Professionella tjänstemän?

När klagomål framförs angående ärendehantering får vi ofta besked från förvaltningsledningen att tjänstemännen är mycket professionella.

Det stämmer säkert, i de flesta fall, men inte alltid.
Hanteringen av bygglovet för Kebal 1:33 är ett exempel där det råder tveksamhet om det professionella agerandet.

När bygglovet var uppe till beslut i mars rekommenderade handläggaren att bygglov skulle beviljas, rakt av. Enligt honom förelåg inga avvikelser från gällande plan.
Majoriteten i nämnden var av annan mening och menade att det visst fanns avvikelser. Därför beslutade man återremittera ärendet för kompletterande utredning.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att Morgan Gutke (C), Bengt Bivrin (MP), Lars-Erik Kristiansen (M) och Kerstin Karlsson (L) samtliga reserverade sig mot beslutet.
Dessa fyra ledamöter var alltså beredda att bevilja bygglov i strid mot gällande plan.
Mest anmärkningsvärt är den moderate ledamotens agerande. Moderaterna har haft en rak inställning till detta projekt hur länge som helst men nu, när en ersättare dyker upp i nämnden, ändras uppfattningen totalt. I det partiet verkar inte vänster hand veta vad den högra sysslar med.

Och ser man på, den kompletterande utredningen gav vid handen att det verkligen förelåg avvikelser från den alldeles färska detaljplanen.
Bland annat var en komplementbyggnad för hög och ett skärmtak för stort.
Skärmtaket var så stort att, om det inte minskades, måste räknas in i byggnadsytan och då blev huset för stort enligt gällande plan.
Fastighetsägaren uppmärksammades på dessa avvikelser och lät upprätta nya ritningar där komplementbyggnaden skulle kapas ner en bit och skärmtaket minskas i yta.

Med dessa nya handlingar på bordet, vid nämndens möte i maj månad, rekommenderade samme handläggare att bygglov skulle beviljas. Vilket också skedde. Dock kan konstateras att, när detta skrivs har fortfarande inga åtgärder vidtagits.
Vidtages inte de åtgärder som redovisats kommer fastighetsägaren inte att få slutbesked och då blir bygglovet meningslöst.

Två sammanträden, två olika beslutsunderlag men samma rekommendation från handläggaren. Professionellt??
Exemplet visar bara att, i tillfälle nämnden följt handläggarens rekommendationer vid sammanträdet i mars, hade man beviljat bygglov i strid mot gällande plan.
Bra att vi, jämfört med föregående nämnd, nu har ledamöter som sätter sig in i ärendet innan man fattar beslut.


Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *