Vi vill veta varför?

Vi vill veta varför man, på Miljö- och byggförvaltningen, är så förtvivlat angelägna om att hålla en svartbyggare under armarna.

Helt sedan en grupp ledamöter, utan det som liknar motivering, beslutade att en ny plan skulle upprättas i Båtviken har förvaltningspersonalen gjort allt som stått i deras makt för att kratta manegen för svartbyggaren på Kebal 1:33.
För att uppnå de uppställda målet att förvandla svart till vitt körde man hänsynslöst över grannarna. Inget fick stå i vägen för svartbyggarens önskemål om att få behålla sin oinskränkta havsutsikt. Alltså belade man stora delar av grannarnas tomter med byggförbud och så var den saken fixad.
Ändå har man, från förvaltningen, mage påstå att det alls inte förekommer någon särbehandling.

När så, efter allt trixande, den nya planen fastställts borde då vägen ligga öppen för att bevilja svartbygget bygglov. Alla hinder skulle ju vara undanröjda och alla tidigare överträdelser eliminerade.
Trodde man.
Verkligheten skulle dock visa sig vara en helt annan.

Den handläggande tjänstemannen rekommenderade nämnden bevilja bygglov i mars i år. Detta eftersom det, enligt tjänstemannen, inte fanns några avvikelser från den nya planen.
Enligt mitt sätt att se på saken var det alls inte så.
Byggnadsytan var för stor (Senare eliminerat genom att ett skärmtak minskas)
En komplementbyggnad var för hög
(Senare eliminerat genom att byggnaden kapas ner)
En trappa byggd delvis på mark som inte får bebyggas
En Friggebod, utan tillstånd, placerad för nära allmän platsmark
Utfyllnader och terrassering av tomtmark i strid mot gällande plan
Hantering av dränering och dagvatten i strid mot regelverket
Tveksamhet när det gäller avstånd mellan byggnad och vägområde


De två första punkterna togs upp när ärendet, efter att ha blivit återremitterat i mars, åter hamnade på nämndens bord i maj. Inget annat nämndes och bygglov beviljades.

Således fortsätter manegekrattningen och avsikten är att svartbygget skall lotsas fram, no matter what.
Varför förvaltningen, på just denna fastighet, accepterar avvikelser som man inte accepterar på andra tomter inom planområdet tarvar en förklaring.
Hur väl man kommer att lyckas med det återstår att se.
Bygglovet är överklagat och det blir intressant att följa hur länsstyrelsen resonerar.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

2 svar på Vi vill veta varför?

  1. Skattebetalare skriver:

    Maktmissbruk, undanhållande av fakta och särbehandling är genomgående teman i detta ärende. Ovärdigt och onödigt.

  2. Gränsboende skriver:

    Förmodligen det mest misskötta bygglovsärende som förekommit i Strömstads kommun. Helt bedrövligt att politikerna i miljö och byggnämnden släppt fram hela den här historien. Det framgår ju redan att de låtit sig missledas från dag ett. Hade det varit i Norge hade det här berömda huset varit rivet för länge sedan.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *