Författararkiv: soreneriksson

Bloggen kommer att avslutas!

Efter fler än 3.200 inlägg och 8.300 kommentarer börjar vi närma oss slutet på bloggen. Så snart det står klart vilka som skall styra vår vackra kommun kommer vi succesivt att avveckla bloggen. Under de fyra år som förflutit sedan … Läs mer

Publicerat i Politik | 16 kommentarer

En idé om Skeppsbroplatsen!

Om man skall tro kommunens hemsida jobbar man vidare med byggnation på Skeppsbroplatsen. Här har jag en idé som kan genomföras när den kommunala ekonomin så tillåter. Gör inget åt Skeppsbroplatsen i nuläget. Bygg på Canning. Planera Skeppsbroplatsen som ett … Läs mer

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Kommuniktionsavdelningen nära kollaps!?

Kommunens hemsida för vilken kommunikationsavdelningen har ansvaret är en ren katastrof. Det går inte en dag innan man upptäcker fel och brister. Ärendelistor saknas (Senast idag) Protokoll är mer än lovligt torftiga (Informationspunkt efter informationspunkt, utan innehåll) Felaktiga uppgifter som … Läs mer

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Thomas Nyman har fel!

Thomas Nyman påstår i Strömstads Tidning att det nya fullmäktige har sitt första sammanträde i november. Detta är en felaktig uppgift. Enligt kommunens hemsida är ett fullmäktigesammanträde inbokat till den 25 oktober och då är det den dag som gäller. … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Moderaterna borde lyssna mer på sina väljare och mindre på sin ordförande!

Varje parti som ställer upp i ett val har ambitionen att få vara med och bestämma. Så inte moderaterna, om man får tro deras ordförande Mikael Cederbratt. Han kan inte tänka sig något annat än en borgerlig koalition. När nu … Läs mer

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Centerpartiets dilemma!

Centerpartiets ras i valet kan inte skyllas sociala media! När centern förlorar väljarstöd letar man syndabockar. Den här gången är det sociala medier och diverse bloggar som anses vara anledningen till att man förlorade valet. En icke helt sanningsenlig analys. … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ingen ansökan, inga pengar?

Förskolan i Skee. Den 12 oktober 2017 beslutade Miljö- och byggnämnden, efter votering 5-4, bevilja bygglov för förskolan i Skee. Trafikverket hade i sitt remissyttrande skrivit följande: Trafikverket bedömer att vald placering av skola är olämplig med hänsyn till trafiksäkerhetsproblematiken … Läs mer

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Nu behöver vi samförståndslösningar!

Efter år av egenmäktigt centerstyre behöver vi samförståndslösningar. Med centerns makt bruten öppnar sig oanade möjligheter för andra partier att göra sin stämma hörd. Här ligger ett ansvar hos de som vunnit valet att ta tillvara den möjligheten. Det gör … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

All time high, alla kategorier!

Gårdagen var en höjdpunkt för bloggen. Med 7 inlägg, 37 kommentarer och 3.972 visningar av de olika inläggen nådde vi en nivå vi aldrig kunnat drömma om. Jag vill rikta ett särskilt tack till centerpartiet och moderaterna som på ett … Läs mer

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Borde man inte prata om saken?

Cederbratt (M) frånsäger sig inflytande innan man ens sonderat terrängen. Mikael Cederbratt är så fastlåst vid rikspolitiken att han inte ens kan tänka sig ett samarbete med S. Är det inte makt och inflytande man är ute efter när man … Läs mer

Publicerat i Politik | 14 kommentarer

Man behöver inte ljuga bara för att man förlorat!

Åsa Torstensson far med osanning i radion idag. Hon påstår att centern levererat det man gick till val på 2014. Hon påstår vidare att man fått fart på byggnationen på Canning. Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att 440 … Läs mer

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Miljöpartiet halverat!

Väljarnas dom över Miljöpartiet blev hård. Det straffade sig för MP att gå i centerns ledband. Bivrins agerande i Miljö- och bygg talar sitt tydlig språk. Lika illa var det att man övergav sitt eget partiprogram på flera punkter. Mest … Läs mer

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Lars Tysklind åker ur riksdagen!

Lars Tysklind åker ur riksdagen. Det står klart efter att valkretsarna förändrats sedan förra valet. Tysklind får nu inrikta sig helt på den lokala politiken och det kanske kan stärka liberalerna på sikt. I kommunvalet förlorade man ju två mandat … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Sätt Centerpartiet i karantän!

Om man inte vetat det tidigare vet man det nu. Inget parti vinner framgång i en allians med centern. Skall man ha den minsta chans att bli hörd eller vinna framgång med egna förslag måste centerpartiet exkluderas. Det finns så … Läs mer

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Eftervalanalys!

Kan konstatera att vi hade både rätt och fel i vår förvalsanalys. Att det skulle gå dåligt för C, L och MP var ganska givet även om raset blev större än förväntat.  Centerns tillbakagång är exceptionell. Märkligt att detta partis … Läs mer

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Mission accomplished

VILKEN KÄFTSMÄLL! Centerpartiet kraftigt reducerat, tappar 5 mandat. Från 23,88% till 11,2% Ganska tidigt under mandatperioden stod det klart att Centerpartiet inte hade något intresse för något annat än det egna partiets politik. Varken de egna koalitionskamraterna, oppositionen eller den … Läs mer

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Krampaktig undanflykt av Åsa Torstensson.

Åsa Torstensson gör sig märkvärdig över att Kent Hansson inte ”lyft” frågan med tekniska förvaltningen. Vad är det för gallimatias. Om det är någon som skall lyfta någon fråga med förvaltningen är de väl Åsa Torstensson när hon fick klart … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Du skall rösta på Centerpartiet om………..

Du skall rösta på Centerpartiet Om du anser det vara helt i sin ordning att Åsa Torstensson fattar beslut som enligt normala demokratiska regler skall fattas av nämnden. Om du anser det vara helt i sin ordning att, som Åsa … Läs mer

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Är kommunens ekonomi i gungning?

Detta är ett inlägg författat av Sven Moosberg Är kommunens ekonomi i gungning??? I torsdag STNB stod att läsa att kraftfulla besparingsåtgärder skall verkställas kommande budgetår. Att skälet till detta skulle bero på kommunens kraftiga investeringsengagemang är väl en sanning … Läs mer

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Man får hoppas det inte är medvetet!

Jag har begärt att få ta del av ansökningshandlingar till Trafikverket. I samband med att bygglov beviljades för förskolan i Skee uttalades att Trafikverket skulle kunna ställa upp med pengar för att säkerställa en överfart för cyklister och fotgängare som … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar