En bra idé, om pengarna finns!

Liberalerna väcker den gamla frågan om bad vid Laholmen.

En utmärkt idé om den låter sig genomföras, ty det är ingen billig anläggning man föreslår.
I förstone låter det enkelt med att man plockar bort lite sten och frilägger sanden som sägs skall finnas därunder.
I samma stund som detta sker utsätts strandkanten och ovanförliggande promenaden för risker.
Havets eroderande krafter kan mycket snabbt rasera hela klabbet.
Detta visste man tidigare och därför förstärkte man kanten med stor sten.

Anläggandet av en badplats vid Laholmen kräver således skydd mot vågorna om inte sanden, på kort tid, skall spolas bort. Rent praktiskt löser man detta med att lägga ut tunga flytbryggor som skyddar badplatsen.

Jag tycker det är bra om man utreder liberalernas förslag men samtidigt måste man överväga hur prioriterad denna investering är.
Storleken på den tänkta badplatsen avgör hur många meter av tunga betongpontoner det går åt för att skapa tillräckligt skydd. Räkna med att en ca 15 lång pontonbrygga av betong kostar minst 150.000 kronor plus jobbet med förankring etc.
Det skulle inte förvåna mig om hela badplatsanläggningen kommer att kosta upp emot en miljon.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

TACK!

Ett uppriktigt Tack till alla er hundratals medborgare som regelmässigt följer bloggen.

Trots att nyhetschefen på Strömstads Tidning kallar bloggen för en politisk propagandakanal med inlägg som är löjliga, skrattretande och enfaldiga håller sig besöksantalet hela tiden på en glädjande hög nivå.

Alltså fortsätter jag på den inslagna linjen och bryr mig inte ett dugg om lokaltidningens nedvärderande kommentarer.
Jag kommer även fortsättningsvis att försöka röra om i grytan och kräva svar på frågor som tidningen nogsamt undviker och inte tycks vilja ta i med tång.
Även tidningens halvhjärtade försök till granskning kommer med all säkerhet att kommenteras. Oavsett vad nyhetschefen tycker.

Väl mött i kommande inlägg och kom ihåg att era tips är värdefulla. Utan dem hade mycket av viktig information inte kunnat delges allmänheten.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Kaxigt i överkant, Strömstads Tidning!

Tidningens Marita Adamsson, mest känd för sina undervisande krönikor, gillar inte Ulf Gustavsson.

När Ulf, i egenskap av ordförande i Tekniska nämnden, inte vill uttala sig efter ett arbetsutskottsmöte, betraktar hon det som ett svek mot medborgarna.
Något tidningen framförde redan i artikeln om mötet.

Vad som tycks ha undgått tidningen är det enkla faktum att det ännu inte fattats något beslut i Tekniska nämnden, man får faktiskt avvakta nämndsammanträdet innan man vet vad det slutgiltiga beslutet blir, vilket påpekas av Ulf.

För övrigt har tidning själv inget att skryta med när det gäller att redovisa vad som händer.
I reportaget om de kraftigt höjda avgifterna för uteserveringarna lyckades man inte få fram ett uttalande från den dåvarande ordföranden i Tekniska nämnden, Åsa Torstensson.
Den utlovade slutgranskningen av det man kallar tystnadskulturen har vi inte sett röken av.
Det undfallande reportaget om Multiköket, där man fick helt vilseledande uppgifter, lämnar mycket övrigt att önska. Trots att man hade VD framför sig lyckades man inte ställa en enda följdfråga. Signifikativt för många av tidningens politiska reportage. Man ställer frågor och nöjer sig med de svar man får, men lyckas aldrig genomskåda rena bluffuppgifter.
Av någon anledning väljer man också att låta Liberalerna framträda med sitt brokrav utan att pressa dem på hur de tänkt finansiera det äventyret. Inte heller bryr man sig om Bivrins (MP) och Karlssons (L) uttalande om Gåseberget. Också det ett ekonomiskt äventyr vi gärna ville ha svar på hur man tänkt finansiera.
Det finns naturligtvis ännu fler exempel på tidningens tillkortakommanden och det bör man ta till sig innan man spyr galla över en politiker som väljer avvakta ett beslut innan han uttalar sig.

Jag kan hålla med om att det är bra om ansvariga politiker uttalar sig men i just detta fallet finns det sannolikt en anledning till att Ulf avstått.

Om tidningen ser som sin uppgift att hålla medborgarna underrättade om vad som händer inom politiken och i detta fallet om ankaret borde man plockat fram och redovisat beslutet om att ankaret skulle ersättas med en plastmodell.
Det gjorde man inte utan tog till sig uppgifter från en missbelåten miljöpartist som inte var nöjd med beslutet i Tekniska nämndens arbetsutskott och på den uppgiften byggde man en artikel och en krönika om en ordförande som inte ville göra tidningen till lags.

Marita Adamsson är lite illa ute när hon försöker redogöra för omständigheterna kring ankaret respektive plastmodellen. Ankaret måste flyttas med kran skriver hon vilket då skulle innebära att plastmodellen med vidhängande betongplatta kan bäras bort för hand!!

Dessutom förefaller hela resonemanget om plats för evenemang vara en aning krystat. Evenemang har ägt rum på platsen i 30 år utan att ankaret har måst flyttas. Men nu, helt plötsligt, när en enskild näringsidkare vill ha mera plats för öltält och liknande, måste ankaret bort.
Borde inte tidningen ha ifrågasatt varför man gjorde detta, utan att fråga medborgarna.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Medborgarna har sagt sitt, säger Andreas Nikkinen. Jag anser att omröstningen var riggad.

Andreas Nikkinen motsätter sig att ankaret återplaceras på Plagen och stöder sitt uttalande på att ”medborgarna valt piren vid Laholmen”

Av nedanstående diagram framgår att av 165 som röstat för de olika alternativ som angavs valde 55 den föreslagna piren.
Något förslag på återplacering fanns inte som alternativ. Omröstningen var alltså riggad.

Utöver de ovan redovisade rösterna inkom ett 25-tal egna förslag där 10 ansåg att ankaret skulle återplaceras.

Alltnog, medlöpare på Facebook skriver att de 115 som stött mitt förslag om återplacering inte kan tas på allvar eftersom det delvis rör sig om en sluten grupp och delvis beror på att de som agerat klickat på gilla-symbolen av ren slentrian.
Men även om det skulle stämma, vilket i sig är osannolikt, kan det knappast röra sig om ett så stort antal att de skulle bli färre än dem som röstat på piren i den riggade omröstningen.

I vilket fall som helst framgår det med all önskvärd tydlighet att den omröstning som presenterades på kommunens hemsida var riggad att passa syftena från dem som stod bakom plastfiguren. Undrar hur många av dem som var med och lade sina röster. Undrar också vilket motivet var att utesluta den ursprungliga platsen för ankaret.

Droppen kommer att urholka stenen och jag är fullständigt övertygad om att jag har merparten av medborgarna bakom mig när jag anser att ankaret skall återplaceras. Jag tror inte att Strömstadsborna uppskattar att en enskild näringsidkare skall få diktera villkoren för hur en av kommunens allmänna platser skall tillåtas se ut eller utsmyckas.
Andreas Nikkinen är ute på djupt vatten när han påstår att ”medborgarna valt piren”. Att stödja sig på en riggad omröstning är ingen bra egenskap.

Inte nog med att man flyttade bort ankaret och gav plats för plastschabraket man rev dessutom ett gediget hantverk bestående av en sockel med en infälld kompassros av olikfärgade granitstenar.
Typiskt nog plockade man inte varsamt upp materialet från fundamentet utan rev det med hjälp av en grävmaskin. Tårfyllt för dem som var med ock skapade konstverket.

Istället för att gaffla om ankaret borde kommunen se till att det gjordes om omröstning om vart plastschabraket skall flyttas. Det framgår ju av skylten att placeringen är tillfällig.

Jag vill ha tillbaka ankaret på Plagen, placerat på ett fundament så som det såg förut.

Jag skulle också gärna vilja veta Miljöpartiets bevekelsegrunder för att överhuvudtaget ha stött ett förslag om resulterade i att ett monument över Strömstad tillverkades av glasfiberarmerad plast placerat på en betongplatta. Mitt i ett område präglat av århundrade av hantverksmässigt arbete med den Bohusländska graniten.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Nikkinen (MP) borde följa sociala medier!

Strömstads Tidning rapporterar från möte med arbetsutskottet i Tekniska nämnden där S förslagit att ankaret flyttas tillbaka till plagen.

Andreas Nikkinen (MP) har följande kommentar:
Jag tycker att det är viktigt att medborgarna får säga sitt och de har valt piren vid Laholmen. Generellt tycker jag att det lyssnas för mycket på enstaka herrar på insändarsidorna när det kommer till många ärenden.

För det första bör man hålla i minnet att den undersökning Nikkinen hänvisar till inte innehöll något alternativ där ankaret skulle återplaceras på ursprunglig plats.

För det andra har inlägget jag gjort på Facebook, hittills, fått 114 gilla-markeringar på mindre än två dygn. Flera gillande kommer in hela tiden. Notera att här tar man direkt ställning till en specifik plats, Plagen.
Eftersom samtliga dessa markeringar är namngivna kan Nikkinen själv konstatera att det förekommer namn på välkända och uppskattade medborgare med sympatier i flera politiska partierna. Stor skillnad mot att det enbart skulle röra sig om enstaka herrar som görs sin stämma hörd på insändarsidan i tidningen.

Om Nikkinen är så övertygad om att merparten av medborgarna vill ha ankaret på annan plats föreslår jag att han skriver ett eget inlägg om saken så får vi se hur många namngivna medborgare han lyckas övertyga om att Plagen är fel plats för ankaret.

Publicerat i Politik | 16 kommentarer

Ansvarar Maria Kvarnbäck för kommunens hemsida?

Varje gång jag påtalat att det förekommer brister i informationen på kommunens hemsida har jag vänt mig till kommunikationschef Maria Kvarnbäck.

Vid samtliga tillfällen har jag hänvisats till andra tjänstemän som har makt och myndighet att lägga ut information på hemsidan. Diverse nämndsekreterare, bland annat.
Vem jag skall vända mig denna gång vet jag inte och förklaringen till detta är följande:
Kommunen anger på hemsidan att kulturpristagare utses av Kultur- och fritidsnämnden.
Citat: Det står kultur-och fritidsnämnden fritt att utse kulturpristagare efter förslag och inkomna nomineringar från allmänhet.

Det finns ingen kultur- och fritidsnämnd i Strömstads kommun och har heller inte funnits någon under många år.
Vem är det då som utser kulturpristagare?
Den uppgiften borde ha funnits på kommunens hemsida, eller hur.

Jag anser det viktigt att man värnar kulturen i alla dess riktningar men det är också viktigt att man delger medborgarna rätt information.
Vill man föreslå en eller flera pristagare kan det vara av intresse att veta vilka det är som utser pristagarna.

Dessutom är jag trött på att ständigt mötas av undanflykter när jag påpekar felaktigheter på kommunens hemsida. Någon måste väl ha kurage nog att stå upp för det som skrivs och inte hela tiden skylla ifrån sig.
Jag levde i tron att ansvaret för hemsidan skulle ligga hos kommunikationschefen, när man anställde en sådan.
Är det så, eller är det någon annan?

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Talar Maria Kvarnbäck med kluven tunga?

En stunden säger Maria Kvarnbäck följande när det gäller finansiering av platsfiguren på Plagen: Produktion av symbolen på Plagen finansierades helt av EU-medel, utan medfinansiering av kommunala medel.

I dagen STNB låter det så här: Motprestationen som möjliggjorde finansiering av symbolen och utvecklingen av platsvarumärket är den arbetstid som användes för att genomföra EU-projektet för stadsutveckling.

Med dessa uttalanden anser tydligen Maria Kvarnbäck att personalresurser inte skall uppfattas som medfinansiering.
Men hela ansökan om EU-bidrag gick ju ut på att den kommunala insatsen skulle bestå att personella resurser. Sådana kostar väl pengar om inte de inblandade jobbat gratis. Deras löner är väl om något kommunala medel som bekostats av oss skattebetalare.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Gör något åt Norra Hamngatan!

Den gamla majoriteten lyckades med gemensamma krafter ödelägga promenaden utmed älven vid Norra Hamngatan.

Smågatsen som med svett och tårar formats av skickliga stenhuggare revs upp och ersattes med asfalt. Ett kulturmord helt i linje med den som skedde vid torget.
Det som en gång var ett bevis på gediget hantverk ersattes med en asfaltöken som liknar skrutt. Motivet skulle vara att skapa en dubberiktad cykelbana men inte ens det lyckades man med. Se bara hur det ser ut när man närmar sig nedre bron. Cykelbanan är så smal att inte ens två cyklar får plats medan samma cykelbana, i höjd med gångbron, är bred nog för tre cyklar.

Till råga på eländet har man försett räcket med en förhöjning som närmast kan liknas vid en nötdjursinhägnad. Ännu en bedrövlighet således.
Den nuvarande regimen i kommunen borde omgående se till att rätta till, åtminstone räcket.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Alla har rätt till en åsikt, även jag.

Det framgår av skylten som finns på platsvarumärket att
”Modellen är en konstinstallation och placeringen tillfällig”

Lars Georgssons insändare i STNB om platsvarumärket har fått några läsare att gå i taket.

De som anser att det gamla, numera renoverade ankaret, är en bättre symbol att pryda Plagen än platsvarumärket kallas gärna bakåtsträvare. En märklig åsikt om personer som vill bevara något som uppskattats av så många så länge.

På ankaret behövs ingen förklarande text.

I detta sammanhang är det svårt att klara ut vad som menas med tillfälligt men gemene man tolkar det nog som att avsikten är att figuren skall flyttas till annan plats.
Ett förslag jag står helt bakom. Flytta platsvarumärket och låt det pryda en annan plats och fundera sedan på ytterligare områden som behöver piffas upp med en ”konstinstallation”.

Helt klart råder delade meningar om detta platsvarumärke och det hör väl till. Men det är fel att skylta ”konstinstallationen” som tillfällig om man inte har för avsikt att flytta den.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Skrota alla tankar på att bygga på Gåseberget!

Den fördjupade översiktsplanen för centrum pekar ut Gåseberget som en tänkbar exploatering för bostadsbebyggelse.

Förslaget har till de grader anammats av Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L). Båda ledamöter av Miljö- och byggnämnden.

Jag har vid upprepade tillfällen uppmanat dessa båda att närmare förklara hur en byggnation på det aktuella berget skulle kunna se ut och, inte minst, hur man tar sig dit.
Inget av detta har de båda ledamöterna kunnat eller velat förklara.
Kerstin Karlsson ser ett samband mellan det av L krävda brobygget och bostäder på Gåseberget men saknar uppenbarligen kunskap om att den tänkta bron inte har det som liknar koppling till det höga berget. Bron är ju tänkt att landa ungefär vid Tysklinds sjöbod och hur man skall ta sig därifrån upp på berget har Karlsson ingen förklaring på.

Sanningen är ju den att, om man inte vill ödelägga golfbanan, finns enbart en tänkbar tillfart till Gåseberget, nämligen genom en mycket trång dalgång som betyder att vägen, som blir synnerligen brant, måste slingra sig upp på berget. Annat alternativ gives icke. Då måste man fundera över det kloka i att skapa ett bostadsområde med fler än hundra bostäder med bara en enda tillfartsväg. I princip skulle det innebära att hela berget måste byggas ut på en gång eftersom man knappast kan ha en situation där trafik från de boende blandas med den tunga trafik som genereras av byggverksamheten. En situation räddningstjänsten knappast skulle acceptera.
Dessutom skulle en byggnation på berget hamna i en prisklass som ligger långt över vad en normal Strömstadsfamilj kan tänkas ha råd med.
Det finns betydligt bättre områden att bebygga när behov föreligger. T.ex. Mällbyhöjden, bakom Räddningstjänsten, där det finns oanade möjligheter att bygga ut i etapper utan att det behöver störa dem som först flyttar in.

Man har faktiskt rätt att kräva av ledamöter i Miljö- och byggnämnden att de går medborgarnas ärenden. Bivrin och Karlsson gör inte det när de vurmar för byggnation på Gåseberget. En byggnation som, om den skulle komma till stånd, enbart inriktar sig på mycket kapitalstarka köpare och därmed är risken uppenbar att man skapar ytterligare ett område som är mörkt stora delar av året.
Jag kan inte tro att varken Bivrin eller Karlsson är så naiva att de tror att en exploatering av Gåseberget skulle innebära ett tillskott av hyreslägenheter till rimliga kostnader och då frågar man sig varför de överhuvudtaget driver frågan.

Därför är det hög tid för Bivrin och Karlsson att ta bladet från munnen och förklara hur en exploatering av Gåseberget skulle vara till fördel för dem som söker bostad i Strömstad.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Är det att hoppas för mycket?

DCIM\100MEDIA\DJI_0150.JPG

Ytterligare en fråga som ligger högt på agendan detta första år i det nya decenniet är hur det skall gå med elanslutning av hybridfärjan.

Sedan man med buller och bång hälsat den nya hybridfärjan välkommen har det varit tämligen tyst om hur man fartyget skall kunna ladda sina batterier i Strömstad.
Frågan tycks ha hamnat mellan stolarna när beslutet om ombyggnaden av färjeläget togs. Den ende av de då ledande politikerna som trodde att allt var löst var Bengt Bivrin (MP).
Tyvärr var det inte alls på det viset och fortfarande vet vi inte hur man tänker lösa problemet.
Det som hittills sipprat ut är att man ansöker om diverse bidrag men vad som händer på den fronten hålls vi ovetande om.
Som det ser ut just nu kan vi förmodligen inte räkna med att hybridfärjan, i närtid, kommer att kunna laddas i Strömstad. Frågan är om det alls blir möjligt i år.

Hur laddningen fungerar i Sandefjord har vi heller inte fått någon information om, men det kanske kommer. Det borde, under alla omständigheter, ligga i kommunens intresse att se och lära hur man i Norge lyckats med det vi ännu inte klarat av i Strömstad.

Att det skulle bli någon elektrifiering av kosterbåtarna får nog betraktas som en ren önskedröm. Så länge man kan driva fartygen med skattefri diesel ligger nog en investering i eldrift långt borta.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Tystnad råder…

Vi fortsätter vår genomgång av förväntningar under detta nya år.

Lokaltidningens nyhetschef har utlovat att man skall gå till botten med den så kallade tystnadskultur man påstår finns inom, främst, förskolan. En anonym anställd har fått uttala sig och, enligt nyhetschefen, har tidningen talat med många flera inom den utpekade verksamheten. Det borde borga för att sanningen kommer i dagen. Kanske det till och med kan komma att innebära att den eller dem som har ansvaret ställs mot väggen.
Hur tuffa frågor vågar man ställa?
Vi ser med spänning fram emot kommande reportage.

Samtidigt som man grottar ner sig i problematiken inom förskolan kan man med fördel reda ut hur det kan komma sig att en helt annan förvaltning drabbats av arbetsmiljöproblem när två anställda kritiserats för bristande professionalitet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nytt år, nytt årtionde!

Under år 2020 finns mycket att se fram emot och kanske önska.

Jag skall i en serie inlägg fördjupa mig lite mer i vad som står på agendan under detta första år i det nya årtiondet.
Det kommer, som vanligt, att handla om bostadsbyggandet, färjetrafiken, vår lokaltidning, sjukhuset, multiköket och det politiska livet i största allmänhet.

Låt oss börja med problematiken runt Bojarkilen
Bygg en pålad GC-bro i höjd med varvet. Bemanna och avgiftsbelägg linfärjan.
Till att börja med borde man skrinlägga planerna på en svindyr, öppningsbar bro över älvmynningen. Liten nytta för massor av pengar som kan användas på bättre sätt.

Starta så fort som möjligt processen med att få till en pålad GC-bro i höjd med varvet.
Under tiden som tillståndsfrågan behandlas och anslutningsvägar iordningställs bör linfärjan avgiftsbeläggas och bemannas. Därigenom skulle ett stort antal driftsavbrott kunna elimineras. Det finns flera exempel då färjan överbelastats och manövrerats på ett sätt som strider mot anvisningarna. Samtidigt som färjan bemannas kan man fastställa tider då den skall vara i drift. Det finns ingen rimlig anledning att den skall vara tillgänglig dygnet runt.
Eftersom SPA-hotellet och handlarna i centrum tydligen uppskattar färjan kan man kanske tänka sig att dessa aktörer är med och finansierar bemanningen.

När den nya inre bron är klar att tas i bruk kan linfärjan tas ur drift.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

God Jul och Gott Nytt År

Jag tackar alla läsare av bloggen för era inspel och kommentarer. Nu går vi till helgvila fasta i förvissningen att 2020 kommer att bli ett intressant år med många politiska händelser värda att kommentera.
Jag ger en därför några verser på vägen.

En färja driven av el
men dessvärre blev det nåt fel
det fanns ingen ström
så allt blev en dröm
och Bivrin fick förklara en del

Ett sjukhus finnes att köpa
en byggnad värd att omstöpa
men några sa nej
det passar sig ej
en sosseväg vill man ej löpa

En del vill bygga ett kök
som i framtiden lätt blir en gök
efter tveksam planering
och dyrbar sanering
vinsten gick upp i rök

Ett bolag i en kommun
hade en VD som var helt immun
han visste mest
kunde allt bäst
men var i verkligheten lätt som ett fjun

Här lades fiskarna tätt
i burkar med kunglig etikett
men skiten brann ner
och finns inte mer
ett nybygge blir ej helt lätt

Liberaler vill bygga en bro
fasta i förvissning och tro
att en sån konstruktion
skall ge en funktion
och betalas av medborgarnas gno

Från tidningen har vi fått höra
att där har man förskolans öra
men det mesta är tyst
inte ett knyst
har man hittills lyckats framföra

En ny politisk makt
ångar på i rätt god takt
men några vill ej gratta
eftersom de ej kunde fatta
att valet blev en ren slakt

Ett parti fick en helt ny regim
med ett riksdagserfaret team
man såg att det fanns en stor chans
att skapa en ny allians
men blev ej med KD intim

En självgod politisk person
med ett framträdande likt en citron
hon ville nog gärna
agera som stjärna
tyvärr, det blev en kalkon

Ett parti som står för miljö
kommer sakta och säkert att dö
att agera som svans
eliminerar all chans
när man står en centerledd kö

Kommunens minsta parti
allmänt kallat för FI
tar gärna till orda
med munläder smorda
dem som vet bäst är ju vi

Tänk att få dra i en spak
som förflyttade detta schabrak
bort ifrån Plagen
in i buskagen
vi behöver nån med kurage

Väl mött på det nya året


Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Utan sociala medier tystnar debatten!

Debatten om sociala medier pågår ständigt.

Det råder ingen tvekan om att det på sociala medier förekommer olika typer av övergrepp som ingalunda kan försvaras. Det behöver dock inte betyda att man drar ett svart streck över hela verksamheten. Det mesta måste anses vara seriöst och sociala medier skapar kanaler där medborgarna ges utrymme att lufta sina åsikter.

Snabbt som ögat kan man reagera på händelser, lokalt eller av mer övergripande natur.
Även tidningarna har ju anammat att sociala medier existerar och själva är de ofta aktiva på FB. Man övergår mer och mer till att distribuera tidningar digitalt och antalet papperstidningar minskar år från år.

Den stora skillnaden är att privata sociala medier oftast är lite skarpare och direkta i sin analys av pågående skeenden. Tidningarna håller oftast en något lägre profil och sticker sällan ut näsan. Men undantag finns, det har vi sett när de stora drakarna granskar makten och maktens utövare. Oftast med ett väl dokumenterat underlag går man till verket och avslöjar politiker med handen i syltburken. Ett krävande arbete som dessutom kräver resurser som en liten tidning bara kan drömma om.
Det hindrar dock inte att man ibland gör lite krampaktiga försök att spela på samma planhalva. Men när underlaget saknas eller är bristfälligt blir det gärna pannkaka av alltihopa. Anden är villig men köttet är svagt.

Tyvärr har den tendensen tydliggjorts när vår lokaltidning gett sig i kast med den undersökande journalistiken. Den vill liksom aldrig nå ända fram.
Oklart vad det beror på men en liten redaktion med begränsade resurser har uppenbara svårigheter att gräva tillräckligt djup för att få fram sanningen och då avslutar man hellre innan man nått målet.
Å andra sidan tillhör de flesta lokaltidningar en koncern inom vilken efterfrågade resurser normalt finns att tillgå. Det betyder att om lokaltidningen har ett uppslag värt att granska på djupet borde man avvakta intill dess man får hjälp från en större redaktion.
Då finns också möjligheter att använda sig av reportrar som saknar all bindning till orten och därför kan agera betydligt mera självständigt.

När en lokaltidning inte når ända fram i sin ambition att granska underligheter båtar det föga att skälla på sociala medier eller dem som driver dessa. Att ondgöra sig över att det förekommer kritik mot tidningens tillkortakommanden ger heller inga vinster på sikt. Lite ödmjukhet skadar aldrig. Oavsett det gäller en lokaltidning eller oss som håller på med sociala medier. Ingen av oss sitter inne med alla trumfessen och ingen har rätten till en ”von oben-position”.

I den digitala världen finns utrymme för alla men ingen har rätt att hävda sin egen fullkomlighet. Inte jag, inte du och ingen annan heller. Men tillsammans och med olika sätt att angripa verkligheten kan vi ge våra läsare den information de har rätt till.

Jag har fått skit av tidningsledningen för att jag uppmärksammat dåligt tjänstemannaarbete och själv har jag skällt på tidningen för dåligt genomförda reportage uteslutande byggda på anonyma uttalanden och med detta som bakgrund har det skett en del munhuggning på, för det mesta, FB.
Det har varit ett livgivande utbyte där vi båda hävdat våra positioner, precis som det skall vara. Var och en har vi hävdat vår rätt att uttrycka oss och det hoppas jag att vi fortsätter med. Lokaltidningen gör, oftast, ett bra arbete som dock kan bli bättre. Utom när det gäller sporten som står en särklass väl värd att honorera.
Jag, för min del, försöker efter bästa förmåga plocka upp medborgarnas åsikter i flera frågor och låta dessa komma till uttryck på denna blogg. Inte sällan lite provocerande, men lite krydda skadar aldrig. Kanske det kan väcka en eller annan att fundera i andra banor.
Det betyder inte att vi behöver skära halsen av varandra utan vi kan mötas med respekt och inse att sociala medier och lokaltidningen kompletterar varandra. Samtidigt måste vi tåla att kritiseras, båda två.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Det svider i själen!

Varje gång med besöker sjukhuset i Strömstad slås man av hur fin denna byggnad verkligen är.

Ser man på detaljerna lägger man märke till att här har man vinnlagt sig om att skapa kvalitet. Något man också lägger märke till är att slitaget på golv, väggar, lister och dörröppningar är minimalt, jämfört med byggnader av samma ålder.

En stor skam att en sådan byggnad skall stå outnyttjad samtidigt som andra sjukhus brottas med köer och överbeläggningar.
Därför är det ofattbart att, i vart fall delar av oppositionen, motsätter sig att kommunen köper sjukhuset. Innan man ens vet vilka kostnader man talar om.
Borde man inte ha det bästa för medborgarna för sina ögon när man diskuterar sjukhuset och inse vilken potential som ligger i denna byggnad.
Istället för, som nu, försöka svartmåla så mycket som möjligt.

Det finns de facto intressenter villiga att bedriva verksamhet i sjukhuset, låt kommunen tillsammans med regionen utvärdera det och se på vilket sätt det kan stärka sjukvården i hela norra regionen.

Har man ambitionen att utveckla en kommun finns det ett antal parametrar att ta hänsyn till. Utöver tillgång till arbete krävs bra utbildningsmöjligheter, hyfsade bostäder och inte minst, en väl fungerande sjukvård.
Mycket av detta har vi redan men saknar den viktigaste spetsen, tillgång till jour dygnet runt. Kan vi också dra till oss spetskompetens inom andra områden, så mycket bättre.

Låt nu processen ha sin gång och utvärdera vad som kommer när regionen har sagt sitt om priset. Se till vilka möjligheter som öppnar sig om man får tillgång till denna byggnad.
Ett nyktert och väl genomtänkt ställningstagande är det enda vi medborgare kräver när politikerna skall fatta beslut.
Det får inte ske en gång till, det som hände när man köpte Crawfordfastigheten, att man kör över stora delar av befolkningen med ett förhastat och dåligt genomtänkt beslut.

Lite paradoxalt är det när oppositionspartier nu argumenterar för att kommunen inte alls behöver äga byggnader, man kan lika gärna hyra.
Jaha, varför var det då så viktigt att köpa Crawfordfastigheten?

Men, det är långt ifrån säkert att det blir läge för kommunen att köpa sjukhuset, priset kommer att avgöra. Intill dess borde man se på frågan med ett öppet sinne och inte stänga alla dörrar av en obstruktion.

Finansieringen blir en icke enkel fråga att lösa men om man lägger multiköket på is och slopar alla tankar på en svindyr bro över Bojarkilen har man kommit ett stycke på väg.

Kan inte, till slut, undvika att titta på den paradox regionen ibland ägnar sig åt.
Samtidigt som man bygger ett eget mastodonthus i Göteborg för att medarbetare inte skall behöva resa så långt tvingar man allt fler patienter till resor kors och tvärs över hela regionen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Multikök, dyrt och riskfyllt!

Frågan om det s.k. multiköket är högaktuell.

KD anser att man inte skall bygga ett multikök i den gamla Crawfordfastigheten och det tycker jag är ett klokt ställningstagande.
Förespråkarna talar om ekonomiska vinster, lager för närodlade produkter och effektiv mathantering.
Få talar om de risker det innebär när stora mängder mat skall lagas på samma ställe och inga alternativ står till förfogande. En miss i tillagningsprocessen eller en dålig råvara kan få förödande konsekvenser.

Dessutom är jag långt ifrån säker på att de ekonomiska resultatet skulle bli så bra som man förutskickar.
Säkert behövs insatser i de redan befintliga köken, men att kostnaden skulle bli högre än de minst 30 miljoner man talar om när det gäller multiköket har jag lite svårt att tro på.
Förståsigpåare , främst från centern, låter meddela att sjukhusköket inte är ett alternativ eftersom det drabbats av svartmögel. I vilken omfattning vet jag inte, men att detta går att sanera bort vet jag med säkerhet.
Främst är det nog ett argument för att leda bort intresset för sjukhuset.

Egentligen borde man djuploda lite mer i denna fråga innan man sätter igång en så omfattande ombyggnad som krävs för att bygga ett multikök i en gammal industribyggnad.
Det ligger en risk i att lägga för många ägg i samma korg och den risken får inte negligeras. Ej heller bör man lägga för stor vikt vid resonemanget om lagringskapacitet för diverse råvaror. Det behövs troligtvis inte, bättre att få råvaror levererade när de behövs. Ett system väl utvecklat inom industrin där det alltmer sällan förekommer att verksamheter bygger upp egna råvarulager.

Om ett multikök skulle vara ett Columbi ägg skulle varenda kommun satsa på denna påstått formidabelt eleganta lösning, men det gör man inte.
Jag tror att andra alternativ borde analyseras bättre innan man bakbinder kommunen i en matlagningsprocess som senare blir omöjlig att ta sig ur.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Avvakta med Canning!

Fortsätt gärna och gör klar detaljplanen men lägg sedan Canning åt sidan tillsvidare.

Det finns i nuläget inget som talar för den stora befolkningsökning som presenterades i vision 2030 och senare reviderades till ett lägre antal.
Allt talar för en stagnation och kanske till och med en liten tillbakagång, nästa uppgift från SCB ger oss svaret.

Av detta följer att behovet av nya lägenheter heller inte kommer att bli så stort som man tänkt sig. Låt därför Canning vila tills dess att det finns ett verkligt behov att bygga just där. Under tiden kan man låta övriga projekt bli genomförda och sen får man se hur stort behov som återstår.
Rådhusberget borde snart kunna presenteras men i vanlig ordning är bristen på information från kommunen tämligen undermålig. Vi har helt enkelt inte en aning om hur långt man kommit i processen.
Se till att bebygga kv. Magistern, och pusha på Orvelin om Hedelinska. Följ upp hur det går på Myren och kolla gärna läget för Stareområdet och Lilla Åseröd. Även planerna i Skee måste tas med i beräkningarna som projekt betydligt billigare att exploatera än Canning. Även Gåseberget hör till projekt som kan skjutas på framtiden, eller kanske helt och hållet tas bort från all planering. Det finns inget som talar för att en byggnation på Gåseberget skulle kunna bli lönsam och i vilket som helst fall inget projekt anpassat till Strömstadsbor med låga eller näst intill låga löner. Lägg därtill att tillfarten till området riskerar att bli bland de mest komplicerade vi hittills sett.
Då är det bättre att satsa på Mällbyhöjden där det redan finns beslut om planläggning. Varför den inte kommit igång vet jag inte. Där finns i alla fall massor av mark, möjlighet till etappvis utbyggnad och områden med strålande utsikt över västerhavet. En pärla till bostadsområde många kommuner skulle vara avundsjuka på.

För Canning vill jag föreslå att man gör minsta möjliga i nuläget. Under tiden man avvaktar ett verkligt behov att bygga just där kan man mycket väl använda området som en rekreations- och evenemangsyta. Soffor, bord och bänkar, gräs och planteringar och en enkel scenbyggnad borde få plats på området som ligger väl ljudavstört från bebyggelsen. Ytan kan samutnyttjas som parkering under vissa perioder och när det är dags för evenemang finns Skeppsbroplatsen att tillgå.
Den plan man nu arbetar med borde landa i en betydligt bantad bebyggelse än vad som tidigare planerats. Lägre hus, gärna i trä, en stadsdel som tillåts påminna om hur vacker en skärgårdsbebyggelse kan se ut. I ett sådant område platsar inga höghus eller sterila betongfasader.
Lägg dessutom det onödiga och dyrbara broprojektet åt sidan och satsa på en pålad enkel GC-bro i höjd med varvet.
Gör inga dyrbara och onödiga kajförstärkningar, utan riv det som har tjänat ut och bygg en enkel träbrygga likt den som finns i Södra hamnen.
Skapa ett område med hög mysfaktor och en välkomnande atmosfär präglad av traditionellt byggande med idéer hämtade från otaliga kustsamhällen.
Upprepa för guds skull inte det överfall man gjort på Smögen. Det ser eländigt ut.

Sverige är ett av Europas glesast befolkade land, vi har massor av mark att bygga på och behöver därför inte alltid försöka klämma in största möjliga antal bostäder på minsta möjliga yta. Vi har plats, utnyttja det. Det finns inga produktionskalkyler som visar att stort alltid är billigast. Ofta är det precis tvärt om. Lägre hus, lägre kostnader samtidigt som man får mer utrymme för dem som skall bo i området. Höga hus med många lägenheter kräver stort markutrymme för de boende, men får dom det? Nästan aldrig faktiskt.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Efter en tids paus är jag tillbaka i hetluften!

Omständigheter har gjort att bloggen fått ta en paus några dagar men nu är jag tillbaka.
Jag börjar med ett intressant inlägg om Strömstads Tidnings förmåga att göra en höna av en fjäder.

De närmaste dagarna återkommer jag med flera inlägg och bland annat Canning, Multiköket, Sjukhuset, Centrumhandeln mm.
Som vanligt är Du välkommen med tips om ämnen som borde ges en större uppmärksamhet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Konsten att göra en höna av en fjäder!

När Strömstads Tidning ger sig ut i ”verkligheten”, med en ambition att vara en grävande publikation, går det käpprätt åt skogen.

Med olika rubriksättningar försöker man frammana en inställning att det skulle förekomma en utvecklad tystnadskultur i kommunen.
Till grund för hela resonemanget lägger man ett anonymt uttalande från en anställd inom förskolan. Thats it. Inget mer som verfirerar det man påstår.
Tjänstemän i olika funktioner har intervjuats och ingen har kunnat verifera att det förekommer en tystnadskultur värd att riva upp himmel och jord för. Tvärtom uppmanar man anställda att framföra sin kritik genom de kanaler som är tillgängliga.

Som grädde på moset, eller för att krydda anrättningen ytterligare, blandar tidningen in ett par förgrämda och likaledes anonyma tjänstemän inom Miljö o bygg som anser sig utsatta på sociala medier. Här kan man verkligen snacka om tystandskultur eftersom ingen av dessa heller velat uttala sig. Men tidningen håller dem under armarna och vidarebefordrar vilka som helst påståenden.

När en tidningen ger sig ut på ett korståg som detta med en abition att lägga i dagen sanningar borde man vara bättre påläst och dessutom försett sig med lite mer trovärdig information än den man lyckats inhämta från en enskild anonym anställd i förskolan eller ett par surpuppor på Miljö- och bygg. Surpuppor som inte för sitt liv kan fatta eller förstå att människor blir förbannade när de drabbas av inkompetent tjänstemannautövning.

Jag har därför full förståelse för att Ulf Gustavsson inte har lust att diskutera med tidningen och dess nyhetschef.
För vilken gång i ordningen vet jag inte, men visst börjar det bli ganska ofta nu att tidningen drar igång en reportageserie som slutar långt innan man nått det som liknar resultat eller sammanfattning.
Ett klart underbetyg som borde få nyhetschefen att fundera över om man inte i fortsättningen borde skaffa sig en strategi över hur man granskar och rapporterar om händelser. En strategi som innebär att man har tillräckligt på fötterna innan man publicerar ”sanningar”.

Det är en konst att göra en höna av en fjäder, men den här gången har Strömstads Tidning lyckats.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer