Snart är sveket fullbordat!

Inom kort kommer det omtalade bygget i Båtviken att beviljas bygglov.

Bengt Bivrin (MP) kommer att delta i det beslutet och därmed har han fullföljt ett av de största politiska sveken mot medborgarna.

Han har, genom sitt agerande, banat väg för att två svartbyggare får sina hus lagliga. Den ene av dem får dessutom möjligheten att dela sin tomt, tjäna storkovan och kunna skratta hela vägen till banken.
Den andre har fått sitt monumentalbygge godkänt efter att man genom en ny plan lyckats pressa in avvikelser i en omfattning vi aldrig tidigare skådat. Man har till och med gått så långt att man säkerställt att grannarna inte kommer att kunna bygga med samma villkor som övriga inom planområdet. Allt för att säkra utsikten för monumentalbygget.
För säkerhets skull tog man in en bestämmelse som hindrade grannarna att göra liknande utfyllnader som monumentalbyggaren gjort på sin tomt. Sammantaget så häpnadsväckande bestämmelser att man knappast tror det är sant. Men Bivrin anser att han gjort ett bra jobb som fått igenom allt detta. Det torde vara ganska få som delar den uppfattningen.

För dessa enorma fördelar har de två fastighetsägarna betalat en spottstyver samtidigt som det inneburit att viktiga personella resurser tagits ifrån planavdelningen. Resurser om kunde använt till att skapa förutsättningar för bostadsbyggande.

Det fanns en tid då Miljöpartiet ansågs vara ett parti som såg till rättvisa och den lilla människans behov och rättigheter
Men det var då det.
Bivrins agerande i denna fråga visar på helt andra värderingar. Från att en gång i tiden ansett att det famösa bygget inte skulle godkännas vände han kappan efter vinden (dvs efter centern och liberalerna) och gick nu kapitalets ärenden.

Han hade alla chanser i världen att sätta ner foten och säga stopp och belägg, detta gillar jag inte. Då hade det inte blivit någon ny plan och svartbyggarna hade fått rätta sig efter samma regler som gäller för alla andra. Då hade Bivrin kunnat få respekt för sitt handlande.
Han kunde gjort det, Bivrin, och visat lite ryggrad men istället valde han att göra precis tvärt om. Han brydde sig inte ens om att lyssna på den förvaltning, vars tjänstemän han så ofta berömt.
Frågan är om han ens lyssnade på sina egna partikamrater. Knappast kvinnorna i alla fall eftersom praktiskt taget samtliga av dem valde att inte ställa upp för partiet när det blev dags att gå till val.

Från synnerligen välunderrättade källor har vi också fått veta att Bivrin inte riktigt kunde förstå varför han inte fick fortsätta som ordförande i Miljö- och byggnämnden efter valet. Han levde i en föreställning att han gjort ett bra jobb och insåg inte att han genomgående röstat med C och L och aldrig haft några egentliga egna förslag.
Han insåg helt enkelt inte att hans eget agerande hjälpt till att reducera Miljöpartiet från fem till två mandat och att makten därmed gått förlorad.

Inget av detta har hindrat Bivrin för att fortsatt finnas kvar i nämnden, om än med synnerligen små möjligheter att påverka, vilket vi är tacksamma för. Men egentligen hade vi helst sett att han lämnat nämnden.

Det som hänt i Båtviken är ett lågvattenmärke av sällan skådat slag och huvudansvaret för att det blev om det blev ligger otvetydigt på Bengt Bivrin som, trots att han satt på ordförandeposten, inte hade kurage nog att stå för sina tidigare redovisade åsikter utan vek ner sig för centern och liberalerna.

Bivrins agerande i nämnden och i flera andra sammanhang fick till resultat att miljöpartiet inte ens fick hälften av de röster man skulle fått om man hållit ställningarna sedan valet 2014.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

12 svar på Snart är sveket fullbordat!

 1. Sören Eriksson skriver:

  En sak är jag tämligen säker på. Om det skulle visa sig att det förekommer den allra minsta avvikelse från den nya detaljplanens bestämmelser när båtvikenhuset beviljas bygglov så kommer detta att överklagas omgående.

 2. Sommarboende i Båtviken skriver:

  Båtvikenplanen torde vara den enda detaljplan i kommunen som överklagats till Mark- och miljödomstolen där denna motvilligt fått acceptera att kommunen har ett planmonopol som ger den vidsträckta möjligheter att få igenom nästan vilka skamgrepp som helst utan att den kan ställas till ansvar för det. I det här fallet satte domstolen ett frågetecken för det moraliskt handlandet, och där kan man bara peka på ordföranden Bivrin och hans brist på omdöme i detta slags frågor, utöver hans övriga tillkortakommanden.

 3. Lars Georgsson skriver:

  Det är alldeles riktigt att Båtvikenplanen är ett exempel på rent maktmissbruk från en kommunal nämnds sida. Som nämnts här gör MMD en särskild markering av att man kan ha synpunkter på det moraliskt riktiga i denna plan. Det är ett uppfattning som många av oss drabbade i Båtviken instämmer i. Denna plan drevs igenom av Bengt Bivrin(mp), Åke Sundemar(L) och Morgan Gutke(C) med benäget bistånd av deras övriga partikamrater och en enda futtig rösts övervikt i alla kommunala organ som var inblandade. Att dessa partier åkte ut så det visslade om det i höstens val fälls inga tårar över här ute och att Bivrin klamrat sig kvar i MBN bekräftar bara hans bristfälliga självuppfattning och dimmiga begrepp om likabehandling och rättvisa.

 4. Angela Sörensson skriver:

  Har kommunen en gång beviljat ett bygglov så är det självklart att kommunen ska ta sitt ansvar att vidta de åtgärder som behövs för att ”rätta till sina egna misstag”. Med Sören Erikssons goda minnen finns även ett ”svart bygge” på Pilen XX där herr Eriksson själv var med och beviljade bygglov som senare fick legaliseras via en ändring av detaljplanen. Så vad är skillnaden? Bengt Bevrin har gjort ett utmärkt arbete vilket ska hedra honom. Tack för ordet!

  • soreneriksson skriver:

   Bygglov på Pilen beviljades efter att den handläggande tjänstemannen informerat nämnden om att han haft kontakter med grannarna som inte haft något att invända. Att det i efterhand visade sig att han farit med osanning var en av de belastningar som gjorde att han till slut fick skiljas från sin tjänst. För övrigt kan noteras att det var samma tjänsteman som 2004 övertalade den dåvarande nämnden att bygget på Kebal 1:33 rymdes inom gällande planbestämmelser, bortsett från läget om han ansåg att nämnden kunde hantera som man ville. Alla övriga avvikelser från gällande plan gav handläggaren sjutton i. Om du vill fördjupa dig i ärendena finns alla handlingar att tillgå bara att läsa på. I synnerhet handläggarens förslag till beslut. Han skrev bland annat att han bedömde att byggnaden väl passade in i den omgivande bebyggelsen.
   Hur man dessutom kan anse att Bivrin gjort ett utmärkt jobb är mig en gåta. Han drev ju igenom beslutet i Båtviken mot förvaltningens rekommendation.
   Du har även själv några lik i lasten som du skall vara mycket tacksam för att nämnden inte gick vidare med eftersom det trots allt rörde sig om ett rent tjänstefel.

   • Angela Sörensson skriver:

    Ja, jag har hanterat ett xxxx antal bygglov såvisst finns det ärenden där vi tolkat lagar, bestämmelser och delegationsordningen på olika sätt. Tjänstefel är något man gör medvetet utan argument och lagstöd.

    • soreneriksson skriver:

     Man kan ha delade meningar om det mesta men om en tjänsteman, på eget bevåg, beviljar bygglov enbart med hänvisning till en översiktsplan vill jag hävda att det är fråga om tjänstefel. Att, vid handläggningen av ett bygglovsärende, hänvisa till ett icke juridiskt dokument som stöd för sitt eget beslut är inte i sin ordning. Alltså ett beslut taget utan lagstöd. Den typen av bygglovsärenden skall hanteras av nämnden. Om jag har fel är du välkommen att visa var delegationsordningen ger en enskild tjänsteman rätten att fatta bygglovsbeslut enbart med hänvisning till en översiktsplan.

  • Sommarboende båtviksbo skriver:

   Javisst Angela, kommunen har begått flera misstag i Båtviken under det här årtusendet. Det första var när man skapade en ny plan utan att rita om plankartorna så att de stämde med de nya planbestämmelserna. Nästa stora tabbe var när man beviljade bygglovet på 1:33.
   Men bygglovet överklagades och Nielsens påbörjade sitt bygge utan att ha ett bygglov som vunnit laga kraft. Alltså per definition ett svartbygge.
   De grova missgrepp i Båtviken som begåtts under den senaste mandatperioden är Bengt Bivrin ytterst ansvarig för. Hur det kan hedra honom övergår mitt förstånd.

 5. Sören Eriksson skriver:

  Noterar att Angela Sörensson inte vill visa var i delegationsordningen det finns någon bestämmelse som ger en enskild handläggare rätten att bevilja bygglov enbart med hänvisning till en översiktsplan.
  Samtidigt som hon funderar vidare över detta kan hon plocka fram en bestämmelse i samma delegationsordning som ger en handläggare rätten att hota en person med tiotusentals kronor i vite, utan att nämnden fattat beslut.
  Om man, som Angela Sörensson, sitter mitt i glashuset bör man vara ytterst försiktig i sin kritik av andra.

 6. Sören Eriksson skriver:

  Det finns anledning att ytterligare kommentera händelserna kring huset i Båtviken. Som jag tidigare påpekat berodde den dåvarande nämndens beslut på att den uppenbarligen vilseleddes av den kommunala tjänsteman som var handläggare för ärendet. Han undanhöll medvetet eller på grund av ren okunnighet väsentliga fakta när nämnden skulle fatta beslut.
  Det fritar i och för sig inte nämnden från ansvar, men lekmännen i nämnden har faktiskt rätt att kräva av en professionell handläggare att denna är väl förtrogen med gällande detaljplan och hanterar ärendena utifrån de bestämmelser som finns där.
  Men den gången blev man förd bakom ljuset och i skenet av det låter det lite ihåligt när tjänstemän på förvaltningen lägger hela skulden på nämnden.

  Det skulle senare visa sig att den då aktuelle handläggaren alls inte var så skicklig på att tolka detaljplaner som man hade rätt att kräva. I ett uppmärksammat bygglovsärende flera år senare yrkade denne handläggare avslag med hänvisning till några illustrationer som fanns med som en bilaga till detaljplanen. Illustrationer som inte hade någon som helst täckning i de juridiska dokumenten, plankarta och planbestämmelser.
  Hans motstånd till de sökta bebyggelsen fick till resultat att bygglovet överklagades, ett överklagande som undanröjdes av länsstyrelsen som tydliggjorde att det endast är plankarta och planbestämmelser som gäller.

  Det finns bland en del tjänstemän och även hos en del av allmänheten någon slags övertro på att handläggare kan allt och vet allt och alltid agerar neutralt. Så är det ingalunda vilket skulle visa sig i all sin prakt när den nya detaljplanen i Båtviken togs fram. Där hade planförfattaren omfattande diskussioner med de två fastighetsägare som betalade planen medan de övriga inom planområdet lämnades åt sitt öde. De betalande fastighetsägarna fick sin vilja igenom på punkt efter punkt medan deras grannar fick vidkännas inskränkningar i sina rättigheter.
  Jag vill hävda att det agerande är ett rent övergrepp på ett normalt rättstänkande ovärdigt varje kommunal tjänsteman.

  • Angela skriver:

   Jag har varken tid eller möjlighet att svara på ett blogginlägg under dagtid/arbetstid. Jag har heller inte för avsikt att diskutera enskilda bygglovs ärenden i detta forum. Det kan vi ta över en kopp kaffe om du önskar. Det jag påpekade var att kommunen ska ta sitt ansvar och rätta till sina fel, precis som man gjorde med ärendet på Pilen. Det var precis det Bengt Bevrin gjorde. Tog ansvar!
   Jag har heller inte kritiserat någon som du framhåller. Däremot ska jag lämna kritik till den negativa syn på tjänstemän som utövas flitigt på den här bloggen. Det är inte anständigt. Jag har haft förmånen att få arbeta tillsammans med många av dessa duktiga tjänstemän som var och en gör sitt yttersta att leverera ett underlag till nämnden, vilket säkert många politiker också kan intyga.

   • soreneriksson skriver:

    Jag inser vikten av att tjänstemän skyddar varandra, vilka beslut de än står bakom. Den tjänsteman som inte tål att kritiseras för dåligt utfört arbete kanske borde överväga annan sysselsättning. Såvitt jag vet har du ju själv prövat dina vingar som egen företagare men varför den karriären avbröts vet jag inte.
    Att du själv inte vill kommentera eller ens diskutera dina egna märkliga beslut förvånar mig inte. Uppenbarligen anser du inte att de exempel jag gett förtjänar kritik. Där har vi olika åsikter. Den som utför ett arbete, i hög grad betalat av skattebetalarna, måste förvänta sig att blir granskad. Det finns ingen skyddsmur runt kommunala tjänstemän som de kan gömma sig bakom.

    Därför förbehåller ja mig rätten att framföra kritik som jag anser relevant. En av förvaltningens tjänstemän tyckte uppenbarligen detsamma om mig när han skrev en nedsättande insändare i tidningen. Men då var det ingen i förvaltningen som reagerade, eller hur.

    Du skriver att Bivrin tog sitt ansvar och det låter bestickande, men vilket ansvar tog förvaltningen för att ha vilselett nämnden.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *