Dafteryds luftslott!

Jag har haft det tvivelaktiga nöjet att gå igenom de handlingar som skickats ut till partierna och till tidningen.

På punkt efter punkt ger underlaget stöd för det jag sagt hela tiden.
Det finns inte det som liknar mycket noggranna kostnadsberäkningar som Dafteryd påstår.

Däremot finns det en hel del antaganden om vad olika investeringar kan komma att kosta.
Till exempel: Bro över Bojarkilen ca 20 miljoner, parkeringshus 12,5 miljoner, Silverpilskajen 12 miljoner, bro över Strömsån plus trädäck 9 miljoner.
Kostnader framtagna genom användandet av schabloner och inte grundade på projekterade bygghandlingar.
Flera, synnerligen tunga kostnader har inte redovisats separat utan har bakats in i svårbegripliga totalbelopp.
Till exempel: Kostnader för bergschakt puls borttransport, nya kajer, sanering, rivning byggnader, badplats, parkanläggningar etc. etc. finns inte särredovisade.

Hårt styrd redovisning
Hela den ganska omfattande redovisningen är hårt vinklad mot att Skeppsbroplatsen bör bebyggas enligt planförslaget. Detta anser man skulle resultera i de lägsta kostnaderna för kommunen. Alla andra förslag anser man blir dyrare.
De som står bakom redovisningen blir ibland rent lyriska när de försöker beskriva vilka värden vi har att förvänta oss när Skeppsbroplatsen bebyggts.
En bärande intention i förslaget har varit att livet i husen, på innergårdarna, ska spilla ut på gatorna genom området och skapa möten mellan det allmänna och det privata. Lika viktigt är att livet i stadsdelen, de fönster som lyser på vintern, de tak och gavelmotiv som klättrar, de torg som lever, tillåts att bli en del av stadsbilden”

Kostnader
De kostnader som redovisas nu bygger på olika scenarier precis som vi påpekat flera gånger tidigare.
Nu försöker man ge sken av att, om allt byggs enligt planförslaget, blir det billigare än man tidigare sagt. 37 miljoner istället för 44,4 miljoner.
Det är siffror som skall tas med en mycket stor nypa salt eftersom det fortfarande rör sig om kostnadsbedömningar och inte mycket noggranna kostnadsberäkningar

Tänk vad vi hade uppskattat om Dafteryd insett att så är fallet. Att det inte går att fastställa kostnader innan man har ett beräkningsbart underlag.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Dafteryds luftslott!

 1. Byggare skriver:

  Så blev det då slutligen klarlagt, Dafteryd sprider dimridåer om kostnaderna.
  Man tror sig ha en uppfattning om vad det skall kosta, men man vet inte.
  Upp till bevis nu Dafteryd, var hittar vi de mycket noggranna kostnadsberäkningarna?

 2. soreneriksson skriver:

  Eftersom tekniske chefen Roland Kindslätt är en av undertecknarna av dokumentet har jag sänt följande mejl till honom:

  Hej Roland!

  Du sa, vid samrådet, att det inte var klart hur man skulle göra med berget som sprängs bort. Det pågick ett utredningsarbete, sa du.
  Efter att ha läst de handlingar som nu skickats ut har jag följande frågor:
  Hur mycket räknar man med att det kommer att kosta att spränga och borttransportera bergmassorna?
  Kommer borttransport att ske via dumprar eller via pråmar?
  Vart kommer bergmassorna att transporteras?
  Finns det köpare av alla eller delar av bergmassorna?
  Kommer viss del av bergmassorna att krossas på plats och återanvändas eller alternativt krossas på annan plats för återanvändning?

  Allt detta måste ju vara klarlagt vi det här laget eftersom man presenterat kostnader där arbetet med berget ingår.

  Med vänlig hälsning
  Sören Eriksson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *