hur ser priserna ut på villor och lägenheter, finns det lägenheter att hyra. Etc. etc.

En ny regim kommer att styra kommunen de nästkommande fyra åren.
Lycka till.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Moderaterna låtsas som om det regnar.

Även om det rent fysiskt regnar just nu råder ett mentalt regn hos moderaterna.

Den sanslöst felaktiga allianskoalitionen kommer att misslyckas i ambitionen att komma åt makten och de två vunna mandaten blir meningslösa och oanvändbara.
Helt plötsligt har man hamnat i ett läge där det blir oerhört svårt att hävda det man jobbat för under flera år. Nu måste man anpassa sig till C, L och Mp och i fråga efter fråga måste man omvärdera tidigare uppfattningar.

I tillägg till detta dilemma försöker man förtränga det faktum att man har kastat ut en väl fungerande ordförande.
Inga som helst reaktioner eller förklaringar presenteras.
Naturligtvis skyller man på partistyrelsen där ärendet legat i flera månader, men hade det funnits det som liknar stake i den lokala styrelsen hade man naturligtvis pressat fram ett beslut.
Moderaterna som gjort sig kända som ett parti för lag och ordning har i just detta ärende misslyckats å det gruvligaste.
Förmodligen är det så att man har och har haft stora svårigheter att få fram argument som bär i ett uteslutningsärende. Argument som borde ha presenterats för länge sedan, om det funnits några.
Men såväl på lokalplanet som på riksnivå duckar man för frågan och ingen har ett dugg att säga. Ynkligt är bara förnamnet.

Så länge man inte löser denna fråga och presenterar bärande argument för en uteslutning hänger ärendet som ett ok över moderaternas axlar.
Det verkar dock inte störa moderaterna på lokalplanet som låtsas som om det regnar när frågan kommer på tal.

Istället för att reda ut det interna schabblet med uteslutningen ägnar man sig åt skylla på allt och alla när andra partier inte delar deras analys av det politiska läget.
Man får intrycket av att moderaterna anser det vara KD:s fel att man misslyckats att ta makten. SD är man förbannad på eftersom de inte ville rösta på Cederbratt som ordförande i KF. Den inställningen kommer sannolikt att förstärkas vid nästkommande fullmäktigesammanträde när poster skall fördelas.
Man borde kanske hellre fundera över vilka tankar man hade när det enda val man kunde göra var att liera sig med valets stora förlorare.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

I elfte timman vaknar centerpartiet!

Anna-Lena Carlssons (C) insändare i tidningen är ett av de mest patetiska inlägg vi sett på senare tid.

Hon ställer sig på barrikaderna för att rädda ambulanserna som varit hotade i ett utredningsförslag från NU-sjukvården.

Vi såg inget av det engagemanget när hennes eget centerparti var med och lade ner jouren.
Ej heller i övrigt har denna, snart avgående ordförande för Socialnämnden, höjt sin röst för att rädda sjukvården i Strömstad.
Men nu, när valet blev en katastrof, duger det att ta fram brösttonerna för att, på något sätt, försöka övertyga medborgarna att centerpartiet, trots allt, fortfarande existerar.
Som om det skulle göra den allra minsta skillnad. Ni hade makten och tog ifrån oss jouren och försöker, detta till trots, framstå som värnare av vården.
Patetiskt.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Vi gör några smärre korrigeringar i bloggen

På förekommen anledning kommer vi att införa vissa krav när det gäller kommentarer här på bloggen.

Vi kommer inte att i fortsättningen publicera kommentarer där uppgiven e-postadress uppenbarligen endast har till syfte att dölja den verkliga avsändaren.

Det kommer även fortsättningsvis att vara fullt tillåtet att uppträda under signatur men det förutsätter att den adress som anges är identifierbar.
Uppgivna e-postadresser kommer under inga omständigheter att avslöjas eftersom jag är den enda person som har tillgång till alla inloggningsuppgifter.

Varje dator har en identifikation med ett IP-nummer och jag har därför kunnat konstatera att ett och samma IP-nummer förekommer med flera olika e-postadresser. Sannolikt är det då en och samma person som försöker ge sken av att vara flera. Oftast avslöjas att det är en och samma person genom dels innehållet i det skrivna men även av ordval och satsbildningar. Inte sällan är kommentarerna dessutom inte särskilt vederhäftiga.

Alla inlägg som skriv på bloggen publiceras också på Facebook och även där går det bra att kommentera. De ljusskygga personer som är anledningen till de ändringar vi nu gör på bloggen undviker självklart att kommentera på Facebook eftersom det inte alls är lika enkelt att hålla sig dold där. Ej heller skriver man motsvarande kommentarer som insändare till tidningen eftersom man då måste uppge sitt namn. Man vill hålla sig dold för att kunna häva ur sig vad som helst.
Den möjligheten försvinner nu på bloggen.

Den som i fortsättningen skriver kommentarer med oidentifierbar e-postadress kommer att, till den uppgivna adressen, få ett meddelande om vad som gäller.

Alla som vill är därmed välkomna att kommentera allt som skrivs här på bloggen men fakta är väsentligt. Man får naturligtvis gärna uttrycka sin egen mening men presenterar men obekräftade påståenden måste man också påpeka att det är just det, obekräftat.
Man får tycka om personer som gjort något bra och man får tycka illa om personer man anser uppträtt ojust.
Man får ha vilken politisk uppfattning man vill och gärna argumentera för den egna saken men inte med egenkomponerade e-postadresser vars enda syfte är att dölja avsändaren.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Snart är målet nått.

Trots ihärdigt motstånd från majoriteten fick man till slut vika ner sig om Skeppsbroplatsen.

Valresultatet talade sitt tydliga språk, de som vurmade för att Skeppsbroplatsen skulle bebyggas fick vidkännas stora förluster.

Formellt blir saken avgjord i fullmäktige men sedan majoriteten lagt ned sina röster i kommunstyrelsen torde saken vara klar, den nya majoriteten i fullmäktige kommer att avgöra frågan. Det blir ingen byggnation av Skeppsbroplatsen i närtid.

En eller annan centerpartist kommer säkert att presentera lite sura kommentarer när frågan tas i fullmäktige men det kan vi leva med. Vi är vana vid upprörda känslor när allt inte går centerns väg.
Lika surt är det säkert hos en del tjänstemän som agerat katalysatorer och gjort vad som är möjligt för att övertyga om värdet av att bebygga Skeppsbroplatsen.
Även dessa måste nu tänka om.

Nu ser vi fram emot en normal byggnation av Canningtomten och en varsam och väl genomtänkt utveckling av Skeppsbroplatsen.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Skillnaden mellan rikspolitik och lokal politik är enorm.

Som de flesta redan kunnat konstatera skiljer sig rikspolitiken dramatiskt från politiken på lokal nivå.

De enda, inom vår kommun, som tydligen inte delar den uppfattningen är Mikael Cederbratt och Åsa Torstensson.

Cederbratt, för att han hävdar att det enda rätta är en renodlad borgerlig majoritet.
Låt vara att man släppte in miljöpartiet men det var mera en fråga om att skaffa ett substitut för de förlorade KD-rösterna.
Nu räckte det ändå inte och resultatet blir en period i opposition.

Åsa Torstensson har under hela sin politiska karriär gjort vad hon kunnat för att förringa socialdemokrater. Oavsett vilken fråga det gällt.
Hennes uppträdande i fullmäktige talar sitt tydliga språk.
Det såg alla utom Peter Heie som malde på med sitt mantra om god ton.

Åsa måste ha mardrömmar just nu när centern på riksnivå börjar fraternisera med sossarna. Låt vara att man ställer krav på att sossarna skall föra en borgerlig politik för att få statsministerposten, men själva agerandet måste ge Åsa frossbrytningar.

Ännu mer av den varan kanske hon får när hon ser vad som händer i Bengtsfors där C ingått ett valtekniskt samarbete med SD.
Åsa Torstensson har inget till övers för sossar och heller ingen respekt för sverigedemokrater. Men nu får hon se hur utvecklingen går i en helt annan riktning, alldeles in på knutarna.

Cederbratts polare i riksdagen har grävt skyttegravar mellan det egna partiet och miljöpartiet och den inställningen hade Cederbratt med sig när han, efter att ha fått silkessnöret, landade i Strömstad med visionen om den starka borgerliga majoriteten.
Det tog dock inte längre än till dagen efter valet innan Cederbratt insåg att det starka borgerliga majoritet han satt sig i sinnet att få till i själva verket var ett synnerligen bräckligt bygge som knappt hade styrfart på sin egen politik.
Å andra sidan hade heller inte moderaterna särskilt mycket lokalt att komma med valet men man lyckades i alla fall betydligt bättre än C och L

Prekärt läge, vad göra. Här stod man tillsammans med två stora förlorare i avsikt att tillsammans med dessa skapa denna starka borgerliga majoritet. Men hur man än räknade lyckades man inte få det till fler än 14 mandat, långt ifrån erforderligt.
Befann sig Cedebratt måhända i tillstånd av eufori där han på fullt allvar trodde att både C och L skulle hålla sina ställningar och därmed tillsammans med M kunna få ihop fler än 20 mandat. Det verkade så under valrörelsen. Förstanamnet på valsedeln ville ju måla kommunen blå, sade hon.

Nu gick det som bekant åt pipsvängen och någon majoritet fanns inte ens på papperet.
Alltså, vad göra.
Eftersom det var kört med KD gällde det att hitta andra som kunde lockas in i fällan och då riktade man blickarna på miljöpartiet, ett parti som under den senaste mandatperioden agerat svansviftare åt centern och därmed övergivit hela sitt egna partiprogram.
Sagt och gjort trevarna slängdes ut och för att citera en scen i Tjuren Ferdinand ”Honom skall vi ha”.

Kanske hade det viss betydelse att Tysklind ansåg att miljöpartiet är ett borgerligt parti. Något han torde vara ganska ensam om att tycka. Men, för all del, rent lokalt stämmer det kanske, här har ju MP gått i C:s ledband hela tiden och uppfattats som borgerliga. Undrar just om MP:s väljare, de få som finns kvar, stödjer den uppfattningen.

Summan av kardemumman är som följer:
C, L och MP hamnade samtliga i opposition och till denna skara anslöt sig M eftersom deras ledare så totalt missat åt vilket håll den politiska vågskålen höll på att tippa.
Man satsade på förlorare och blev själv förlorare.

Tidningen har valt att kalla denna sent sammansatta samling partier för ”Ett fast politiskt block”. 
Hur man kommit på det uttrycket är en gåta. I detta fasta politiska block ingår moderaterna som i fråga efter fråga röstat emot de partier de nu säger sig vilja regera ihop med.
Ett dilemma, minst sagt.
Något eller några av partierna måste göra helt om i flera frågor och om det blir moderaterna som får stryka på foten kommer det att visa sig vid nästa val.

Nu kommer sannolikt inte särskilt mycket att hända, det fasta politiska blocket får finna sig i att bedriva sin politiska gärning i opposition eftersom det inte finns något som talar för att de skulle få något avgörande inflytande.
Att centern skulle få några ordförandeposter finns inte ens på kartan och frågan är MP överhuvudtaget får någon representation, någon stans.
M kanske kan skava till sig en eller annan andre vice ordförandepost men längre än så kommer man nog inte.

Publicerat i Politik | 21 kommentarer