Kan man tolka en detaljplan hur som helst?

En central fråga när det gäller bygglov för Kebal 1:33 är det så kallade bastutornet.

Förvaltning anser att denna byggnad är så liten att den knappast märks, bara ca 8 kvm.

Att bastutornet är för högt i förhållande till bestämmelserna i den nya planen spelar tydligen ingen roll. Byggnaden klarar heller inte bestämmelserna för en Friggebod eller ett Attefallshus. Ändå anser förvaltningen att bygglov skall beviljas.

Att byggnaden uppförts för mer än 10 år sedan samt att förvaltningen anser att preskription inträtt betyder ingalunda att bygglov per automatik skall beviljas. Det enda preskriptionen betyder är att kommunen saknar möjlighet att kräva att byggnaden rivs eller byggs om.
Huruvida det alls är fråga om preskription är inte helt klarlagt, det pågår ett visst utredningsarbete för att klara ut det verkliga förhållandet. En utredning som hanteras av krafter utanför förvaltningen.

Skulle det, detta till trots, ändå innebära att nämnden beviljar bygglov måste det vara fullt klarlagt vad som, i fortsättningen, gäller för alla andra fastigheter inom planområdet.
Kommer även dessa att tillåtas bygga motsvarande ”bastutorn”?
Den frågan har jag ställt till den ansvarige handläggaren som vägrat svara.
Förvaltningschefen har, via en kommentar på denna blogg, meddelat att man inte kommer att svara.
Därför överväger jag att ta upp frågan med kommunens revisorer eller i förlängningen göra en JO-anmälan eftersom jag bedömer att förvaltningens agerande strider mot Förvaltningslagen.
Om detta har jag underrättat förvaltningschefen idag.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

7 svar på Kan man tolka en detaljplan hur som helst?

 1. Karlstadsbo. skriver:

  Detta är alltså en byggnad som är så liten att den inte behöver räknas som en separat byggnad som behöver bygglov? Den kan därför slås ihop med huvudbyggnaden i ett paket och med lite kreativt räknande så går det hela in i tillåten byggyta på max 200 kvm?
  Är det ett vanligt förfarande i Strömstad att man gör denna typ av paketlösningar? Har aldrig hört talas om något liknande i min egen byggverksamhet.
  Hemma i Värmland skulle folk med strandnära sommarhus jubla om de fick göra på det viset.

 2. Observer skriver:

  Hur rymligt samvete måste man ha för att betrakta detta torn som så försumbart att det inte behöver räknas som en egen byggnad. Dessutom ser det för jävligt ut.

 3. Sören Eriksson skriver:

  Inte sällan händer det att överordnade myndigheter undanröjer beslut där det saknas motivering.
  Detsamma torde gälla förvaltningspersonalen. Man kan inte föreslå nämnden fatta beslut om man inte kan motivera varför beslutet skall gå i den riktning handläggaren vill.
  Oavsett vad som än händer, om jag får något svar på min fråga eller ej, måste nämndens ledamöter få full motivering inkl. hänvisning till gällande § i PBL, innan beslut fattas.
  Jag noterar, med viss erfarenhet, att väldigt många bygglovsansökningar hanteras med tjänsteskrivelse fullproppade med hänvisningar till allehanda paragrafer. Varför man inte gjort på samma sätt i detta ärende förefaller en aning underligt.

 4. Lars Georgsson skriver:

  Intressant att notera hur argumentationen ändras från fall till fall. Planarkitekten Jimmy Magnusson påpekade skriftligt för mig att min vedbod låg en meter för nära tomtgränsen. Den kunde då inte beskrivas som en Friggebod. Möjligen som ett Attefallshus. Men detta var ett viktigt ärende. Det löstes genom att jag fick riva vedboden. Dåvarande MBN-ordföranden Bivrin(mp) hävdade surmulet att jag gjorde det på eget bevåg. Men hurpass troligt är det att jag skulle göra något sådant om det inte antytts att det kunde bli svårigheter med den nya planen?

  Här har vi nu frågan om Strömstads högsta bastu, klart planvidrig även idag, och dessutom en Friggebod som ligger för nära tomtgräns. Men nu är förslaget att den ena bara absorberas i huset och den andra bara lyfts ut ur bygglovsansökan så är saken avklarad!
  Jag är förvånad över denna plötsligt påkomna och utomordentligt välvilliga omsvängning i förvaltningens handläggning av bygglovsärenden. Hoppas den håller i sig även när det gäller övriga fastigheter i planområdet. Kanske jag rentav kan få lov att bygga en ny vedbod? Jag är ju trots allt den enda som bor i planområdet året runt och betalar min kommunalskatt.

 5. fd ledamot skriver:

  Att merparten av medborgarna är förbannade på hur kommunen hanterat Båtviken är ett understatement. Det visar, om inte annat, valresultatet. Varför då förvaltningen fortsätter i samma spår är svårt att förstå. Vad är det som gör att man tycker att denne fastighetsägare är så unik att han måste särbehandlas och helst av allt ges fler förmåner än dem han redan tillskansat sig. Vi vet sedan tidigare att et inom förvaltningen finns personer som gärna vill leda politikerna i ”rätt riktning”. Personer som inte förstått sin egen roll utan vill vara både tjänstemän och politiker, samtidigt. Det måste bli ett slut på det om inte hela verksamheten skall kollapsa.

 6. Skattebetalande Strömstadsbo skriver:

  Likhet inför lagen? Fan tro’t !

 7. KalleA skriver:

  Det luktar illa av detta bygglov liksom mycket annat med denna fastighet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *