Gå för ett minoritetsstyre!

Förhandlingar om ett kommande kommunal styre pågår, om än med vissa svårigheter.

Valet gav inget entydigt svar på var majoriteten skulle hamna. Lika lite här som på riksplanet.
Förhandlingar således nödvändiga.

Ett tydligt besked gav dock väljarna i kommunen, man vill inte ha den gamla majoriteten tillbaka.
Återstår att se vilka andra konstellationer som kan skapas.
Moderaternas avståndstagande från S kan betyda att de själva hamnar i opposition och det var kanske inte riktigt vad väljarna hade önskat.
M har ju tidigare talat om att de helst vill ha en renodlad alliansregeringen men efter att C och L tappat stort i valet och KD:s deklaration att de inte är intresserade saknas förutsättningarna..

Som läget är just nu är det svårt att se hur en klar majoritet skall kunna skapas, det mesta talar för att vi får en minoritetsregering här i kommunen.
Inte det bästa men gott nog om ledarna ser till att skapa ett fungerande samarbetsklimat.
Något som saknats under den innevarande perioden.

Jag är övertygad om att bäst förutsättningar för att leda kommunen har S tillsammans med ytterligare några partier.

M:s ambitioner att tillskansa sig makten kommer att falla på det faktum att fullmäktiges majoritet inte kommer att stödja en koalition där centern ingår.
Egentligen är det lite märkligt om M fortfarande satsar på ett samarbete med C.
Vid senaste kommunstyrelsemötet såg vi ju hur M klart tog avstånd från centerns försök att förlänga avtalet gällande Canning.
Och det är bara en i raden av frågor där M haft diametralt motsatt uppfattning.
Förutsättningarna för ett samarbete M+C torde därför inte vara särskilt goda.

Även liberalerna är hårt brända efter samregerandet med centern och drar nog öronen åt sig.
Med tanke på valresultatet gör nog de flesta partier klokt i att ha så lite som möjligt att göra med centern. Ett parti som genom sitt medborgarfrånvända agerande drog med sig både L och MP i fallet.

Om ledningen för moderaterna tänker mer på sina lokala väljare och mindre på hur det ser ut på riksplanet bör man sätta sig ner och förutsättningslöst förhandla med S.
Då finns möjlighet att skapa den majoritet moderaternas väljare vill att partiet skall ingå i.

Tyvärr verkar låsningarna hos M vara så stora att man hellre sätter sig i opposition och då återstår få andra möjligheter än att det bildas ett minoritetsstyre.
Men, osvuret är bäst.

Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Har man glömt bort att man förlorade valet?

   

C, L och MP förlorade nio av sina nitton mandat i valet.

Då trodde man att det skulle innebära att man visade respekt för dem som vunnit.
Inte en chans, man ångar på som om ingenting hänt. Häpnadsväckande.

När kommunstyrelsen skall hantera markanvisningsavtalet för Canning uppträder majoriteten som om de fortfarande hade allmänhetens förtroende.
Det har man inte.

Sin vana trogen driver man igenom frågorna med siffrorna 6-5 och skiter fullständigt i att man kommer att få vika ner sig när ärendet kommer till fullmäktige.
Istället för att acceptera att befolkningen vill att avtalet med Riksbyggen omförhandlas kräver man att avtalet skall gälla med oförändrade villkor.

Om ca en månad tillträder en ny fullmäktigeförsamling och allt talar för att beslutet där blir att avtalet skall omförhandlas.
Det finns ingen majoritet för byggnation på Skeppsbroplatsen och det måste synas i ett omförhandlat avtal.
Detta vet den sittande majoriteten och hade man visat den allra minsta respekt för valresultatet hade man insett det och accepterat oppositionens förslag.
Det gjorde man inte och det känns synnerligen märkligt.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Ont om åhörare var det gott om!

När kommunen skulle informera om FÖP Strömstad var det glest i bänkraderna.

Utöver politiker och tjänstemän, som redan fått information om den fördjupade översiktsplanen, hade endast ett femtontal åhörare lockats till aulan denna tisdagskväll.

Informationen och de efterföljande diskussionerna kom att handla om Plagen, Laholmen, Skeppsbroplatsen, Stadsparken och Oscarsplatsen.

Flera mer eller mindre spektakulära förslag framfördes utan att förslagsställarna föreföll att ens fundera över vilka kostnader det skulle innebära att genomföra dem.
I en tid där kommunen lever med oerhört hög belåning borde man kanske tänka till både en och två gånger innan man försöker laga det som inte är trasigt.

Det är svårt att befria sig från tanken att det finns ett antal personer, främst kommunala tjänstemän, som vill sätta sin prägel på ett förändrat centrum.
Ibland får man känslan av att man föreslår förändringar för förändringarnas egen skull.

Egentligen är det väl inget fel på varken Plagen eller Stadsparken.
Snygga upp buskaget på Plagen och ställ tillbaka ankaret.
Stadsparken har fungerat i hur många år som helst och blir knappast bättre om man flyttar scenbyggnaden. Den är nu väl placerad, skyddad från de förhärskande vindarna från väst eller sydväst.

Vill man bygga en sandstrand vid Laholmen skall det nog till mer än att köra dit lite sand.
Kantskoningen ligger där för att skydda mot erosion och kraftiga vågor och tar man bort den riskerar man omfattande skador på strandpromenaden.
En badplats vid Laholmen kräver därför omfattande skyddsanordningar i form av flytande betongbryggor eller liknande. Inte helt gratis alltså.

Den som händelsevis besökte mötet för att få veta vilka planerna var för Badhusgatan fick gå hem tomhänta. Ej heller fick man veta hur man tänkt när det gäller att binda ihop cykelbanorna runt Skagerack, till exempel.

Betecknande för flera av förslagen gällande Stadsparken var att ytterligare ett stort antal parkeringsplatser försvinner. Både på Skolgatan och Karlsgatan.
Fullföljer man dessa planer fullt ut kommer det, tillsammans med det som tidigare redovisats med bland annat trädplanteringar på Badhusgatan och Södra Hamngatan, att betyda ett stort bortfall av parkeringar i centrum.
Och fortfarande saknas förslag på hur man bästa anordnar cykelparkering för dem som väljer detta fordon för att ta sig till centrum. Om man nu någonsin får ordning på hur cykeltrafiken skall arrangeras.

Skeppsbroplatsen intresserar många, men här gör man nog bäst i att ligga lågt och låta fler komma till tals innan man gör något förhastat.
Platsen är oerhörd viktig för, bland annat, centrumhandeln och det kräver eftertanke innan man ger sig på att förvandla den till ett bostadsområde, om än bara delvis.

Det framfördes förslag på byggnation av bostäder mellan Gallerian och Strömsvattnet men har man ambitioner att bygga efter behov torde denna plats vara mindre lämplig.
Den som händelsevis tror att man kan bygga billiga bostäder där har en del att fundera över.

Det är bra och viktigt att det finns planer för framtiden, men utan en fungerande ekonomi blir det ett slag i luften när man presenterar idéer som kostar skjortan att genomföra.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Ca 0,6 % av väljarna kryssade för Dafteryd.

Detta inlägg hade inte behövt skrivas om Peter Dafteryd hållit sig till sanningen.

Peter Dafteryd känner stor ödmjukhet inför det faktum att han fick femtio personkryss i valet och därför, med minsta möjliga marginal, fick en plats i fullmäktige.

De femtio personrösterna motsvarar ca 0,6 % av de som röstade i valet.

I intervjun i STNB kan inte Dafteryd låta bli att ännu en gång ge sig på sociala medier som han anser varit kränkande när han kallats lögnare och ”inte tillräcklig karl”.

När det gäller epitetet lögnare tar jag på mig ansvaret för att ha påstått det och här kommer förklaringen.
Dafteryd påstod att kommunens investeringar i Canningprojektet av ”mycket noggrant kostnadsberäknade”. Ett påstående jag ifrågasatte eftersom det saknades och fortfarande saknas underlag som kan kostnadsberäknas med det som liknar stor noggrannhet.
Detta påpekande besvarade Dafteryd på följande sätt: ”Jag har inget mera att kommentera”.

För att, en gång för alla, reda ut vad som verkligen fanns av underlag begärde jag att, från kommunen, få ut den mycket noggranna kostnadsberäkningen.
Det fanns ingen sådan!!
Istället fick jag mig tillskickat en allmänt hållen information som tidigare sänts till alla partier. En information som innehöll en de siffror närmast att betraktas som uppskattningar.

Därmed var det klarlagt att Dafteryd for med osanning när han påstod att det fanns en ”mycket noggrann kostnadsberäkning”.

Dafteryd har haft oändliga möjligheter att korrigera sitt felaktiga påstående men hela tiden undvikit att göra så. Han får leva med det, men vi andra vet.

När Dafteryd sedan får frågan om varför det gick så dåligt i valet har han inget svar utan hänvisar till styrelsen som skall göra en eftervalsanalys.
Är det någon som tror att allmänheten kommer att få ta del av den analysen. Skulle inte tro det.
Att toppfiguren inom centern inte har något att säga om det största ras partiet råkat ut för är anmärkningsvärt.
Sannolikt kommer analysen av valresultatet att visa att det alls inte var fel på den egna politiken, det var bara det att medborgarna förstod inte sitt eget bästa.
Fast egentligen kanske det var just det medborgarna gjorde.

Dafteryd kommer nu att ta plats i nya fullmäktige men mycket talar för att han lämnar den församlingen efter årsskiftet för att på heltid ägna sig åt jobbet som säkerhetssamordnare.

Med facit i hand kan vi nog konstatera att politik kanske inte riktigt var Dafteryds cup of tea.

Publicerat i Politik | 15 kommentarer

Bloggen kommer att avslutas!

Efter fler än 3.200 inlägg och 8.300 kommentarer börjar vi närma oss slutet på bloggen.

Så snart det står klart vilka som skall styra vår vackra kommun kommer vi succesivt att avveckla bloggen.

Under de fyra år som förflutit sedan starten har vi upplevt många intressanta ögonblick.
Vi har försökt peka på konstigheter i den kommunala verksamheten, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Med känt resultat. Arga inlägg i fullmäktige och i pressen.
Vi har med en druckens envishet försökt få kommunen att förbättra sin information till medborgarna men misslyckats. Nu får andra ta över.
Vi har uppmärksammat flera politikers tillkortakommanden och kan glädjas åt att några av dessa förlorat sin makt. Återstår att se vad vi får istället.

Möjligheten för alla att skriva kommentarer anonymt har gett oss ovärderlig information.
Information som aldrig annars kommit allmänheten till del.
Många har fått möjligheten att lufta sina känslor utan att personligen bli utsatt för andras missaktning. I en liten kommunen som vår, där ”alla känner alla” kan det vara känsligt att framföra kritiska åsikter. Vi ville vara en kanal för att även dessa åsikter skulle få framföras.
Det enda vi egentligen beklagar är det faktum att så få aktiva politiker velat delta i debatten. Det gäller såväl majoriteten som oppositionen. Vi upplever att man varit rädd för att sticka ut hakan och ovillig att bemöta kritik. Då valde man att hellre göra det med svepande formuleringar i fullmäktige eller på tidningens insändarsida.

Sociala medier är viktiga i dagens samhälle men verkligheten förändras hela tiden.
När vi startade bloggen 2014 var vi ganska ensamma på lokalplanet men över tid har mycket hänt.
Nu ser vi en hel uppsjö med Facebook-konton, Twitter, Instagram mm. och då minskar intresset för en blogg som denna.
Vi upplevde en all time high i samband med valet och det kändes verkligt stimulerande, men om verksamheten skall kunna fortsätta krävs mera.
Mera av grävande i ofullständiga protokoll, krav på redovisning av offentliga handlingar, massor av personkontakter osv. osv. Sådant som tar massor av tid.

Några intressanta frågor kommer vi att bevaka, innan det är dags att slå igen butiken.
Vi kommer, som sagt, att bevaka vilket nytt styre vi får i kommunen och hur ekonomin kommer att se ut. Vi kommer att följa vad som händer med Canning, Rådhusberget, Båtviken och Centrum.
Vi kommer att följa vad som händer på Facebook och kanske göra ett eller annat inlägg. En eller annan insändare kan det kanske också bli.

Till alla er som troget följt bloggen och skrivit massor av kommentarer vill jag rikta ett stort TACK.
Utan er medverkan hade vi aldrig nått de mål vi satte upp en gång i tiden.

Publicerat i Politik | 20 kommentarer

En idé om Skeppsbroplatsen!

Om man skall tro kommunens hemsida jobbar man vidare med byggnation på Skeppsbroplatsen.

Här har jag en idé som kan genomföras när den kommunala ekonomin så tillåter.

Gör inget åt Skeppsbroplatsen i nuläget. Bygg på Canning.
Planera Skeppsbroplatsen som ett parkområde med allehanda aktiviteter.
Låt medborgarna vara med och tycka till.

Bygg en musiebyggnad på Skeppsbroplatsen när ekonomin tillåter.
Den behöver inte vara så fruktansvärt stor men byggd så att den kan utökas vid behov.
Nuvarande museibyggnad är gammal, dålig och saknar vettig handikappanpassning.
Möjligheterna att visa föremål är begränsade.

Byggnaden bör ges en maritim prägel. (Arkitekttävling?)
Ankaret kan placeras vid entrén.
Café kan finnas i anslutning till muséet.

Jag släpper lös frågan till er bloggläsare att reagera på.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Kommuniktionsavdelningen nära kollaps!?

Kommunens hemsida för vilken kommunikationsavdelningen har ansvaret är en ren katastrof.

Det går inte en dag innan man upptäcker fel och brister.
Ärendelistor saknas (Senast idag)
Protokoll är mer än lovligt torftiga (Informationspunkt efter informationspunkt, utan innehåll)
Felaktiga uppgifter som spridits i pressen dementeras inte eller läggs tillrätta.
(Thomas Nymans felaktiga information om första sammanträdet med nya fullmäktige)

Senaste exemplet är när en medborgare vänder sig till Hemvaktmästaren och får besked att den tjänsten är nedlagd.

Jag kontrollerar på hemsidan och ser att tjänsten finns där och ställer då omedelbart frågan till kommunikationschefen som svarar:
Ärendet har varit på nämnden idag, vi kunde inte avpublicera informationen innan frågan behandlats. Saken är nu åtgärdad.

Misstänker att det är socialnämnden hon avser och kollar deras ärendelista.
Den finns inte på hemsidan.

Frågar kommunikationschefen vilken nämnd som avses och får svaret:
Enligt ansvarig handläggare, Socialnämnden

Jag reagerar på detta med följande mejl till kommunikationschefen:
Det är alltså en handläggare på socialnämnden som ensam avgör om hemvaktmästaren skall vara kvar eller inte.
Om det är nämnden som fattar beslut kan detta inte träda i kraft innan protokollet är justerat.

Väntar på svar och lägger det som en kommentar när det kommer, om det kommer.

Det börjar bli utomordentligt irriterande att försöka hänga med på vad som händer i kommunen.
Varför inrättar man en kommunikationsavdelning som ingen verkar ha koll på och som inte ens har förmågan att hantera en hemsida.

Här måste man, så snart som möjligt, upprätta arbetsordningar som säkerställer att medborgarna får den information de har rätt till.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Thomas Nyman har fel!

Thomas Nyman påstår i Strömstads Tidning att det nya fullmäktige har sitt första sammanträde i november.

Detta är en felaktig uppgift.

Enligt kommunens hemsida är ett fullmäktigesammanträde inbokat till den 25 oktober och då är det den dag som gäller.

Sedan 2014 gäller att fullmäktiges mandatperiod börjar den 15 oktober.
Alltså är det nya fullmäktige som sammanträder den 25 oktober.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Moderaterna borde lyssna mer på sina väljare och mindre på sin ordförande!

Varje parti som ställer upp i ett val har ambitionen att få vara med och bestämma.

Så inte moderaterna, om man får tro deras ordförande Mikael Cederbratt.
Han kan inte tänka sig något annat än en borgerlig koalition.

När nu den möjligheten inte längre finns borde Cederbratt fundera över om det finns andra möjligheter att kunna vara med och påverka den lokala politiken.
Jag är tämligen övertygad om att det är precis det moderaternas väljare vill.

Det är ingen bra politisk ambition att hellre sitta i opposition än att vara med och ta ansvar och fatta viktiga beslut.
Vi har genomlevt en hel mandatperiod där moderaterna styrde tillsammans med socialdemokraterna och det fungerade väl ganska bra och därför låter det märkligt att inte samma sak skulle kunna hända igen.
Om man dessutom får med sig sina vapendragare liberalerna på tåget borde ju förutsättningarna för en fungerande majoritet vara ännu större.

Som påpekats så många gånger tidigare måste man lära sig skilja på rikspolitik och lokal politik. Två skilda världar med helt andra problem att hantera.

Många av de jag talat med efter valet ställer sig helt frågande till hur moderaterna ens kunde komma på tanken att regera ihop med centern.
Den som följt politiken i kommunen den senaste mandatperioden har gång på gång kunnat konstatera att skillnaderna i uppfattning har oftast varit större mellan moderaterna och centern än mellan moderaterna och socialdemokraterna.
Därför borde vägen ligga öppen för ett utvecklat samarbete under den kommande mandatperioden.

Cederbratt och moderaterna borde fundera över på vilket sätt de bäst förvaltar väljarnas förtroende.
Antingen genom att bli en del av en fungerande majoritet eller att förbli i opposition.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Centerpartiets dilemma!

Centerpartiets ras i valet kan inte skyllas sociala media!

När centern förlorar väljarstöd letar man syndabockar.
Den här gången är det sociala medier och diverse bloggar som anses vara anledningen till att man förlorade valet.

En icke helt sanningsenlig analys.
Visserligen har partiet fått utstå en hel del kritik i sociala medier och på bloggar men grundorsaken är en helt annan.

I grunden är det fråga om ett ledningsproblem
Partiet har, under denna mandatperiod, låtit sig representeras av personer med liten eller ingen fingertoppskänsla.
Man har saknat förmåga att lyssna och istället ägnat sig åt någon slags undervisningsfilosofi som gått ut på att tala om för medborgarna vad som är bäst för dem.
Precis som om allmänheten varit i avsaknad av förmåga att tänka själva.
När ett parti på det sättet fjärmar sig från allmänheten kan resultatet bara bli ett, väljarna flyr.

Om centerpartiet har den allra minsta ambition att komma tillbaka som en maktfaktor inom den lokala politiken måste man genomgå ett ordentligt stålbad.
Ledare som inte har allmänhetens förtroende måste bytas ut och attityden gentemot medborgarna måste bli en helt annan.
Som vi påpekat flera gånger under denna valrörelse finns det inom centern sansade och förnuftiga personer väl skickade att leda partiet framåt.
Tyvärr har dessa mera pragmatiska personer inte släppts fram, den inre cirkeln har varit alltför sluten.

Om man ser till valresultatet är det näst intill häpnadsväckande hur dåligt det gick i Skee.
Valresultatet i Skee, som gärna betraktas som ett gediget centerfäste, blev en ren katastrof.
Trots ett ökat valdeltagande förlorade man 140 röster och gick från 29,95 % till 16,6 %.
Nästan lika illa gick det på Koster som centern friat skamlöst till under hela mandatperioden. Man tappade mer än en tredjedel av sina väljare.

Centerpartiets ledning måste nu rannsaka sig själva och fundera över hur de skall kunna komma tillbaka efter denna formidabla käftsmäll.
Men om man envist håller fast vid att den nuvarande ledningen skall sitta kvar och fortsatt driva en vi-vet-bäst-attityd har man en lång väg att vandra.

Till slut
Hade centerpartiet, istället för att slå dövörat till, tagit debatten, bemött kritiken och argumenterat för sin sak kanske resultatet blivit ett annat.
Det hade i vart fall inte blivit sämre än det blev nu.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ingen ansökan, inga pengar?

Förskolan i Skee.

Den 12 oktober 2017 beslutade Miljö- och byggnämnden, efter votering 5-4, bevilja bygglov för förskolan i Skee.

Trafikverket hade i sitt remissyttrande skrivit följande:
Trafikverket bedömer att vald placering av skola är olämplig med hänsyn till trafiksäkerhetsproblematiken för de oskyddade trafikanterna i övrigt har de inget emot byggnationen i sig.

Detta till trots beviljade majoriteten bygglov.

I samband med de diskussioner som uppstod beträffande trafiken klargjordes att det fanns bidrag att söka hos Trafikverket för att säkerställa passagen över väg 164.

Ännu idag, snart ett år senare, har ingen ansökan om bidrag skickats till Trafikverket.

Risken torde därmed vara uppenbar att det går samma väg som när man sökte bidrag till belysning av gång- och cykelvägen till Skee.
Det blev inte en enda spänn och skattebetalarna fick stå för hela kalaset.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Nu behöver vi samförståndslösningar!

Efter år av egenmäktigt centerstyre behöver vi samförståndslösningar.

Med centerns makt bruten öppnar sig oanade möjligheter för andra partier att göra sin stämma hörd.
Här ligger ett ansvar hos de som vunnit valet att ta tillvara den möjligheten.
Det gör man, dessvärre, inte genom att stänga dörrar innan man ens fört ett resonemang.

Både socialdemokrater och moderater har mycket att tillföra och skillnaderna i hur man ser på en kommunala utvecklingen är inte så stora.
Under den innevarande mandatperioden har man varit överens i många frågor och det vore synd att kasta det samförståndet över bord.

Förutsättningarna för att komma överens i den stora frågan om Skeppsbroplatsen är goda liksom när det gäller mathanteringen.
Både S och M har medarbetare med goda ekonomiska kunskaper och därför finns även där förutsättningar för ett fruktbart samarbete.
Läggar man därtill att skillnaderna mellan M och L inte är särskilt stora när det gäller kommunala frågor torde förutsättningarna för en fungerande majoritet med S, L och M vara goda.
Det gäller bara att gå in i en förhandling med öppna ögon och utan oeftergivliga krav.

Samtliga dessa tre partier har, var för sig, goda idéer och om man sammanväger dessa och är beredd till vettiga kompromisser kan man bilda en väl fungerande majoritet.

Ingen är betjänt av att det bildas en minoritetsregering med allt vad det innebär av osäkerhet.
Jag tycker att representanter för M, L och S skall sätta sig ner och förutsättningslöst resonera igenom läget.
Förhoppningsvis kommer man fram till en lösning som innebär att samtliga partier får gehör för några av sina hjärtefrågor.
Ett öppet resonemang partierna emellan kan också resultera i att man får de positioner men brinner för i styrelser och nämnder.

Därför borde Cederbratt tänka om och i första hand se till vad den politiska framgången kan ge för hans väljare.
Antingen är man med och kan påverka eller så står man utanför. Det är bara att välja.

Alternativet
Om det skulle visa sig helt hopplöst att skapa denna majoritet blir lösningen ett minoritetsstyre.
I det läget är alla förlorare, även de som vunnit i valet.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

All time high, alla kategorier!


Gårdagen var en höjdpunkt för bloggen.

Med 7 inlägg, 37 kommentarer och 3.972 visningar av de olika inläggen nådde vi en nivå vi aldrig kunnat drömma om.

Jag vill rikta ett särskilt tack till centerpartiet och moderaterna som på ett förtjänstfullt sätt, i olika sammanhang, gjort reklam för bloggen.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Borde man inte prata om saken?

Cederbratt (M) frånsäger sig inflytande innan man ens sonderat terrängen.

Mikael Cederbratt är så fastlåst vid rikspolitiken att han inte ens kan tänka sig ett samarbete med S.
Är det inte makt och inflytande man är ute efter när man går till val?

Att det förekommer koalitioner mellan S och M i flera andra kommuner tycks ha gått Cederbratt förbi.

Svårt att förstå argumenten också.
Vad det är som skiljer M och S åt när det gäller kommunalskatten behöver han förklara.
Även vad det är för valfrihet han saknar kräver förklaring.
För övrigt har man ju varit rörande överens i flera frågor under den nuvarande mandatperioden.
Kommer Cederbratt att föreslå att man skall ändra sig på väsentliga punkter?

Med den inställning Cederbratt fått med sig från riksdagsgruppen finns ingen annan möjlighet än att framleva nästa mandatperiod i opposition. Knappast det väljarna hade önskat.
Cederbratt kan inte tänka sig S, han kan, om han skall vara konsekvent, inte heller tänka sig SD, MP eller V.
KD har sagt att de ställer sig utanför.
FI har sagt att de lutar åt vänsterkanten.
Vad återstår då för Cederbratt att hoppas på, L och C och tillsammans med dessa få ihop 14 mandat = opposition.

Varför inte ta en förutsättningslös diskussion istället för att stänga dörrar.

Publicerat i Politik | 14 kommentarer

Man behöver inte ljuga bara för att man förlorat!

Åsa Torstensson far med osanning i radion idag.

Hon påstår att centern levererat det man gick till val på 2014.
Hon påstår vidare att man fått fart på byggnationen på Canning.

Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att 440 lägenheter skulle byggas på Canning och Skeppsbroplatsen.
Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att det skulle bli ett multikök.
Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att delar av vårt kulturarv i form av gatsten skulle ersättas med asfalt.
Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att man skulle gå ett par enskilda fastighetsägares ärenden och köra över de boende i Båtviken.
Centerpartiet gick till val 2014 på att de skulle byggas ett nytt särskilt boende under mandatperioden. Det blev ingenting
Centerpartiet gick till val på att få fart på bostadsbyggandet. Det blev inte en enda hyreslägenhet under varken 2017 eller 2018.

Åsa Torstensson borde, även om hon är pressad av det urusla valresultatet, hålla sig för god för att sprida lögnaktiga uppgifter.


 

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Miljöpartiet halverat!

Väljarnas dom över Miljöpartiet blev hård.

Det straffade sig för MP att gå i centerns ledband.
Bivrins agerande i Miljö- och bygg talar sitt tydlig språk.
Lika illa var det att man övergav sitt eget partiprogram på flera punkter.
Mest av allt, tror jag, tillbakagången kan förklaras av att MP var det enda partiet som ansåg att Skeppsbroplatsen skulle bebyggas. Tvärt emot vad man sade i valet 2014.
Man gjorde ett desperat försök, i slutet av valrörelsen, att inbilla väljarna man ville ha torg och park på Skeppsbroplatsen men inte ett ord om bostäder.

Väljarna gick inte på den finten och därför halverades partiets röstetal.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Lars Tysklind åker ur riksdagen!

Lars Tysklind åker ur riksdagen.

Det står klart efter att valkretsarna förändrats sedan förra valet.
Tysklind får nu inrikta sig helt på den lokala politiken och det kanske kan stärka liberalerna på sikt.
I kommunvalet förlorade man ju två mandat och har all anledning fundera över vad det berodde på.
Jag anser det att eftergivenheten mot centern är orsaken. Viljan att hålla ihop majoriteten var större än viljan att hävda sin egen politik och det blev en dyrbar erfarenhet.

Liberalerna borde nu söka andra samarbetspartners som är mer villiga att lyssna.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Sätt Centerpartiet i karantän!

Om man inte vetat det tidigare vet man det nu.

Inget parti vinner framgång i en allians med centern.
Skall man ha den minsta chans att bli hörd eller vinna framgång med egna förslag måste centerpartiet exkluderas.

Det finns så många alternativa möjligheter att bilda en bärkraftig majoritet utan centern och jag hoppas att ledarna för de övriga partierna inser det.
Nu gäller det att se till kommunens bästa och vara lyhörd, då kommer man att lyckas.

Samarbete, gärna över blockgränserna, måste vara ledstjärnan för de som aspirerar på de tunga posterna.
Vi behöver en så stabil majoritet som det bara är möjligt att få fram.

Det viktiga i alla de samtal som nu måste följa är att centern exkluderas.
Väljarna har varit extremt tydliga i detta val och det måste få ett genomslag i den majoritet som kommer att bildas.

Centern behöver minst fyra år när man funderar över hur man skall rekonstruera partiet att bli en organisation som närmar sig befolkningen istället för att, som det fungerat under denna mandatperiod, fjärmat sig från Strömstadsborna.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Eftervalanalys!

Kan konstatera att vi hade både rätt och fel i vår förvalsanalys.

Att det skulle gå dåligt för C, L och MP var ganska givet även om raset blev större än förväntat.  Centerns tillbakagång är exceptionell. Märkligt att detta partis företrädare inte insåg vad som höll på att hända. In i det sista hävdade man sin egen fullkomlighet och brydde sig inte ett dugg om den stämning som rådde bland befolkningen.

Liberalerna tappade två mandat på att de aldrig fick gehör för sitt program. Undergivenheten mot centern kostade.

Miljöpartiet skyller tillbakagången på att man inte nått ut till väljarna. Jag tror att det är precis tvärt om, man nådde verkligen ut men budskapet lockade inte och därför halverades röstetalet. Oförmågan att driva egna frågor kostade också.

Vi underskattade moderaterna som gick fram med två mandat. Sannolikt är det tidigare moderater som återvänt efter en sejour hos liberalerna.

Att kristdemokraterna skulle gå fram var väntat även om framgången blev något större än förväntat.

FI:s nya mandat var nästan givet efter deras professionella framträdande i slutet av valrörelsen.

Sverigedemokraternas sex mandat var aningen mer än förväntat, men inte alls förvånande.

Socialdemokraterna lyckades norpa åt sig ett nytt mandat, men jag är ganska övertygad om att det kunde blivit ytterligare minst ett om man varit mer effektiv i valrörelsen.
Flera gånger hade man öppet mål mot majoriteten men lät bli att lägga straffen.

Vänsterpartiet ligger kvar på två mandat och hade sannolikt fått ett nytt om inte FI kommit in på banan.

Nu väntar en hektisk period när nya konstellationer skall skapas.
Vi kan direkt se att en borgerlig allians bara får 14 mandat efter det totala fiaskot för centern och tappade mandat för liberalerna.
Inte heller på andra sidan kan en majoritet skönjas.
Skall det bildas en stark majoritet måste den bli blocköverskridande.
Vi får avvakta och se hur det utvecklar sig.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Mission accomplished

VILKEN KÄFTSMÄLL!

Centerpartiet kraftigt reducerat, tappar 5 mandat.
Från 23,88% till 11,2%

Ganska tidigt under mandatperioden stod det klart att Centerpartiet inte hade något intresse för något annat än det egna partiets politik.

Varken de egna koalitionskamraterna, oppositionen eller den allmänheten lyssnade man på.
Centern skulle regera, punkt.

Nu får centern bära frukten av sin självupptagenhet.
Frågan är bara vem man skall skylla på den här gången.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer