Kategoriarkiv: Politik

Strömstad bär på många traditioner.

Från att ha varit ett litet obetydligt fiskeläge utvecklades Strömstad och dess omgivningar till ett område med många ben att stå på. Stenindustrin var under lång tid den största arbetsgivaren men fisket låg inte långt efter. Senare kom trakten att, … Läs mer

Publicerat i Politik | 15 kommentarer

Dags att flytta schabraket!

Redan när schabraket placerades på Plagen lät man meddela att konstruktionen var flyttbar. Det måste betyda att man redan från början hade idéer om var den alternativt skulle kunna placeras.Dags då att göra verkstad av de idéerna och flytta anordningen … Läs mer

Publicerat i Politik | 17 kommentarer

Realistiska visioner eller rena önskedrömmar?

Den gamla majoriteten hade en vision om att vi skulle vara 16.000 Strömstadsbor år 2030. Den nya majoriteten har reducerat antalet till 15.000.Sannolikt kommer inget av dessa mål att uppnås.Befolkningsökningen netto 2018 visar på en vikande kurva. Netto har befolkningen … Läs mer

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Återskapa en del av kulturarvet!

Även om det inte är helt enkelt bör man ändå försöka återskapa en del av det kulturarv som gick förlorat under den förra mandatperioden. I första hand bör man skära bort en del av asfalten och ersätta den med gatsten.Det … Läs mer

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

En fråga om prioritering!

Kommunen (skattebetalarna) har att hantera mycket dyrbara investeringar. Reningsverkets uppdatering och ombyggnaden av Myrens hamn kostar flera hundra miljoner. Lägg därtill ombyggnaden av färjeläget för mer än hundra miljoner och var och en inser att ekonomin ansträngs till det yttersta. … Läs mer

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Fossilfri kommun, en inte helt enkel uppgift!

Så ofta man fått tillfälle har den tidigare majoriteten trumpetat ut visionen om en fossilfri kommun. Visst låter det bestickande, men verkligheten har en obehaglig förmåga att sätt käppar i hjulet.Vad hjälper det om varenda kommunägd bil kommer att köras … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Det hade jag inte en aaaning om

Strömstads Tidning intervjuar Bengt Bivrin (MP) angående el till den nya hybridfärjan. Mannen som ger sig ut för att vara miljöns främste försvarar och som dessutom är och har varit ledamot av kommunstyrelsen svarar:Jag trodde frågan var löst.Hur aningslös får … Läs mer

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Tveksamt om småbåtshamn i Starekilen kommer att godkännas.

Planen för en ny småbåtshamn i Starekilen kommer att utsättas för länsstyrelsens prövning. Kommunens planchef indikerar att hamnen skall kunna rymma ca 1.500 båtar vilket betyder en enorm mängd bryggor. Räknar man med en medelbredd om ca 3 m behövs … Läs mer

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Vi är trötta på att bli förda bakom ljuset!

Oceaner från verkligheten fortsätter liberalerna sitt envisa påstående om att ett brobygge över Bojarkilen är nära förestående. DET ÄR DET INTE, långt därifrån. Skall man uppnå det som liknar respekt inom politiken gör man klokt i att hålla sig till … Läs mer

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Lite konstigt är det!

Att man inte löst frågan om laddström för den nya färjan ter sig en aning underligt. Efter att ha upplevt en mandatperiod med ständigt återkommande propåer om att vi skall bli fossilfria och när vi dessutom sett hur man slagit … Läs mer

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Den finns förutsättningar, om man bara vill!

Den nya Löfvenska regeringen bygger på samarbete över blockgränserna. Samma förutsättningar borde kunna råda inom kommunen.Efter en mandatperiod präglad av hårda ställningstaganden och, i flera fall, helt onödiga låsningar ligger vägen öppen för ett annat samarbetsklimat.Det förutsätter dock att vissa … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Liberalerna borde närma sig befolkningen!

Under den senaste mandatperioden har liberalerna hamnat i bakvattnet. I fråga efter fråga har man intagit en ställning som inte fallit medborgarna på läppen. Något som resulterade i tappet vid valet i höstas.Fortsätter man på den inslagna vägen är risken … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Flera frågor, inga svar!

Frågorna om bro över Bojarkilen är många men svaren uteblir. Inte ens representanter för det parti, liberalerna, som säger sig vara de som drivit brofrågan mest intensivt har kunnat svara.Inte partiet som sådant, inte Lars Tysklind, inte Kerstin Karlsson och … Läs mer

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Den 9 november 2018 ställde jag frågan!

Efter reportage om den nya hybridfärja som skulle sättas in i rutten till Sandefjord ställde jag här på bloggen frågan om färjan skulle drivas med el vid ankomst till och avgång från Strömstad. Ingen har velat svara, förrän nu, när … Läs mer

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Inte helt enkelt att hantera!

Om man anser att handhavandet av linfärjan inneburit problem vad skall man då tycka om den öppningsbara bron. Det råder ingen tvekan om att det är och har varit problem när enskilda kör linfärjan.Inte helt enkelt att få alla att … Läs mer

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Bro över Bojarkilen NU?????

Liberalerna framhärdar att brobygget över Bojarkilen måste komma igång NU! Dessvärre låter det sig inte göras NU, av flera anledningar. Det saknas beslut om att en bro skall byggas. Det finns inga pengar för ett brobygge i investeringsbudgeten. Någon bygglovsansökan … Läs mer

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Konsekvenser av ändrat antal mandat

Antal mandat i fullmäktige bygger på valresultatet och beräknas med hjälp av den så kallade ”jämkade uddatalsmetoden”. Valet i september 2018 gav följande mandatfördelning:S 11, M 6, SD, 6, C 4, L, 4, KD 3, V 2, MP 2, FI … Läs mer

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Minska antalet ledamöter!

Moderaterna föreslår att man skall minska antalet ledamöter i fullmäktig till 31 personer. Det håller jag med om.Redan den 11 september 2015 skrev jag ett inlägg med precis det förslaget.31 ledamöter i fullmäktig och 7 i alla nämnder utom kommunstyrelsen. … Läs mer

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Tips till Liberalerna och Miljöpartiet

Eftersom dessa partier tycks ha en förkärlek till byggnation på knepiga platser vill vi ge er några ytterligare förslag att fundera över Varför inte löpa linan ut och föreslå byggnation på Korpeberget, Vatulandsberget eller berget mellan Myren och gamla E-lux. … Läs mer

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Total förvirring

Efter att Bengt Bivrin tidigare förordat exploatering av Gåseberget är nu även Kerstin Karlsson inne på samma linje. Man måste väl utgår ifrån att dessa politiker låtit sig påverkas av den skiss som kommunen tagit fram och som visar möjligheten … Läs mer

Publicerat i Politik | 11 kommentarer