Ligger det en hund begraven?

Vi får verkligen hoppas att förvaltningens vägran att svara på en enkel fråga inte betyder att det ligger en hund begraven.

Turerna kring Båtviken har varit många och i flera fall komplicerade. För oss som representerar fastighetsägare inom området upplevs mycket av det som hänt som riggat för att tillfredsställa ett par svartbyggare.

Vi har tvingats genomleva rent förnedrande hantering av våra rättigheter och kräver därför att det beslut som nämnden har att fatta sker på ett oklanderligt och oantastligt underlag.

Därför ställde vi den mycket enkla frågan huruvida ett beslut om att bevilja bygglov för det så kallade bastutornet öppnar väg för liknande bebyggelse på andra fastigheter inom planområdet.
Eftersom handläggaren rekommenderat nämnden att fatta ett bygglovsbeslut måste ju vederbörande redan undersökt vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle kunna få. Men förvaltningen vägrar svara och menar att den som inte är nöjd får överklaga.

Att inte svara vad i Plan- och bygglagen man stöder ett bygglovsbeslut på upplevs av oss som ett slag i ansiktet.
Redan under arbetet med den nya detaljplanen undanhölls vi väsentlig information när planförfattaren valde att enbart kommunicera det pågående arbetet med de två fastighetsägare som betalade för planen. Vi andra fick inte en syl i vädret.

Nu gör man samma sak en gång till och precis som då hänvisar man till möjligheten att överklaga om man inte är nöjd.
Det agerandet är så långt ifrån Förvaltningslagens bestämmelser man kan komma.
Läs följande:

6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

När en förvaltning agerar på det sätt man nu gör ökar misstanken om att allt inte står rätt till, att det ligger en hund begraven.
Att så inte är fallet ligger hos förvaltningen att visa genom specifik hänvisning till gällande paragrafer i Plan- och bygglagen.
Vi vill försäkra oss om att det fattas beslut som grundar sig på lagens bestämmelser.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

6 svar på Ligger det en hund begraven?

 1. Sven Moosberg skriver:

  En nonchalans utan like och absolut bristande respekt, späder på känslan att man struntar i att det är skattebetalarna, som står för fiolerna. Samtidigt lämnar detta frågan öppen, huruvida kunskapen överhuvudtaget står att finna hos den ansvarige.

 2. Skattebetalare skriver:

  Hur ynkligt som helst att negligera ett rättmätigt krav från en sakägare. Vad är det som får personalen på den förvaltningen att tro att de står över medborgarna. Att de tror att de kan behandla oss skattebetalare som en andra klassens medborgare. Och inte blir det bättre av att det är en förvaltningschef som går i bräschen. Han om någon borde väl se till att medarbetarna ger allmänheten den information de har rätt till. Istället för att, till varje pris, hålla dem om ryggen.
  Om handläggning och förslag till beslut följer lagens bokstav tala då om det och förklara bakgrunden.

 3. Fd ledamot av fullmäktige skriver:

  Läs detta häpnadsväckande svar från Förvaltningschefen:

  Igår beslutade Miljö- och byggnämnden att återremittera förvaltningens förslag till beslut för fortsatt handläggning. Förvaltningen kommer att bereda ärendet vidare och nämnden kommer så småningom att fatta ett beslut.
  Förvaltningen kommer under tiden inte utanför denna beredning att svara på frågor rörande vidare hantering av ärendet. Förvaltningen bereder ärendet åt Miljö- och byggnämnden.

  Vi kan alltså konstatera att förvaltningen anser att den behöver tid att bereda det ärende man redan berett under flera veckor innan man la förslaget om bygglov på nämndens bord. Beredningsarbetet är tydligen så omfattande och tungt att det inte finns tid att svara på den enklaste av frågor. Hur är det möjligt.
  Ställningstagandet är så uppseendeväckande att det borde underställas kommunens revisorer.

 4. Sören Eriksson skriver:

  Detta säger regelverket:
  Myndigheten ska på begäran lämna upplysningar om sina hand­lägg­nings­rutiner och ge information om handläggningen av ett ärende som finns hos myndig­heten, om det inte finns något sakligt moti­verat hinder mot detta, t.ex. sekretesskäl.

  Vidare kan noteras:
  En myndighets serviceskyldighet regleras i 4-5 §§ förvaltningslagen (FL), se här. I 4 § st. 2 FL, regleras att frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt. Det står alltså ingen exakt tidsangivelse! Detta innebär att det åligger ett stort ansvar på myndighetspersonalen att avgöra vad som är att betrakta som ”så snart som möjligt”. En bedömning måste således göras utifrån frågans karaktär och omfattning. Dock gäller att oberoende av om frågan är av komplicerad art skall något form av svar lämnas till den enskilde! Bestämmelsen förutsätter att det går att nå den enskilde med svaret utan några mera omfattande efterforskningar.

  När SVT i sitt program Plus ställde frågor till kommunerna och inte fick svar kom följande reaktion:
  – Det är så överbedrövligt att det är sorgligt. Den här frågan var ju ohyggligt simpel, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

  Som läget är just nu har den tillfrågade tjänstemannen inte svarat vilket är ett lagbrott. Att överlåta till förvaltningschefen att uttrycka åsikter på en blogg är inte detsamma som att svara på en direkt fråga ställd via e-post.

 5. Sura rönnbär. skriver:

  När man försöker att använda den myndighetsmakt som kommunen har för att genomdriva tveksamma projekt så hamnar man i ett slags bestämmelseträsk där det ena problemet efter det andra dyker upp. Så har skett i detta ärende ända sedan 2004 då det påbörjades. Nu senast trodde plan och byggtjänstemännen att de drivit igenom en heltäckande plan som tjänade deras syften. Och så blir det grus i maskineriet redan vid den första tillämpningen. Argumenten tryter och då tar man till myndighetsstämman igen och nekar att svara på frågor. Har man sett det tidigare?

 6. Sommargäst i Kebal skriver:

  Är själv bosatt i Kebal och har genomgått en bygglovsprocess som ifråga om gnetighet överträffar det mesta. Det var påpekanden om 5 cm. hit och 5 cm. dit. Här kan man tydligen utan problem godkänna en hittills okänd typ av bastutorn på 6,6 meter och dryga 8 kvm med hänvisning till att det är så litet i förhållande till huvudbyggnaden att det inte spelar nån roll.
  Är det verkligen möjligt för kommunen att argumentera så?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *