Det har betydelse vem som går med vem!

 

Märkliga äro politikens irrvägar.

Om inte KD ställer in sig i ledet bakom M betraktas de som avfällingar och mindre trovärdiga.
Om KD hade valt att liera sig med M utan att på något sätt ändra sitt lokala program hade det säkert låtit annorlunda.

När SD valde att rösta för Brorsson som ordf. i KF visste Heie berätta att S nu gick i armkrok med SD.
Vad Heie däremot inte vill berätta är hur han skulle uttryckt sig om SD röstat på Cederbratt. En annan sorts armkrok, kanske?

Nu står vi inför samma scenario ännu en gång. KD och SD kommer sannolikt att rösta på S-budgeten, till Heies och Cederbratts stora förtret.
Hur vore det om dessa herrar, innan de drar för stora växlar på hur olika partier röstar, funderade lite över sina egna tillkortakommanden.
Heie har i sitt agerande i fullmäktige vid fler än ett tillfälle visat att han inget hade till övers för någon annan än centern. Jodå, kanske L och Mp vid enstaka tillfällen.
Men i vart fall inte för S och M.
Samma moderater som han nu så varmt omhuldar trots att den enda orsaken till denna totala omsvängning beror på att centern inte ville hamna helt för sig själva ute i kylan.

För Heie var M i opposition Persona non grata men in den nya alliansen är de helt plösligt hur rumsrena som helst.
Ty sanningen är ju att, i tillfälle M hade uteblivit från alliansen hade C bara kunnat räkna in L och Mp bland sina bundsförvanter och de sammanlagda 10 mandaten hade inte räckt långt. Därför gäller det att klappa rygg så mycket det bara går.
Att det i sin tur betyder att M måste ändra uppfattning i flera frågor bekymrar varken Heie eller Cederbratt heller för den delen. Men det bekymrar säkert en och annan medlem hos moderaterna.

Går det som tänkt vid budgetsammanträdet på torsdag kan vi räkna med sura kommentarer både i tidningen och på diverse Facebooksidor.
Återigen kommer man att spy galla över KD, SD och i synnerhet S.
Vem vet kanske även FI får sig en omgång.

För att inte tala om vad som kommer att hända när man skall välja ledamöter till styrelser och nämnder.

Det förefaller nämligen vara på det viset att partier som har en egen uppfattning och ger uttryck för den får räkna med att utstå kraftig kritik från, i synnerhet C och M i tillfälle den torgförda uppfattningen inte stämmer med den C och M står för.
Då kommer förmodligen beskyllningarna om oheliga allianser som ett brev på posten.
Men innan man frankerar det brevet och slänger det i postlådan borde i vart fall M fundera några minuter över den egna oheliga alliansen med MP.

Den som inte tror på centern och centerns idéer betraktas som mindre vetande.
Tråkigt att M lockats in i den villfarelsen, vi trodde faktiskt att där fanns personer med betydligt bättre förmåga att analysera det politiska läget.
All erfarenhet visar emellertid att samarbete med centern, oavsett sammanhang, är en garanti för att den egna idéerna får stå tillbaka.
M har att bevisa motsatsen.
Lycka till!

 

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Bengt Bivrin opponerar sig!

Bengt Bivrin (MP) är upprörd över beskyllningar om att tillhöra ett borgerligt block.

Han låter meddela att MP alls inte är ett borgerligt parti utan bara grönt.
Grönt måste i detta sammanhang vara detsamma som omogen, outvecklad, oerfaren, barnslig eller naiv.

Det räcker att se vad MP åstadkommit av grön politik under den tid den själva ingått i majoriteten. Inte ett skit. Men bra svansviftare åt centern har man varit.

I den oppositionsgrupp han själv valt att tillhöra har han att övertyga också Lars Tysklind om att MP verkligen inte är ett borgerligt parti. Tysklind framförde ju tidigare ett helt annan åsikt i den frågan.

Å andra sidan har det ganska liten betydelse vad Bivrin tycker och tänker i fortsättningen. Det parti han med kraft lyckades mer än halvera i valet kommer under den nästkommande mandatperioden att tvingas föra en undanskymd tillvaro. Långt från alla de köttgrytor man så hett efterlängtat.
Frågan är om man ens får något utrymme i styrelser och nämner.

Redan nu står det klart att Bivrin aldrig kommer att återkomma som ordförande i Miljö- och bygg och det är vi synnerligen tacksamma för. Inte sedan Folkpartiet plockade in Anna-Lena Jacobsson som ersättare för Lars Tysklind har den nämnden haft en mer vilsekommen ordförande.
Det klart att det svider för Bivrin att tappa ca 300.000 kronor om året i uteblivet arvode men så kan det gå när man tappar kontakten med sina väljare.
Några centerpartister kommer att få vidkännas samma ekonomiska bakslag och anledningen är precis densamma. Man tappade kontakten med medborgarna och då kunde det bara gå en väg.
Åt pipsvängen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Sköna bönors vidriga bild!

Med en bild som vore den tagen direkt ur en IS-propagandafilm gör Sköna bönors Café reklam för sin verksamhet.

En mera motbjudande, avskyvärd, vedervärdig, vederstygglig, otäck, förhatlig, vämjelig, äcklig, obehaglig och ruskig bild får man leta efter.
Damerna på bilden, publicerad på deras egen Facebooksida, saknar uppenbarligen all känsla för vad som kan betraktas som anständigt.
Att någon enda person, som sett denna bild, ens skulle komma på tanken att besöka dessa damers etablissemang förefaller helt osannolikt.

Inte blir det bättre av att damen med huvudet under kniven gör anspråk på att bli politisk oppositionsledare i kommunen. Hon hade till och med, innan valet, ambitioner på att bli kommunalråd.
Vi får tacka väljarna att vi slapp ett kommunalråd med ett så utpräglat dåligt omdöme.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Heie blir svaret skyldig!

Peter Heie, förväntas bli ordförande i NU-sjukvården.

Trots att han har ett förflutet inom regionen sedan tidigare och trots att han lett den tvärpolitiska grupp som ”arbetat?” för sjukvården i Strömstad blir han svaret skyldig när Stein Rukin från JourStrömstad ställer specifika frågor.

Inte alls förvånande faktiskt, det är helt i Heies anda att ducka för svåra frågor.
Han förbereder sig säkert för en period där han i egenskap av ordförande för NU-sjukvården kommer att göra allt för att förklara för oss varför vi inte skall använda vårt sjukhus till just en sjukvårdsinrättning.

Jag tror därför inte att vi skall ha allt för stora förhoppningar om att Heie skall kunna åstadkomma något positivt för sjukvården här på hemmaplan. Han kommer sannolikt att malas ner i den regionpolitiska kvarnen och komma ut som en pånyttfödd intetsägare. Helt i stil med den uppsättning regionpolitiker som hittills uttalat sig om vården i Strömstad.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Snaran dras åt allt mer!

Den hägrande makten visade sig bli just det, en hägring.

Sedan Kd deklarerat att de kommer att stödja en S-budget är det inte en alltför vågad gissning att påstå att loppet är kört för den Cederbrattska alliansen.

Därför kan man konstatera att den moderata framgången i valet i själva verket blev en tillbakagång.
Man hade chansen att hamna i majoritet om man inte, på Cederbratts inrådan, redan innan valet låst upp sig för en allians. En allians merparten av medborgarna visste skulle komma att bestå av flera förlorare.
Kom ihåg vad Hedlund i Rådom sa. ”Inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten”.

På något sätt lyckades Cederbratt övertyga sin styrelse om att en borgerlig allians var det enda rätta för Strömstad. Det visade sig vara en monumental feltolkning av läget.
Man får kanske skylla på Cederbratts frånvaro från den lokala politiken. Hade han varit mera uppdaterad hade han redan på ett tidigt stadium insett att han satsade sina slantar på fel häst. Samtliga partier i den trojka som ledde kommunen var redan frånsprungna och chansen att hämta hem något på upploppet var utsiktslöst. Ju närmar valet man kom desto längre från mållinjen var man för att, åtminstone för centern, nästan bli varvad innan loppet var klart.
Detta såg alla, utom Cederbratt.

Resultatet ser ut att bli ytterligare fyra års ökenvandring i opposition. Nu med den skillnaden att man måste försöka få till ett samarbete med partier vars förslag man röstat emot ett otal gånger under denna mandatperiod.
Det är alltså inte nog med att man, sannolikt självförvållat, hamnar i opposition man måste dessutom ompröva massor av de ställningstaganden man gjort tidigare.
I samma stund som man gör det urholkas trovärdigheten allt mer.
Cederbratt kommer förmodligen satsa på att moderaterna skall agera oppositionsledare. En, minst sagt, grannlaga uppgift i konkurrens med ett centerparti som saknar förmåga att inse varför de blev valets stora förlorare.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Oklart beträffande nya färjor!

Nya hybridfärjor skall sättas in på rutten till Sandefjord.

I dagsläget är det dessvärre oklart hur detta kommer att påverka Strömstad.
En förutsättning för att en hybridfärja skall kunna fungera som tänkt är att det finns möjlighet till laddning när färjan ligger vid kaj.
Någon sådan anslutning finns inte i Strömstad i nuläget.
Frågan är om det kommer att finnas när färjan sätts i trafik.

Enligt uppgift pågår förhandlingar om att få fram tillräckligt med elkraft men inget har sipprat ut om vad som händer på den fronten.

Om man inte löser frågan om elkraft finns risken att färjorna inte kommer att kunna drivas med elkraft hela vägen. I vart fall inte när de avgår från Strömstad.

Är det någon som vet?

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Ingen vill samarbeta, men alla vill ha rösterna.


Den lokalpolitiska cirkusen är i full gång.

Ingen, utöver KD, säger sig vilja ha något samarbete med Sverigedemokraterna.
Å andra sidan vill man gärna ha deras röster.

Mest beroende av SD-rösterna är den oheliga alliansen bestående av M, C, L och Mp.
De sex SD-rösterna skulle garantera att makten hamnade hos dem.
Därför finns det anledning anta att man försöker sig på ett nytt frieri.
Redan inför valet av ordförande i fullmäktige gjordes vissa försök att locka till sig SD-röster men det sprack, som bekant.

Det fick till resultat att Ronnie Brorsson (S) valdes och då gick såväl Mikael Cederbratt (M) som Peter Heie (C) i taket och deklarerade hur illa de ansåg detta vara.
Heie (besserwissern) ansåg att S gick i armkrok med SD.
Uppenbarligen föll det aldrig varken Cederbratt eller Heie in att SD kanske röstade på Ronnie bara för att man ansåg han vara en bättre kandidat än den M ställde upp.
På en rak fråga jag ställt till Peter Heie ”Vad skulle du skrivit om SD röstat på M-kandidaten?” vägrar Heie svara. Betecknande nog.

Nu närmar sig tiden då det skall väljas kommunalråd och ordföranden i diverse nämnder och jakten på SD-rösterna förefaller fortsätta.
En helt meningslös sysselsättning, åtminstone för alliansen.
Så länge centerpartiet ingår i en allians med ambition att ta makten kommer man inte att få en enda SD-röst.
Orsaken är centerns försök att, efter förra valet hålla SD utanför kommunstyrelsen.
Ett oblygt försök som sprack och det glömmer inte SD i första taget.
Peter Heie förnekar att något sådant överhuvudtaget ägt rum men det beror inte på annat än att han försöker förtränga fakta. De som var med och blev utsatta för centerns påtryckningar vet exakt vad som hände.
Man vet också att S satte stopp för det försöket när man menade att det är valresultatet som skall gälla och inget annat.

Skulle det ännu en gång visa sig att SD-ledamöterna i fullmäktige föredrar andra ordförandekandidater i de olika nämnderna än dem som kommer att föreslås av alliansen har vi att räkna med ytterligare upprörda uttalanden från herrarna Heie och Cederbratt.

Heie borde ligga lågt efter centern katastrofval, men det gör han inte eftersom det berodde på andra att det gick så dåligt i valet. Väljarflykten berodde på att medborgarna inte fattade hur bra allt hade blivit med centern vid makten.
Jag tror, för egen del, att det var precis det man gjorde. Man fattade att ett fortsatt centerstyre skulle kunna äventyra både det ena och andra och därför valde man att rösta på andra partier.
Som en ren följd av centerns maktfullkomlighet drogs både L och Mp med i raset.
Man fick, helt enkelt, betala dyrt för att man låtit C härja som de ville under hela mandatperioden.
Hade man en enda gång satt ned foten och sagt att ”Nu får det vara nog” kanske man klarat sig bättre, men tyvärr vaknade man alltför sent.
Svansviftandet blev alltför tydligt och det såg väljarna.

Cederbratt, å sin sida, dök upp som anden ur flaskan och pläderade, långt innan valet, att nu skulle det skapas en borgerlig allians som skulle ta över makten.
Vi får skylla på hans frånvaro att han så totalt förlorat fotfästet och inte insett vartåt det barkade med den sittande majoriteten.
Deras dagar var räknade och egentligen var det bara fråga om hur stora förlusterna skulle bli.
Att i det läget plädera för en borgerlig allians var ett tecken på total avsaknad av fingertoppskänsla. Det skulle helt enkelt inte vara möjligt och det var det heller inte när rösterna räknats.
Visserligen lyckades M kapa åt sig ett par extra mandat men vad gjorde väl det när C och L samtidigt förlorade sju mandat.
Inte heller fick Cederbratt med sig KD som valt att inte ingå i någon grupp och då blev bekymren än svårare att hantera.
Vad göra?
Nu gällde det att vara pragmatisk och se hur man ändå skulle kunna skava till sig makten.
Sagt och gjort, betet slängdes ut till MP som nappade omedelbart och inget annat var att vänta. Bivrin § Co tar varje chans att få vara med och styra och då betyder partiets politik ingenting. Mp säljer sig till högstbjudande och man kan bara fundera över vilka löften Mp fått för att ingå i den oheliga allians som nu bildades.

Moderaterna har nu, på eget bevåg, eller beroende på Cederbratts uttalanden innan valet, försatt sig in en näst intill omöjlig situation.
Man vann röster i valet men förlorade möjligheten till direkt påverkan på politiken.
Knappast något de moderata väljarna ser på med särskilt blida ögon.
Frågan är också hur man ser på M:s frieri till MP, något som alls inte skulle kunna förekomma i riksdagen. Om man får tro Kristersson.
Men här gällde en annan tingens ordning. När det inte gick för Cederbratt att samla en rikspolitisk allians övergav man sin ursprungsinställning och lockade till sig MP.
Där sprack all trovärdighet och moderaterna får, detta till trots, inrikta sig på fyra års ökenvandring.
Frågan är bara hur många av medlemmarna man lyckas behålla efter den manövern.

Väljarna vill inte låta sig representeras av politiker som saknar förmåga att skilja lokal politik från rikspolitik.
Vill moderaternas egna medlemmar det?

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Vi kan inte annat än hoppas!


JourStrömstads oegennyttiga arbete kanske, till slut, ger resultat.

Efter gårdagens möte angående Praktikertjänsts idéer om utveckling av vårt sjukhus ser det inte alltför dystert ut. Kanske vi till slut får den sjukvård vi betalar för.

Oskrivet är dock bäst.
Samtidigt som regionpolitikern Tony Johansson (MP) uttalar sig positivt läser vi i media att regionen planerar säga upp läkare för att klara budgeten.

Oavsett vad som än händer måste vi ge JourStrömstad en eloge. Man verkar aldrig förtröttas i sin kamp för den lokala sjukvården.
Beklagligt dock att vår nyvalda ledamot i regionen Margareta Fredriksson inte kunde närvara vid mötet.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

En politiskt störd organisation?

En kommun förväntas vara en politiskt styrd organisation.

En organisation där folkvalda politiker fattar de avgörande besluten.
Så var det förr men alls inte längre.

Ju fler som anställs desto fler beslut flyttas från politiker till tjänstemän.
Det senaste utspelet från Tekniska är ett strålande exempel där allt mer av besluten delegeras till tjänstemännen.
Våffö är det på detta viset?

Det finns också exempel där tjänstemännen, utan att det fattats ett politiskt beslut hanterar frågor efter eget gottfinnande.
En jämförelse mellan nämndens beslut och tjänstemännens agerande i Båtviken är ett typexempel på just det.

Det råder knappast heller någon tvekan om att flera av besluten avseende Canningplanen har sin grund i tjänstemännens egna tyckanden.
Trots att regelverket är glasklart finns det tjänstemän som gärna ser att man slipper blanda in politiken i sina göranden och låtanden.
Dom är inte många, men tillräckligt många för att situationen kan komma att uppfattas som ett ingrepp i det demokratiska systemet.

I tidernas begynnelse fanns det knappast några tjänstemän alls inom kommunerna, men den tiden är sedan länge förbi och nu ser det helt annorlunda ut.
Inget konstigt med det, men när allt fler av besluten skall fattas av tjänstemän på delegation blir det politiska styrsystemet urvattnat.

Vi ser en tendens till ökad delegation och tillfällen då delegationer dras tillbaka är mycket sällsynta. Bekvämt för de politiker som inte vill anstränga sig genom att sätta sig in i alla frågor men förödande när ansvar skall utkrävas.

Uppföljning av delegationsordningar liksom kontrollen av att tjänstemän utför det politikerna fattar beslut om borde kunna förbättras.
Att bara ständigt utöka delegationer leder till att kommunen inte längre blir en politiskt styrd organisation utan precis tvärt om.
Ännu är vi inte där, men om man inte ser om sitt hus är risken uppenbar att vi får en samhällsutveckling som inte är präglad av politiska beslut utan av beslut fattade i tjänsterum.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Lider Tekniska av elefantiasis.

Tekniska förvaltningen har ökat explosionsartat under de senaste fyra åren.

Utan att någon kan påvisa en markant ökning av arbetsuppgifterna har personalstyrkan ökat kraftigt.
Nu har man 15 fler heltidsanställda jämfört med 2014.
Det betyder ökade kostnader och ser man till förvaltningens budgetförslag för 2019 står det klart att det är medborgarna och besökarna som skall stå för fiolerna.

Detta föreslår man: (Oklart om allt går igenom när fullmäktige tar budgeten)
– Höja parkeringsavgifterna i samtliga parkeringsautomater. Ökad intäkt 900 000 kr.
– Höja avgifterna för parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. 100 000 kr.
– Fälla mer skog. Ökad intäkt 700 000 kr.
– Minska vinterväghållningen, plogning, saltning. Besparing 600 000 kr.
– Höja avgifterna för Kosterfärjan (årskort till 400 kr och enkelresor till 15 kr).
Ökad intäkt 400 000.
– Höja arrenden. Ökad intäkt 300 000 kr.
– Höja taxan för försäljare på kommunens mark, t ex för att ha marknadsstånd på torget.      Ökad intäkt 200 000 kr.
– Höja kostnaderna för att med båt ligga i gästhamnarna. Ökad intäkt 300 000.
– Ej ersätta en gatuarbetare som pensioneras (men nämnden håller öppet att hyra in extern personal). Eventuell besparing 404 000 kr.
– Mark- och exploateringsverksamheten använder kommunens bilpool istället för egna      fordon. Besparing 300 000 kr.

Vi har redan mycket höga avgifter för vatten- avlopp och sophantering och inget enda besparingsförslag kan vi hitta. (Bortsett då för den eventuella besparing som kan ske om man inte ersätter en gatuarbetare som pensioneras.

Anmärkningsvärt att en förvaltning med i stort sett oförändrade arbetsuppgifter måste ha så många anställda i ledande funktioner.

Noterbart att man vill höja parkeringsavgifterna, en fråga som den nuvarande majoriteten aldrig tidigare föreslagit, tvärt om. Undrar hur handlarna ser på det förslaget.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Börjar färgen flagna av?

Moderaterna ville måla hela staden blå, skanderade man under valrörelsen.

Moderat politik skulle det bli i allians med C och L och kanske KD.
KD tackade nej men MP tackade ja.

Men redan nu, innan nya ledamöter utsetts i styrelser och nämnder, börjar M vika ner sig för de övriga i denna nybildade allians.
För första gången på flera år röstade M:s ledamot i KS med L, C och MP.
Den blå färgen börjar redan flagna och övergå i en nyans av lila och grönt.
Kanske inte riktigt vad M:s väljare hade förväntat sig.

Vilken blir nästa fråga där M överger sin tidigare ståndpunkt?

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Fortsatt irritation

Den majoritet som styrt kommunen de senaste fyra åren är fortfarande irriterade.

Det faktum att det dykt upp att antal sociala medier som inte låter sig skrämmas av maktspråk upplevs synnerligen irriterande.
Man tar sig före att begära ut beslutsunderlag, redovisningar, beräkningar och mycket annat som, i och för sig, är offentliga handlingar men som såväl en del politiker som tjänstemän helst sluppit att lämna ifrån sig.

Det visar sig nämligen att mycket av de handlingar som begärs ut ganska omgående publiceras på sociala medier och det gillar man uppenbarligen inte.
Vissa förvaltningar är tröga med att lämna ut handlingar och det strider mot offentlighetsprincipen. Det verkar som man helst inte ville visa upp vad man sysslar med och vilka beslut som fattas.

Det faktum att såväl politiker som tjänstemän jobbar för medborgarna tycks inte ha sjunkit in hos alla, dessvärre.
Man odlar inställningen att sociala medier är av ondo.
Så är det naturligtvis inte, men om kommunens egen information hade fungerat bättre hade ingen annan behövt anstränga sig för att ge medborgarna de upplysningar de har rätt att få.
Som lök på laxen kryddar man sin inställning med uppfattningen att tonen inte är den rätta på sociala medier. Folk får gärna tycka till, men helst inte med kritik.
Politiker och tjänstemän som inte levererar skall uppenbarligen förbigås med tystnad.
Det kommer inte att ske. Den som har ett ansvarsfyllt uppdrag skall sköta det och samtidigt tåla kritik om det börjar spåra ur.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Har Lars Tysklind rätt om Skeppsbroplatsen? Tillåt mig tvivla.

Lars Tysklind argumenterade i fullmäktige att Skeppsbroplatsen skulle ingå i den nya detaljplanen.

Det skulle, enligt Tysklind, skapa handlingsfrihet för en kommande utveckling av platsen
Men är det inte precis tvärt om, en planläggning nu, innan man har en aning om hur platsen bäst bör utnyttjas, riskerar ju att låsa möjligheter i framtiden.
Har man väl lagt fast i en plan hur en område skall användas är det inte helt enkelt att ändra på det. I vilket fall som helst betyder det ökade kostnader.

Innan man beslutar om planläggning av Skeppsbroplatsen bör man vara tämligen överens om lämplig användning.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Det kostar 343.584 kronor att köpa ett nämndsbeslut.

Miljö- och byggförvaltningen har redovisat fakturerade kostnader för den nya planen i Båtviken.

Förutsatt att det redovisade beloppet är det som de två fastighetsägarna slutgiltigt skall betala kan man konstatera att det kostade dem 171.792 kronor per skalle för att få sina svartbyggda fastigheter planmässigt godkända.
Nu är det fritt fram för dessa vinnare att söka bygglov och därmed öka värdet med mångmiljonbelopp på sina respektive fastigheter.

Samtidigt som andra fått vidkännas inskränkningar.

Domstolarna har fastställt att agerande inte är olagligt men moraliskt tveksamt.
Tyvärr ansåg sig inte majoriteten i nämnden bunden av några moraliska betänkligheter när man fattade beslut om en ny plan.
Det gjorde däremot väljarna, även om det, för de boende i området, är en ganska klen tröst.
Liten tröst är det också att veta att de flesta ledamöter, kanske samtliga, i den gamla majoriteten inte kommer att återfinnas i nämnden under nästkommande mandatperiod.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Centerpartiet har 25%!

   

I den nykomponerade alliansen bestående av M, C, L och MP har C 25 % av mandaten.

Det kommer på intet sätt att hindra centerpartisterna från att hävda sin storhet.
Sin vana trogen kommer man att försöka axla ledarrollen och få de övriga i alliansen att dansa efter deras pipa. Den formidabla valförlusten är redan glömd.
Med facit i hand blir det en grannlaga uppgift.

Först måste man övervinna alla gamla motsättningar.
Låt oss ta några enkla exempel där centern haft en åsikt och M en helt annan:
Placering av förskola i Näsinge.
M var emot.
Placering av förskola i Skee.
M var emot.
Ny detaljplan i Båtviken.
M var emot.
Bebyggelse på Skeppsbroplatsen.
M var emot.
Multikök.
M var emot.

Peter Heie skriver i ett inlägg på bloggen att det kan vara svårt att hålla ihop en allians.
Jodå så är det säkert, i den allians som han eget parti bildat tillsammans med M, L och MP kan redan se hur spänningarna ökar och om centern försöker ta ledarrollen kommer sprickorna att öka.
Inte ens vid KS-sammanträdet 29 september var man eniga.
M ville att markanvisningsavtalet med Riksbyggen skulle omförhandlas.
C, L och MP sa nej och vann med rösterna 6-5.
S ville inte att Skeppsbroplatsen skulle ingå och stöddes av M.
C, L och MP sa nej och vann med rösterna 6-5.
Känns resultatet bekant?

Det är detta M-parti som C, L och MP nu skall samarbeta med under hela den kommande mandatperioden.
F-n tro´t sa Rellingen.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Cederbratt och Heie har en del att förklara!

 
I efterspelet efter valen i fullmäktige uppvisar herrarna Cederbratt och Heie en analysförmåga som går utöver det mesta.

Cederbratt ser inga som helst problem med att liera sig med Miljöpartiet.
Han kom till Strömstad med den klara inriktningen att ta över ledningen i kommunen tillsammans med allianspartierna C, L och KD.
Det sprack omedelbart när KD ställde sig utanför.
Då inträffar det märkliga att han knyter till sig MP som ersättare för KD.
Inte heller det räckte till.
Ännu märkligare är det faktum att när moderaternas ledare i riksdagen frågar MP om de är villiga att stödja honom som stadsminister är svaret blankt nej.
Cederbratt vill ha en ”riksdagsordning” i kommunen men med den, icke oväsentliga, skillnaden att MP helt plötsligt befunnits rumsrena tillräckligt för att ingå i denna nya allians.
Som lök på laxen låter Cederbratt meddela att KD i Strömstad inte är ett riktigt parti eftersom de inte har någon KD-politik.
Å andra sidan har han inget att säga om MP som bevisligen inte fört någon som helst miljöpolitik under de senaste fyra åren. Tvärt om faktiskt.

Heie är helt inriktad på att ta heder och ära av sossarna för att de råkade lansera en kandidat som SD tyckte var bra nog att rösta på.
Detta fasansfulla tilltag anser Heie vara ett bevis på att S går i armkrok med SD.
Tala om kreativ analysförmåga.

Vad vi däremot saknar och förväntar oss få svar på, både från Heie och Cederbratt, är följande fråga:
Vad hade ni sagt om SD röstat på Cederbratt som ordförande i fullmäktige?

Smit nu inte undan utan svara ärligt och uppriktigt. Frågan kommer att upprepas intill dess vi har era svar.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Märkligt att vinnare satsar på förlorare!

Den allians som Mikael Cederbratt (M) så hett eftertraktat blev inte riktigt som han tänkt sig.

Denna M-C-L-MP-grupp består av en vinnare och tre förlorare.
Tala om felsatsning från M:s sida.

Om man hade den minsta ambition att effektivt kunna påverka politiken i Strömstad borde man satsat på samarbete med vinnarna och inte med förlorarna.
När M lierade sig med tre partier som sammanlagt förlorat 9 mandat gjorde man sina egna väljare en björntjänst.
Man vann röster i valet men förlorade chansen till inflytande, patetiskt.

Men så går det när man, som Cederbratt, inte lyckas skilja på rikspolitik och lokal politik.
Innan Cederbratt tvingades lämna riksdagen hade M ett bra samarbete med S, men sedan blev det tvärstopp när nämnde Cederbratt tog över rodret och aldrig lyckades uppfatta att den partier han friade till innan valet samtliga befann sig i utförsbacke.

Likafullt tycks Cederbratt leva i tron att denna kvarvarande spillra av den tidigare majoriteten skall kunna ta makten.
Det kommer man inte att lyckas med.
Det blir för M att tröska vidare i opposition, tillsammans med partier vilkas förslag man genomgående och samvetsgrant röstat emot under hela den innevarande mandatperioden.

Svårt att inse att detta är vad de moderata väljarna hade förväntat sig.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Heie och Cederbratt, två surpottor!

 

När inte allt går herrarna Heies och Cederbratts väg presterar man verklighetsfrämmande tolkningar.

Det faktum att SD röstade för att Ronnie Brorsson skulle bli ordförande i fullmäktige har fått herrarna Heie och Cederbratt att gå i taket.
Så till den milda grad att de beskyller S för att driva politik ihop med SD.

Detta är inget annat än en vantolkning av vad som verkligen hänt.
Nämligen ingenting.
Inga väsentliga beslut har fattats där S kan beskyllas för att ha samverkat med SD.
Det faktum att S föreslog Brorsson som ordförande och att det förslaget stöddes av SD har inget med samverkan att göra utan är bara ett tecken på att SD har ledamöter med förmåga att tänka självständigt och därför röstade man på den mest lämpliga kandidaten.

Cederbratt, som varit försvunnen från den lokala politiken i tolv år, bedömdes vara en sämre kandidat, mer än så är det inte.
Det vore tacknämligt om herrarna Heie och Cederbratt i fortsättningen tänkte till lite mera innan de uttalar sig.
Vad hade hänt om SD lagt ner sina röster? Jo, Brorsson hade blivit vald ändå.
Vad hade hänt om SD röstat på Cederbratt, vad hade Heie sagt då.

Hela resonemanget bli absurt. I synnerhet när Cederbratt uttalar sig. Han har ju själv i riksdagen upplevt att förslag från alliansen stötts av SD men då har inget hörts om något samarbete.
Å andra sidan har alliansen inte haft något till övers för MP, men hemkommen till Strömstad anser Cederbratt att en helt annan ordning skall gälla.
Han vill ha ett renodlad alliansstyre i Strömstad. Det gick åt helvete när KD inte ville vara med. Då sög man till sig det, på riksnivå, så förhatliga miljöpartiet som substitut.
Dessvärre räckte inte det för att erövra majoriteten och det stör Cederbratt å det gruvligaste. Därför ser han sig nödsakad att kassera KD som politiskt parti.

Cederbratt har knappast ens påbörjat sin lokala politiska karriär innan han trampar i klaveret.
Heie, å sin sida, har avslutat sin lokala politiska karriär men det förhindrar honom inte från att hålla kvar sin grundmurade centerpartistiska inställning att allt som inte går centern väg är av ondo.
Att 89% av väljarna inte röstade på centerpartiet tycks Heie ha missat.

Publicerat i Politik | 21 kommentarer

Båtvikenplanen fastställd.

Sedan MÖD vägrat ta upp överklagandet av Båtvikenplanen är den nu slutligen fastställd.

Beslutet lägger ett skammens täcke över dem som står bakom denna hänsynslösa överkörning av ett antal kommunmedborgare.
Inte undra på att de partier som stod bakom beslutet att göra en ny detaljplan fick vidkännas svidande förluster i valet.

Bivrins höga svansföring genom hela projektet resulterade i en brakförlust i valet och nu får han plats med hela fullmäktigegruppen i den lilla låda han har fram på sin transportcykel.
Möjligheten för MP att påverka framtida beslut har försvunnit och det är vi enbart tacksamma för. Frågan är om de alls kommer att få några representanter i styrelser eller nämnder. Så kan det gå om man envisas med att slå dövörat till.

De två fastighetsägare som betalat planen och nu fått alla sina önskemål tillgodosedda kan skratta hela vägen till banken och sända en tacksamhetens tanke till de fem ledamöter i nämnden som hellre tillfredsställde ett par svartbyggare än såg till det allmännas bästa.
Inte undra på att väljarnas dom blev hård, för att inte säga förödande.
Av de sammanlagt 19 mandat man hade förlorade man 9.
Allt berodde naturligtvis inte på Båtviken men det hjälpte till att sänka samtliga de tre partier som stod bakom beslutet.
Med de sagt kan man konstatera att det är helt omöjligt att driva kommunal politik som går stick i stäv mot medborgarnas intressen.

En liberal ledamot i nämnden sa så här: Vi kan göra så här för vi har majoritet.
Föga anade han att resultatet skulle bli att majoriteten gick förlorad.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Kommunfullmäktige 25 oktober 2018!

Mandatperiodens första fullmäktigesammanträde blev en långdragen föreställning.

Val av presidium
Valet av presidium tog sin rundliga tid eftersom det var fråga om slutna omröstningar.
Ronnie Brorsson valdes med stor majoritet till ordförande
Vice ordförande blev Mats Granberg och andre vice blev Mikael Cederbratt.

Om detta tyckte Peter Heie (närvarande åskådare och fd fullmäktigeordförande) inte.
På sin Facebooksida skriver han att valet av Brorsson berodde på att S går i armkrok med SD. Var tog nu den goda tonen vägen, Peter Heie?
Att SD såg Brorsson som en bättre ordförande än Mikal Cederbratt grundade sig sannolikt på det faktum att man vill ha en ordförande med gedigna kunskaper om den kommunala politiken och inte en person som fått silkessnöret i riksdagen och helt plötsligt dyker upp i kommunen som en besserwisser.

Hade det legat någon som helst sanning i Heies Facebookpåstående om armkroken hade S naturligtvis röstat på SD:s kandidat till andre vice ordförande. Det gjorde man inte, utan lade ner sina röster.

Man kan fråga sig vad som hade hänt om SD röstat på Cederbratt som ordförande, hade Heie då ansett att den borgerliga gruppen gick i armkrok med SD.
Skulle inte tro det.

Sin vana trogen kan inte centerpartisterna ta en förlust och nu behöver man heller inte leva upp till devisen om God Ton på sociala medier. Heie har visat att det bara gäller andra, inte dem själva.

Cederbratt stämmer in i kören
I en intervju i dagens webbupplaga av STNB är Mikael Cederbratt (M) inne på lite grand samma linje som Heie. S regerar med stöd av SD. I det påståendet har han lika lite på fötterna som Heie.
Att han dessutom är förbannad på KD går att leva med.
Lite märkligare dock att han ser det som helt naturligt att få stöd av MP, ett parti han inte vill ta i med tång när det gäller rikspolitiken.
Tänk så olika det kan vara.

Cederbratt låter dessutom undslippa att man har en egen kandidat som kommunalråd, men vill inte avslöja namnet.
Oavsett vem man kommer att föreslå kommer man att misslyckas.
Själv har han inga meriter för den posten och skulle man föreslå Åsa Torstensson kan man vara säker på att SD säger nej. Så som centern agerade mot SD efter förra valet bäddade man för att få SD emot sig för lång tid framåt.
Därför talar allt för Kent Hansson som nytt kommunalråd, följt av ytterligare negativa åsikter från, i första hand M och C.

Åsa Torstensson är en formidabel debattsänkare.
Varje gång Åsa Torstensson äntrar talarstolen lyser sossehatet igenom och det minskar trovärdigheten i det hon vill ha sagt.
Sen hör det till saken att sanningen inte betyder så mycket för Åsa.
När hon på sin Facebooksida berömmer Dafteryd för att ha lagt förslaget som fullmäktige antog gällande Canning glömmer hon bort att det var exakt det som föreslogs i kommunstyrelsen men som Dafteryd, tillsammans med sina vapendragare, röstade ned.

Allt i allt har vi att se fram mot en intressant period i politiken och den lilla spillra som finns kvar av den en gång så dominerande centerpartiet får finna sig i att väljarna inte längre har förtroende för dem. Det kommer säkert att ta ett eller annat ytterligare möte innan det går upp även för centerpartisterna i fullmäktige.
Lika marginaliserade som man blivit i fullmäktige kommer man att bli i nämnderna där man varken kommer att få någon ordförandepost eller vice ordförandepost.

 

Publicerat i Politik | 2 kommentarer