Oklart beträffande nya färjor!

Nya hybridfärjor skall sättas in på rutten till Sandefjord.

I dagsläget är det dessvärre oklart hur detta kommer att påverka Strömstad.
En förutsättning för att en hybridfärja skall kunna fungera som tänkt är att det finns möjlighet till laddning när färjan ligger vid kaj.
Någon sådan anslutning finns inte i Strömstad i nuläget.
Frågan är om det kommer att finnas när färjan sätts i trafik.

Enligt uppgift pågår förhandlingar om att få fram tillräckligt med elkraft men inget har sipprat ut om vad som händer på den fronten.

Om man inte löser frågan om elkraft finns risken att färjorna inte kommer att kunna drivas med elkraft hela vägen. I vart fall inte när de avgår från Strömstad.

Är det någon som vet?

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Ingen vill samarbeta, men alla vill ha rösterna.


Den lokalpolitiska cirkusen är i full gång.

Ingen, utöver KD, säger sig vilja ha något samarbete med Sverigedemokraterna.
Å andra sidan vill man gärna ha deras röster.

Mest beroende av SD-rösterna är den oheliga alliansen bestående av M, C, L och Mp.
De sex SD-rösterna skulle garantera att makten hamnade hos dem.
Därför finns det anledning anta att man försöker sig på ett nytt frieri.
Redan inför valet av ordförande i fullmäktige gjordes vissa försök att locka till sig SD-röster men det sprack, som bekant.

Det fick till resultat att Ronnie Brorsson (S) valdes och då gick såväl Mikael Cederbratt (M) som Peter Heie (C) i taket och deklarerade hur illa de ansåg detta vara.
Heie (besserwissern) ansåg att S gick i armkrok med SD.
Uppenbarligen föll det aldrig varken Cederbratt eller Heie in att SD kanske röstade på Ronnie bara för att man ansåg han vara en bättre kandidat än den M ställde upp.
På en rak fråga jag ställt till Peter Heie ”Vad skulle du skrivit om SD röstat på M-kandidaten?” vägrar Heie svara. Betecknande nog.

Nu närmar sig tiden då det skall väljas kommunalråd och ordföranden i diverse nämnder och jakten på SD-rösterna förefaller fortsätta.
En helt meningslös sysselsättning, åtminstone för alliansen.
Så länge centerpartiet ingår i en allians med ambition att ta makten kommer man inte att få en enda SD-röst.
Orsaken är centerns försök att, efter förra valet hålla SD utanför kommunstyrelsen.
Ett oblygt försök som sprack och det glömmer inte SD i första taget.
Peter Heie förnekar att något sådant överhuvudtaget ägt rum men det beror inte på annat än att han försöker förtränga fakta. De som var med och blev utsatta för centerns påtryckningar vet exakt vad som hände.
Man vet också att S satte stopp för det försöket när man menade att det är valresultatet som skall gälla och inget annat.

Skulle det ännu en gång visa sig att SD-ledamöterna i fullmäktige föredrar andra ordförandekandidater i de olika nämnderna än dem som kommer att föreslås av alliansen har vi att räkna med ytterligare upprörda uttalanden från herrarna Heie och Cederbratt.

Heie borde ligga lågt efter centern katastrofval, men det gör han inte eftersom det berodde på andra att det gick så dåligt i valet. Väljarflykten berodde på att medborgarna inte fattade hur bra allt hade blivit med centern vid makten.
Jag tror, för egen del, att det var precis det man gjorde. Man fattade att ett fortsatt centerstyre skulle kunna äventyra både det ena och andra och därför valde man att rösta på andra partier.
Som en ren följd av centerns maktfullkomlighet drogs både L och Mp med i raset.
Man fick, helt enkelt, betala dyrt för att man låtit C härja som de ville under hela mandatperioden.
Hade man en enda gång satt ned foten och sagt att ”Nu får det vara nog” kanske man klarat sig bättre, men tyvärr vaknade man alltför sent.
Svansviftandet blev alltför tydligt och det såg väljarna.

Cederbratt, å sin sida, dök upp som anden ur flaskan och pläderade, långt innan valet, att nu skulle det skapas en borgerlig allians som skulle ta över makten.
Vi får skylla på hans frånvaro att han så totalt förlorat fotfästet och inte insett vartåt det barkade med den sittande majoriteten.
Deras dagar var räknade och egentligen var det bara fråga om hur stora förlusterna skulle bli.
Att i det läget plädera för en borgerlig allians var ett tecken på total avsaknad av fingertoppskänsla. Det skulle helt enkelt inte vara möjligt och det var det heller inte när rösterna räknats.
Visserligen lyckades M kapa åt sig ett par extra mandat men vad gjorde väl det när C och L samtidigt förlorade sju mandat.
Inte heller fick Cederbratt med sig KD som valt att inte ingå i någon grupp och då blev bekymren än svårare att hantera.
Vad göra?
Nu gällde det att vara pragmatisk och se hur man ändå skulle kunna skava till sig makten.
Sagt och gjort, betet slängdes ut till MP som nappade omedelbart och inget annat var att vänta. Bivrin § Co tar varje chans att få vara med och styra och då betyder partiets politik ingenting. Mp säljer sig till högstbjudande och man kan bara fundera över vilka löften Mp fått för att ingå i den oheliga allians som nu bildades.

Moderaterna har nu, på eget bevåg, eller beroende på Cederbratts uttalanden innan valet, försatt sig in en näst intill omöjlig situation.
Man vann röster i valet men förlorade möjligheten till direkt påverkan på politiken.
Knappast något de moderata väljarna ser på med särskilt blida ögon.
Frågan är också hur man ser på M:s frieri till MP, något som alls inte skulle kunna förekomma i riksdagen. Om man får tro Kristersson.
Men här gällde en annan tingens ordning. När det inte gick för Cederbratt att samla en rikspolitisk allians övergav man sin ursprungsinställning och lockade till sig MP.
Där sprack all trovärdighet och moderaterna får, detta till trots, inrikta sig på fyra års ökenvandring.
Frågan är bara hur många av medlemmarna man lyckas behålla efter den manövern.

Väljarna vill inte låta sig representeras av politiker som saknar förmåga att skilja lokal politik från rikspolitik.
Vill moderaternas egna medlemmar det?

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Vi kan inte annat än hoppas!


JourStrömstads oegennyttiga arbete kanske, till slut, ger resultat.

Efter gårdagens möte angående Praktikertjänsts idéer om utveckling av vårt sjukhus ser det inte alltför dystert ut. Kanske vi till slut får den sjukvård vi betalar för.

Oskrivet är dock bäst.
Samtidigt som regionpolitikern Tony Johansson (MP) uttalar sig positivt läser vi i media att regionen planerar säga upp läkare för att klara budgeten.

Oavsett vad som än händer måste vi ge JourStrömstad en eloge. Man verkar aldrig förtröttas i sin kamp för den lokala sjukvården.
Beklagligt dock att vår nyvalda ledamot i regionen Margareta Fredriksson inte kunde närvara vid mötet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En politiskt störd organisation?

En kommun förväntas vara en politiskt styrd organisation.

En organisation där folkvalda politiker fattar de avgörande besluten.
Så var det förr men alls inte längre.

Ju fler som anställs desto fler beslut flyttas från politiker till tjänstemän.
Det senaste utspelet från Tekniska är ett strålande exempel där allt mer av besluten delegeras till tjänstemännen.
Våffö är det på detta viset?

Det finns också exempel där tjänstemännen, utan att det fattats ett politiskt beslut hanterar frågor efter eget gottfinnande.
En jämförelse mellan nämndens beslut och tjänstemännens agerande i Båtviken är ett typexempel på just det.

Det råder knappast heller någon tvekan om att flera av besluten avseende Canningplanen har sin grund i tjänstemännens egna tyckanden.
Trots att regelverket är glasklart finns det tjänstemän som gärna ser att man slipper blanda in politiken i sina göranden och låtanden.
Dom är inte många, men tillräckligt många för att situationen kan komma att uppfattas som ett ingrepp i det demokratiska systemet.

I tidernas begynnelse fanns det knappast några tjänstemän alls inom kommunerna, men den tiden är sedan länge förbi och nu ser det helt annorlunda ut.
Inget konstigt med det, men när allt fler av besluten skall fattas av tjänstemän på delegation blir det politiska styrsystemet urvattnat.

Vi ser en tendens till ökad delegation och tillfällen då delegationer dras tillbaka är mycket sällsynta. Bekvämt för de politiker som inte vill anstränga sig genom att sätta sig in i alla frågor men förödande när ansvar skall utkrävas.

Uppföljning av delegationsordningar liksom kontrollen av att tjänstemän utför det politikerna fattar beslut om borde kunna förbättras.
Att bara ständigt utöka delegationer leder till att kommunen inte längre blir en politiskt styrd organisation utan precis tvärt om.
Ännu är vi inte där, men om man inte ser om sitt hus är risken uppenbar att vi får en samhällsutveckling som inte är präglad av politiska beslut utan av beslut fattade i tjänsterum.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Lider Tekniska av elefantiasis.

Tekniska förvaltningen har ökat explosionsartat under de senaste fyra åren.

Utan att någon kan påvisa en markant ökning av arbetsuppgifterna har personalstyrkan ökat kraftigt.
Nu har man 15 fler heltidsanställda jämfört med 2014.
Det betyder ökade kostnader och ser man till förvaltningens budgetförslag för 2019 står det klart att det är medborgarna och besökarna som skall stå för fiolerna.

Detta föreslår man: (Oklart om allt går igenom när fullmäktige tar budgeten)
– Höja parkeringsavgifterna i samtliga parkeringsautomater. Ökad intäkt 900 000 kr.
– Höja avgifterna för parkeringstillstånd för funktionsnedsatta. 100 000 kr.
– Fälla mer skog. Ökad intäkt 700 000 kr.
– Minska vinterväghållningen, plogning, saltning. Besparing 600 000 kr.
– Höja avgifterna för Kosterfärjan (årskort till 400 kr och enkelresor till 15 kr).
Ökad intäkt 400 000.
– Höja arrenden. Ökad intäkt 300 000 kr.
– Höja taxan för försäljare på kommunens mark, t ex för att ha marknadsstånd på torget.      Ökad intäkt 200 000 kr.
– Höja kostnaderna för att med båt ligga i gästhamnarna. Ökad intäkt 300 000.
– Ej ersätta en gatuarbetare som pensioneras (men nämnden håller öppet att hyra in extern personal). Eventuell besparing 404 000 kr.
– Mark- och exploateringsverksamheten använder kommunens bilpool istället för egna      fordon. Besparing 300 000 kr.

Vi har redan mycket höga avgifter för vatten- avlopp och sophantering och inget enda besparingsförslag kan vi hitta. (Bortsett då för den eventuella besparing som kan ske om man inte ersätter en gatuarbetare som pensioneras.

Anmärkningsvärt att en förvaltning med i stort sett oförändrade arbetsuppgifter måste ha så många anställda i ledande funktioner.

Noterbart att man vill höja parkeringsavgifterna, en fråga som den nuvarande majoriteten aldrig tidigare föreslagit, tvärt om. Undrar hur handlarna ser på det förslaget.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Börjar färgen flagna av?

Moderaterna ville måla hela staden blå, skanderade man under valrörelsen.

Moderat politik skulle det bli i allians med C och L och kanske KD.
KD tackade nej men MP tackade ja.

Men redan nu, innan nya ledamöter utsetts i styrelser och nämnder, börjar M vika ner sig för de övriga i denna nybildade allians.
För första gången på flera år röstade M:s ledamot i KS med L, C och MP.
Den blå färgen börjar redan flagna och övergå i en nyans av lila och grönt.
Kanske inte riktigt vad M:s väljare hade förväntat sig.

Vilken blir nästa fråga där M överger sin tidigare ståndpunkt?

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Fortsatt irritation

Den majoritet som styrt kommunen de senaste fyra åren är fortfarande irriterade.

Det faktum att det dykt upp att antal sociala medier som inte låter sig skrämmas av maktspråk upplevs synnerligen irriterande.
Man tar sig före att begära ut beslutsunderlag, redovisningar, beräkningar och mycket annat som, i och för sig, är offentliga handlingar men som såväl en del politiker som tjänstemän helst sluppit att lämna ifrån sig.

Det visar sig nämligen att mycket av de handlingar som begärs ut ganska omgående publiceras på sociala medier och det gillar man uppenbarligen inte.
Vissa förvaltningar är tröga med att lämna ut handlingar och det strider mot offentlighetsprincipen. Det verkar som man helst inte ville visa upp vad man sysslar med och vilka beslut som fattas.

Det faktum att såväl politiker som tjänstemän jobbar för medborgarna tycks inte ha sjunkit in hos alla, dessvärre.
Man odlar inställningen att sociala medier är av ondo.
Så är det naturligtvis inte, men om kommunens egen information hade fungerat bättre hade ingen annan behövt anstränga sig för att ge medborgarna de upplysningar de har rätt att få.
Som lök på laxen kryddar man sin inställning med uppfattningen att tonen inte är den rätta på sociala medier. Folk får gärna tycka till, men helst inte med kritik.
Politiker och tjänstemän som inte levererar skall uppenbarligen förbigås med tystnad.
Det kommer inte att ske. Den som har ett ansvarsfyllt uppdrag skall sköta det och samtidigt tåla kritik om det börjar spåra ur.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Har Lars Tysklind rätt om Skeppsbroplatsen? Tillåt mig tvivla.

Lars Tysklind argumenterade i fullmäktige att Skeppsbroplatsen skulle ingå i den nya detaljplanen.

Det skulle, enligt Tysklind, skapa handlingsfrihet för en kommande utveckling av platsen
Men är det inte precis tvärt om, en planläggning nu, innan man har en aning om hur platsen bäst bör utnyttjas, riskerar ju att låsa möjligheter i framtiden.
Har man väl lagt fast i en plan hur en område skall användas är det inte helt enkelt att ändra på det. I vilket fall som helst betyder det ökade kostnader.

Innan man beslutar om planläggning av Skeppsbroplatsen bör man vara tämligen överens om lämplig användning.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Det kostar 343.584 kronor att köpa ett nämndsbeslut.

Miljö- och byggförvaltningen har redovisat fakturerade kostnader för den nya planen i Båtviken.

Förutsatt att det redovisade beloppet är det som de två fastighetsägarna slutgiltigt skall betala kan man konstatera att det kostade dem 171.792 kronor per skalle för att få sina svartbyggda fastigheter planmässigt godkända.
Nu är det fritt fram för dessa vinnare att söka bygglov och därmed öka värdet med mångmiljonbelopp på sina respektive fastigheter.

Samtidigt som andra fått vidkännas inskränkningar.

Domstolarna har fastställt att agerande inte är olagligt men moraliskt tveksamt.
Tyvärr ansåg sig inte majoriteten i nämnden bunden av några moraliska betänkligheter när man fattade beslut om en ny plan.
Det gjorde däremot väljarna, även om det, för de boende i området, är en ganska klen tröst.
Liten tröst är det också att veta att de flesta ledamöter, kanske samtliga, i den gamla majoriteten inte kommer att återfinnas i nämnden under nästkommande mandatperiod.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Centerpartiet har 25%!

   

I den nykomponerade alliansen bestående av M, C, L och MP har C 25 % av mandaten.

Det kommer på intet sätt att hindra centerpartisterna från att hävda sin storhet.
Sin vana trogen kommer man att försöka axla ledarrollen och få de övriga i alliansen att dansa efter deras pipa. Den formidabla valförlusten är redan glömd.
Med facit i hand blir det en grannlaga uppgift.

Först måste man övervinna alla gamla motsättningar.
Låt oss ta några enkla exempel där centern haft en åsikt och M en helt annan:
Placering av förskola i Näsinge.
M var emot.
Placering av förskola i Skee.
M var emot.
Ny detaljplan i Båtviken.
M var emot.
Bebyggelse på Skeppsbroplatsen.
M var emot.
Multikök.
M var emot.

Peter Heie skriver i ett inlägg på bloggen att det kan vara svårt att hålla ihop en allians.
Jodå så är det säkert, i den allians som han eget parti bildat tillsammans med M, L och MP kan redan se hur spänningarna ökar och om centern försöker ta ledarrollen kommer sprickorna att öka.
Inte ens vid KS-sammanträdet 29 september var man eniga.
M ville att markanvisningsavtalet med Riksbyggen skulle omförhandlas.
C, L och MP sa nej och vann med rösterna 6-5.
S ville inte att Skeppsbroplatsen skulle ingå och stöddes av M.
C, L och MP sa nej och vann med rösterna 6-5.
Känns resultatet bekant?

Det är detta M-parti som C, L och MP nu skall samarbeta med under hela den kommande mandatperioden.
F-n tro´t sa Rellingen.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Cederbratt och Heie har en del att förklara!

 
I efterspelet efter valen i fullmäktige uppvisar herrarna Cederbratt och Heie en analysförmåga som går utöver det mesta.

Cederbratt ser inga som helst problem med att liera sig med Miljöpartiet.
Han kom till Strömstad med den klara inriktningen att ta över ledningen i kommunen tillsammans med allianspartierna C, L och KD.
Det sprack omedelbart när KD ställde sig utanför.
Då inträffar det märkliga att han knyter till sig MP som ersättare för KD.
Inte heller det räckte till.
Ännu märkligare är det faktum att när moderaternas ledare i riksdagen frågar MP om de är villiga att stödja honom som stadsminister är svaret blankt nej.
Cederbratt vill ha en ”riksdagsordning” i kommunen men med den, icke oväsentliga, skillnaden att MP helt plötsligt befunnits rumsrena tillräckligt för att ingå i denna nya allians.
Som lök på laxen låter Cederbratt meddela att KD i Strömstad inte är ett riktigt parti eftersom de inte har någon KD-politik.
Å andra sidan har han inget att säga om MP som bevisligen inte fört någon som helst miljöpolitik under de senaste fyra åren. Tvärt om faktiskt.

Heie är helt inriktad på att ta heder och ära av sossarna för att de råkade lansera en kandidat som SD tyckte var bra nog att rösta på.
Detta fasansfulla tilltag anser Heie vara ett bevis på att S går i armkrok med SD.
Tala om kreativ analysförmåga.

Vad vi däremot saknar och förväntar oss få svar på, både från Heie och Cederbratt, är följande fråga:
Vad hade ni sagt om SD röstat på Cederbratt som ordförande i fullmäktige?

Smit nu inte undan utan svara ärligt och uppriktigt. Frågan kommer att upprepas intill dess vi har era svar.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Märkligt att vinnare satsar på förlorare!

Den allians som Mikael Cederbratt (M) så hett eftertraktat blev inte riktigt som han tänkt sig.

Denna M-C-L-MP-grupp består av en vinnare och tre förlorare.
Tala om felsatsning från M:s sida.

Om man hade den minsta ambition att effektivt kunna påverka politiken i Strömstad borde man satsat på samarbete med vinnarna och inte med förlorarna.
När M lierade sig med tre partier som sammanlagt förlorat 9 mandat gjorde man sina egna väljare en björntjänst.
Man vann röster i valet men förlorade chansen till inflytande, patetiskt.

Men så går det när man, som Cederbratt, inte lyckas skilja på rikspolitik och lokal politik.
Innan Cederbratt tvingades lämna riksdagen hade M ett bra samarbete med S, men sedan blev det tvärstopp när nämnde Cederbratt tog över rodret och aldrig lyckades uppfatta att den partier han friade till innan valet samtliga befann sig i utförsbacke.

Likafullt tycks Cederbratt leva i tron att denna kvarvarande spillra av den tidigare majoriteten skall kunna ta makten.
Det kommer man inte att lyckas med.
Det blir för M att tröska vidare i opposition, tillsammans med partier vilkas förslag man genomgående och samvetsgrant röstat emot under hela den innevarande mandatperioden.

Svårt att inse att detta är vad de moderata väljarna hade förväntat sig.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Heie och Cederbratt, två surpottor!

 

När inte allt går herrarna Heies och Cederbratts väg presterar man verklighetsfrämmande tolkningar.

Det faktum att SD röstade för att Ronnie Brorsson skulle bli ordförande i fullmäktige har fått herrarna Heie och Cederbratt att gå i taket.
Så till den milda grad att de beskyller S för att driva politik ihop med SD.

Detta är inget annat än en vantolkning av vad som verkligen hänt.
Nämligen ingenting.
Inga väsentliga beslut har fattats där S kan beskyllas för att ha samverkat med SD.
Det faktum att S föreslog Brorsson som ordförande och att det förslaget stöddes av SD har inget med samverkan att göra utan är bara ett tecken på att SD har ledamöter med förmåga att tänka självständigt och därför röstade man på den mest lämpliga kandidaten.

Cederbratt, som varit försvunnen från den lokala politiken i tolv år, bedömdes vara en sämre kandidat, mer än så är det inte.
Det vore tacknämligt om herrarna Heie och Cederbratt i fortsättningen tänkte till lite mera innan de uttalar sig.
Vad hade hänt om SD lagt ner sina röster? Jo, Brorsson hade blivit vald ändå.
Vad hade hänt om SD röstat på Cederbratt, vad hade Heie sagt då.

Hela resonemanget bli absurt. I synnerhet när Cederbratt uttalar sig. Han har ju själv i riksdagen upplevt att förslag från alliansen stötts av SD men då har inget hörts om något samarbete.
Å andra sidan har alliansen inte haft något till övers för MP, men hemkommen till Strömstad anser Cederbratt att en helt annan ordning skall gälla.
Han vill ha ett renodlad alliansstyre i Strömstad. Det gick åt helvete när KD inte ville vara med. Då sög man till sig det, på riksnivå, så förhatliga miljöpartiet som substitut.
Dessvärre räckte inte det för att erövra majoriteten och det stör Cederbratt å det gruvligaste. Därför ser han sig nödsakad att kassera KD som politiskt parti.

Cederbratt har knappast ens påbörjat sin lokala politiska karriär innan han trampar i klaveret.
Heie, å sin sida, har avslutat sin lokala politiska karriär men det förhindrar honom inte från att hålla kvar sin grundmurade centerpartistiska inställning att allt som inte går centern väg är av ondo.
Att 89% av väljarna inte röstade på centerpartiet tycks Heie ha missat.

Publicerat i Politik | 21 kommentarer

Båtvikenplanen fastställd.

Sedan MÖD vägrat ta upp överklagandet av Båtvikenplanen är den nu slutligen fastställd.

Beslutet lägger ett skammens täcke över dem som står bakom denna hänsynslösa överkörning av ett antal kommunmedborgare.
Inte undra på att de partier som stod bakom beslutet att göra en ny detaljplan fick vidkännas svidande förluster i valet.

Bivrins höga svansföring genom hela projektet resulterade i en brakförlust i valet och nu får han plats med hela fullmäktigegruppen i den lilla låda han har fram på sin transportcykel.
Möjligheten för MP att påverka framtida beslut har försvunnit och det är vi enbart tacksamma för. Frågan är om de alls kommer att få några representanter i styrelser eller nämnder. Så kan det gå om man envisas med att slå dövörat till.

De två fastighetsägare som betalat planen och nu fått alla sina önskemål tillgodosedda kan skratta hela vägen till banken och sända en tacksamhetens tanke till de fem ledamöter i nämnden som hellre tillfredsställde ett par svartbyggare än såg till det allmännas bästa.
Inte undra på att väljarnas dom blev hård, för att inte säga förödande.
Av de sammanlagt 19 mandat man hade förlorade man 9.
Allt berodde naturligtvis inte på Båtviken men det hjälpte till att sänka samtliga de tre partier som stod bakom beslutet.
Med de sagt kan man konstatera att det är helt omöjligt att driva kommunal politik som går stick i stäv mot medborgarnas intressen.

En liberal ledamot i nämnden sa så här: Vi kan göra så här för vi har majoritet.
Föga anade han att resultatet skulle bli att majoriteten gick förlorad.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Kommunfullmäktige 25 oktober 2018!

Mandatperiodens första fullmäktigesammanträde blev en långdragen föreställning.

Val av presidium
Valet av presidium tog sin rundliga tid eftersom det var fråga om slutna omröstningar.
Ronnie Brorsson valdes med stor majoritet till ordförande
Vice ordförande blev Mats Granberg och andre vice blev Mikael Cederbratt.

Om detta tyckte Peter Heie (närvarande åskådare och fd fullmäktigeordförande) inte.
På sin Facebooksida skriver han att valet av Brorsson berodde på att S går i armkrok med SD. Var tog nu den goda tonen vägen, Peter Heie?
Att SD såg Brorsson som en bättre ordförande än Mikal Cederbratt grundade sig sannolikt på det faktum att man vill ha en ordförande med gedigna kunskaper om den kommunala politiken och inte en person som fått silkessnöret i riksdagen och helt plötsligt dyker upp i kommunen som en besserwisser.

Hade det legat någon som helst sanning i Heies Facebookpåstående om armkroken hade S naturligtvis röstat på SD:s kandidat till andre vice ordförande. Det gjorde man inte, utan lade ner sina röster.

Man kan fråga sig vad som hade hänt om SD röstat på Cederbratt som ordförande, hade Heie då ansett att den borgerliga gruppen gick i armkrok med SD.
Skulle inte tro det.

Sin vana trogen kan inte centerpartisterna ta en förlust och nu behöver man heller inte leva upp till devisen om God Ton på sociala medier. Heie har visat att det bara gäller andra, inte dem själva.

Cederbratt stämmer in i kören
I en intervju i dagens webbupplaga av STNB är Mikael Cederbratt (M) inne på lite grand samma linje som Heie. S regerar med stöd av SD. I det påståendet har han lika lite på fötterna som Heie.
Att han dessutom är förbannad på KD går att leva med.
Lite märkligare dock att han ser det som helt naturligt att få stöd av MP, ett parti han inte vill ta i med tång när det gäller rikspolitiken.
Tänk så olika det kan vara.

Cederbratt låter dessutom undslippa att man har en egen kandidat som kommunalråd, men vill inte avslöja namnet.
Oavsett vem man kommer att föreslå kommer man att misslyckas.
Själv har han inga meriter för den posten och skulle man föreslå Åsa Torstensson kan man vara säker på att SD säger nej. Så som centern agerade mot SD efter förra valet bäddade man för att få SD emot sig för lång tid framåt.
Därför talar allt för Kent Hansson som nytt kommunalråd, följt av ytterligare negativa åsikter från, i första hand M och C.

Åsa Torstensson är en formidabel debattsänkare.
Varje gång Åsa Torstensson äntrar talarstolen lyser sossehatet igenom och det minskar trovärdigheten i det hon vill ha sagt.
Sen hör det till saken att sanningen inte betyder så mycket för Åsa.
När hon på sin Facebooksida berömmer Dafteryd för att ha lagt förslaget som fullmäktige antog gällande Canning glömmer hon bort att det var exakt det som föreslogs i kommunstyrelsen men som Dafteryd, tillsammans med sina vapendragare, röstade ned.

Allt i allt har vi att se fram mot en intressant period i politiken och den lilla spillra som finns kvar av den en gång så dominerande centerpartiet får finna sig i att väljarna inte längre har förtroende för dem. Det kommer säkert att ta ett eller annat ytterligare möte innan det går upp även för centerpartisterna i fullmäktige.
Lika marginaliserade som man blivit i fullmäktige kommer man att bli i nämnderna där man varken kommer att få någon ordförandepost eller vice ordförandepost.

 

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Gå för ett minoritetsstyre!

Förhandlingar om ett kommande kommunal styre pågår, om än med vissa svårigheter.

Valet gav inget entydigt svar på var majoriteten skulle hamna. Lika lite här som på riksplanet.
Förhandlingar således nödvändiga.

Ett tydligt besked gav dock väljarna i kommunen, man vill inte ha den gamla majoriteten tillbaka.
Återstår att se vilka andra konstellationer som kan skapas.
Moderaternas avståndstagande från S kan betyda att de själva hamnar i opposition och det var kanske inte riktigt vad väljarna hade önskat.
M har ju tidigare talat om att de helst vill ha en renodlad alliansregeringen men efter att C och L tappat stort i valet och KD:s deklaration att de inte är intresserade saknas förutsättningarna..

Som läget är just nu är det svårt att se hur en klar majoritet skall kunna skapas, det mesta talar för att vi får en minoritetsregering här i kommunen.
Inte det bästa men gott nog om ledarna ser till att skapa ett fungerande samarbetsklimat.
Något som saknats under den innevarande perioden.

Jag är övertygad om att bäst förutsättningar för att leda kommunen har S tillsammans med ytterligare några partier.

M:s ambitioner att tillskansa sig makten kommer att falla på det faktum att fullmäktiges majoritet inte kommer att stödja en koalition där centern ingår.
Egentligen är det lite märkligt om M fortfarande satsar på ett samarbete med C.
Vid senaste kommunstyrelsemötet såg vi ju hur M klart tog avstånd från centerns försök att förlänga avtalet gällande Canning.
Och det är bara en i raden av frågor där M haft diametralt motsatt uppfattning.
Förutsättningarna för ett samarbete M+C torde därför inte vara särskilt goda.

Även liberalerna är hårt brända efter samregerandet med centern och drar nog öronen åt sig.
Med tanke på valresultatet gör nog de flesta partier klokt i att ha så lite som möjligt att göra med centern. Ett parti som genom sitt medborgarfrånvända agerande drog med sig både L och MP i fallet.

Om ledningen för moderaterna tänker mer på sina lokala väljare och mindre på hur det ser ut på riksplanet bör man sätta sig ner och förutsättningslöst förhandla med S.
Då finns möjlighet att skapa den majoritet moderaternas väljare vill att partiet skall ingå i.

Tyvärr verkar låsningarna hos M vara så stora att man hellre sätter sig i opposition och då återstår få andra möjligheter än att det bildas ett minoritetsstyre.
Men, osvuret är bäst.

Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Har man glömt bort att man förlorade valet?

   

C, L och MP förlorade nio av sina nitton mandat i valet.

Då trodde man att det skulle innebära att man visade respekt för dem som vunnit.
Inte en chans, man ångar på som om ingenting hänt. Häpnadsväckande.

När kommunstyrelsen skall hantera markanvisningsavtalet för Canning uppträder majoriteten som om de fortfarande hade allmänhetens förtroende.
Det har man inte.

Sin vana trogen driver man igenom frågorna med siffrorna 6-5 och skiter fullständigt i att man kommer att få vika ner sig när ärendet kommer till fullmäktige.
Istället för att acceptera att befolkningen vill att avtalet med Riksbyggen omförhandlas kräver man att avtalet skall gälla med oförändrade villkor.

Om ca en månad tillträder en ny fullmäktigeförsamling och allt talar för att beslutet där blir att avtalet skall omförhandlas.
Det finns ingen majoritet för byggnation på Skeppsbroplatsen och det måste synas i ett omförhandlat avtal.
Detta vet den sittande majoriteten och hade man visat den allra minsta respekt för valresultatet hade man insett det och accepterat oppositionens förslag.
Det gjorde man inte och det känns synnerligen märkligt.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Ont om åhörare var det gott om!

När kommunen skulle informera om FÖP Strömstad var det glest i bänkraderna.

Utöver politiker och tjänstemän, som redan fått information om den fördjupade översiktsplanen, hade endast ett femtontal åhörare lockats till aulan denna tisdagskväll.

Informationen och de efterföljande diskussionerna kom att handla om Plagen, Laholmen, Skeppsbroplatsen, Stadsparken och Oscarsplatsen.

Flera mer eller mindre spektakulära förslag framfördes utan att förslagsställarna föreföll att ens fundera över vilka kostnader det skulle innebära att genomföra dem.
I en tid där kommunen lever med oerhört hög belåning borde man kanske tänka till både en och två gånger innan man försöker laga det som inte är trasigt.

Det är svårt att befria sig från tanken att det finns ett antal personer, främst kommunala tjänstemän, som vill sätta sin prägel på ett förändrat centrum.
Ibland får man känslan av att man föreslår förändringar för förändringarnas egen skull.

Egentligen är det väl inget fel på varken Plagen eller Stadsparken.
Snygga upp buskaget på Plagen och ställ tillbaka ankaret.
Stadsparken har fungerat i hur många år som helst och blir knappast bättre om man flyttar scenbyggnaden. Den är nu väl placerad, skyddad från de förhärskande vindarna från väst eller sydväst.

Vill man bygga en sandstrand vid Laholmen skall det nog till mer än att köra dit lite sand.
Kantskoningen ligger där för att skydda mot erosion och kraftiga vågor och tar man bort den riskerar man omfattande skador på strandpromenaden.
En badplats vid Laholmen kräver därför omfattande skyddsanordningar i form av flytande betongbryggor eller liknande. Inte helt gratis alltså.

Den som händelsevis besökte mötet för att få veta vilka planerna var för Badhusgatan fick gå hem tomhänta. Ej heller fick man veta hur man tänkt när det gäller att binda ihop cykelbanorna runt Skagerack, till exempel.

Betecknande för flera av förslagen gällande Stadsparken var att ytterligare ett stort antal parkeringsplatser försvinner. Både på Skolgatan och Karlsgatan.
Fullföljer man dessa planer fullt ut kommer det, tillsammans med det som tidigare redovisats med bland annat trädplanteringar på Badhusgatan och Södra Hamngatan, att betyda ett stort bortfall av parkeringar i centrum.
Och fortfarande saknas förslag på hur man bästa anordnar cykelparkering för dem som väljer detta fordon för att ta sig till centrum. Om man nu någonsin får ordning på hur cykeltrafiken skall arrangeras.

Skeppsbroplatsen intresserar många, men här gör man nog bäst i att ligga lågt och låta fler komma till tals innan man gör något förhastat.
Platsen är oerhörd viktig för, bland annat, centrumhandeln och det kräver eftertanke innan man ger sig på att förvandla den till ett bostadsområde, om än bara delvis.

Det framfördes förslag på byggnation av bostäder mellan Gallerian och Strömsvattnet men har man ambitioner att bygga efter behov torde denna plats vara mindre lämplig.
Den som händelsevis tror att man kan bygga billiga bostäder där har en del att fundera över.

Det är bra och viktigt att det finns planer för framtiden, men utan en fungerande ekonomi blir det ett slag i luften när man presenterar idéer som kostar skjortan att genomföra.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Ca 0,6 % av väljarna kryssade för Dafteryd.

Detta inlägg hade inte behövt skrivas om Peter Dafteryd hållit sig till sanningen.

Peter Dafteryd känner stor ödmjukhet inför det faktum att han fick femtio personkryss i valet och därför, med minsta möjliga marginal, fick en plats i fullmäktige.

De femtio personrösterna motsvarar ca 0,6 % av de som röstade i valet.

I intervjun i STNB kan inte Dafteryd låta bli att ännu en gång ge sig på sociala medier som han anser varit kränkande när han kallats lögnare och ”inte tillräcklig karl”.

När det gäller epitetet lögnare tar jag på mig ansvaret för att ha påstått det och här kommer förklaringen.
Dafteryd påstod att kommunens investeringar i Canningprojektet av ”mycket noggrant kostnadsberäknade”. Ett påstående jag ifrågasatte eftersom det saknades och fortfarande saknas underlag som kan kostnadsberäknas med det som liknar stor noggrannhet.
Detta påpekande besvarade Dafteryd på följande sätt: ”Jag har inget mera att kommentera”.

För att, en gång för alla, reda ut vad som verkligen fanns av underlag begärde jag att, från kommunen, få ut den mycket noggranna kostnadsberäkningen.
Det fanns ingen sådan!!
Istället fick jag mig tillskickat en allmänt hållen information som tidigare sänts till alla partier. En information som innehöll en de siffror närmast att betraktas som uppskattningar.

Därmed var det klarlagt att Dafteryd for med osanning när han påstod att det fanns en ”mycket noggrann kostnadsberäkning”.

Dafteryd har haft oändliga möjligheter att korrigera sitt felaktiga påstående men hela tiden undvikit att göra så. Han får leva med det, men vi andra vet.

När Dafteryd sedan får frågan om varför det gick så dåligt i valet har han inget svar utan hänvisar till styrelsen som skall göra en eftervalsanalys.
Är det någon som tror att allmänheten kommer att få ta del av den analysen. Skulle inte tro det.
Att toppfiguren inom centern inte har något att säga om det största ras partiet råkat ut för är anmärkningsvärt.
Sannolikt kommer analysen av valresultatet att visa att det alls inte var fel på den egna politiken, det var bara det att medborgarna förstod inte sitt eget bästa.
Fast egentligen kanske det var just det medborgarna gjorde.

Dafteryd kommer nu att ta plats i nya fullmäktige men mycket talar för att han lämnar den församlingen efter årsskiftet för att på heltid ägna sig åt jobbet som säkerhetssamordnare.

Med facit i hand kan vi nog konstatera att politik kanske inte riktigt var Dafteryds cup of tea.

Publicerat i Politik | 15 kommentarer

Bloggen kommer att avslutas!

Efter fler än 3.200 inlägg och 8.300 kommentarer börjar vi närma oss slutet på bloggen.

Så snart det står klart vilka som skall styra vår vackra kommun kommer vi succesivt att avveckla bloggen.

Under de fyra år som förflutit sedan starten har vi upplevt många intressanta ögonblick.
Vi har försökt peka på konstigheter i den kommunala verksamheten, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Med känt resultat. Arga inlägg i fullmäktige och i pressen.
Vi har med en druckens envishet försökt få kommunen att förbättra sin information till medborgarna men misslyckats. Nu får andra ta över.
Vi har uppmärksammat flera politikers tillkortakommanden och kan glädjas åt att några av dessa förlorat sin makt. Återstår att se vad vi får istället.

Möjligheten för alla att skriva kommentarer anonymt har gett oss ovärderlig information.
Information som aldrig annars kommit allmänheten till del.
Många har fått möjligheten att lufta sina känslor utan att personligen bli utsatt för andras missaktning. I en liten kommunen som vår, där ”alla känner alla” kan det vara känsligt att framföra kritiska åsikter. Vi ville vara en kanal för att även dessa åsikter skulle få framföras.
Det enda vi egentligen beklagar är det faktum att så få aktiva politiker velat delta i debatten. Det gäller såväl majoriteten som oppositionen. Vi upplever att man varit rädd för att sticka ut hakan och ovillig att bemöta kritik. Då valde man att hellre göra det med svepande formuleringar i fullmäktige eller på tidningens insändarsida.

Sociala medier är viktiga i dagens samhälle men verkligheten förändras hela tiden.
När vi startade bloggen 2014 var vi ganska ensamma på lokalplanet men över tid har mycket hänt.
Nu ser vi en hel uppsjö med Facebook-konton, Twitter, Instagram mm. och då minskar intresset för en blogg som denna.
Vi upplevde en all time high i samband med valet och det kändes verkligt stimulerande, men om verksamheten skall kunna fortsätta krävs mera.
Mera av grävande i ofullständiga protokoll, krav på redovisning av offentliga handlingar, massor av personkontakter osv. osv. Sådant som tar massor av tid.

Några intressanta frågor kommer vi att bevaka, innan det är dags att slå igen butiken.
Vi kommer, som sagt, att bevaka vilket nytt styre vi får i kommunen och hur ekonomin kommer att se ut. Vi kommer att följa vad som händer med Canning, Rådhusberget, Båtviken och Centrum.
Vi kommer att följa vad som händer på Facebook och kanske göra ett eller annat inlägg. En eller annan insändare kan det kanske också bli.

Till alla er som troget följt bloggen och skrivit massor av kommentarer vill jag rikta ett stort TACK.
Utan er medverkan hade vi aldrig nått de mål vi satte upp en gång i tiden.

Publicerat i Politik | 20 kommentarer