Skrota alla tankar på att bygga på Gåseberget!

Den fördjupade översiktsplanen för centrum pekar ut Gåseberget som en tänkbar exploatering för bostadsbebyggelse.

Förslaget har till de grader anammats av Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L). Båda ledamöter av Miljö- och byggnämnden.

Jag har vid upprepade tillfällen uppmanat dessa båda att närmare förklara hur en byggnation på det aktuella berget skulle kunna se ut och, inte minst, hur man tar sig dit.
Inget av detta har de båda ledamöterna kunnat eller velat förklara.
Kerstin Karlsson ser ett samband mellan det av L krävda brobygget och bostäder på Gåseberget men saknar uppenbarligen kunskap om att den tänkta bron inte har det som liknar koppling till det höga berget. Bron är ju tänkt att landa ungefär vid Tysklinds sjöbod och hur man skall ta sig därifrån upp på berget har Karlsson ingen förklaring på.

Sanningen är ju den att, om man inte vill ödelägga golfbanan, finns enbart en tänkbar tillfart till Gåseberget, nämligen genom en mycket trång dalgång som betyder att vägen, som blir synnerligen brant, måste slingra sig upp på berget. Annat alternativ gives icke. Då måste man fundera över det kloka i att skapa ett bostadsområde med fler än hundra bostäder med bara en enda tillfartsväg. I princip skulle det innebära att hela berget måste byggas ut på en gång eftersom man knappast kan ha en situation där trafik från de boende blandas med den tunga trafik som genereras av byggverksamheten. En situation räddningstjänsten knappast skulle acceptera.
Dessutom skulle en byggnation på berget hamna i en prisklass som ligger långt över vad en normal Strömstadsfamilj kan tänkas ha råd med.
Det finns betydligt bättre områden att bebygga när behov föreligger. T.ex. Mällbyhöjden, bakom Räddningstjänsten, där det finns oanade möjligheter att bygga ut i etapper utan att det behöver störa dem som först flyttar in.

Man har faktiskt rätt att kräva av ledamöter i Miljö- och byggnämnden att de går medborgarnas ärenden. Bivrin och Karlsson gör inte det när de vurmar för byggnation på Gåseberget. En byggnation som, om den skulle komma till stånd, enbart inriktar sig på mycket kapitalstarka köpare och därmed är risken uppenbar att man skapar ytterligare ett område som är mörkt stora delar av året.
Jag kan inte tro att varken Bivrin eller Karlsson är så naiva att de tror att en exploatering av Gåseberget skulle innebära ett tillskott av hyreslägenheter till rimliga kostnader och då frågar man sig varför de överhuvudtaget driver frågan.

Därför är det hög tid för Bivrin och Karlsson att ta bladet från munnen och förklara hur en exploatering av Gåseberget skulle vara till fördel för dem som söker bostad i Strömstad.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *