Försöker förvaltningen manipulera oss.

Vi har blivit utsatta för dessa försök till manipulation tidigare och är därför på vår vakt.

Att inte svara på frågor och skylla på att man jobbar för nämnden är det senaste sättet att försöka manipulera oss.
Förvaltningen är faktiskt skyldig att svara på frågor från allmänheten men i just det aktuella fallet kan jag förstå att man upplever det knepigt.
Man har helt enkelt inget bra svar att komma med.

Båtvikenärendet är så genomtröskat och analyserat så vi har förståelse för att man på förvaltningen börjar dra öronen åt sig. I synnerhet sedan det klargjorts att handläggningen av bygglovsärendet lämnar mycket övrigt att önska.
Det ankommer inte på en handläggare att anse, tycka eller bedöma om en bygglovsansökan överensstämmer med gällande detaljplan.

Ansökan skall redovisas så som den är och handläggaren skall påvisa vilka avvikelser som eventuellt finns. Huruvida avvikelser skall betraktas som mindre och eventuellt godkännas är upp till nämnden att bestämma och ta ansvar för.
Att, som i detta speciella fall, undanhålla nämndens ledamöter väsentlig information, förringa avvikelser eller använda sig av helt egen tolkning av Boverkets anvisningar är och förblir dålig och manipulativ handläggning.
Att handläggaren i sin tjänsteskrivelse endast berör avvikelserna perifert och samtidigt förringar dem är oroväckande.
Inte konstigt då att man inte vill svara på frågor.

Ambitionen från förvaltningen är att driva igenom ärendet inklusive samtliga avvikelser och ingen utomstående begriper varför.
Jag misstänker att det gått upp för förvaltningen att den nya detaljplan man lyckades baxa igenom inte blev ett så heltäckande skydd för Kebal 1:33 som man hade föresatt sig. Det fanns hål man inte lyckades täppa igen och dem försöker man nu laga genom att påstå att de är så små att de saknar betydelse.

Kanske kommer man att lyckas, det finns ledamöter i nämnden som verkar var mer angelägna att ta till sig en handläggares egen tolkning av Plan- och bygglagen än att själv sätta sig in i ärendet och ta reda på vad som verkligen gäller. Till exempel att bastutornet är en egen byggnad med allt vad det innebär. Inte minst hur man beräknar byggnadshöjden. Det görs i planen ingen skillnad på huvudbyggnad och komplementbyggnad, samma höjdregler gäller oavsett. Att planen inte tillåter byggnation närmare en väg än 4,5 meter, eller att prickad mark inte får bebyggas.
Förhållanden som vilken som helst av ledamöterna kan ta till sig genom att läsa detaljplanen.

Det är synnerligen oroväckande när en handläggare föreslår nämnden fatta beslut som avviker från gällande plan. Avvikelser som kan slå tillbaka som en bumerang när nästa bygglovsansökan ligger på bordet.

Skulle vi hamna i det läget att bygglovet godkännes rakt av kommer ett överklagande som ett brev på posten. Då tvingas förvaltningen ännu en gång redogöra för varför man menar att planen inte skall gälla i alla delar. Återstår då att se om MMD är lika lättövertalad som några av nämndens ledamöter förefaller vara.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

5 svar på Försöker förvaltningen manipulera oss.

 1. Ledamot skriver:

  En fågel viskade i mitt öra att tjänstemännen tyckt att ledamöterna lyssnat för mycket på ”andra”. Precis som om man inte hade rätt att lyssna på vem som helst. Vi är ju folkets representanter, skall vi då inte lyssna på dem som valt oss kan man slopa hela systemet med nämnder.

 2. Olle Svensson skriver:

  Utifrån ett medborgarperspektiv synes ärendet ha tagit underlig vändning. Gjorde man inte ny plan med syftet att kunna godkänna det där svartbygget. Vad var det som gick så snett i planläggningen att man nu tvingas hantera avvikelser.

 3. Fair play? skriver:

  Hur svårt kan det vara för en nämndledamot att ta till sig fakta? Om det i planen finns angivet mått för byggnadshöjd, avstånd från byggnad till allmän platsmark och vad som är prickmark, och dessa värden inte överensstämmer med det faktiska förhållandet så kan man inte bevilja bygglov.
  Det finns inget utrymme för en egen bedömning av fakta. Om det nu visar sig att den nya plan som man trodde skulle kunna omintetgöra de tidigare domsluten om rivning inte gör det så får man ju finna sig i det.
  Eller medvetet fatta ett felaktigt beslut grundat på tyckande. Har vi inte haft nog av den saken?

 4. Seläterfiskare skriver:

  Vad är det för argumentation? Bastutornet är så litet att det inte behöver räknas! Konstigt då att det sticker upp som en inflammerad bobba när man kör förbi Båtviken med båten.

 5. Vinner partipiska eller fakta? skriver:

  Ska bli kul att se om det är de faktiska förhållandena som betyder något eller om det är partilojaliteten som gäller nästa gång saken ska upp i byggnämnden igen.
  Tillåten byggnadshöjd enligt plan är 4,7 m. Bastutornet är 6,6 m minus skorsten på 80 cm d.v.s. 5,8 m. eller drygt en meter för högt. Det är en avvikelse som på domstolsspråk anges som ”icke ringa”, och det kan därför inte godkännas. Utom av de nämndledamöter som avsiktligt bortser från fakta. Den enda”egna” bedömning som kan göras är alltså rent moralisk.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *