Att be om ursäkt är inte politikens starkaste sida!

Alla gör fel, säger fel saker eller presenterar felaktigheter. Det resulterar ofta i att vanliga människor ber om ursäkt. Det gäller tyvärr inte flera av våra politiker.

De som hävdar att politikerföraktet sprider sig borde fundera på just detta fenomen. Politiker som tillåter sig säga och göra vad som helst för att, när sanningen kommer ikapp dem, låtsas som om det regnade.

Låt mig ta några exempel:
Lars Tysklinds påstående att man kan bygga bro utan en ny detaljplan.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Peter Dafteryds påstående om noggrann kostnadsberäkning Canning.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Kerstin Karlssons löften om fler tillagningskök.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Bengt Bivrins skönskrivningar om Skeppsbroplatsen.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Åsa Torstenssons löften om förbättrad trafiksituation i centrum.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Bengt Bivrins påstående att el till färjan skulle vara löst.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Lars Tysklinds påstående att familjen hade rätt till gratis båtplatser.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Margareta Fredrikssons påstående att man skulle få fart på bostadsbyggandet.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Peter Heies påstående att handlingarna fanns när man köpte Mekanikern.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Kerstin Karlssons påstående att en Bojarbro blir en bra koppling till Gåseberget.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Osv, osv….

Vi förväntas suga i oss allt som sägs och acceptera vilka tokigheter som helst och när det blir dags för val förväntas vi rösta på dem ännu en gång.
Tror man att väljarna är en korkad skara individer som man kan lura i vad som helst?
Om man verkligen tror det rekommenderar jag ett närmare studium av resultaten från det senaste valet.
En rekommendation jag vill rikta till den nuvarande regimen i kommunen. Gör inte samma misstag som den gamla majoriteten gjorde, historien visar hur dyrt det kan bli.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Sans och balans om klimatet!

All heder åt Greta Thunberg som, med mycket små medel, lyckats få merparten av världens ledare att lyssna.

Jag tror emellertid inte att hennes avsikter varit att skuldbelägga majoriteten av den svenska befolkningen.
För den prestationen står ett antal miljöpartister som satt sig i sinnet att undervisa befolkningen om hur man bör leva.

Inte sällan finner vi dessa förståsigpåare i storstadsregionerna där kollektivtrafiken är väl utbyggd och varuutbudet i butikerna är näst intill oändligt.
Men alla andra som har tiotals mil till en vårdcentral och kanske bara en enkel närbutik inom rimligt avstånd måste ändra livsstil, enligt miljöpartisterna.

För att ”underlätta” för dessa miljömarodörer som kör bil vill man ”utveckla” järnvägstrafiken genom att bygga höghastighetsbanor mellan de största orterna i landet. Precis som om det skulle ha den minsta betydelse för dem som bor i Norrlands inland.

En ko fiser 500 liter metangas per dag

I ett slag skuldbelägger man alla som inte kan ta buss, tunnelbana eller spårvagn till jobbet. Bor man dessutom i ett hus som värms med olja är det riktigt illa.
Dessa personer skall övertygas om satsa stora pengar på en ny elbil och annan uppvärmning av bostaden. Helst med solpaneler.
Samtidigt förväntas dessa människor också ta sitt klimatansvar genom att inte protestera när man vill fylla landsbygden med vindkraftverk i stora mängder.
Naturligtvis kan man inte bygga dessa vindkraftsparker storstadsnära, det skulle bli allt för störande, men det är en helt annan femma, eller hur.

För dagen gäller att vi skall känna flygskam, bensinskam, dieselskam, köttskam och det är väl inte långt borta innan det blir dags för fläskskam, kycklingskam och äggskam ty varken grisar eller hönor har en tillräckligt trivsam livsmiljö. För att inte tala om älgskam, dessa skogens konungar som man samvetslöst bara skjuter ihjäl.

Ibland försöker man nyansera debatten genom att hävda att det bara är utländskt kött som skall ratas, det svenska är ok. Precis som om svenska kor fiser mindre än danska och tyska nötkreatur. Det var ju klimatet det gällde, eller hur.

Egentligen måste det ju vara så att om man skall kunna göra något åt klimatförsämringen måste det ske globalt där även de stora nationerna gör sin insats och det är precis det jag tror att Greta Thunberg vill uppnå. Inte att befolkningen i Norrlands inland skall känna skam för att de lever och i många fall tvingas leva på ett sätt som inte faller storstadsmiljöpartisterna på läppen.
Sans och balans.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Hänt o Känt, igen!

Vi fortsätter med lite lokala notiser och funderingar om stort och smått.

Steg 1
Ser ut som att projektet läggs ned. Vi har en dialog med sossarna och väntar på kompletterande svar. Inte ett ljud från något annat parti.

Oscarsplatsen
Ännu har inget gjorts för att få bort den anskrämliga reklampelaren

Badhuset
Renoveringen senarelagd. Kanske smart med tanke på övriga stora investeringar som är på gång

Multiköket
Wallo kan, i vanlig ordning inte ta bladet från munnen och ge klara besked. Vet han egentligen vad han pratar om?

Koster
Kanske man, till slut, kan få till en dialog värd namnet. Kommunen har stora åtaganden och det gäller för Kosterborna att inse att jordaxeln inte går genom Kostersundet. Alla måste bjuda till och inte bara ställa krav.

Cykelvägar
Oroande att behöva höra att Tekniska anlitat konsulter utan att dessa fått klara instruktioner. Det ser heller inte ut som att man följt upp arbetet under tiden, därför ett undermåligt resultat. Bortkastade pengar.

Gåseberget
Bengt Bivrin och Kerstin Karlsson vägrar hårdnackat att berätta varför en byggnation av bostäder på Gåseberget skulle bli så bra. Man har inte ens orkat berätta hur man skall ta sig dit. Ynkligt.

Crawfordfastigheten
Peter Heie fortsätter att tiga om varför han förde fullmäktige bakom ljuset. Så agerar em politiker som inte vill eller vågar ta ansvar. Ynkligt även det.

Hybridfärjan
Inga nyheter om el-anslutning. Inte ens om el som kan ersätta hjälpdieslarna när färjan ligger vid kaj.

Canning
Underhandsinformationen om Canning är minst sagt undermålig. Vi har inte en susning om när något förslag kommer att presenteras.

Cirkulationsplats Karlsgatan – Ringvägen
En efterlängtad och viktig fråga när det gäller trafiksäkerhet. Inget besked om hur samtalen med Trafikverket utvecklat sig.

Räcket vid älven
Ser lika eländigt ut som det gjort under lång tid. Det måste väl gå att få denna kreatursinhägnad utbytt.

Schabraket på Plagen
Allt snack om att detta ”konstverk” är konstruerat för kunna flyttas runt och försköna andra platser i kommunen tycks inte vara annat än rent ljug.

Hyresrätter
I Tanum kan privata fastighetsägare bygga hyresrätter. I Strömstad kan det kommunala bolaget inte bygga en enda hyresrätt utan kommunala eller statliga bidrag. En fråga om kvalitet när det gäller ledningsfunktioner?
Det privata bolaget Orvelin Group kanske kunde tänka om och bygga hyresrätter på Hedelinska tomten. Det bolaget verkar i alla fall ha muskler.

Älgen
Kan ingen vettig människa se till att få bort älgen som står på berget vid Lokstallet. Den har inte det som liknar lokal förankring och ger därför bara ett löjligt intryck.

Resa billigt med Kostertrafik
Vad finns det för rättvisa i att vissa personer, i och för sig skrivna på Koster men boende inne i stan, kan åka med Kostertrafik för reducerat biljettpris.

Bro över Bojarkilen
Varför är det så tyst från liberalerna om brobygget över Bojarkilen. Lars Tysklind visste ju berätta för flera år sedan att den kunde byggas NU.

Lördag förmiddag återkommer vi med mera om Steg 1


Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Är det verkligen möjligt?

Jag fick ett telefonsamtal som gjorde mig synnerligen konfunderad.
Uppringaren visste berätta att ”Steg 1” skall läggas ned.

STEG 1
Steg1 i Strömstad ingår i delprojektet ”Steg1 – att förbereda för studier och arbete” som i sin tur är en modul av ESF-projektet ”En skola för alla”.

Syftet med Steg1 är att bryta utanförskap, vara steg ett på vägen vidare, skapa en känsla av delaktighet och samordna insatser och upptäcka behov.
Målgruppen är ungdomar, 16-24 år med diffus problematik, t.ex. personer som har svårt att etablera/hålla kontakter, svårt med tider,  svårt att hålla i sin motivation och personer i socialt utanförskap. Det kan också vara en insats för de som behöver mer eller längre stöd än vad intermittenter/myndigheterna kan erbjuda.


Insatsen sker genom samtal och interaktion i grupp.
Målsättningen är att öka motivationen hos deltagaren, att förbereda för arbete/studier/arbetsträning/praktik. Deltagarna skall ha rätta kontakter vid avslut på Steg1 och ska uppleva att insatsen hjälpt dem på vägen till deras eget mål.
Steg1 pågår 4 dagar per vecka under ca 20 veckor och storleken på grupperna kan variera mellan 8 och 12 personer.
Grupperna har inga fasta starttider utan har löpande intag.

I tider då man diskuterar problemen med ungdomars psykiska hälsa ser det väldigt konstigt ut om man lägger ned en verksamhet som har till syfte att göra något åt dessa problem. Jag har ingen aning om ifall uppringarna, som sade sig vara väl initierad, har uppfattat läget korrekt och att det verkligen är kommunens mening att verksamheten skall upphöra.

Eftersom jag vet lite eller ingenting om ”Steg 1” har jag skickat mejl till samtliga partiers ledare för att få deras reaktioner.
Så snart de hör av sig kommer jag att redovisa vad som hänt och vad som planeras.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Stillestånd!?

Har ledningen för våra bolag gett upp?

Det ena projektet efter det andra skrotas, läggs på is eller senareläggs.
Inget av allt det som presenterats under de senaste åren verkar kunna genomföras inom anständig tid.


Exemplen är, dessvärre, många och illavarslande
Kv. Magistern: Inga problem enligt Wallo, många utländska företag ville bygga.
Norrkärr: Positivt förhandsbesked men inget bygge. Skyller på slopade bidrag.
Sydkoster 1: Storstilade planer vid affären, sedan dödstyst.
Sydkoster 2: Vackra ord om bygge vid Filjestadsvägen därefter intet nytt.
Rådhusberget: Wallotankar om fler än 500 lägenheter, kastat i papperskorgen.
Crawfordfastigheten: Beslut 2018 om multikök, nu besked, inget klart innan 2022.

Det enda påtagliga som skett under senare tid är köpet av Crawfordfastigheten. Men den affären genomfördes efter att dåvarande ordförande i fullmäktige, Peter Heie, duperat ledamöterna att tro att det förelåg handlingar som inte fanns i verkligheten. Jag börjar alltmer luta åt åsikten att bolagets VD gjorde detsamma när han föredrog ärendet för sin styrelse. Han kan inte, för styrelsen, ha redovisat handlingar som inte existerade.

Man kan tycka vad man vill om företagsledningen i våra bolag, men någon särskild handlingskraft kan man inte beskylla den för.
Betecknande för de senaste åren är att det ena storstilade projektet efter det andra presenteras men när det kommer till genomförande låter det helt annorlunda.

Privata bolag bygger överallt men Strömstadsbyggen kan inte bygga eftersom det inte dök upp något villigt utländskt byggbolag eller att man inte fick extrapengar från kommunen eller att statens ändrat bidragsreglerna eller att byggmarknaden förändrats eller att kommunen ville ha för mycket betalt för marken eller att parkeringsnormen är för tuff eller………
Svårigheterna staplas på varandra, men man kan inte bortse ifrån att en orsak kan vara att bolagsledningen brister i förmåga att hantera svårigheter. Man gör det lätt för sig genom att skylla sina egna tillkortakommanden på andra.
Ägarna till bolag inom den privata sektorn är noga med att det egna företaget har en ledning som producerar, visar handlingskraft och är flexibla nog att anpassa sig till den situation som gäller för stunden. Bolagsledningar som inte lever upp till dessa kriterier byts obönhörligen ut. Det borde inte vara någon skillnad om bolaget råkar ägas av en kommun.
Det ankommer naturligtvis också på styrelsen att se till att bolaget drivs enligt ägardirektiven och att den exekutiva ledningen jobbar utifrån styrelsens beslut.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Varför måste man gå över ån efter vatten?

Strömstads Tidning rapporterar idag om ett förslag från s-toppen om byggnation av hyresrätter på Rådhusberget.

Med stöd av Strömstadsbyggens vice ordförande Ola Persson (M) föreslår Kent Hansson och Mats Granberg, båda (S), byggnation av ett 80-tal lägenheter ovanpå garagen på östra respektive västra delen av Rådhusberget. Ett förslag som kräver att en ny detaljplan tas fram. Något som förslagsställarna anser bör kunna ske snabbt att man kan ha den framme redan i höst. Samt att planen inte överklagas.

Det är bra med politiker som har idéer, men just i detta fallet har man nog varit lite väl optimistisk. En ny plan, klar innan årsskiftet, är inget annat än en ren önskedröm, långt från verkligheten.

Det finns en snabbare väg att gå om man vill få fram nya hyresrätter.

Strömstadsbyggen behöver inte vänta på en ny plan för att få möjlighet att bygga fler hyresrätter.
Den planen finns redan i kv. Magistern, mellan Karlsgatan och Strömstiernaskolan.
En antagen plan som vunnit laga kraft och där det enda som behövs är en bygglovsansökan.
Emellertid har bolagets VD Göran Wallo tidigare meddelat att det inte kan bli något bygge där om inte kommunen skjuter till kapital. Något som avvisats av politiken.
Vad är det så som skiljer kv. Magistern från det som nu föreslås på Rådhusberget.
Blir det så mycket billigare att bygga där att bolaget inte behöver något kapitaltillskott?
Intressant att se hur Wallo reagerar nu.

Det upplevs faktiskt lite konstigt att man ständigt för diskussioner om var man kan planlägga för ny byggnation av hyresrätter samtidigt som man sitter på mark där det enda som krävs för att komma igång är ett bygglov.


Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Tillvarata kulturarvet!

Strömstad har en tradition grundad på stenindustri, sjöfart och fiske.
Sysselsättningar som levt under lång tid och delvis fortfarande lever.

För att tydliggöra arvet efter alla som jobbat och slitit i dessa näringar kunde man kanske inbilla sig att de som satt sig i sinnet att ”sätta Strömstad på kartan” tog upp några av dessa teman när de ”förskönar” staden.
Alls icke så.
Istället för att ta till vara granitens outslitlighet förgyller man centrum med asfalt och den marina traditionen låter man få sitt uttryck i ett plastschabrak med hål i form av ett hjärta inbakat.

Saknar dessa förståsigpåare all känsla för arv och tradition eller är de så infamt korkade att de tror att historien går att förtränga.
Till råga på allt förstår man inte medborgarnas upprördhet utan anser att dem som vill att traditioner skall bevaras inte är något annat än bakåtsträvare.
Nej minsann, med nya friska grepp skall Strömstad marknadsföras och det sker bäst genom att inte ägna det historiska arvet en tanke.

Det var nära att man till och med ödelade Oscarsplatsen, den enda centrala plats där stenindustrins vedermödor visas upp. Att bara komma på tanken att tillåta ett sådant övergrepp borde diskvalificera förslagsställarna för all framtid.

Men schabraket på Plagen skall applåderas och visa vad Strömstad står för.
Ett plastankare med ett hål format som ett hjärta, man tar sig för pannan.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Du har fortfarande chansen, Peter Heie!

Tro inte för ett ögonblick att jag kommer att ge mig. Jag har, som skattebetalare, rätt att få svar och du är, som ansvarig, skyldig att svara.

För eller senare måste Peter Heie ta bladet från munnen och berätta varför han missledde fullmäktige när Crawfordfastigheten köptes.
Han måste förklara varför de handlingar han påstod fanns inte existerade i verkligheten.

Intill dess att han förklarar sig betraktar jag honom som en svikare. En person som inte är vuxen nog att stå för sina gärningar. Rent av ynkligt, faktiskt.
Det faktum att han övergett kommunpolitiken befriar honom inte från skyldigheten att tala om vad som låg bakom beslutet att lura fullmäktige.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Den OFANTLIGA sektorn

Ingen person i förvaltningen är viktigare än jag!

Kommunen är Strömstads största arbetsgivare.

Varje år blir det, när budgeten skall jobbas fram, ett kattrakande om pengarna och varje förvaltning gör vad man kan för att framhäva sin egen nödvändighet.
”Skall det sparas får det ske någon annan stans, inte i vår förvaltning”.

Men när man, detta till trots, ändå måste uppvisa lite lojalitet och tvingas spara händer det inte sällan att man med stora ord berättar vilket elände sparandet kommer att resultera i.
Servicen blir sämre, medborgarnas rättmätiga krav kan inte uppfyllas och vissa lagar klarar man heller inte att leva upp till.

I en sådant läge förväntar man sig att ledningen skulle sätta sig ned och djupanalysera det egna uppdraget. Har vi rätt personal, sysslar alla i personalen med viktiga uppgifter, är vi effektiva i vår handläggning eller låter vi den enskilde tjänstemannen själv bestämma hur lång tid ett ärende får ta.

När så kraven kommer att personalstyrkan måste reduceras händer inte sällan något mycket märkligt. Istället för att plocka bort personal som sysselsätts med arbetsuppgifter som inte är helt nödvändiga, t.ex. strateger, informatörer eller kommunikatörer eller liknande skickar man hellre iväg den lägst avlönade personalen, t.ex. lokalvårdare eller kanske växeltelefonister.
Det förekommer aldrig att man sågar av den gren man själv sitter på eftersom de egna arbetsuppgifterna är så viktiga att kommunen inte skulle överleva om jag tvingades bort.

För kommunstyrelsen gäller att tillse att kärnverksamheten fungerar så bra som möjligt.
Först sedan den uppgiften klarats av kan man överväga om andra, mindre viktiga, sysselsättningar skall bibehållas eller skapas inom den kommunala sektorn.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Dags att ompröva vision 2030!?

De senaste befolkningssiffrorna manar till eftertanke.

Den gamla majoritetens överoptimistiska prognoser om 16.000 invånare år 2030 skalades senare ner till 15.000, men inte ens den siffran är längre särskilt realistisk.

För att uppnå siffran 15.000 invånare 2030 krävs ett nettotillskott på ca 175 personer per år vilket inte är sannolikt. För att nå den gamla majoritetens önskedrömmar krävs ett nettotillskott på ytterligare 100 personer. Varje år.

Därför borde man se lite nyktrare på situationen och justera ner ambitionerna en aning.
Vi blir sannolikt inte så många som man tidigare trott och av det följer att andra viktiga områden också måste ses över. Bostadssituationen inte minst.

Att ens komma i närheten av befolkningsprognosen kräver dessutom en helt annan satsning på arbetsmarknaden. Med en ständigt ökad E-handel bör man förbereda sig på att utsatta branscher kan komma att tvingas reducera personal. De tunga delarna i det lokala handelsutbudet, livsmedel, godis och sprit får nog anses sakna behov av ytterligare anställda.
Därmed sagt att en befolkningsökning som ens kommer i närheten av prognosen kräver andra sysselsättningar än dem som erbjuds inom handeln.

Det gäller även att hålla ögonen öppna för hur demografin förändras och vilka kategorier människor som flyttar in respektive flyttar ut.
Om fler barnfamiljer flyttar ut än in minskar trycket på skolverksamheten och omvänt om flyttströmmen går andra vägen.
Sak samma med seniormedborgare, inflyttning respektive utflyttning påverkar i hög grad omsorgsverksamheten.

När näringslivsstrategin för kommunen diskuterades vid ett symposium i mars noterades, bland annat, följande:
Stabil inflyttning, relativt höga födelsetal, god sysselsättning, hög byggtakt och omsättningsökningar inom näringslivet är exempel på en positiv lokal utveckling.
(Citatet hämtat från kommunens hemsida)

Är det inte underligt hur snabbt allt kan förändras.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Strömstad, 2000-talets brukssamhälle?

De gamla brukssamhällena var starkt beroende av en enda verksamhet, bruket. ”Bruket” dominerade samhället.

När bruket lades ner upphörde försörjning för de allra flesta och bygden avfolkades. Det fanns ingen alternativ sysselsättning för familjeförsörjarna och många tvingades flytta.

Den utveckling som vi i Strömstad kunnat följa under de senaste decennierna visar lite av samma dilemma som präglade de gamla brukssamhällena. Med handeln som en klart dominerade verksamhet, i hög grad beroendet av en enda kund.
Det handelsindex som presenterats i, bland annat Strömstads Tidning, visar hur beroende vi är av norrmännen.
Vi har en dagligvaruhandel som motsvarar en befolkning på 133.000 individer.
I det läget vill liberalerna med Lars Tysklind i spetsen att dagligvaruhandeln skall öka ytterligare och ännu fler blir beroende av en enda kund.

Jag vill hävda att Strömstads utveckling kan jämföras med en balans på slak lina. Man kan ta sig helskinnad över, men risken att ramla ned är uppenbar.
Inget varar för evigt och gränshandeln har svängt tidigare och kan göra så igen.
Den som driver handel ser ingen anledning att vara lojal mot lokalbefolkningen, minskar kundunderlaget slår man igen och flyttar till annan ort. Det sker numera ganska ofta.
En förutsättning för att ta sig över helskinnad är att det sker en kraftsamling på att vidga och utveckla näringslivet.
Ett arbete som var tänkt att ledas av en näringslivsutvecklare men som hittills inte resulterat i något som gjort avtryck på sysselsättningen.
Faller intresset från den norska kundkretsen eller om priserna i Norge sänks på vissa specifika varugrupper riskerar vi hamna i ett dilemma likt de gamla bruksorterna.

Klart att det går att känna sig nöjd över att allt fler handlar i kommunen, men effekten för medborgarna är inte odelat positiva. Flera undersökningar visar att priserna i Strömstad, i många fall, avpassas efter den norska köpkraften och inte efter medborgarna magrare kassa. Dessutom är sortimentet inte sällan anpassat till norska köpare som har ett något annorlunda köpmönster än ortsborna.

Jodå, jag är fullt medveten om att vi också har en utvecklad och bra turistverksamhet, men det är lite som talar för att denna sektor skall kunna suga upp alla dem som riskerar jobbet om handeln sviker. Det blir, i så fall, att gå från ett dåligt betalt jobb till ett med ännu sämre lönevillkor.

Stora delar av den tillverkningsindustri som vi hade en gång i tiden är försvunnen och lite eller inget har gjorts för att locka nya företag.
Trots allt tal om hur fantastiskt bra det är att bo i Strömstad.
Något man gärna vill framhålla samtidigt som man håller ganska tyst om bristerna i sjukvården och problemen med skolan. För att inte nämna bostadspriserna som närmar sig storstadsnivåer.


Fortsätter man i samma fotspår eller börjar man inse att det är hög tid att jobba för att skapa alternativa sysselsättningar för det växande släktet.
Vi kan bara hoppas att våra politiker inser att vi kan råka riktigt illa ut om inget görs.
Och att även Lars Tysklind inser att det viktigaste knappast är att få till mera dagligvaruhandel utan annan verksamhet som inte, för sin överlevnad, är beroende av att priserna på vissa produkter är högre i Norge än i Sverige.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Kommer vi att ha råd med Canning?

Kommunen är redan mycket högt belånad och efter det senaste årens pengarrullning till reningsverk, färjeramp och hamnombyggnad i Myren har inget förbättrats, tvärt om.

Att i det läget ge sig in i ett Canningäventyr riskerar att bli ett vågspel som kan knäcka ekonomin totalt.
Man har heller inte kunnat visa att det finns behov av alla de bostadsrätter Riksbyggen vill bygga och därför ser jag framför mig stora problem med utbyggnadstakten. Ingen skall tro att Riksbyggen bygger lägenheter man inte kan sälja.

I avtalet mellan kommunen och Riksbyggen stipuleras att kommunen skall göra stora insatser vad avser infrastrukturen, alltså bana väg för byggnationen. Riksbyggen, å sin sida behöver inte betala för den mark man vill bebygga förrän man beslutas sig för att verkligen bygga.
Det kan komma betyda att kommunen får göra mycket stora investeringar för att sedan tvingas vänta länge på att Riksbyggen gör några delbetalningar.

När befolkningsutvecklingen ser ut som den gör, kopplat till svårigheten att sälja bostadsrätter, är frågan om man inte borde låta Canningprojektet vila tillsvidare.
En ytterligare våldsam belåning kan komma att kosta kommunen så mycket att man inte har råd med kärnverksamheten.

Istället för att gräva ner miljoner i Canning borde man kraftsamla på Rådhusberget och se till att man där bygger hyresrätter i en takt som motsvarar efterfrågan.

Detta kanske kan var en lämplig utformning på nya hyresrätter på Rådhusberget

Under tiden borde den politiska ledningen se till att det görs en analys av bostadskön så att man får veta det verkliga behovet.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

I tider då investeringar ifrågasatts…..

I tider då investeringar ifrågasatts är det ingen som verkar ägna en tanke åt att man är i färd med att investera ca 29 miljoner i ett s.k. multikök.

Därefter skall köken på Beateberg och Solbo uppdateras, sägs det.
Till vilken kostnad är oklart.

I vilket fall som helst vet vi inte ett dyft om när dessa investeringar skall ske.
Wallo, som säger sig ha koll på det mesta, meddelade i tidningen att upphandlingar av multiköket skulle inledas ca en vecka efter semestern vilket torde betyda att anbudsräkning pågår i denna stund samt att resultatet finns att tillgå under oktober månad. Allt enligt samma Wallo som också meddelade att anbudsgivarna hade 52 dagar på sig att lämna anbud.
Om detta finns inte en rad att läsa på kommunens hemsida och tidningen som gjorde intervjun med Wallo har inte följt upp reportaget.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Logisk kullerbytta!

På en direkt fråga svarar en handläggare på Miljö- och bygg att för att ställa upp en konstruktion som denna krävs inget bygglov. Jättebra då behöver man inte fylla i en massa blanketter för att bli av med eländet. Kör fram en kranbil, lyft upp schabraket och dra iväg.

Vi fortsätter resonemanget om Plagen.

I olika sammanhang påpekas att omvandlingen av Plagen delvis beror på att man vill kunna erbjuda plats för diverse arrangemang.
Ett synnerligen märkligt uttalande. Borde det inte vara precis tvärt om, arrangemanget får anpassas till den yta som står till förfogande.

Att under ett helt år tvingas uppleva en nästa kal yta bara för att man, under några få sommardagar vill smälla upp ett öltält eller liknande verkar helt absurt. Att behöva sitta på sofforna och studera baksidan på detta elände till skylt borde ingen utsättas för.
Däremot är ett vackert gammalt ankare och väl komponerad växtlighet en ren fröjd att vila blicken på.

Man har även påpekat att konstruktionen med plastschabraket är så utformat att den lätt kan flyttas för att ”förgylla” även andra platser i kommunen.
Eftersom man tidigare ansåg att kommunens uteförråd vid Grandalen var en lämplig plats för ankaret kanske samma plats kan upplåtas för schabraket.
Om man inte faller till föga och placerar det i kommunens centrum, dvs mellan Systembolaget och Eurocash.

Det hände sig vid den tiden:
Den tjänsteman som hanterade platsvarumärket och hade kontakt med handläggaren på Miljö- och bygg skrev i ett brev att platsvarumärket skulle förses med en skylt ”Klättring förbjuden”. Någon sådan skylt finns inte, eller hur. Vem har då ansvaret om någon unge klättrar upp, ramlar ner och slår sig fördärvad?

Klätterställningar skall, enligt regelverket, omges med lös sand eller annat som hindrar att fallskador uppstår. Här har man valt betong som garanterat har en helt motsatt effekt.
Publicerat i Politik | 17 kommentarer

Strömstads Tidning väcker diskussionen om Plagen

Debatten om Plagen har ingalunda klingat ut. Åsikter för och emot saknas inte.

För egen del har jag hela tiden hävdat att Plastschabraket på Plagen är felplacerat. Har man ambitionen att upplysa alla om var man befinner sig finns det knappast någon bättre placering än detta ”platsvarumärke” än högt uppe på ett berg.
Det fungerar ju för Hollywood och bör därför också kunna fungera här.
Det finns en hylla i berget, strax ovanför färjeläget, varför inte utnyttja den.
Men då bör nog skylten göras större och inte vara av glasfiberarmerad plast.
Att överhuvudtaget lägga pengar på en plastfigur rimmar synnerligen illa med de klimatmål som blir allt tydligare för var och en. Eller vad säger ni kommunens miljöpartister?

Tycker man inte att berget vid Vatuland är en bra lösning finns massor av andra alternativ. Furholmen, Skrotstenspiren, Laholmen, Killingholmen, you name it.
Om inget av dessa alternativ anses bra finns ju alltid möjligheten att använda någon av rondellerna.

Plagen borde omskapas till en oas för det promenerande folket.
Schabraket bort, ankaret tillbaka, blomsterplanteringar och en eller annan pergola som kan erbjuda skugga soliga dagar.
Nu ser Plagen mera ut som ett kalt stensatt torg som väntar på att försäljare skall slå upp sina stånd. Trist som bara den, men enkelt och inte särskilt dyrt att fixa till.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Inflyttningen når inte vision 2030

Även om årets siffror för befolkningstillväxten inte ser riktigt lika dystra ut som de gjorde vid den senaste rapporten finns det lite som talar för att vision 2030 med 15.000 invånare skall bli verklighet.

Det verkar finnas någon slags övertro hos vissa politiker att inflyttning av nya medborgare är det som avgör kommunens framtid.
Man ser sig gärna blind på det statliga bidrag som man får för varje nyinflyttad men, som vanligt, har myntet två sidor.

Man vill gärna ha nya medborgare med hög lön som då också betalar mer i skatt, men större skatteintäkter får en omedelbar effekt på skatteutjämningssystemet.
Kanske den nyinflyttade har barn som har behov av skola eller förskola och då uppstår omedelbart kostnader.
Å andra sidan kan en nyinflyttad äldre som har låga inkomster kanske inte påverka utjämningssystemet i lika hög grad men kan vara i behov av omsorg som kostar pengar.

Det blir som synes en balansgång där utfallet inte är givet på förhand och därför blir och den kommunala budgeten lite av ett vågspel. Samtidigt diskuteras, på riksnivå, nya bidrag till kommunerna. Riktade bidrag eller allmänna bidrag eller regionala bidrag och ingen vet riktigt vad slutresultatet blir. Samtidigt diskuteras att revidera utjämningssystemet så att mindre bemedlade kommuner skall få mer på de rika kommunernas bekostnad.
En hel härva av förslag och idéer men ingen vet vad slutresultatet blir.

Mitt i detta flöde av mer eller mindre seriösa förslag skall våra politiker lägga en budget för det kommande året och då förstår var och en att den inbyggda osäkerheten är mycket stor.
Samtidigt ökar kraven från snart sagt alla kommunala funktioner.

Skolan måste få sitt, lärarlönerna måste upp och antalet behöriga lärare måste öka. Under inga omständigheter får några skolor läggas ned.
Det måste bli fler anställda inom omsorgen och eftersom personalen sägs gå på knäna måste lönerna öka.
Pengar måste satsas på nya äldreboenden.
Pengar för planering av bostäder till dem som förväntas flytta hit måste finnas.
Uppdatering av ett delvis gammalt VA-system måste fortsätta.
Underhåll av gator och vägar får inte eftersättas och pengar måste finnas för anläggning av nya gång- och cykelvägar. Helst belysta, eller hur.
Man kan inte tulla på bidragen till föreningarna och kulturlivet måste få sina resurser tillgodosedda.

Behoven finns överallt och kostnaderna ökar hela tiden vilket gör att prioriteringarna blir allt svårare att hantera. Risken finns att grupp ställs mot grupp när den ena gruppen anställda får mer i procentuell löneökning än den andra gruppen.
Det kan resultera i att den som skriker högst får mest.

Därmed sagt att jag avundas verkligen inte dem som skall snickra ihop en ny budget. En grannlaga uppgift som måste baseras på insikter om var skattepengarna gör mest nytta.
Då duger inget tunnelseende eller särbehandling eller lyssnande till dem som skriker högst.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Reaktionerna lät inte vänta på sig!

Efter att jag lanserat inlägget ”Hänt och Känt” kom det omedelbart ett antal förslag på ämnen att ta upp.

Reportage eller rapport
Förslagsställaren undrar varför politiska ”reportage” i tidningen mera liknar rapporter. Ytterst sällan förekommer något som kan liknas vid ifrågasättande. Om någon politiker säger något så återger man det och ställer inga följdfrågor. I förslaget efterlyses lite mer undersökande journalistik.

Blockera internet
Här kom ett förslag att man, i analogi med idén att blockera kommundatorer från porrsurf, skulle införa samma blockering av bloggen. Den som kommit med förslaget har uppfattat att både politiker och tjänstemän tagit illa vid sig av den kritik som framförts på bloggen och då skulle en blockering skapa en bättre och lugnare arbetsmiljö för båda dessa kategorier.

Näringslivsutvecklare
Varför har ingen ställt krav på att kommunens näringslivsutvecklare verkligen jobbat för att utveckla näringslivet, skriver en fundersam person. Hen noterar samtidigt att utvecklaren tydligen sagt upp sig och funderar över om det kan bero på att den nya regimen i kommunen ställt lite hårdare krav på att leverera.

Arbetsbeskrivningar
Alla kommunala tjänstemän måste ha en arbetsbeskrivning som klargör vad tjänsten omfattar och vad tjänstemannen förväntas utföra. Men vem följer upp och har ansvar för att tjänstemannen uppfyller arbetsbeskrivningens krav. Är det upp till respektive förvaltningschef att ensam hantera dessa frågor och vad händer om man upptäcker brister. Denna fråga vill en person, som säger sig blivit illa behandlad, ha svar på.

Respektlöst
För egen del kan jag inte släppa Peter Heies ovilja att redovisa om han agerade på eget bevåg eller lät sig manipuleras när han drev igenom beslutet att köpa Crawfordfastigheten. För en politiker som strävar efter att vinna väljarnas förtroende är hans uppträdande respektlöst.

Utbildning
Alldeles innan jag skulle lägga ut det här inlägget på bloggen fick jag ett märkligt meddelande. Den som skriver hänvisar till debatten om obehöriga lärare i skolan men menar att det är minst lika vanligt inom kommunledningen där det skall finnas ett stort antal anställda som saknar formell utbildning för de arbetsuppgifter de har.
Jag har ingen aning om sanningshalten i det påstående men finns det ett uns av sanning är det allvarligt nog. Jag vet inte hur man får reda på hur det verkligen ser ut men respektive tjänstemans CV borde väl vara offentlig handling.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Infekterad skoldebatt!

På sociala medier går debattens vågor höga när det gäller skolan.

Svartmålningen är nästan total och ibland verkar det som om debattörerna helst såg att någon annan, kanske dem själva, var bättre skickade att ta hand om utbildningen. Kommunens politiker begriper ju ingenting, säger man.
Debattörerna verkar tycka att först måste skolans samtliga behov tillgodoses och om det sedan blir något över kan det med fördel fördelas mellan andra, tydligen, mindre viktiga samhällsfunktioner såsom äldreboenden eller omsorg om de gamla eller livsnödvändiga funktioner såsom vatten, avlopp och sophämtning.
Att vi redan har hög kommunalskatt och landets högsta VA-avgifter borde få en eller annan att tänka efter.

Det mest anmärkningsvärda är ändå att man tagit ställning emot något som det ännu inte fattats något beslut om. Budgeten för det kommande året är inte tagen, men ändå verkar debattörerna veta att allt går åt skogen.

Klart att skolan skall ha sitt och att den verksamheten skall vara prioriterad men vem är det som sitter inne med den ultimata sanningen. Knappast den som sitter hemma och lägger i dagen ett tunnelseende baserat på vad som är bäst för den egna familje.

Med vikande konjunktur och en vikande befolkningsutveckling gäller det att vara försiktig med utgifterna och se till att varje krona används så effektivt som möjligt. Den demografiska utvecklingen med allt fler äldre ger heller inget klirr i kommunkassan, tvärt om.
Men det finns mycket att göra ändå.

Jag föreslår därför, innan man kapar för mycket från skolverksamheten, att man ser över kommunens centraladministration. Kommunledningsförvaltningen har tillåtits växa nästa ohämmat under flera år och där är det minsann inte fråga om några lågavlönade. Tvärt om, det är här vi finner lönetoppskiktet bland anställda.
Man har under åren försett sig med diverse strateger som vi vanliga medborgare saknar all information om vad de sysslar med. Kan man inte i svart på vitt påvisa vilka positiva effekter dessa strateger haft på kommunekonomin är det dags att ompröva anställningarna.

Den gamla majoriteten snodde några miljoner från färjefonden för att anställa mer personal till kommunledningen och det kristallklara beskedet var att dessa nyanställda var så nödvändiga och viktiga och deras effektiviseringsarbete så bra att det, med råge, skulle spara de pengar man snott från fonden.
Det gick åt helvete, inte en krona sparade man utan flödet ökade istället när dessa nya hittade på nya arbetsuppgifter som igen egentligen efterfrågat. Det blev till ett självspelande piano där ingen riktigt ville se vad som höll på att hända.

Ingen skulle behöva oroa sig, mänger av nya människor skulle flytta hit och pengar skulle flyta in i kommunkassan i en ständigt ökad ström.

Var finns ni nu alla gamla majoritetspolitiker som försökte inbilla oss att detta var den enda rätta vägens politik. Har ni kurage nog att stå för era dåligt genomtänkta beslut som nu slår tillbaka som en bumerang när varken befolkningsökningen eller inkomsterna ökar i den takt ni förutspådde.

Har vi nu en politisk ledning som med kraft kan inleda den viktiga saneringen av kommunledningsförvaltningen?
Jag hoppas det och tror att det är själva förutsättningen för ett fortsatt förtroende efter nästa val.
Självklart kommer en eller annan att gråta krokodiltårar när de inte längre blir försörjda av skattebetalarna, men det är smällar som måste tas om vi inte skall hamna i ekonomiska svårigheter.
Oppositionen kommer att protestera, det hör till spelet, men är inget att bry sig om. Det är deras eget agerande (L, C och MP i första hand) som skapat det debacle som nu måste redas ut.


Publicerat i Politik | 11 kommentarer

HÄNT OCH KÄNT!

Med jämna mellanrum kommer vi att publicera korta notiser om diverse lokala händelser.
Det kan vara något vi fått till oss via mejl, läst i tidningen eller hört på stan.
Vill du bidra skicka gärna ett mejl till eriksson.byggledning@tele2.se.

Utsmycka rondellerna
Vi läser i tidningen att det finns förslag på att utsmycka kommunens rondeller.
Kul idé, då kan man börja med att flytta plastschabraket från Plagen till rondellen vid norra infarten.

Elström till färjan
Om det nu är besvärligt att ordna med laddning av hybridfärjan borde man, tills vidare, åtminstone kunna ordna med ström så ingen av färjorna behöver ligga vid kaj med hjälpdieslar igång.

Gåseberget
Man borde få antingen FÖP-författaren eller någon av arkitekterna på kommunen att göra en enkel skiss som visar hur man tar sig upp på berget med bil, cykel eller gående.

Kommunens hemsida
Det är knappast för mycket begärt att kommunen fortlöpande informerar om hur de olika detaljplanerna utvecklas och när man räknar med att medborgarna skall få säga sitt.

Gasbilen
Efter oppositionens ramaskri när beställningen av en gasdriven sopbil annullerades har ropen tystnat. Kan det bero på den mediala uppmärksamhet som ägnades åt att ytterliga ett gasdrivet fordon (en buss) fattat eld.

Adminstration
Det finns uppgifter som tyder på att befolkningen i kommunen kommer att minska efter de senaste årens uppgång. Borde det då inte vara dags att anpassa den kommunala kostymen och minska på administrationen och samtidigt koncentrera sig på kärnverksamheten.

Räcket vid älven
Räcket utmed gång- och cykelvägen vid älven ser fortsatt ut som en kreatursinhägnad. Varför då?

Gång- och cykelväg
Den dubbelriktade gång- och cykelväg som finns utmed älven nära nedre bron torde vinna pris som Sveriges i särklass smalaste med en bredd oceaner från Trafikverkets rekommendationer.

Konstgräset på vallen
Konstgräset på vallen är utslitet och måste ersättas. Hur går tankarna i detta miljöpräglade tidevarv, blir det nytt konstgräs tillverkat av gamla bildäck eller tänker man återvända till naturen och odla sitt eget gräs. Miljöpartiets åsikter efterfrågas.

Mobiltelefoner i skolan
Debatten pågår om mobiltelefoner i skolan och elevorganisationer anser det vara integritetskränkande att vägra eleverna att använda telefonerna under lektionstid.
Eleverna befinner sig i skolan för att inhämta kunskap förmedlad av utbildade pedagoger. Låt dessa arbeta i lugn och ro utan störande smarttelefoner.

Vikande bostadspriser
I media läser vi att bostadspriserna sjunker i Strömstad. Är det fråga om en tillfällig nedgång eller ser vi här en trend att priserna har nått en så hög nivå att det inte längre finns tillräckligt med kapitalstarka köpare. Tendensen har kunnat anas en tid då, sedan länge färdigställda bostadsrätter vid Surbrunnsgatan fortfarande är osålda.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Livsmedel på Bastekärr knappast ett Columbi ägg!

Det florerar uppfattningar om att en etablering av livsmedelsförsäljning på Bastekärr skulle garantera utveckling av området.
Men egentligen är det nog mycket lite som talar för att matförsäljning på Bastekärr skulle vara något sorts Columbi ägg.

Det finns inget som talar för att Skeeborna skulle springa ned väggarna i en ny livsmedelsbutik på Bastekärr. Vi har redan visat att en sådan butik hamnar på bilavstånd från samhället och därför knappast kan betraktas som en närbutik.

Återstår då tron på att en livsmedelsbutik skulle dra stora skaror norrmän till Skee och därmed öppna intresset för andra verksamheter.
Men, det finns andra utredningar som pekar i en helt annan riktning.
Utredningar som visar att all etablering av livsmedelsförsäljning söder om Värmlandsbro är dömd att misslyckas.

För att en etablering på Bastekärr skall bli lönsam krävs att en stor del av norrmännen, för sina inköp av kött, dricka och godis, ratar butikerna i Svinesund, Nordby och Stene. En ny butik på Bastekärr måste då locka med ett större sortiment och lägre priser, vilket knappast låter troligt.

Man bör också betänka att det som norrmännen eventuellt missat att handla i butiker i Svinesund, Nordby eller Stene mycket väl kan köpas i någon av butikerna i stan eftersom man ändå måste åka dit för att besöka Systembolaget.

Att etableringar av livsmedelsförsäljning söder om Värmlandsbro är mindre lönsam är Coopbutiken i Tanums Shoppingcentra ett bra exempel på.
Där satsade man stort på norgehandeln men den prognostiserade invasionen uteblev. Omsättningssiffrorna är inte i närheten av det man räknade med.

Nu finns intresse från ett norskt företag att köpa kommunens mark på Bastekärr, bara planen ändras så att livsmedelsförsäljning medges.
Jag är inte säker på att det är en bra lösning för kommunen. Det låter bestickande att affären kan ge 38 miljoner i intäkter men risken finns att det blir som att pinka i byxorna. Varmt till att börja med men ganska snart obehagligt.
Att frånhända sig färdigplanerad industrimark kan, över tid, bakbinda kommunens utvecklingsplaner. Är man inte i besittning av marken saknar man effektiva styrmedel.

Vad göra då?
Jo, det man borde gjort för länge sedan och här finns ett samlat ansvar för hela det politiska etablissemanget. Oavsett konstellationer.
Marknadsföringen av Bastekärr har varit, minst sagt, undermålig. Trots satsningar på en näringslivsutvecklare har utvecklingen på Bastekärr inte ägnats särskilt stort intresse. Det är, som mäklare Sven-Åke Persson säger, konstigt att det inte ens finns en skylt som talar om att det finns industritomter till salu.
Lobbyverksamheten från kommunens sida har heller inte varit särskilt framgångsrik, om den ens förekommit. Har man uppträtt på mässor och i media och visat upp området som plats för etablering av gränsnära verksamheter? Skulle inte tro det.
Det mesta vi fått till oss av näringsreportage har handlat om lokala företagsbesök där en grupp politiker visats runt, druckit kaffe och ställt upp på bild i tidningen.

Därför tycker jag att kommunen, i nuläget, skall ha is i magen och inte lättvindigt låta sig lockas av de 38 miljonerna utan satsa på att få fart på marknadsföringen.
Både i Norge och Sverige. Det borde, till exempel, finnas företag i Norge som har intresse av att etablera sig inom EU och företag i Sverige som ser värdet i en etablering nära gränsen.
Etableringar som kan gå rasande fort eftersom det finns en klar detaljplan och en fungerande infrastruktur.
En väl cementerad sanning är att färdigplanerad mark är mycket lönsam, även om det tar viss tid att realisera tillgångarna.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer