Den finns förutsättningar, om man bara vill!

Den nya Löfvenska regeringen bygger på samarbete över blockgränserna.

Samma förutsättningar borde kunna råda inom kommunen.
Efter en mandatperiod präglad av hårda ställningstaganden och, i flera fall, helt onödiga låsningar ligger vägen öppen för ett annat samarbetsklimat.
Det förutsätter dock att vissa ledamöter överger sin djupt rotade avsky för andra partier och andra partiers förslag och idéer och istället prövar frågorna utifrån ett sakligt perspektiv.

Att, som en representant för ett tidigare betydligt större parti, varje gång hen beträder talarstolen gör det enbart för att hävda sin egen fullkomlighet och alltid försöka omintetgöra andra partiers företrädare leder inte till framgång.
Det sättet att bedriva politik måste överges om något av det tappade förtroendet skall kunna återvinnas.

Kommunen står inför stora ekonomiska åtaganden och om inte skuldbördan över tid skall bli helt orimlig måste ett djupare samarbete komma till stånd. Det kommer inte att finnas utrymme för dyrbara experiment med medborgarnas skatter och därför måste man tänka sig för flera gånger innan man sätter igång nya projekt som förutsättes betalas av oss skattebetalare.

Canningprojektet kan, om man inte sätter ner foten, bli ödesdigert rent ekonomiskt.
Tendensen när det gäller bostadsproduktion är att behovet av dyra bostadsrätter är vikande och därför manas till försiktighet.
Ingen vinner på att det byggs massor av bostadsrätter om dessa förblir osålda. Vi ser redan idag svårigheter att sälja alla bostadsrätter i kv. Pilen och sannolikt kommer det även att gälla för Stenhuggaren. Även om byggbolag och mäklare försöker måla situationen i rosenrött.

För kommunen gäller att planarbetet bedrivs på ett effektivt sätt och omfattar områden där kostnaderna blir så låga som möjligt. Då kanske man kan skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter, utan att kommunen tvingas subventionera sitt eget bostadsbolag.
Det kräver dock att man gör vad som är möjligt för att få till en samsyn och överger den tidigare inställningen att förslag inte kan accepteras om de ”kommer från fel håll”.
Ett öppet sinne och en förmåga att se verkligheten som den ser ut krävs om kommunen skall kunna utvecklas.

Politiker har en förmåga att låsa upp sig för visioner och här utgör Strömstad inget undantag. Man har visioner om det mesta, men när verkligheten inte riktigt stämmer med de siffror och tankar man satt på pränt i olika dokument gäller det att anpassa sig och se nyktert på situationen.
Visionen om en kraftigt ökad inflyttning har redan kommit på skam, precis som visionen om antalet nya bostäder.
Ibland verkar det som om man inte inser att dessa två visioner intimt hänger samman, dels sinsemellan men även med det faktum att inflyttning kräver tillgång på arbetsplatser.
Analogt med detta ligger det faktum att Strömstad har en befolkning med relativt låga inkomster och de arbeten som erbjuds hör heller inte till höginkomstgruppen.
Vilka är det då som förväntas köpa dyra bostadsrätter?

Därför hoppas och tror vi att såväl den nya politiska ledningen som den politiska oppositionen skall engagera sig i ett fördjupat samarbete till gagn för hela kommunen.
Det kan i sak betyda att ett eller annat särintresse måste stå tillbaka för det som är den allra viktigaste av alla frågor under denna mandatperiod, nämligen att få ordning på ekonomin och söka minska den skuldbörda som över tid kan bli ett lik i lasten.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

1 svar på Den finns förutsättningar, om man bara vill!

  1. Nöjd centrumväljare. skriver:

    Det är nog enbart en from önskan att den nya kommunledningen skall kunna samarbeta med alla övriga partier. En stor del av tiden kommer att gå åt till att återställa Strömstad i beboeligt skick efter centerpartiets och miljöpartiets härjningar. De har av väljarna förpassats ut i kylan och mår säkert bra av en period då de kan tänka över varför det gick som det gick i valet. Deras lösningar på Strömstads problem kan vi säkert klara oss utan under lång tid.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *