Författararkiv: soreneriksson

BLOGGEN GÅR I GRAVEN!

Efter nästan sex år i hetluften väljer jag nu att låta min blogg gå till de sälla jaktmarkerna. Det finns fler anledningar till att jag tagit detta beslut, men i huvudsak beror det på den relativa politiska stiltje som råder … Läs mer

Publicerat i Politik | 15 kommentarer

Strömstad, 2000-talets brukssamhälle?

De gamla brukssamhällena var starkt beroende av en enda verksamhet, bruket. ”Bruket” dominerade samhället. När bruket lades ner upphörde försörjning för de allra flesta och bygden avfolkades. Det fanns ingen alternativ sysselsättning för familjeförsörjarna och många tvingades flytta. Den utveckling … Läs mer

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Stort intresse för Krokstrand!

Strömstads Tidning ägnar stort intresse för Krokstrand där ingen verksamhet lämnas obelyst. Kul, särskilt för dem som bor i Krokstrand. Inte sällan benämnt röda Krokstrand.Nu ser vi fram emot liknande reportageomgångar från andra kommundelar, men det kommer säkert. Det som … Läs mer

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Ny VD, nya möjligheter?

Strömstadsbyggens styrelse har, under ledning av den nya, tillförordnade VD:n, beslutat att söka få fart på byggnationen i kv. Magistern. Inte en dag för tidigt. Förre VD:ns motsträvighet saknar motstycke och det är rent ofattbart att han kunde få hålla … Läs mer

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Med hamnen i centrum och huvudet under armen.

Oscarsplatsen och Plagen är två av stadens paradplatser. De bör därför behandlas med en viss varsamhet av kommunen. Därför är det en gåta att det fortfarande står en annonspelare bredvid den lilla bronsskulpturen av Kostervalsens skapare på Oscarsplatsen. Men för … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Steg ett är taget, dags för steg två!

Efter att vi nåtts av det glädjande beskedet att platseländet på Plagen skall tas bort och ersättas med det vackra ankaret är det dags att gå vidare med uppsnyggning av offentliga platser. Den rent anskrämliga annonspelaren som misspryder Oscarsplatsen borde … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Förväntat och efterlängtat beslut

Tekniska nämnden har beslutat att ankaret skall återplaceras på Plagen. Beslutet var förväntat och efterlängtat.Tiden har sprungit ifrån tanken att Strömstad skulle låta sig representeras av en figur av glasfiberarmerad plast.En mera otidsenlig presentation får man leta efter.Ankaret bär traditionen … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En bra idé, om pengarna finns!

Liberalerna väcker den gamla frågan om bad vid Laholmen. En utmärkt idé om den låter sig genomföras, ty det är ingen billig anläggning man föreslår.I förstone låter det enkelt med att man plockar bort lite sten och frilägger sanden som … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

TACK!

Ett uppriktigt Tack till alla er hundratals medborgare som regelmässigt följer bloggen. Trots att nyhetschefen på Strömstads Tidning kallar bloggen för en politisk propagandakanal med inlägg som är löjliga, skrattretande och enfaldiga håller sig besöksantalet hela tiden på en glädjande … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kaxigt i överkant, Strömstads Tidning!

Tidningens Marita Adamsson, mest känd för sina undervisande krönikor, gillar inte Ulf Gustavsson. När Ulf, i egenskap av ordförande i Tekniska nämnden, inte vill uttala sig efter ett arbetsutskottsmöte, betraktar hon det som ett svek mot medborgarna.Något tidningen framförde redan … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Medborgarna har sagt sitt, säger Andreas Nikkinen. Jag anser att omröstningen var riggad.

Andreas Nikkinen motsätter sig att ankaret återplaceras på Plagen och stöder sitt uttalande på att ”medborgarna valt piren vid Laholmen” Av nedanstående diagram framgår att av 165 som röstat för de olika alternativ som angavs valde 55 den föreslagna piren.Något … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nikkinen (MP) borde följa sociala medier!

Strömstads Tidning rapporterar från möte med arbetsutskottet i Tekniska nämnden där S förslagit att ankaret flyttas tillbaka till plagen. Andreas Nikkinen (MP) har följande kommentar:Jag tycker att det är viktigt att medborgarna får säga sitt och de har valt piren … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ansvarar Maria Kvarnbäck för kommunens hemsida?

Varje gång jag påtalat att det förekommer brister i informationen på kommunens hemsida har jag vänt mig till kommunikationschef Maria Kvarnbäck. Vid samtliga tillfällen har jag hänvisats till andra tjänstemän som har makt och myndighet att lägga ut information på … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Talar Maria Kvarnbäck med kluven tunga?

En stunden säger Maria Kvarnbäck följande när det gäller finansiering av platsfiguren på Plagen: Produktion av symbolen på Plagen finansierades helt av EU-medel, utan medfinansiering av kommunala medel. I dagen STNB låter det så här: Motprestationen som möjliggjorde finansiering av … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Gör något åt Norra Hamngatan!

Den gamla majoriteten lyckades med gemensamma krafter ödelägga promenaden utmed älven vid Norra Hamngatan. Smågatsen som med svett och tårar formats av skickliga stenhuggare revs upp och ersattes med asfalt. Ett kulturmord helt i linje med den som skedde vid … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Alla har rätt till en åsikt, även jag.

Lars Georgssons insändare i STNB om platsvarumärket har fått några läsare att gå i taket. De som anser att det gamla, numera renoverade ankaret, är en bättre symbol att pryda Plagen än platsvarumärket kallas gärna bakåtsträvare. En märklig åsikt om … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Skrota alla tankar på att bygga på Gåseberget!

Den fördjupade översiktsplanen för centrum pekar ut Gåseberget som en tänkbar exploatering för bostadsbebyggelse. Förslaget har till de grader anammats av Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L). Båda ledamöter av Miljö- och byggnämnden. Jag har vid upprepade tillfällen uppmanat … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Är det att hoppas för mycket?

Ytterligare en fråga som ligger högt på agendan detta första år i det nya decenniet är hur det skall gå med elanslutning av hybridfärjan. Sedan man med buller och bång hälsat den nya hybridfärjan välkommen har det varit tämligen tyst … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Tystnad råder…

Vi fortsätter vår genomgång av förväntningar under detta nya år. Lokaltidningens nyhetschef har utlovat att man skall gå till botten med den så kallade tystnadskultur man påstår finns inom, främst, förskolan. En anonym anställd har fått uttala sig och, enligt … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nytt år, nytt årtionde!

Under år 2020 finns mycket att se fram emot och kanske önska. Jag skall i en serie inlägg fördjupa mig lite mer i vad som står på agendan under detta första år i det nya årtiondet.Det kommer, som vanligt, att … Läs mer

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar