Vi väntar på ett klarläggande

Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L) har förslag på hur man, över tid, klarar bostadsförsörjningen. Därför propagerar de för att Gåseberget borde bebyggas med lägenheter.

Förslagsställarna har nu haft en hel sommar på sig att, tillsammans eller var för sig, redovisa hur en dylikt exploatering skulle kunna gestalta sig.
Man får utgå i från att både Bivrin och Karlsson på plats på Gåseberget kommit fram till hur man enklast ordnar en inte alltför brant uppfart från Kebalvägen upp till toppen av berget. Givetvis en tillfart med en, från övrig trafik, väl avskild gång- och cykelväg.

Kerstin Karlsson har naturligtvis också en färdig idé om hur en ny bro får en avgörande inverkan på kommunikationerna mellan centrum och byggnationen på Gåseberget.
Ett av hennes bärande argument för att bebygga berget.

Båda förslagsställarna har självklart på plats studerat hur man enklast anlägger gator och vägar uppe på berget och hur man eliminerar riskerna med byggnation nära de lodräta bergssluttningarna.
Kunde vi dessutom få en indikation om hur man anser att byggnationen skall kunna ske till kostnader en normal inkomsttagare har råd med vore mycket vunnet.

Bra om vi får veta hur Bivrin och Karlsson tänkt att en exploatering av Gåseberget skall kunna genomföras eftersom vi, som har ett eller annat år i branschen, inte för vårt liv begriper hur man skall kunna få ekonomi i ett sådant projekt.

Jag begär naturligtvis inte att Bivrin och Karlsson skall presentera sina redogörelser här på bloggen, men båda har ju tillgång till sina egna partiers hemsidor och erfarenheten visar också att tidningen är mer än villig att upplåta spaltutrymmen för idéer från Miljöpartiet och Liberalerna. Gärna med stora illustrerande bilder.

Detta är en illustration från översiktsplanen. Oklart vem som presterat mästerverket, men det ser ut som om man lyckats pressa in 70-180 boendeenheter uppe på berget. Dock utan att ens redovisa hur man tar sig dit. Någon Karlssonsk broförbindelse synes heller icke föreligga.
Detta område är det enda tänkbara för anläggning av en uppfart till Gåseberget. Oavsett om man tar i anspråk delar av golfbanan eller inte kräver anläggandet av en ny uppfart omfattande sprängningsarbeten. Ianspråktagande av delar av golfbanan skapar problem som ingen verkar ha funderat över.
Från denna plats kan var och en se de svårigheter det innebär att skapa en ny uppfart till Gåseberget om man inte tar delar av golfbanan i anspråk.
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *