Wallo, vart tog du vägen?

Ju mer bostadspolitiken diskuteras och penetreras desto tystare är Strömstadsbyggens VD, Göran Wallo.

I den fråga som engagerar så många hade de varit naturligt om chefen för det kommunala bostadsbolaget hade haft något att säga, eller hur.
Men inte då, tystnaden är total.

Vad kan detta bero på.
Är det så enkelt som att det inte längre finns något att upplysa oss ägare om.
Har alla storstilade idéer runnit ut i sanden och har alla tankar på byggnation av hyresrätter övergivits.
Alla dem som står i bostadskön väntar, kosterborna väntar men det enda Wallo kan presentera är tystnad.
Inte ens en kommentar om hur han ser på att privata aktörer nu börjar planera för hyresrätter har undsluppit Wallo.
Vad har dessa företag som inte Strömstadsbyggen har? Initiativförmåga, kreativitet, muskler, förmåga att se in i framtiden?
Vi vet inte och det förefaller inte heller Göran Wallo veta.
Ty om han vetat det kanske vi hade sett en annan utveckling än det stillestånd som präglat Strömstadsbyggens bostadsproduktion under flera år nu.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

En krönika för mycket?

Chefredaktören för Strömstads Tidning och Bohusläningen har skrivit ihop en krönika som går till historien.

https://www.stromstadstidning.se/nyheter/ingalill-sundhage-att-f%C3%B6reg%C3%A5-med-gott-exempel-ger-respekt-1.19332829

Krönikan som du kan se om du klickar på länken ovan har även lagts ut på Bohusläningens Facebooksida och där utsatts för den mest förödande kritik man kan tänka sig.
I kommentar efter kommentar sågas krönikören jämns med fotknölarna. Hon verkar inte ha det som liknar kunskap om vilka lagar och regler som gäller för polisfordon vilket fått till följd att hon agerat på ett fullkomligt häpnadsväckande sätt i trafiken. Dessutom försvarar hon sig och anklagar polisen att inte föregå med gott exempel.

Att gemene man kanske inte är fullt uppdaterad när det gäller vilka lagar som styr polisens arbete är fullt förståeligt, men när en chefredaktör med oinskränkt makt att publicera vad som helst i en tidning är så dåligt påläst blir man fundersam.
Om det är något som borde gälla för journalister i allmänhet och chefredaktörer i synnerhet är kontroll av fakta.
Vi kan bara hoppas att detta klavertramp var en engångsföreteelse som resulterar i att chefredaktören ifråga sätter ihop en ny krönika där hon presenterar en pudel värd namnet.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Sociala medier under press!

Sociala medier är ett effektivt och snabbt sätt för medborgare att göra sin stämma hörd. Det kan ske genom bloggar, Facebook, Twitter eller Instagram, möjligheterna är nästan oändliga.

Samtidigt som lokaltidningens ansvarige utgivare skriver om värdet av sociala medier ser vi hur man lokalt agerar annorlunda.
Politiker och tjänstemän tillåts ösa galla över sociala medier som anses förtala och förlöjliga dem. Det låter tidningen ske och deras uttalanden publiceras utan det som liknar bevis. Allt framförs i svepande ordalag och presenteras som sanningar. Den lokala tidningsledningen gillar uppenbarligen inte heller sociala medier på samma sätt som chefredaktören och jag tror det beror på att man inte kommer åt de anonyma inläggen på, bland annat min blogg. Att vi, som prenumeranter, skall acceptera anonyma insändare i tidningen är tydligen en helt annan femma.

Tidningen gillar inte att bli kritiserad, politiker och tjänstemän gillar heller inte att bli kritiserade och då ligger det nära till hands att tidningen och övriga som utsätts för kritik lierar sig i ett samlat frontalangrepp. Eller helt enkelt försöker tiga ihjäl sanningen. Istället för att professionellt analysera vari i kritiken består och bemöta den sakligt siktar man in sig på budbäraren. Då är det inte längre kritiken i sig som är huvudnumret utan att den överhuvudtaget framförs.

Därför händer det att tidningen publicerar påståenden om att kritik i sociala medier negativt påverkat arbetsmiljön i en eller annan förvaltning. Hela tiden utan att redogöra för vilken specifik kritik som lett till sådana konsekvenser. På det sättet undergräver man den offentliga debatten där det annars funnits möjlighet att låta olika parter komma till tals och argumentera för sin sak och för sina respektive ställningstaganden.

Det förekommer och har förekommit att politiker, påhejade av tjänstemän, velat tysta den kritik som förekommer men ännu så länge har man nogsamt undvikit att peka ut vilka sociala medier man avser och lika nogsamt undvikit att redovisa vilken kritik man anser vara oberättigad.
Att försvara sin egen uppfattning har inte ansett vara nödvändigt. Annars hade ju inget varit enklare än att med några få meningar redovisa varför man anser att ett eller annat inlägg på sociala medier är felaktigt eller bygger på missuppfattningar.

Agerandet uppfattas på många håll som ett mått av feghet när man inte direkt och rakt på sak kan redovisa vad man är så upprörd över.
Och inte blir det bättre av att tidningen ibland spelar med och publicerar dessa svepande påståenden.

I längden blir det ganska tröttsamt att från talarstolar och i protokoll och tidningsreportage höra och läsa om dessa hemska sociala medier som har mage att kritisera hårt arbetande politiker och tjänstemän.
Utan att en enda gång få reda på specifikt vem som framfört kritiken och i vilket media.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Undersökande journalistik?

Lokala medier har ett uppdrag från allmänheten, att granska makten.

Ett viktigt uppdrag som kräver insikt och förmåga att se genom de dimridåer som politiker och höga tjänstemän gärna omger sig med.

Jag tror inte att vår lokaltidning skiljer sig så mycket från motsvarande publikationer på andra orter men det finns frågor värda att fundera över.
Låt oss, som ett exempel, titta lite på hur tidningen hanterat Strömstadsbyggen och Strömstadslokaler.
Nästan genomgående kan man konstatera att uppgifter som rör dessa bolag inhämtas genom intervjuer med VD Göran Wallo. Intervjuer där man, näst intill aningslöst, tar till sig vad som presenteras men sällan eller aldrig ifrågasätter riktigheten i det som sägs. Följdfrågor hör oftast till undantagen, dessvärre.

I reportage redovisas gärna uppgifter om kommande händelser, förhållanden som borde leda till uppföljning från tidningens sida. Något som tyvärr sällan sker.
När tidningen under sommaren presenterar uppgifter om att upphandling av multikök är nära förestående borde det resultera i att man kollade upp vad som hänt. Stämde uppgifterna man fick från VD, kom det in några anbud, är upphandlingen på gång eller kanske rent av avslutad. Hur mycket kostar kalaset och hur skall det finansieras. Eller bidde det ingenting.

När VD gång efter annan ges utrymme för presentationer av det ena projektet efter det andra borde det höra till tidningen uppdrag att följa upp vad som hände sedan.
När projekt inte genomförs eller läggs på is förklaras detta enkelt genom att man återger uttalanden från VD. Ett okritiskt accepterande alltså.
När VD påstår att bolaget inte kan bygga hyresrätter eftersom bidragsreglerna ändrats eller att kommunen ställs sig kallsinnig till att skjuta till pengar köper man det rakt av.

När det så visar sig att andra har för avsikt att bygga hyresrätter vore det ju den naturligaste sak i världen att tidningen återigen tog upp frågan med VD varför Strömstadsbyggen inte klarar av det andra bolag tycks orka med.

Strömstadsbyggen är ett av skattebetalarna ägt bolag med särskilt ansvar för bostadsproduktionen i kommunen. Av det följer att medborgarna har ett särskilt intresse av hur bolaget sköts och hur planeringen för framtiden ser ut. Inget av detta står att finna på kommunens hemsida och därför hade vi hoppats att tidningen skulle kunna göra en insats. Men det kan knappast ske genom att hela tiden okritiskt återge uppgifter från VD.

Lite av samma ”undfallenhet” kan man konstatera när tidningen granskar politiker.
När Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L) pläderar för byggnation på Gåseberget hade det inte varit fel om tidningen frågat dessa politiker hur ett sådant projekt skulle kunna finansieras och för vilka man ville bygga. För att inte tala om frågan hur man skulle kunna ta sig upp på berget. Ett reportage på plats med intervjuer och bilder kanske kunde skingra dimridåerna.

Ett annat lysande exempel är liberalernas återkommande propåer om brobygge över Bojarkilen. Mig veterligen har man inte vid ett enda tillfälle ställt frågan hur detta brobygge skall finansieras. Menar liberalerna att notan skall tas av skattebetalarna? Att pengar skall lånas av en kommunen som redan är hårt skuldsatt.
Tidningen skulle ju också kunna fråga varför liberalerna, trots att de då satt vid makten, accepterade en linfärja och inte redan då krävde en bro.
Man skulle ju dessutom kunna ställa frågan till SPA-hotellet om man där fortsatt är intresserad av att delfinansiera ett brobygge eller om tidigare utsagor bara var just det, en saga.

Av och till gör tidningen nedslag i bostadsmarknaden och det är vällovligt i och för sig, men man saknar uppgifter om vad som hänt och vad som händer med redan presenterade projekt.
Hur går de med det omskrutna projektet på Koster, blir det något bygge inom rimlig tid eller riskerar även detta projekt att läggas på is?
Om tidigare planer på byggnation vid affären på Sydkoster är det knäpptyst.
Vad händer med Norrkärrsprojektet, äger Strömstadsbyggen någon mark där att bygga på?
Sorgebarnet kv. Magistern tycks ha hamnat i dvala och borde inte tidningen då ställa frågan till bolaget om det inte vore bäst att avyttra hela projektet till någon som har muskler att bygga.
Det är ett första klassens slöseri att satsa kommunala resurser för att få fram en ny detaljplan bara för att sedan tvingas konstatera att inget händer.

Jo, det finns mycket vi önskar av vår lokaltidning och allt kan naturligtvis inte genomföras, resurserna räcker helt enkelt inte till och det har vi förståelse för. Men det är svårt att acceptera att tidningen säger A men inte B vilket blir resultatet när man undviker att ifrågasätta, när reportage inte följs upp eller när man låter uppgifter stå oemotsagda.

Vi behöver vår lokaltidning och lokaltidningen behöver oss prenumeranter, låt oss därför samspela, det har både vi och tidningen glädje av.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Åsa Torstensson försöker göra sig märkvärdig!

I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson försöker Åsa Torstensson (C) göra sig märkvärdig

Åsa Torstensson känner sig inte helt nöjd med hur Kent Hansson hanterat frågan om Strömstads sjukhus. Av hennes frågor framgår att hon ifrågasätter hur ärendet hanterats, ur flera perspektiv.

En historisk återblick, mycket kort sådan, ger vid handen att Åsa Torstensson och hennes parti borde ligga mycket lågt när det gäller att ifrågasätta andras sätt att ”bereda ärenden i öppen demokratisk anda eller att tillse att offentlighetsprincipen skall gälla”.

Åsa Torstensson själv lämnade, till de grader, frågan om öppen demokratisk anda åt sitt öde när hon tog beslut om katastrofen vid torget. Ett beslut som kom att resultera i centerpartiets största tillbakagång någonsin.

I gott centerpartistiskt sällskap har hon Peter Heie som likt Åsa Torstensson gav fan i allt vad demokratisk anda heter när han vilseförde fullmäktige vi köp av Mekanikern.

När det gäller Åsa Torstensson är jag beredd att citera det gamla uttrycket:
Bättre att tiga och verka dum än att tala och undanröja allt tvivel.
Hon borde ha tigit men hennes ego är tydligen så stort att det hon själv tillåter sig göra skall icke vara någon annan förunnat. Helt i centerpartiets anda, dessvärre.

Hela den av centerpartiet ledda förra mandatperioden präglades av ständiga försök att undanhålla oppositionen berättigad information. Ett förhållande som påpekats av flera dåvarande oppositionspolitiker. Det var inte tal om någon öppenhet alls, tvärt om.
Därför blir det nästan patetiskt när Åsa Torstensson försöker ställa sig på barrikaderna och torgföra vikten av ”öppen politisk anda”.

Den sista av hennes två frågor är så jävla dum att den aldrig borde ha ställts. Att ställa en fråga till kommunstyrelsens ordförande huruvida han anser att förvaltningslagen skall gälla är bland det mest korkade jag läst på mången god dag. Dock inte förvånande att frågan kommer från Åsa Torstensson som bevisligen själv är dåligt bevandrad i både förvaltningslagen, öppen politisk anda och offentlighetsprincipen.

Peter Heie har valt att tiga, men det beror nog mest på att han inte har kurage nog att stå upp för sina tillkortakommanden. Fegheten personifierad.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Och Liberalerna fortsätter att masa om en bro över Bojarkilen!

Liberalerna ger inte upp så där utan vidare utan fortsätter sin golgatavandring om en bro över Bojarkilen.
Det faktum att liberalerna inte gjorde ett skit åt saken under sina fyra år vid makten tycks ha fallit i glömska.


Nu vill man ha svar från kommunstyrelsens ordförande och ställer, vid fullmäktige nästa vecka, följande fråga:
Delar kommunstyrelsens ordförande Kent Hansson min och liberalernas uppfattning att byggandet av en gång- och cykelbro över Bojarkilen är en viktig och angelägen infrastruktursatsning för att bredda och stärka centrum och att den bör byggas så snart som möjligt?

Lars Tysklind, som undertecknat interpellationen, noterar i sin inledning att man ännu inte sökt vattendom trots att uppdraget gavs till Tekniska den 31 jan 2018.

Det finns anledning notera att den 31 jan 2018 hade liberalerna en ledamot i Tekniska nämnden, Hans-Robert Hansson.
Jag tillfrågade honom för flera månader sedan om just detta ärende, vattendomen, och fick då svaret att ansökan var inlämnad.
Men sanningen var en helt annan skulle det visa sig. När samma fråga ställdes till Tekniska chefen blev svaret att konsulter höll på med en utredning och att man inte visste när den skulle bli klar.
Hans-Robert Hansson hade alltså inte en susning om vad som pågick inom förvaltningen.

När det gäller brobygget överhuvudtaget kan knappast ha undgått Lars Tysklind att sossarna redan för länge sedan föreslagit att en betydligt enklar bro skulle byggas längre in i Bojarkilen.
Det kan heller inte ha undgått Lars Tysklind att den kommunala ekonomin är hårt ansträngd och att Strömstad ligger i topp när det gäller upplånat kapital per medborgare. Att ens komma på tanken att i det läget öka på skuldsättningen ytterligare med flera tiotals miljoner för ett brobygge främst ägnat att serva hotell- och delårsboende i Kebalviken är häpnadsväckande.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Håller vi på att tappa greppet?

Det går inte en dag utan att man nås av uppgifter om vedervärdiga aktioner från diverse ungdomsgäng.

Senast idag får vi läsa om en gäng på ca 15 ungdomar som helt oprovocerade misshandlade en ung man i Borås. Avslagen käke, utslagna tänder och en förstörd bil blev resultatet av överfallet. Händelsen är så vidrig att det saknar motstycke. Hur är det ens möjligt att något sådant kan hända.

Återkommande bilbränder, rån och överfall, våldtäkter, stenkastning på blåljuspersonal och vandalisering hör numera till den dagliga dosen av händelser. Inte sällan mitt i natten.
Man måste fråga sig om det uteslutande är fråga om ungdomar som saknar vårdnadshavare eller om vi har att göra med föräldrar som inte bryr sig.
Vilka värderingar har en målsman som tillåter ett tolvåring att vara ute mitt i natten.

De brottsliga gärningarna utförs inte sällan av ungdomar som är för unga för att kunna straffas på vanligt sätt ett förhållande polisen är väl medveten om och uppgivet tvingas konstatera att dessa barn överlämnas till sociala myndigheter som placerar dem på hem varifrån de omgående rymmer och sedan börjar allt om från början.
Äldre kriminella rekryterar ännu inte straffmyndiga unga för att gå deras ärenden.

Jag är ingen vän av hårda straff, inget talar för att det är lösningen, men något måste göras för att få bukt med problemen. Det eviga slussandet mellan olika boenden har visat sig inte fungera och då måste andra metoder till.
Jag tror att föräldrar och målsmän måste engageras djupare i en process som syftar till en anpassning till ett normalt leverne.
Det finns naturligtvis ingen enkel lösning, men en av förklaringarna till den uppkomna situationen kan vara att det finns familjer som lever helt och hållet på bidrag och aldrig riktigt kommer in i samhället. Därför måste det till skärpta bestämmelser med krav på språkkunskaper osv. för att alls komma i åtnjutande av bidrag. Ungdomarna måste få se att de har föräldrar eller vårdnadshavare som är en del av samhället, som jobbar och betalar skatt och då också tvingas vara med och betala för de jävelskap ungdomarna ställer till med.

Visst hände det väl, när vi var unga, att en eller annan glasruta krossades med resultatet att farsan fick rycka in och ställa allt till rätta. Men att medvetet elda upp bilar eller överfalla helt oskyldiga människor fanns inte på kartan.
Något har hänt som gjort att många ungdomar tappat respekten för samhället.
Dessbättre utgör de ingen majoritet men de är många nog för att kraftfulla åtgärder måste tas till.
Det duger inte att dessa ungdomar slussas ut och in på diverse boenden, vill man inte anpassa sig till samhällets regler får man finna sig i att få sin frihet begränsad. Det gäller bara att man, mycket tidigt, förklarar vad som kommer att hända den som fortsätter sin kriminella verksamhet. Man överlåter helt enkelt till den enskilde att själv bestämma hur hen vill ha sin framtid.

Visst, myndigheterna har ett ansvar att försöka anpassa dess vilsekomna individer men man har ett minst lika stort ansvar för att skydda allmänheten från ligister och våldsverkare. Oavsett vilken ålder de har.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Realistiska planer eller rena önskedrömmar?

Det ena projektet efter det andra ser dagens ljus och om allt kommer till genomförande krävs en inflyttning av sällan skådad omfattning.
För att inte tala om behov arbetstillfällen.

Låt oss återigen titta lite närmare på läget.
Dagsfärska uppgifter ger oss upplysningar om 42 lgh på Hedelinska och 68 lgh på Myren.
I planeringfasen ligger dessutom ca 370 lgh i Canning och ca 150 på Rådhusberget.
Det finns även en färdig plan för ett 100-tal bostäder på Lilla Åseröd.
Icke att förglömma den färdiga planen i kv. Magistern med ett 40-tal lgh.
Samt det som för stunden lagts på is, Norrkärr, med en första etapp om ca 40 lgh och fullt utbyggt ca 150 lgh.
I färdigställda och pågående projekt redovisas en tillgång per idag på ca 40 lgh.
Nu skriver STNB att Peter Nilsson vill bygga 24 små seniorlägenheter vid Arken.
Går det som han tänkt blir det 24 hus eller lägenheter lediga på annat ställe i kommunen.
På Mällby Gård finns ett 20-tal tomter/hus till salu.
Dessutom ett antal osålda tomter i Källviksdalen.
Där finns också tankar på att bygga utmed vägen till Capri.
Även i Skee finns planer på byggnation både på Vattentornsberget och på åkern invid ishallen.
Därutöver finns ett stort antal hus och lgh till salu i det redan befintliga beståndet. Lite oklart hur många man sannolikt ett 50-tal.
Sammantaget långt fler än 1.000 bostäder.

Två faktorer talar emot att dessa projekt kommer at genomföras inom överskådlig tid.
Dels ser inte inflyttningen ut att bli den man prognostiserat, dels kommer det sannolikt inte att finnas tillräckligt med arbetstillfällen som kan attrahera nya medborgare.
Återstår att se hur många av de planerade bostadsrätterna som i verkligheten blir fritidsbostäder.
Som grädde på moset föreslår L och MP exploatering av Gåseberget med fler än 100 lgh.

Som läget är just nu, med en vikande konjunktur, måste man nog räkna med att det uppskruvade behov av lägenheter som så många trumpetat ut måste revideras ordentligt.
Det finns helt enkelt inte tillräckligt med kapitalstarka medborgare att fylla alla dyra bostadsrätter. Och om det, mot förmodan, skulle finnas det bor köparna knappast i tält utan lämnar ett annat boende för andra att köpa eller hyra.

Bygg billigare säger många och menare att det löser bostadsfrågan.
Ett argument jag hör i mer än femtio år. Vi skulle byggt då, när det var billigt.
Tro mig, det har aldrig varit billigt att bygga och om man tror att det går att ändra på måste man göra en del av följande:
Billigare mark (Inte ovanligt att en villatomt kostar 1,5 miljoner)
Lägre kostnader för bygglov etc. etc. (Bygglov för en villa kostar ca 25.000)
Lägre kostnader för detaljplaner (Kan kosta flera hundra husen för ett litet område)
Lägre kostnader för anslutningsavgifter (Vatten, avlopp, el, tele, bredband)
Lägre löner till byggjobbarna
Billigare material
Lägre transportkostnader
Enklare standard
Ny byggnorm

Klart att byggandet måste fortsätta, men det gäller att se realistiskt på problemet, det finns inga enkla lösningar. I grunden är det fråga om att kostnaderna för boendet måste balanseras mot vederbörandes inkomst och där ligger, dessvärre, Strömstad inte särskilt bra till. Lönerna är för låga därför att alltför många jobbar inom handel och turism, välkända låglöneyrken.
Ingen tror väl egentligen att det helt plötsligt skulle flytta in ett stort antal välsituerade personer som villigt lägger upp miljoner för en bostad.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Hyresrätter på Hedelinska!

Redan den 1 september skrev jag om Hedelinska och spekulerade om det inte vore rätt att bygga hyresrätter.

Nu verkar det som om Orvelin Group insett att marknaden för dyra bostadsrätter är mättad medan efterfrågan på hyresrätter fortfarande är stor.
Kanske detta projekt, tillsammans med det som planeras i Myren, kan råda bot på bristen på lägenheter.
Det gäller dock att göra allt för att hålla hyrorna på en anständig nivå. Billigt kommer det under inga omständigheter att bli, men med lite tankeverksamhet kan man säkert pressa priserna en aning.

När projekten på Hedelinska och Myren kommer igång finns det anledning att mycket noga studera bostadsbyggnadsutvecklingen. Inget talar för att det kommer att finnas marknad för hundratals lägenheter på Canning och på Rådhusberget samtidigt som Hedelinska och Myren exploateras. Men planerna bör göras klara för att finnas där när behov uppstår.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Varför kan inte Strömstadsbyggen bygga?

Som framgått av föregående inlägg och reportage i STNB planerar Orvelin Group att bygga hyresrätter på Hedelinska tomten.

Man frågar sig då varför ett privat bolag med uttalade vinstintressen kan bygga hyresrätter medan vårt kommunala bolag, med en sannolikt lägre vinstkalkyl, inte kan bygga.

Förhållandena för Orvelin respektive Strömstadsbyggen är snarlika. Båda har tomter med lagakraftvunna detaljplaner. Både tomterna rymmer ett 40-tal lägenheter.
Men enligt Strömstadsbyggens VD Göran Wallo kan man inte bygga utan kommunalt kapitaltillskott eller ändrade statliga bidragsregler.

Strömstadsbyggens nyproduktion har gått i stå och då måste man fundera över varför det blivit så. Varje gång ett nytt projekt presenteras redovisas allt i rosenrött, men ju längre tiden lider desto fler hinder synes dyka upp. Hela tiden beror det på någon annan när inte bolaget kommer till skott med sina storstilade planer.
Frågan är om inte kommunen, som ägare, bör fundera över om det egna bolaget har den ledning som krävs för att leva upp till normala krav på att producera hyresrätter.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Ta ifrån dem lyxprylarna!

Jag vet inte om förslaget är möjligt att genomföra eller ens lagligt, men varför inte?

Det råder ingen tvekan om att det finns en kategori ungdomar som ser upp till ledare av kriminella gäng. Man ser deras lyxiga kostymer, flotta klockor och dyra bilar och tänker att ”så rik skall jag också bli”.
Utan att fundera särskilt mycket över hur dessa ledare kommit i besittning av sina lyxprylar.

Det är värt att notera att det polisen i USA inte klarade av, när det gällde att få fast Al Capone, det lyckades skatteverket med.
Sätt några skattejurister att granska toppskiktet i de kriminella gängen och jag är rätt säker på att man når goda resultat.

Varför då inte pröva att plocka av ledarna deras leksaker. Om man går på bidrag finns det knappast någon möjlighet att, på laglig väg, få ihop tillräckligt med pengar för att köpa Rolexklockor eller stora BMW-bilar.
Kan man inte visa att de lyxartiklar man är i besittning av införskaffats på lagligt sätt borde de kunna förverkas.
Det måste finnas en balans mellan deklarerade inkomster och verkliga utgifter.
Säkert en grannlaga uppgift för myndigheterna att reda ut, men om flera blev av med sina statusprylar borde det få en eller annan ungdom att fundera över om de är värt priset att ansluta sig till gäng som till stor del lever på inbrott, rån och bedrägerier.
Om man inte får behålla prylarna man stjäl blir ju hela verksamheten rätt meningslös.

Jag tror på GW Persson när han säger att det inte är särskilt många man behöver nagelfara för att komma åt ledarskiktet.
Låt polisen samla ihop dem och skatteverket granska dem, det borde leda till framgång.

En annan fundering med tanke på de återkommande bilbränderna och vapenbrotten.
Vad är det som hindrar att man inför ett förbud att uppträda maskerad.
Inte säkert att ett förbud hjälper eftersom det ofta är fråga om gärningar som sker efter mörkrets inbrott, men försöka duger.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Det gagnar föga att utestänga SD!

Det råder ingen tvekan om att flera av riksdagspartierna får sota för inställningen att Sverigedemokraterna skall isoleras/utestängas.

Sossarnas benhårda inställning att inte låta SD vara med i förhandlingarna om gängkriminaliteten blev en dyrbar läxa.
Att utestänga representanter för nästan en fjärdedel av väljarkåren är inget annat än ett tecken på maktfullkomlighet och om den tendensen fortsätter kommer S att tvingas registrera opinionssiffror som, för några år sedan, ansågs helt omöjliga.
Siffror långt under den nivå som fick såväl Mona Sahlin som Håkan Juholt att lämna in.

Dessbättre ser det en aning bättre ut på lokalplanet där Kent Hansson inte säger sig vara främmande för att släppa in SD i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Han inser uppenbarligen att kommunens medborgare är betjänta av ett så bred politisk enighet som möjligt och erfarenheten har visat att SD kan medverka på ett bra sätt.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Greta Thunberg skrämmer skiten ur världsledare!

När en sextonårig tjej från Sverige uppträder runt om i världen drabbas flera ledare av stora darren.

Då faller polityren och istället för att argumentera sakligt hänger man sig åt hån och smutskastning. I främsta ledet av ledare som agerat på ren småbarnsnivå står Donald Trump. Denne klimatförnekare som saknar det om liknar vanligt folkvett.

Putin och Trump tydligen rädda för Greta Thunberg och därför gör de vad de kan för att förringa hennes budskap. Inte genom att agera emot utan genom rent personliga attacker.

Att Trump är en skitstövel och Putin livsfarlig vet vi sedan tidigare. Men, likt den elefant som är rädd för musen, darrar de när en liten tjej från Sverige påpekar att man borde lyssna på vetenskapen. Då faller den lilla polityr som eventuellt fanns kvar hos de ”stora” herrarna. Då övergår statsmannamentaliteten till ett agerande man kan förvänta av ungar i en sandlåda. Detta är inget annat än en ren sensation.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Liberal kräftgång

Varje gång ett parti byter ledare brukar opinionssiffrorna stiga en aning.

Under Jan Björklunds sista år som partiledare brottades liberalerna med synnerligen låga opinionssiffror och många trodde då att trenden skulle vända när en ny kraft tog över.
Men så blev det inte alls, tvärt om.

Den minnesgode kommer säkert ihåg det som kallades Westerbergeffekten.
1985: Westerbergeffekten. Valet såg ut att bli en polariserad duell mellan regerande Olof Palmes S till vänster och Ulf Adelsohns M till höger, som ville ha ett systemskifte med sänkta skatter. FP låg i väljarstöd på förra valets sex procent knappt en månad innan valdagen. Genom att profilera sig som ett mittenalternativ med lugnare tonläge än huvudmotståndarna vann FP många väljare. Detta skedde dock främst från andra borgerliga partier. På kort tid ökade FP och nådde 14,2 procent.

2002: Leijonkungen. FP-ledaren Lars Leijonborg framstod som ett alternativ för moderater som tyckte att egna partiet under Bo Lundgrens ledning hade hakat upp sig på skattesänkningar. Språktest för invandrare och en del annat profilerade FP och gav framgång så att 13,3 procent nåddes, att jämför med förra valets 4,7 procent för partiet.

Liberalerna lyckas inte hitta fram till väljarna med något budskap som går hem i stugorna och därför faller opinionssiffrorna.
Man kan dra vissa paralleller med liberalernas politik rent lokalt. Mig veterligen fick man inte igenom något av det man gick till val på 2014, trots att man hamnade i majoritet. Av någon underlig anledning tycks aldrig liberalerna kunna samla kraft nog att stå upp för sina egna förslag och då inser allt fler väljare att en röst på liberalerna blir en bortkastad röst.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Hänt o Känt, igen!

Lugnt i lokalpolitiken just nu, men det finns annat att fundera över.

Oroande siffror
I dagarna har vi kunnat ta till oss oroande siffror om befolkningsutvecklingen.
En allt större del av befolkningen kommer att bestå av äldre som lämnat yrkeslivet och yngre som ännu inte påbörjat sin yrkesbana.
En sjunkande andel förvärvsarbetande som får en allt tyngre börda att bära. Ett dilemma som sannerligen inte blir lättlöst.
Svaret kan faktiskt vara en kontrollerad invandring där fokus läggs på kompletterande utbildningar och svenskundervisning. Man bör hålla i minnet att de flesta som söker sig hit knappast gör det för att, i hela sitt liv, ta del av vårt sociala skyddsnät. De flesta vill jobba och göra rätt för sig. Rötägg finns naturligtvis men säg den fruktkorg som inte innehåller åtminstone ett ruttet äpple. Mycket fokus riktas numera mot kriminella nätverk med alltför många invandrarungdomar, men dessa utgör en mycket liten minoritet jämfört med alla skötsamma. Låt oss ta hand om dessa ungdomar, de som inte vill anpassa sig får vi hantera på annat sätt, fängelse och eventuell utvisning.

Obrottslig lojalitet
En icke helt obekant företrädare för Liberalerna i Strömstad förekommer frekvent i sociala medier, gärna med bild. Oavsett vad som händer med partiet på riksnivå ställer denna person upp och försvarar, precis vad som helst. Att partiledningen genom utspel om järnvägar skapat missämja inom regeringsunderlaget bekymrar inte vår person. Hans utläggning på Facebook att den slopade värnskatten kommer att innebära ökade skatteintäkter lämnar en del övrigt att önska. Kanske dags för vederbörande att fundera över varför opinionssiffrorna ser ut som de gör.

Dumpa Trump
Det finns tydligen inga gränser för hur långt den mannen kan gå när det gäller att skapa förutsättningar för att bli omvald. Han tillämpar, som president, samma metoder som han använde sig av som affärsman. Ett trixande och fixande utan dess like. Han hånar alla motståndare och är en expert på fake news. Han jävlades med både befolkning och regering när han byggde golfbana i Skottland, även om han gick på nöten när han ville förbjuda Vattenfall att bygga vindkraftverk. Han köpte billigt stål från Kina när han byggde skykrapor men, när han blev president, infördes sanktioner som satte stopp för andra att göra detsamma. Han är en hängiven, men ganska usel, golfspelare som fick uppleva nesan att PGA vägrade genomföra några tävlingar på någon enda av hans banor.
Det är bara att hoppas att amerikanerna tar sitt förnuft tillfånga och vid nästa års val ser till att denne uppblåste, självupptagne och förljugne person flyttas ut ur Vita huset.

Kommunen avvecklar näringslivsutvecklaren
Alla måste någon gång ställa sig frågan, har jag åstadkommit det som förväntades av mig när jag fick jobbet. Av vad som hittills framkommit synes resultatet av näringslivsutvecklarens arbete de senaste 3-4 åren varit tämligen magert. Kanske är det så enkelt som att det råkade bli fel person på fel plats. I grunden tror jag att jobbet är jätteviktigt men för att lyckas måste det till en person med helt speciella kvalitéer. Hoppas man, över tid, hittar en sådan kraft.

Mer pengar till färjeläget
Ärendelista Tekniska nämnden 7 oktober:
2. Färjeläget – begäran om ytterligare investeringsmedel, kompletterande tillägg till tekniska nämndens mål och budgetbeslut
Vi återkommer när vi klarat ut vad detta innebär. Vad är det som kostar mer?

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Den sorgliga skepnaden

Detta är historien om det mest häpnadsväckande bygge som förekommit i vår kommun.

De bärande rollerna spelas av en amatörmässig bygglovshandläggare vi kan kalla P som får gehör för sina fantasier av en aningslös och illa påläst nämnd.
I ett senare skede av historien dyker ännu en amatörmässig handläggare upp, nu i gestalt av planförfattare. Honom kan vi kalla J. Även denna person lyckas dupera en illa påläst nämnd, dock med den lilla skillnaden att nu är det bara en ytterst ringa majoritet av nämnden som håller J om ryggen.
På båda dessa personer, P:s och J:s, axlar vilar ärendehanteringar som går utanpå det mesta.

P:s insats ligger ca femton år tillbaka i tiden och utgör grunden för vad som komma skulle. Det bygglov P hade att handlägga och presentera för nämnden slog redan i inledningsskedet alla tänkbara rekord när det gällde avvikelser från gällande bestämmelser. P såg dock inga problem med att det bygglov han hade att granska visade en för stor byggnad med felaktig utformning och dessutom placerad på mark som inte fick bebyggas. Inga av dessa flagranta överträdelser av gällande bestämmelser ansåg P skulle utgöra hinder för att bevilja bygglov.
Så övertygande var han i sin argumentering att nämnden lät sig duperas varefter bygglov beviljades.

Bygglovet överklagades omedelbart men P lugnade den sökande med att det inte var något att oroa sig över, sätt igång och bygg, inget kommer att hända. Så övertygad var P av sin egen fullkomlighet att han till och med medverkade när man, på plats, markerade var huset skulle ligga. Långt utanför det område som fanns redovisat i den gällande detaljplanen.
Länsstyrelsen tog god tid på sig att hantera överklagandet och när man så småningom kommer fram till att bygglovet är ogiltigt och skall upphävas är redan det nya huset på plats. Byggt på egen risk således.

Panik bland tjänstemännen, vad göra. Jo, vi föreslår att man gör en ny plan för hela det område där det olagliga bygget uppförts. Det rör sig visserligen om flera hundra fastigheter men vad då, vi måste ”läka” såret, sa man.
Sagt och gjort, förslaget presenterades för nämnden som sa ja, utan att fundera över vilka enorma kostnaderna ett sådant beslut skulle föra med sig.

Nyval och en ny nämnd gör sitt intåg på banan och bland det första man gör är att upphäva beslutet om en ny plan för hela detta område.
Nu följde ett antal år präglade av inlagor, anklagelser, undanröjda överklaganden och beslut om rivning inkl. handräckning från Kronofogden.

Rivningen rinner ut i sanden när en ny majoritet tar plats i nämnden och med minsta möjliga röstövervikt beslutar göra en ny plan. Nu inte längre för hela det stora området utan endast för några få fastigheter inkl. den fortfarande aktuella byggnaden.

Uppdraget att forma en ny plan läggs på J som med hull och hår går in för att skapa en plan som tillgodoser varje tänkbart önskemål från den person vi fortsättningsvis kommer att kalla svartbyggaren.
J går så till de grader in för sin uppgift att han, utan samvetsbetingelser, skapar bestämmelser som eliminerar för andra fastighetsägare att göra det svartbyggaren gjort, bygga på mark som inte avsågs bebyggas samt utföra omfattande markuppfyllnader för att säkerställa en strålande utsikt över havet. Så intensivt går han in för sitt uppdrag att han, genom att ”pricka bort” stora arealer på grannfastigheterna, säkerställer dennes utsikt.
J eliminerar också alla tidigare bestämmelser om att karaktären på byggnationen i området skall säkerställas. Bestämmelser om taklutning tas bort och i ett slag blir det plana taket på svartbygget lagenligt. För övrigt den enda byggnaden med plant tak i hela området.
J inför också en bestämmelse att byggnader får ha en storlek upp till 200 kvm, vilket väl stämmer med svartbygget. I den gällande planen från 2001 som, helt plötsligt ansågs uråldrig, var ytan begränsad till 180 kvm.

Vid ett normalt planförfarande ges alla, så långt det låter sig göras, samma rättigheter men inte den här gången. Hade alla tillåtits bygga på samma sätt som svartbyggaren hade risken varit uppenbar att dennes utsikt skulle kunna komma att begränsas och det ville J under inga omständigheter gå med på.

Övergreppet mot grannarna accepterades av den ynka majoriteten i nämnden och planen fördes vidare till fullmäktige som med en rösts övervikt fastställde planen.
Vän av ordning trodde då kanske att ett överklagande skulle eliminera de värsta övergreppen men här bet man sig i tummen.
Överordnade myndigheter såg sig förhindrade att ha åsikt om planen med hänvisning till att det finns ett kommunalt planmonopol. Det förhindrade dock inte att man noterade att planen var ”moraliskt tvivelaktig”.

Planen vann således laga kraft och svartbyggaren kunde gå igång med ansökan om bygglov och där är vi idag.
Den nämnd som idag sitter har, på grund av de för svartbyggaren strömlinjeformade bestämmelserna i den nya planen, känt sig tvingad att bevilja bygglov.

Ett bygglov som överklagats av såväl grannar som den vägföreningen som anser sig förfördelad.
I huvudsak uppehåller sig de klagande vid att man i bygglovet accepterat en markuppfyllnad som inte är tillåten enligt den nya planen. Man har även åsikter om att ägaren inte tar hand om sitt eget dagvatten samt att delar av byggnaden är förlagd för nära vägen. Nämnden har, för egen del, påpekat att avvikelser i byggnaden skall undanröjas.

Vad resultatet av överklagandena leder till vet ingen idag, men i tillfälle länsstyrelsen avstyrker kan man vara säker på att ärendet drivs vidare till nästa instans.

Vi ser med spänning fram emot den fortsatta utvecklingen.
Räkna dock med att sista ordet ännu inte är sagt i denna historia om den sorgliga skepnaden.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Hänt o Känt 3

Västgötaklimax
När kungen kommer till Strömstad bedöms arrangemanget så stort att Strömstads Tidning beslutar sig för att direktsända.
Man riggar upp kameror och reporter på Oscarsplatsen för att visa kungen och den ”stora” åskådarskaran.
Det gick åt skogen.
När den annonserade direktsändningen startade hade kungen redan passerat och åskådarskaran till stor del skingrats.
Men, vem vet hade kanske tidningen en fotograf på plats som förevigade när kungen passerade den fantastiskt vackra reklampelaren mitt på Oscarsplatsen. Eller kanske man fick en glimt av majestätet när han passerade det omskrutna glasfiberschabraket på Plagen.
Vi följer med spänning vad som kommer på tidningens webbsida.

Reklam i TV
Om man inte är helt kurant och tvingas stanna inne en stor del av dagen är det nästan oundvikligt att det blir en hel del tv-tittande.
Man slås då av det faktum att reklamen i de kommersiella kanalerna förefaller vara producerade av idioter för idioter.
Uppenbarligen tror reklammakarna att tv-tittare är en skock dårar vilka man kan tuta i vad som helst. Värst av allt är reklamen för diverse spelsajter.
Jag håller med Jan Guillou när han skriver i Aftonbladet:
Mikael Persbrandts spelreklam och den tatuerade Trivagomannens ständiga förekomst i den kommersiella televisionen är vansinnesframkallande. Jag kan drabbas av mycket oväntade impulser när de dyker upp i rutan. Men är det bara jag?

För egen del ser jag med njutning vissa av Icas reklaminslag. Där finns åtminstone en knorr man kan le åt.

Hybridfärjan
För den som inte redan visste det kan vi berätta att så sent som förra veckan fanns det heller ingen laddning för färjan i Sandefjord.

Cykelbanan till Skee
Tro det eller ej, men igår såg jag en cyklist på den nya cykelbanan till Skee.
Däremot har jag ännu inte sett en enda velociped på cykelbanan vid Surbrunnsgatan.

Nyheter kommer inte av sig självt, tacksam för Dina tips.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Att be om ursäkt är inte politikens starkaste sida!

Alla gör fel, säger fel saker eller presenterar felaktigheter. Det resulterar ofta i att vanliga människor ber om ursäkt. Det gäller tyvärr inte flera av våra politiker.

De som hävdar att politikerföraktet sprider sig borde fundera på just detta fenomen. Politiker som tillåter sig säga och göra vad som helst för att, när sanningen kommer ikapp dem, låtsas som om det regnade.

Låt mig ta några exempel:
Lars Tysklinds påstående att man kan bygga bro utan en ny detaljplan.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Peter Dafteryds påstående om noggrann kostnadsberäkning Canning.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Kerstin Karlssons löften om fler tillagningskök.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Bengt Bivrins skönskrivningar om Skeppsbroplatsen.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Åsa Torstenssons löften om förbättrad trafiksituation i centrum.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Bengt Bivrins påstående att el till färjan skulle vara löst.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Lars Tysklinds påstående att familjen hade rätt till gratis båtplatser.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Margareta Fredrikssons påstående att man skulle få fart på bostadsbyggandet.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Peter Heies påstående att handlingarna fanns när man köpte Mekanikern.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Kerstin Karlssons påstående att en Bojarbro blir en bra koppling till Gåseberget.
Rent ljug, ingen ursäkt.
Osv, osv….

Vi förväntas suga i oss allt som sägs och acceptera vilka tokigheter som helst och när det blir dags för val förväntas vi rösta på dem ännu en gång.
Tror man att väljarna är en korkad skara individer som man kan lura i vad som helst?
Om man verkligen tror det rekommenderar jag ett närmare studium av resultaten från det senaste valet.
En rekommendation jag vill rikta till den nuvarande regimen i kommunen. Gör inte samma misstag som den gamla majoriteten gjorde, historien visar hur dyrt det kan bli.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Sans och balans om klimatet!

All heder åt Greta Thunberg som, med mycket små medel, lyckats få merparten av världens ledare att lyssna.

Jag tror emellertid inte att hennes avsikter varit att skuldbelägga majoriteten av den svenska befolkningen.
För den prestationen står ett antal miljöpartister som satt sig i sinnet att undervisa befolkningen om hur man bör leva.

Inte sällan finner vi dessa förståsigpåare i storstadsregionerna där kollektivtrafiken är väl utbyggd och varuutbudet i butikerna är näst intill oändligt.
Men alla andra som har tiotals mil till en vårdcentral och kanske bara en enkel närbutik inom rimligt avstånd måste ändra livsstil, enligt miljöpartisterna.

För att ”underlätta” för dessa miljömarodörer som kör bil vill man ”utveckla” järnvägstrafiken genom att bygga höghastighetsbanor mellan de största orterna i landet. Precis som om det skulle ha den minsta betydelse för dem som bor i Norrlands inland.

En ko fiser 500 liter metangas per dag

I ett slag skuldbelägger man alla som inte kan ta buss, tunnelbana eller spårvagn till jobbet. Bor man dessutom i ett hus som värms med olja är det riktigt illa.
Dessa personer skall övertygas om satsa stora pengar på en ny elbil och annan uppvärmning av bostaden. Helst med solpaneler.
Samtidigt förväntas dessa människor också ta sitt klimatansvar genom att inte protestera när man vill fylla landsbygden med vindkraftverk i stora mängder.
Naturligtvis kan man inte bygga dessa vindkraftsparker storstadsnära, det skulle bli allt för störande, men det är en helt annan femma, eller hur.

För dagen gäller att vi skall känna flygskam, bensinskam, dieselskam, köttskam och det är väl inte långt borta innan det blir dags för fläskskam, kycklingskam och äggskam ty varken grisar eller hönor har en tillräckligt trivsam livsmiljö. För att inte tala om älgskam, dessa skogens konungar som man samvetslöst bara skjuter ihjäl.

Ibland försöker man nyansera debatten genom att hävda att det bara är utländskt kött som skall ratas, det svenska är ok. Precis som om svenska kor fiser mindre än danska och tyska nötkreatur. Det var ju klimatet det gällde, eller hur.

Egentligen måste det ju vara så att om man skall kunna göra något åt klimatförsämringen måste det ske globalt där även de stora nationerna gör sin insats och det är precis det jag tror att Greta Thunberg vill uppnå. Inte att befolkningen i Norrlands inland skall känna skam för att de lever och i många fall tvingas leva på ett sätt som inte faller storstadsmiljöpartisterna på läppen.
Sans och balans.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Hänt o Känt, igen!

Vi fortsätter med lite lokala notiser och funderingar om stort och smått.

Steg 1
Ser ut som att projektet läggs ned. Vi har en dialog med sossarna och väntar på kompletterande svar. Inte ett ljud från något annat parti.

Oscarsplatsen
Ännu har inget gjorts för att få bort den anskrämliga reklampelaren

Badhuset
Renoveringen senarelagd. Kanske smart med tanke på övriga stora investeringar som är på gång

Multiköket
Wallo kan, i vanlig ordning inte ta bladet från munnen och ge klara besked. Vet han egentligen vad han pratar om?

Koster
Kanske man, till slut, kan få till en dialog värd namnet. Kommunen har stora åtaganden och det gäller för Kosterborna att inse att jordaxeln inte går genom Kostersundet. Alla måste bjuda till och inte bara ställa krav.

Cykelvägar
Oroande att behöva höra att Tekniska anlitat konsulter utan att dessa fått klara instruktioner. Det ser heller inte ut som att man följt upp arbetet under tiden, därför ett undermåligt resultat. Bortkastade pengar.

Gåseberget
Bengt Bivrin och Kerstin Karlsson vägrar hårdnackat att berätta varför en byggnation av bostäder på Gåseberget skulle bli så bra. Man har inte ens orkat berätta hur man skall ta sig dit. Ynkligt.

Crawfordfastigheten
Peter Heie fortsätter att tiga om varför han förde fullmäktige bakom ljuset. Så agerar em politiker som inte vill eller vågar ta ansvar. Ynkligt även det.

Hybridfärjan
Inga nyheter om el-anslutning. Inte ens om el som kan ersätta hjälpdieslarna när färjan ligger vid kaj.

Canning
Underhandsinformationen om Canning är minst sagt undermålig. Vi har inte en susning om när något förslag kommer att presenteras.

Cirkulationsplats Karlsgatan – Ringvägen
En efterlängtad och viktig fråga när det gäller trafiksäkerhet. Inget besked om hur samtalen med Trafikverket utvecklat sig.

Räcket vid älven
Ser lika eländigt ut som det gjort under lång tid. Det måste väl gå att få denna kreatursinhägnad utbytt.

Schabraket på Plagen
Allt snack om att detta ”konstverk” är konstruerat för kunna flyttas runt och försköna andra platser i kommunen tycks inte vara annat än rent ljug.

Hyresrätter
I Tanum kan privata fastighetsägare bygga hyresrätter. I Strömstad kan det kommunala bolaget inte bygga en enda hyresrätt utan kommunala eller statliga bidrag. En fråga om kvalitet när det gäller ledningsfunktioner?
Det privata bolaget Orvelin Group kanske kunde tänka om och bygga hyresrätter på Hedelinska tomten. Det bolaget verkar i alla fall ha muskler.

Älgen
Kan ingen vettig människa se till att få bort älgen som står på berget vid Lokstallet. Den har inte det som liknar lokal förankring och ger därför bara ett löjligt intryck.

Resa billigt med Kostertrafik
Vad finns det för rättvisa i att vissa personer, i och för sig skrivna på Koster men boende inne i stan, kan åka med Kostertrafik för reducerat biljettpris.

Bro över Bojarkilen
Varför är det så tyst från liberalerna om brobygget över Bojarkilen. Lars Tysklind visste ju berätta för flera år sedan att den kunde byggas NU.

Lördag förmiddag återkommer vi med mera om Steg 1


Publicerat i Politik | 5 kommentarer