Idag börjar förtidsröstningen!

           

Från och med idag kan du gå och rösta.

Om vi håller oss till den lokala politiken finns det nio partier med egna valsedlar att välja mellan.

Ta noga reda på vad de olika partierna står för och rösta sedan efter övertygelse.
Titta också gärna på de löften som ställdes ut vid förra valet och hur de som haft makten uppfyllt dessa löften.
Fundera över trovärdigheten.

Rösta på det parti Du tror är bäst skickade att tillsammans med andra partier leda kommunen.
Rösta på ett parti som Du anser har kandidater som är beredda att lyssna, både på sina egna koalitionskamrater, oppositionen och, framför allt, befolkningen.

Tänk dig noga för innan Du röstar och rösta inte slentrianmässigt på samma parti Du alltid röstat på. Politiken förändras och personer byts ut och plötsligt känner man kanske inte igen sitt ”gamla” parti.
Kom också ihåg att det är en väsentlig skillnad på lokalpolitik och rikspolitik.
Det som är bra för Sverige behöver nödvändigtvis inte vara det bästa för Strömstad.

Valet är ditt, gå och rösta, men rösta efter övertygelse.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Plagen och Oscarsplatsen

Jag har ställt en fråga till samtliga partier.

Hur ställer ni er till de publicerade skisserna på Plagen och Oscarsplatsen

Här kommer svaren:

Socialdemokraterna
Vi har fått en fråga om hur vi ställer oss till förslagen som ligger om ändringar av Oscarsplatsen och Plagen. Här är svaret.
Vi tycker att Oscarsplatsen ska vara precis som den är i dag. Det är en av de finaste platserna i stan, där rundeln med kastanjeträdet i mitten är en fantastisk plats att bara sitta och njuta.
När det gäller Plagen vill vi öppna upp så att lekplatsen inte är dold bakom buskage. Åtgärden bör vara att man tar bort buskarna som finns runt lekplatsen.
När bryggorna byggs ut längs hela Strandpromenaden förbi Plagen, på liknande sätt som utanför Backlunds, så kommer det att finnas fler sittplatser som förhöjer trivseln i centrum.
Vi vill också ha en bättre belysning mellan Simons Hörna och Backlunds.
Några andra åtgärder vid Plagen ser vi i dagsläget inget prioriterat behov utav.
Åtgärderna runt Laholmen som är gjorda tycker vi är bra, men vi vill prioritera en ny beläggning på gångvägen runt Laholmen. Det är ett av Strömstads finaste gångstråk men beläggningen är ojämn och ihoplappad.
Vi tycker inte att argumentet för en förändring på Plagen ska vara att man vill ha en större evenemangsplats. Den duger som den är till mindre arrangemang och är alldeles för liten, även vid en ombyggnad till större evenemang. Där har vi redan en utmärkt plats i Skeppsbroplatsen.
Skeppsbroplatsen är en del av centrum som vi vill försköna. Vi vill ha kvar parkeringsplatserna men utveckla promenaden längs vattnet bort mot Röudden och eventuellt bygga en gångbro över Strömsåns mynning.

Centerpartiet
Skissen är ett resultat av det som framkommit på de många dialogmöterna inom Urban Palatsonnovation och kommer att ligga med som underlag för den fortsatta dialog och samråd som skall ske inom ramen för arbetet med FÖP.
(Det var inte Urban Palatsrevolution man menade? Reds.anm.)

Miljöpartiet
Vi ser positivt på att det kommer fram olika förslag på hur vi bäst utvecklar vårt centrum. Den fortsatta utvecklingen bör förankras genom en bred dialog och då fyller dessa skisser en viktig funktion som diskussionsunderlag
(Hur var det med den ”breda dialogen” när man byggde om vid torget? Reds. anm.)

Kristdemokraterna
Ta bort buskarna runt lekplatsen och ta bort Platsmärket/plastmärket. Om det sedan skall göras något, ge invånarna några alternativ. ”liten”folkomröstning
(Ingen om Oscarsplatsen? Reds. anm.)

Liberalerna
Planerna är inte politiskt behandlade ännu. Vi avvaktar med att ta ställning till förslagen tills vi lyssnat till Strömstadsbornas åsikter. Generellt kan sägas att vi inte är beredda att riva upp Oscarsplatsen. När det gäller Plagen tycker vi inte att dagens placering av lekplatsen är bra

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet har inte fått några skisser om Plagen och Oscarsplatsen. Dom är förbehållna tekniska nämnden, där vi inte är representerade. Men de uppgifter vi fått i andra hand säger vi nej till

Sverigedemokraterna
Nej vi gillar inte dom skissade förslagen som presenterats. Det är Sverigedemokraternas uppfattning att stora förändringar i stadsmiljön ska föregås av dialog med medborgare och med respekt till det lokala kulturarvet vi anser att det som nu presenterats inte är förankrat bland medborgare eller visar tillräcklig hänsyn till vår historia och kulturarv

Kommentarer
Moderaterna har trots upprepade frågor på Facebook och direkt fråga via mejl valt att inte svara. Även FI har valt att inte svara.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nu fortsätter vi granskningen av underliga beslut!

 Så här eller så här 

Det största politiska sveket under mandatperioden är beslutet om maten

De tre ledande partierna i majoriteten gick alla till val 2014 med löftet att maten skulle lagas nära brukarna.

Den som någon gång haft en bekant eller en anhörig på ett äldreboende vet att måltiderna är några av dygnets höjdpunkter. Det är så allom bekant att det är en prestation att det undgått samtliga ledamöter i majoriteten.

Miljöpartiet var rent lyriska när man utvecklade hur viktigt det var att maten lagades nära dem som skulle äta den. Inte minst gällde det äldreboendena där man menade att de gamla kunde få vara med i själva tillagningsprocessen.
Detta skrev Miljöpartiet 2014
Gamla tiders massproducerande storkök är utdöda. Maten tillagas inte längre många timmar innan den skall ätas och fraktas inte flera kilometer från tillagningsplats till bespisningssal. Istället har varje skola, förskola och ålderdomshem ett eget kök med välutbildad och yrkesstolt personal – som inte bara serverar barnen en bra och näringsriktig kost lagad ifrån grunden, utan som ständigt försöker utmana både sig själva och sina restauranggäster när det gäller variation i smak, råvaror och kulinarisk tradition. På detta sätt kommer elever och boende närmare tillagningen av den mat de skall äta. På äldreboendena kan de som skall äta maten också vara med och tillaga den.

Liberalerna lovade flera tillagningskök och lät trycka upp affischer med det mycket klara budskapet.

För liberalerna är detta extra besvärande eftersom man innehar posten som ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Detta säger Kerstin Karlsson om kursändringen:
– Vi har inte ändrat oss. Maten lagas på plats, men man gör grunden i förväg. Det är exakt så man gör på restauranger.

Till det uttalandet kan vi lägga följande kommentar:
Om det vore så enkelt, men så är det ju inte, eller hur.
Vilka grunder är det man gör i förväg när de gamla på äldreboende vill ha stekt eller kokt makrill, eller stekt rödspotta eller någon annan av havets läckerheter. Såsen?
Eller skall man förkoka eller försteka fisken och värma den innan servering.
Skulle inte tro det.

Centerpartiet gick till val med följande:
Vi vill att maten ska lagas från grunden och på plats i verksamheten.

De tre ledande partierna i majoriteten var alltså i stort sett överens om vad man ville, men historien skulle visa att det fanns inte det som liknar sanningshalt i de löftena.

När man hamnade i en position då man kunde genomföra vallöftena gjorde man precis tvärt om.
Då var det inte längre tal om flexibla och anpassade  lösningar, nu var det storkök som gällde.
I vanlig ordning drev man igenom beslutet med minsta möjliga majoritet och man ville inte ens lyssna på förslaget från socialdemokraterna att åtminstone de gamla skulle få direktlagad mat.

Moderaterna, som protesterade hela vägen, befinner sig nu i dilemmat att de vill samarbeta med C och L och, om de får majoritet, tvingas färdigställa ett kök man inte ville ha. Plus en hel mängd andra frågor där man röstat emot majoriteten.
Men det kanske är eftergifter man får göra för att hamna i majoritet, eller hur.
Intressant då att se vad Cederbratt skrev i gårdagens tidning:
Vi moderater vill ta ansvar genom att sitta i majoritet i Strömstad där vi får gehör för våra uppfattningar. En majoritet med alliansförtecken.
(En majoritet där M förväntar sig att C och L skall ändra ståndpunkt. Reds. anm.)

Att inte ens unna dem som bor på våra äldreboenden mat lagad på plats är ett svek som omöjligen kan försvaras.

I morgon tar vi tag i beslutet om att köpa Crawfordfastigheten

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nyheter i korthet!

Några reflektioner över de senaste nyheterna.

Koster
Mycket handlar om Koster nu i valtider.
Man pressar politikerna att lova lite av varje.
Själva vill man gärna jämföra sig med Svågadalen i Hudiksvalls kommun där det finns en form av självstyre. Dock undviker man berätta att jämförelsen haltar på grund av den relativt stora skillnaden i befolkning.
Man redovisa gärna hur många, eller få, som är mantalsskrivna på Koster men undviker berätta hur många av dessa som har Koster som enda bostadsort. Många av de mantalsskrivna bor stora delar av året på fastlandet.
Det som skall ”rädda” Koster är byggnation av hyresrätter men frågan är om det räcker.
Frågan är också om det antal som påstås vilja flytta till Koster stämmer. Angivna siffror ter sig alltför optimistiska.
Vatten- och avloppsfrågan är central och ingen lösning har redovisats.
Tidigare undersökningar om lokalisering av avsaltningsanläggningar har hela tiden strandat på att många fastighetsägare avvisat att ha en sådan anläggning i närheten.
Reningsverket har ingen bra standard och måste ganska snart byggas om/renoveras.
Skolan har inte tillräckligt med elever och riskerar nedläggning.
Problemen för Koster är många och jag har svårt att tro att dessa löses genom någon form av självstyre.

Moderaterna – Kristdemokraterna
I en sällsynt korkad insändare går Cederbratt och Edvinson-Kristensen hårt åt Kristdemokraterna.
Naturligtvis en reaktion på att KD inte vill ingå i något alliansblock.
Man måste vilja vara i majoritet för att ha något att säga till om säger M-representanterna men missar då det enkla faktum att KD mycket väl kan bli tungan på vågen i nästa mandatperiod och därigenom lägga sin röst på det förslag de tycker är bäst.
Erfarenheten från innevarande mandatperiod stöder heller inte M:s påståenden.
Hur mycket har L, MP och KD haft att säga till om, egentligen?
M-representanterna ondgör sig över att KD i Strömstad inte baserar sin verksamhet på någon ideologi men då sitter man verkligen själv i glashuset.
Moderaterna som berömmer sig av att stå för lag och ordning har ännu inte lyckats förklara varför man kastade ut sin tidigare ordförande.

Enkäten om Plagen och Oscarsplatsen
Frågor om hur man ställer sig till publicerade skisserna över Plagen och Oscarsplatsen har skickats till samtliga partier.
Hittills har S, L, V, KD, SD, MP och C svarat.
Så snart vi har svaren från M och FI lägger vi ut allt på bloggen.
Uteblir svar från något av dessa partier lägger vi ut de svar vi fått.
M påstår att de svarar på frågor inom några minuter, men det stämmer inte. Man har inte ens svarat på frågor om skolan på Koster trots att det gått flera veckor.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Idag börjar vi granskningen av underliga beslut!

Det har under mandatperioden tagits en del underliga beslut.

Flera av dem går stick i stäv mot medborgarnas vilja och i en serie inlägg skall vi titta lite närmare på dessa beslut.

Vi börjar med Canning
Inget parti kan helt friskriva sig från vad som hänt med Canningplanen men det finns inslag i hanteringen som många ställer sig frågande inför.

Låt mig inleda med att jag, i princip, inte har något emot att man arrangerade en tävling om områdets utveckling även om jag tycker att man kunde gjort vissa saker annorlunda.
I utvecklingen av ett centrumnära boende lämnar man det egna bostadsbolaget utanför.
Problemet var att man var alltför frikostig när men anvisade vilka områden som skulle omfattas av bebyggelse och då blev projektet i ett slag för stort för Strömstadsbyggen att hantera.
Kanske man borde delat upp området i etapper vilket skulle öppnat vägen för det lokala bostadsbolaget att vara med på åtminstone en bit.
Det gjorde man inte.
Redan när tävlingsförslagen kom in borde man insett att det skulle bli fråga om en överexploatering med en så omfattande byggnation att det inte ens gick att överblicka genomförandetiden.

I det läget borde man gjort ett omtag för att få ner volymerna till en mera normal nivå.
Det gjorde man inte.
Istället valde man att gå vidare med projektet och nu inträffar det som torde vara unikt i varje planläggning.
I avtal med Riksbyggen förbinder man sig att upprätta en ny detaljplan som baseras på tävlingsförslaget och därmed har man i ett huj sagt ifrån sig makten över all planläggning.
I detta inledande skede av processen inträffar ytterligare märkligheter när man beslutar att sekretessbelägga ärendehanteringen.
Det är nu splittringen mellan majoriteten och oppositionen blir synlig för var och en.
Ledamöterna för oppositionen reagerar kraftfullt mot att de inte ens tillåts diskutera frågan med sina partikamrater och än mindre med allmänheten.
Några ledamöter tackar för sig och vill inte längre vara en del i den fortsatta processen och den fortsatta ärendehantering blir inte alls bra.

Nu pågår planprocessen och allt eftersom tiden går blir det tydligare och tydligare att de volymer som man ursprungligen tänkt sig inte kommer till genomförande.
Flera partier, Miljöpartiet undantaget, kräver nu att byggnationen skall inledas på själva Canningtomten och att Skeppbroplatsen får komma i andra hand, om det alls blir fråga om att bygga där.
Centerpartiet vill att man undersöker möjligheten att, på Canningtomten, pressa in de bostäder som försvinner från Skeppsbroplatsen. Planförfattarna ha ställt sig skeptiska till det förslaget.

Man får nog räkna med att det efter valet bildas en ny majoritet med uppdraget att fullfölja planarbetet och mycket talar för att det resulterar i att Skeppsbroplatsen sparas.
En konsekvens av ett sådant beslut kan bli att avtalet med Riksbyggen inte kan fullföljas och då får vi se vilka andra alternativ som öppnar sig.
Det finns anledning notera att det ursprungliga förslaget innebar att endast ca 20 % av byggnationen skulle vara hyresrätter och resten bostadsrätter, ett förhållande många ställt sig frågande inför. Behovet av hyresrätter är större än för bostadsrätter och därför vill många ha en annan fördelning.
Nu låter det sig inte göras i en detaljplan eftersom det inte är tillåtet att i en plan ange vilken upplåtelseform bostäder skall ha.
Detta kan endast bestämmas i avtal mellan kommunen och det företag som skall bygga.

I nuläget pågår arbete med att ta fram granskningshandlingar och ganska snart får vi se hur man förändrat planen utifrån de samrådsyttranden som kommit in.
Om man, trots planförfattarens tveksamheter lyckats pressa in fler bostäder på Canningtomten?

Slutsats
Man borde delat upp området i etapper så att Strömstadsbyggen fått chansen att vara med på åtminstone en del.
Man kunde gjort en markanvisningstävling uppdelad i etapper.
Man var alltför generös när man tog med stora delar av Skeppsbroplatsen i tävlingsunderlaget. Man borde förankrat det beslutet hos medborgarna.
Inget parti kan friskriva sig från några av dessa ”misstag”.
Men ännu finns möjligheten att göra om och göra rätt.
Det förväntar sig medborgarna sker efter valet.

I morgon tittar vi lite närmare på beslutet om mat till äldre och till skolelever

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Dagens rubriker!

Idag har vi tre inlägg om kulturarvet i centrum

KULTURMORDET del 1
KULTURMORDET del 2
KULTURMORDET del 3
Mycket nöje och kommentera gärna

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

KULTURMORDET! Del 1.


Trottoar Arvika. Bohusgranit

I många städer förstärker man kulturarvet genom att använda naturmaterial.

I Strömstad gör man tvärt om.
Vi befinner oss mitt i stenriket där människor i generationer och under stora vedermödor sprängt, kilat och spettat fram den bohuslänska graniten för att sedan med stor yrkesskicklighet forma den till gatstenar som varar i evighet.

För den politiska majoriteten betyder detta ingenting.
Istället för att ta vara på ett kulturarv värt att vårda river man bort gatstenen och ersätter den med asfalt.
Jag vill hävda att detta är ett hjärnsläpp omöjligt att försvara.

Inte blir det bättre av att det finns figurer inom kommunen som medvetet far med osanning när de, på kommunens hemsida, säger följande:
För anläggande av cykelbana utmed torget har ingen gatsten tagits bort.

Den som har ögon i skallen och inte drabbats av total minnesförlust är detta uttalande häpnadsväckande.
Med några få bilder kan motsatsen till kommunens uttalande bevisas.

Det som tidigare var en blandning av olika stenmaterial (förvisso en del betongsten) har samvetsgrant skövlats och förvandlats till en asfaltsöken.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

KULTURMORDET! Del 2.

Inte nog med att man ödelagt kulturarvet vid torget det finns, tyvärr, fler platser värda att uppmärksamma.

Den synnerligen välfrekventerade promenaden utmed älvens norra sida har vandaliserats å det grövsta.
Även här har gatstenen brutits upp och ersätts med kolsvart asfalt.
Soffor och blommor har tagits bort och räcket mot älven har försetts med något som liknar en boskapsinhägnad.
Man påstår att man skapat en mycket efterfrågad cykelbana och, genom målning på asfalten har man även markerat den som en sådan.
Den bryr sig gemene man inte ett dugg om utan promenerar som man alltid gjort.
Lätt för dem som trafikerar sträckan Silverpilskajen – Systembolaget med en dra-maten-kärra.

 

 

 

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

KULTURMORDET! Del 3.

Som om inte det som hittills åstadkommits vore tillräckligt finns nu planer på ytterligare vandalisering.

Visserligen säger man att inga beslut ännu är fattade och man får verkligen hoppas att vi, efter den 9 september, valt politiker som inser att gränsen för hur man kan våldföra sig på centrum redan är passerad.
Partier som tar till sig de förslag som ligger för Oscarsplatsen och Plagen skall inte räkna med något stöd i valet.
Vi kommer, innan den 9 september att ställa frågan till samtliga partier och redovisa deras inställning här på bloggen.

Oscarsplatsen


Bara tanken på att göra om denna oas till någon sorts lekland får blodet att isa sig i ådrorna. Har man totalt tappat fattningen frågar sig många.
En plats där man verkligen vinnlagt sig om att vårda kulturarvet och se till att mångfalden av stensättning fått ett skyltfönster.
Lägg därtill att man förutsätter att vissa träd skall bytas ut till mera ”intressanta” sorter och överfallet på platsen är fullbordat.
Träd lever inte i evighet, men de behöver inte tas ner om det inte är nödvändigt och nödvändigt kan det aldrig bli innan en noggrann undersökning gjorts. En sådan undersökning saknas fortfarande.

Plagen


Även för Plagen finns storstilade ”planer”.
Den allmänna meningen om denna plats är följande:
Se till att fundamentet för ankaret återställs och sätt tillbaka ankaret
Röj upp i buskaget runt lekplatsen
Ge tusan i att flytta granitgradängerna
Se till att få bort det anskrämliga ”platsvarumärket” som man, på en skylt, kallar ”konstinstallation”.

 

Bara tanken på att göra platsen till en evenemangsyta till nytta för några få näringsidkare är absurd. Det finns redan en evenemangsyta på Skeppsbroplatsen och där finns tillräckligt med utrymme för varje tänkbar aktivitet.
Bara inte Miljöpartiets förslag om byggnation av höga bostadshus går igenom, men den risken torde vara liten.

VÅRDA KULTURARVET

I morgon börjar vi vår genomgång av beslut som kunde blivit mycket bättre om det funnits ett samarbetsklimat värt namnet.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Vem tar vem?


Det skall mycket till för att få ihop en majoritet.

Svårt få ihop en borgerlig majoritet
Utan Kd blir det svårt för C, L och M att skramla ihop 20 mandat.
Visserligen har de idag tillsammans 19 mandat så det behövs bara ett för att säkra segern.
Det förutsätter att alla håller ställningarna och att något av partierna dessutom ökar sitt röstetal.
Det kommer inte att hända, det kommer Centerpartiet att se till.

Centern tappar röster
Ett smärre under krävs för att centern inte skall tappa röster och risken finns att även liberalerna backar på grund av alla vallöften som det inte blev något av.
Då skulle det krävas en ordentlig framgång för moderaterna för att vinna men inte heller det är särskilt troligt. Turbulensen inom det partiet, med flera avhopp, bäddar knappast för en valframgång. Man skall nog vara nöjd om man kan hålla ställningarna.

Kd går sin egen väg
Den tidigare parhästen Kd har ju deklarerat att de går sin egen väg och det finns en del som talar för att de snor åt sig några röster från både från C, L och M.
Därmed skulle den borgerliga allians som Cederbratt så hett efterlängtar inte längre bli ett majoritetsalternativ.

Ingen sinekur att samarbeta med centern
Alla partier som funderar eller planerar för en framtida majoritet tillsammans med centern borde noga studera vad L, Mp och Kd fått ut av det nuvarande samarbetet.
Inte mycket faktiskt om ens något.
Erfarenheten visar att centerpartiet är det parti som det är svårast att samarbeta med.
Självupptagenheten och maktfullkomligheten är uttalad och det bäddar för stora svårigheter, inte bara när det gäller fördelning av poster men i lika hög grad när det gäller vilket partis förslag som skall vara majoritetens. Enda möjligheten till framgång är om övriga partier i en tänkt majoritet går samman för att övertrumfa centern.
Den möjligheten har funnits under nuvarande period men inte utnyttjats.
Det finns dessutom anledning förmoda att ett överkört centerparti blir en ännu svårare samarbetspartner.

Socialdemokraternas dilemma
Det blir inte ett dugg lättare för socialdemokraterna att sy ihop en majoritet.
Även om man kan gissa på framgång både för sossarna och för vänstern kommer inte dessa röster att räcka för att skapa en majoritet.
Idag har S tio mandat och V två mandat och det räcker ju inte på långa vägar. Inte ens om S ökar med två mandat och V med ett mandat.
Alltså måste det till ett tredje parti.

Miljöpartiet kan gå åt vilket håll som helst
I det sammanhanget är alltid miljöpartiet en dark horse. Ingen vet vilken väg det partiet går, men sugen på makt det är man säkert.
Går det illa för C och L skall man inte utesluta möjligheten att man lockar till sig Mp för att få ihop ekvationen. Men man skall inte bortse från att även Mp kan komma att förlora i valet och då kanske inte ens deras röster räcker till för en ny majoritet.

Vinnare och förlorare
Som läget är just nu kan man skönja två, alternativt tre, presumtiva vinnare i årets val.
Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
Klara förlorare torde Centerpartiet och Miljöpartiet vara och kanske även Liberalerna.
Det kostar att vara i majoritet och det priset kanske C, L och Mp får betala nu.

Centerpartiet accepterar personangrepp
Centerpartiet har dessutom utmärkt sig genom att okritiskt acceptera synnerligen osmakliga uttalanden från en av sina egna medlemmar.
Kanske det riktigt trogna centerpartisterna inte bryr sig men sannolikt betyder det att det blir mycket svårt att locka till sig nya väljare.

Räkna inte bort FI
I elfte timmen har Feministiskt Initiativ dykt upp på arenan och man kan inte bortse från möjligheten att de kan få ihop tillräckligt med röster för att erövra ett mandat.

Minoritetsregering
Men, fortsatt gäller alltså att valet kanske slutar med att det måste bildas en minoritetsregering och då kommer Sverigedemokraterna att få ett visst inflytande över vilken grupp som skall styra kommunen.
Vi har redan tidigare konstaterat att SD sannolikt inte kommer att rösta för en C-regering och då öppnar sig möjligheten för andra partier att ta över makten.

Så som politiken utvecklats under denna mandatperiod, med många beslut tagna mot allmänhetens vilja, tror jag att kommunen skulle må bra av att åtminstone centern får en tid till eftertanke. I opposition.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Det finns inget att be om ursäkt för, säger Centerpartiet

 

Efter att den uppmärksammade och av tidningen delvis refuserade insändaren från centerpartisten Tore Lomgård publicerats här på bloggen har reaktionerna varit många och genomgående negativa visavi Lomgård sätt att uttrycka sig.

För egen del ansåg jag att insändaren andades personförföljelse och försökte, genom olika kanaler, få centerpartiet att be om ursäkt. Medlemmar i partiet hade ju själva starta debatten om samtalsklimatet och ondgjort sig över en del som skrivits.
Jag förutsatte då att man hade samma inställning till sina egna medlemmars sätt att uttrycka sig, men hej vad jag bedrog mig.

Så här svarar Centerpartiet på en rak fråga om man avser be om ursäkt:
Vi har inget att be om ursäkt för.

Centerpartiet menar därför att det som står att läsa i nedanstående insändare är helt i sin ordning och stämmer väl överens med partiets riktlinjer för hur man kan, bör eller får uttala sig.

Insändaren (ocensurerad så som Lomgård ville ha den publicerad)
I en ambition att kunna förändra och göra samhället bättre samt kunna göra skillnad väljer en och annan att lägga tid och engagemang på politiskt arbete. Det övergripande målet är för många lika, oavsett politisk åskådning, medan vägen dit ofta skiljer sig åt. En fri och öppen debatt är därför förutsättningen för en väl fungerande demokrati.

Jag menar inte att vare sig Sören Eriksson eller Lars Georgsson har överträtt lagens gränser för yttrandefriheten. Långt därifrån. Det gjorde heller inte Alf Enerström m fl då de på 1970 – 80 talet drev en mycket osmaklig kampanj riktad mot Olof Palme som person. Möjligen gick Enerström längre än vad Eriksson och Georgsson gör, men deras inlägg innehåller ändå en hel del fullständigt onödiga och meningslösa personliga omdömen om skilda personer. Jag menar därför att ni, trots vuxen ålder, inte visar den mogenhet i debatten som man skulle kunna begära.
I min tidigare insändare vädjade jag om en debatt i sakfrågor utan personangrepp. Jag kan inte tolka er reaktion på annat sätt än att ni har en annan åsikt i den frågan.
Med detta väljer jag att avsluta debatten i frågan.
Tore Lomgård (C)

 

#centerpartiet
#godton

Publicerat i Politik | 14 kommentarer

Be om ursäkt, Dafteryd!

Centerpartiet ”Går över gränsen”

När Dafteryd upplever att personer ”Går över gränsen” gäller det bara meningsmotståndare.
När egna medlemmar passerar alla tänkbara lågvattenmärken hörs inte ett knäpp.
Inte i tidningen, inte på centerns egen Facebooksida eller någon annan stans heller.

Genom att tiga och inte ta avstånd från Lomgårds ocensurerade insändare har centern accepterat personangrepp som trotsar all beskrivning.
Återkommande uttalande om att man vill diskutera sakpolitik blir, i ett slag, innehållslöst
när Centerpartiet ställer sig bakom den lägsta tänkbara debattnivå.

Det går alldeles utmärkt att ställa upp sig vid ”Konstinstallationen” på Plagen, berömma sig själv och raljera över att alla partier inte velat vara med, men någon självkritik är det inte tal om. Det är, med förlov sagt, patetiskt.
Men när självgodheten når den nivå att man inte ens kan ta avstånd från direkta, oseriösa och osmakliga insinuationer har all trovärdighet gått förlorad.
Ändå framställer man sig som det enda parti med förmåga att leda kommunen.

Kritik mot centerpartiets göranden och låtanden uppfattas som personförföljelse.
Så talar bara den som tror sig stå över vanliga medborgare.

Centerpartiet vill inte ta ansvar för nedvärderande uttalanden om privatpersoner och vill inte ha en debatt om sakfrågor.
Centerpartiet är sig själva nog och bryr sig inte ett dugg om vad folk i allmänhet tycker.

Vi kan inte låta kommunen ledas av ett parti med den inställningen, dags för centerpartiet att lämna ifrån sig makten.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Ingen plats för fotgängare!

Resultatet av ombyggnaden vid torget.

Den i särklass vanligaste trafikanten på torget är fotgängarna men dessa har, genom ombyggnaden, satts på undantag.
Studera bilden ovan och ni kommer att upptäcka att framkomligheten för fotgängare är kraftigt begränsad, näst intill omöjlig för rollatorer och barnvagnar.
Miljöpartiet vill ha fler cykelparkeringar men då borde det väl finnas andra platser än att ta i anspråk denna synnerliga smala gångpassage.

Återstår att göra som alla andra gående, använda cykelbanan.

Var det detta man ville åstadkomma när man satsade på ”de oskyddade trafikanterna”?

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Försöker Miljöpartiet föra väljarna bakom ljuset?

Miljöpartiet har flera gånger argumenterat för att det skall byggas bostäder på Skeppsbroplatsen.

När man ser miljöpartiets affisch ser det ut som om man ändrat sig och gått tillbaka till den inställning man hade inför valet 2014.
På den färggranna affischen står det inte en rad om att man vill ha höga bostadshus på platsen.
Vad är det som gäller egentligen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Vem fattade beslut om miljonprojektet?

Arbeten med cykelbana mm vid torget har genomförts utan att det finns ett protokollfört beslut.

Under 2017 beslutade Tekniska nämnden att genomföra ett test som gick ut på att med provisoriska anordningar och linjemålningar se om man kunde underlätta för cyklister att ta sig fram i centrum.
Man beslutade om en testperiod som skulle vara avslutad under maj månad 2018.

Men, utan att nämnden fattat något nytt beslut, drog man igång den omfattande ombyggnad vi nu ser resultatet av.

Av de handlingar som offentliggjorts framgår att Tekniska förvaltningen den 9 mars sänt ut en begäran om att få in ett budgetpris på ombyggnadsarbetena.
Den 29 mars fick man in ett ca-pris, 835.000 kronor, för delar av arbetet.
Asfaltering mm ingick inte i det priset.

Den 10 april har Tekniska nämnden sammanträde men informeras inte. Nämndens ledamöter är alltså ovetande om vad som pågår.

Entreprenören upprättar en arbetsorder den 16 april och den 19 april beställer Tekniska förvaltningen arbetet.
Men redan den 17 april fanns det skyltar utställda som visar att arbete pågår!?

Den centrala fråga som då inställer sig är följande:
Vem gav Tekniska förvaltningen i uppdrag att upprätta handlingar, ta in priser och beställa ombyggnadsarbeten i miljonklassen?

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Monumental felsatsning!

Sjukhusbygget i Strömstad måste ha varit regionens, i särklass, största felsatsning.

Hundratals miljoner plöjdes ner i en anläggning som numera visar sig vara oduglig.
Satsningen var till och med så seriös att man, genom att bygga ett SSIK-sjukhus, (Sjukvårdens skydd i krig) fick några extra miljoner i bidrag från staten.

När jourmottagningen i Tanum fått förlängda öppettider inställer sig därför frågan
-Varför finns det ingen motsvarande jourmottagning i Strömstad?
På detta svarar regionen att Tanum är den bästa platsen, rent geografiskt.

Mig veterligt har Tanum och Strömstad legat där de alltid har legat och den enda egentliga skillnaden är att befolkningen i Strömstad ökat mer än i Tanum.
Därför är det obegripligt att regionen satsade alla dessa pengar på ett nytt sjukhus i Strömstad när Tanum egentligen har ett bättre läge.

Att låta ett sjukhus, där hundratals miljoner plöjts ner, stå näst intill oanvänt måste betraktas som kapitalförstöring av monumentala mått.

Därför känns det underligt att, i tidningen, se ett antal flinande politiker som verkar saliga över att få åka till Tanum om olyckan är framme.

Regionen låter meddela att det finns planer på utökning i Tanum med röntgen, ultraljud och utökade undersökningar.
Att dessa funktioner redan finns på Strömstads sjukhus saknar uppenbarligen betydelse.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Bättre lyss till den sträng som brast än aldrig spänna en båge.

 

Avsnittet från Verner von Heidenstams dikt ”Åkallan och löfte” passar bra in på moderaternas Marie Edvinson Kristensen.

I en intervju i Strömstads Tidning ger hon sin syn på politiken i allmänhet och moderaternas ambition i synnerhet.
Hon är inte främmande för att iklä sig rollen som kommunalråd om det skulle bli aktuellt.
Självklart, om jag får väljarnas förtroende, så ska jag leverera maximalt utifrån min förmåga,” säger hon.

En bra ambition men sannolikt inte särskilt aktuell.
Om det händelsevis skulle skapas en borgerlig allians som samlar minst 20 mandat krävs att moderaterna blir störst i den koalitionen för att Marie skulle komma på fråga som kommunalråd. Inte särskilt troligt.
Dessutom bör man hålla i minnet att det torde krävas mer av politisk erfarenhet för att axla den tyngsta politiska posten i kommunen. Fyra år i opposition som den enda politiskt aktiva erfarenheten är alldeles för lite.
Vi ser ju vad som hänt med Dafteryd som också kom in i hetluften med alltför liten politisk bakgrund. Sejouren blev kort.

Sedan är det naturligtvis inte fel att ha en hög ambition men om den sträcker sig för långt kan besvikelsen bli svår att hantera.
För att bli störst i en borgerlig koalition krävs att man i valet den 9 september mer än fördubblar sitt väljarstöd och det tror nog inte ens moderaterna själva på.
Därför har man en bit att vandra innan man kan, som Marie säger, ”Måla kommunen blå”.
Inte ens om man hamnar i majoritet, utan att vara största parti, kommer man att ha bruk för någon målarpensel.
Det som då kommer att gälla är förmågan att förhandla och kompromissa och hitta lösningar som kan stödjas av flertalet.
Inget enda av våra partier kommer att, efter valet, befinna sig i en situation där de själva kan bestämma.

Moderaterna befinner sig dessutom i det dilemmat att de under den nuvarande mandatperioden, flera gånger, röstat emot den tänkta allianspartnern centern och därför kommer det krävas en synnerligen rutinerad förhandlare för att försöka släta över tidigare motsättningar och enas om nya riktlinjer.
Men redan i dagens intervju ser vi svårigheter när Canning kommer på tal. En fråga där moderaterna står långt ifrån centern.
Sak samma med mat till skolelever och äldre där partierna har helt olika inställningar.
Även när det gäller ekonomin har man delade meningar. Finansieringen av ombyggnaden av färjeläget är en fråga där moderaterna anmält avvikande mening.

Marie återkommer flera gånger till att man vill driva moderat politik och söka samarbete där moderaterna får vara styrande.
Det kommer inte att ske i ett samarbete med centern och liberalerna. Inte ens om man lyckas locka med sig miljöpartiet blir det någon renodlad moderat politik.
Men, som sagt, det är aldrig fel att ha högt ställda mål, men med tanke på det politiska läget borde hon kanske hållit en något lägre profil.
Risken är uppenbar att valet annars kan resultera i en kalldusch.

Tillfredställande dock att Marie noterar att dialogen i kommunen inte fungerat och att det varit för många voteringar 6-5 eller 20-19. Men även här finns ett berg att bestiga om man vill regera ihop med centern som inte alls håller med om att dialogen eller samarbetet varit dåligt.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Fast förankrade i botten!

Precis som vanligt hamnar MP-språkrören på botten.

Förtroendesiffrorna för partiledarna förändras inte särskilt mycket.
I vanlig ordning hamnar Miljöpartiets språkrör längst ner, långt under alla andra.

Den som eventuellt inbillade sig att den varma sommaren och allt prat om klimatförändringen skulle lyfta förtroendet för MP:s ledare får tänka om.
Även om MP har stort förtroende när det gäller klimatfrågor befinner de sig oceaner ifrån verkligheten i massor av andra frågor.

En liknande situation gäller i Strömstad där vi har ett miljöparti som, istället för att driva miljöfrågor, gått centerns ärenden.
Den vidlyftiga programförklaringen om mat till äldre och skolelever betydde ingenting för miljöpartiet när centern bestämde att det skulle byggas ett multikök.
Man unnade inte ens de gamla direktlagad mat.
I Båtviken gick man kapitalets ärende när man körde över majoriteten av de boende.

Nu går man till val på att Skeppsbroplatsen skall bebyggas, att ombyggnaden vid torget skall bestå och att Badhusgatan skall bli nästa ställe att korka igen och skapa trafikkaos.
Mera cykelvägar vill man ha, men hur de ser ut bryr man sig inte om.
Därför är det signifikativt att man som huvudbild på sin Facebooksida lagt upp ett fotografi på en nybyggd dubbelriktad cykelbana som inte ens kommer i närheten av att uppfylla Trafikverkets krav.

Inför årets val har elva av tolv kvinnor som var med 2014 försvunnit. Det kan jag förstå, de känner helt enkelt inte igen det miljöparti som en gång fanns men som nu förändrats till något helt annat.

Det är ingen överdrift att påstå att förtroendet för miljöpartiets ledare i Strömstad är lika lågt som det på riksnivå.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Inget nytt under solen!

Är detta förlagan till Strömstads ”Platsvarumärke”

Inte särskilt vackert det heller, men man fick i alla fall med Frankrikes färger.
(Tack för tipset, Brodén)

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ingen reaktion från Centerpartiet!

I vanliga fall är man snabb i vändningarna.

Men inte nu, när man hamnat i dilemmat att hantera Lomgårds häpnadsväckande insändare.
Man skulle tycka att åtminstone Dafteryd skulle rycka ut och fördöma det sätt på vilket Lomgård uttrycker sig.
Men inte då.
Trots tillgång till allehanda media är det dödstyst från centern i denna fråga.
Till exempel idag kunde man publicerat en ursäkt i Strömstads Tidning.
Varför gjorde man inte det?

Nu är det inte längre lika viktigt att värna om ”god ton” som när Dafteryd själv eller någon annan centerpartist påstår sig ha blivit utsatt.
För Dafteryd var det viktigt att peka ut mig och Lars Georgsson som syndabockar men uppenbarligen inte lika angeläget att sätta fingret på en egen partimedlems övertramp.

Det är bara att konstatera att eftersom inget avståndstagande synes till får man förmoda att Centerpartiets ledare står bakom Lomgårds insändare och inte anser att han ”Gått över gränsen”.
I så fall har man visat att allt det man hittills ondgjort sig över inte varit något annat än ett spel för galleriet.

Därför är det svårt att befria sig från tanken att Dafteryds utspel i mars med formuleringar om personförföljelse mm, senare utvecklat till att beskylla två namngivna privatpersoner, inte var något annat än ett svepskäl i avsikt att dölja att han börjat tröttna på jobbet som kommunalråd.
Då passade det bra att skylla på andra.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer