Ingen överdriven entusiasm!

Strömstads Tidning frågar representanter för S, L, M, C och Mp vad de tycker om Canningplanen.

Av svaren att döma är inte entusiasmen direkt översvallande.
I första hand gäller det byggnation på Skeppsbroplatsen där S är direkt avvisande medan de övriga, centern undantagen, nog helst ser att Canningtomten byggs först.
Även centern börjar dock slira lite och säger nu att man är villig att diskutera med de övriga partierna vilket område som skall bebyggas först.
Miljöpartiet vet varken ut eller in. Blir det billigare att bygga Skeppsbroplatsen först då är man för det, men man har ingen bestämd åsikt.
Vem vet, det kanske slutar med att Mp blir ensamma om åsikten att Skeppsbroplatsen skall bebyggas först. I så fall får man nog räkna med en kraftig tillbakagång i valet.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte tillfrågats denna gång men vi vet redan deras inställning, spara Skeppsbroplatsen.

Riskfyllt att gå till val med devisen bygg Skeppsbroplatsen först
Sammantaget kan man nog konstatera att de flesta partier börjar inse att det vore, näst intill, ett politiskt självmord att gå till val på att Skeppsbroplatsen skall bebyggas först.
Sannolikt börjar flertalet av våra politiker inse att byggnationen på Canningtomten är mer än tillräcklig för att, tillsammans med alla övriga pågående projekt, fylla bostadsbehovet för lång tid framöver.

Parlamentarisk utredning
Om man koncentrerar sig på själva Canningtomten skapas utrymme för en parlamentarisk diskussion om hur man bäst skall använda Skeppsbroplatsen. Lugnt och metodiskt kan man analysera alternativen för att till slut komma fram till den optimala lösningen.
Till gagn för både bofasta och tillresande.

Minskade kostnader, bättre för handlare i centrum
Om man låter bli att omedelbart kasta sig över Skeppsbroplatsen behöver man heller inte bygga parkeringshuset vid Silverpilskajen.
Man behöver heller inte bygga ut Silverpilskajen.
En sammanlagd minskad investeringskostnad i storleksordningen 24,5 miljoner.
Men behöver heller inte omedelbart bygga ett externt parkeringshus för si så där 30 miljoner.
Handlarna i centrum har nog med bekymmer när ett stort antal p-platser tas bort utmed gatorna och välkomnar säkert att Skeppsbroplatsen får vara kvar tillsvidare.

Kanske bör man också titta lite på exploateringsgraden
Planförslaget visar en mycket tät bebyggelse på Canningtomten.
Kanske skall man titta lite närmare på det och minska antalet bostäder en aning.
Samtidigt som man minskar mängden berg som måste sprängas bort.
Därmed inte sagt att det behöver bli så, men det är ändå värt att titta lite närmare på.
Hittills har man ju varit uppbunden till Riksbyggeförslaget och kanske inte riktigt sett vad som är bäst för just Canningtomten.

Skynda långsamt
Visst, Canning har tagit lång tid, men det viktigaste är att det blir bra till slut.
Felaktiga exploateringar går inte att rätta till i efterhand.
Istället för att forcera fram en plan som med all säkerhet kommer att överklagas bör man försöka hitta möjliga samförståndslösningar.
Helt enkelt en varsam och genomtänkt exploatering.

Under tiden kan man se till att planen för Rådhusberget tas fram på ett sätt som kan accepteras av de kringboende där.
Dessutom har man att hantera de ekonomiska bekymren med kv. Magistern.
Kanske borde Strömstadsbyggen sälja tomten till någon som har muskler nog att bygga.
Löser man de knutarna kommer man inte att ha några framtida bekymmer med bostadsförsörjningen.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Ingen överdriven entusiasm!

 1. Kommuninvånare skriver:

  Fullständigt klockrent!

 2. Arkitektstudent skriver:

  Om man gör ett omtag och börjar om från början finns förutsättningar för en ekonomiskt rimlig byggnation på själva Canningtomten. Men man måste bort från låsningarna som finns med Riksbyggens tävlingsförslag.

 3. Sven Moosberg skriver:

  Det är ju ganska enkelt egentligen. Det föreligger, som jag ser det, stor risk för om man bebygger Skeppsbroplatsen så förblir Canningområdet en parkeringsplats. Däremot, om man fullföljer intentionen som den ursprungligen varit, bebygga enbart Canning så finns fortsatt Skeppsbroplatsen kvar för framtida behov och nya beslut. Enklare att exploatera och frågan reduceras då till att i första hand hitta en demokratisk exploateringsgrad. Kom då inte dragande med att det måste se ut som Manhattan i N Y utan inse att exploateringen ska anpassas till hyresrätter blandat med bostadsrätter. Det kan väl inte vara så svårt. OMTAG och NYA TAG! Man måste inte maximera för att få ekonomi i en exploatering!

 4. Jan Wogel, Båtviken skriver:

  Jag instämmer helt i Sörens, Arkitektstudents och Svens kommentarer.
  Nu vet vi mer om vad som inte funkar och kan därför snabbare komma till en bra och rimlig lösning för att bebygga Canningtomten.
  Det finns i nuläget ingen annan ekonomiskt rimlig väg att gå än att helt lämna spåret med Riksbyggens tävlingsförslag. Detta blir mycket uppenbart när man studerar den 17-sidiga skriften som skickats ut till de politiska partierna. Där uppmanas partierna att välja mellan ett dåligt förslag och tre ännu sämre förslag.
  I ett helt nytt förslag för Canningtomten bör man sannolikt låta större delen av Röberget finnas kvar och nöja sig med att ta bort de trasiga delarna av berget närmast Canningtomten. Det är sannolikt en av parametrarna för att få ekonomin att gå ihop. Även gestaltningsmässigt skulle det kunna vara positivt om det kombineras med ett promenaddäck runt Röudden. Numer vet vi även prislappen på ett sådant: 3 miljoner.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *