JourStrömstad + KD = sant!

 

Saxat ur Strömstads Tidning:

Det lokala handlingsprogrammet för KD är hämtat i stort sett till punkt och pricka från Jour Strömstads program.

Tidningens intervju med Anders Ekström bjuder på en del intressant läsning.
Utöver det som påpekas i rubriken kan följande noteras:
Anders Ekström har i M tidigare drivit sjukvårdsfrågorna för Strömstad gentemot Moderaterna i regionen. Detta under en period då jourvården i Strömstad successivt monterats ner.
– Det var inte så tacksamt precis. Jag upplevde inte att M i regionen lyssnade på oss

En käftsmäll för Moderaterna som uppenbarligen, inom regionen, inte har någon förståelse för problemen i Strömstad.
Återstår att se om de nya lokala moderaterna klara den uppgiften bättre.

Vilka andra delar av KD:s politik sympatiserar du med?
– Jag tycker att Ebba Busch Thor är tydlig och konkret i vad hon vill göra. Hon är inne på ordning och reda, trygghet i människors vardag, att det ska vara tydliga regler när det gäller integration.

KD:s program inför det kommande valet var utlovat till denna vecka, men det enda som presenteras i dagens tidning är följande:
Tre viktiga frågor för KD lokalt:
Nära vård och sjukvård dygnet runt i Strömstad – en närakut på sjukhuset
Bättre kollektivtrafik till och från Strömstad, gentemot Oslo och Göteborg.
Ett centralt äldreboende i den nya stadsdelen på Canning.

Frågan är om det räcker för att övertyga väljarna.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Miljöpartiet, brobyggarna!

Miljöpartiet har tagit över Liberalernas devis om brobygge NU.

Vi har, på Facebook, haft en meningsutbyte med Mp om just denna fråga där vi påpekat att det krävs både en klar vattendom och en lagakraftvunnen detaljplan innan det kan bli aktuellt med något brobygge.

På detta svarar Miljöpartiet:
Lagakraftvunnen detaljplan och vattendom ska naturligtvis vara på plats innan byggstart, processen för vattendom är igång och arbetet med detaljplanen är inne på sluttampen. Därför är brofrågan relevant i valet 2018. Flera partier går till val på att stoppa, eller kraftigt ändra, detaljplanen för Canning, vilket skulle skjuta ett antagande av planen långt fram i tiden. Och därmed även fördröja, eller stoppa, bygget av en bro. Vår inställning är att vi ska komma igång med omvandlingen av Canning och bygget av en bro över Bojarkilen snarast.

Miljöpartiet vill som enda parti att Canningprojektet skall starta med att Skeppsbroplatsen bebyggs först.
Att andra partier har avvikande mening uppfattar Miljöpartiet som negativt och resulterar i att brobygget försenas.
Det som uppenbarligen inte gått upp för Miljöpartiet är det faktum att de nu står helt ensamma i sin inställning till hur Canningplanen skall se ut.

Man har helt enkelt inte förstått att flera av de andra partierna har snappat upp det som kommit till uttryck i flera samrådsyttranden och debattartiklar, medborgarna vill inte ha en Skeppsbroplats bortbyggd med flera höga bostadshus.
Hade den politiska majoriteten insett vilken sprängkraft det låg i denna fråga hade man aldrig accepterat Riksbyggeförslaget och då heller inte heller markanvisningen.

I denna fråga, liksom i flera andra, har Mp en inställning som står i direkt motsats till merparten av befolkningens önskemål.
Sanningen är nämligen den att allt fler börjar fundera över nyttan av den bro Mp anser det vara så bråttom att få byggt.
Kanske de ca 20 miljoner man säger att bron skall kosta kunde användas till mera nödvändiga investeringar.

Miljöpartiet lever i tron att det är de andra partierna som lägger hinder för utvecklingen av Canning, men så är det ju inte alls. Det är Miljöpartiet självt som är den största bromsklossen eftersom en plan enligt modell Mp omedelbart skulle överklagas.

Även de sent uppkomna förslaget att de lägenheter som inte byggs på Skeppsbroplatsen skall klämmas in på canningtomten kommer också att medföra ett överklagande.

Den enda möjligheten att få igenom denna plan är en radikal minskning av antalet lägenheter.
De betyder att avtalet med Riksbyggen måste annulleras.

Vad befolkningen efterfrågar är en varsam utbyggnad av Canning, att en mindre del av Röudden sprängs bort samt att Skeppsbroplatsen på sikt omvandlas till ett attraktivt parkområde.

Detta inser de flesta, utom Miljöpartiet.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Vem vill, vem vill inte och vem är chanslös?

Dags att fundera över vem som kan tänkas bli vårt nästa kommunalråd.

Vi tar dem i den ordning de presenterades igår.

Lars-Åke Karlgren, Vänsterpartiet
Kommer sannolikt inte att bli aktuell som kommunalråd. Skulle V komma att ingå i en ny majoritet blir det tillsammans med sossarna och då är kommunalrådsposten given.
Men Karlgren är en alltid väl påläst debattör och en tillgång i det lokala politiska arbetet.
Kan mycket väl tänka mig honom som ordförande i Miljö- och bygg.

Lars Tysklind, Liberalerna
Lars har ju uttryckt att han gärna tar posten som kommunalråd, men chansen måste betraktas som försvinnande lite. Liberalerna i majoritet förutsätter en medverkan av centern och ingen tror att liberalerna skulle få fler röster än centern i nästa val.
Det vore ett rent önsketänkande.
Med centern som största parti i en koalition finns det inte på kartan att C skulle ge ifrån sig kommunalrådsposten.
Lars Tysklind skulle i det läget knappast heller acceptera en halvtidstjänst som vice ordförande i kommunstyrelsen. Att överge en riksdagsplats för ett politiskt halvtidsjobb i kommunen är inte särskilt troligt.
Det skall dock sägas att Tysklind sannolikt är den inom en tänkt borgerlig majoritet som är bäst skickad att klara uppdraget som kommunalråd.
Ett dilemma för liberalerna är det faktum att man dels inte fått gehör för flera av de tunga frågor man gick till på 2014 dels det faktum att man övergav en av de viktigaste punkter man hade, maten till elever och äldre.

Marie Edvinsson Kristensen, Nya Moderaterna
Inte en chans att hon skulle bli kommunalråd. Alltför oerfaren och heller inte ledare för ett parti som kommer att bli större än centern. Om man nu går den Cederbrattska vägen och satsar på en borgerlig koalition.
Men, även med andra koalitionspartners får nog Maries chanser att bli kommunalråd anses mikroskopiska.
Det ligger också Moderaterna i fatet sättet på vilket de gjorde sig av med sin tidigare ordförande. Inte snyggt.

Åsa Torstensson, Centerpartiet
En given kommunalrådskandidat om hon lyckas skapa en majoritet.
Till skillnad från vårt nuvarande kommunalråd har Åsa visat upp några egenheter som inte är så tilltalande.
Hennes ibland märkliga utfall och påhopp i fullmäktigedebatterna ligger henne i fatet liksom oförmågan att lyssna och ta till sig goda råd. Även från den egna koalitionen.
Det oförsiktiga slöseriet med skattemedel när centrum omvandlas är det ultimata beviset på att Åsa Torstensson är en dålig lyssnare.
Att först satsa stora pengar på ombyggnader för att sedan lakoniskt meddela ”Om det inte blir bra gör vi om”. Ett uttalande skattebetalarna har svårt att svälja.
Åsas agerande, tillsammans med flera andra tillkortakommanden, bland annat Särskilt boende, Båtvikenplanen och hanteringen av Canning kommer, med all sannolikhet, att kosta centern röster den 9 september och ju fler röster som försvinner desto längre bort kommer Åsa från kommunalrådsposten.

Mattias Gustafsson, Sverigedemokraterna
Kommer inte att bli kommunalråd, men med stor sannolikhet den som kommer att påverka vem som blir det efter nästa val.
Chanserna är stora att det blir ett minoritetsstyre och där kommer förmodligen inte Sverigedemokraterna att lägga sin röst på en borgerlig koalition ledd av centern.
Inte sedan centerns försök att i början av denna mandatperiod, genom ett valtekniskt samarbete, försöka utestänga partiet från kommunstyrelsen.
Något sossarna satte stopp för.

Anders Ekström, Kristdemokraterna
Helt ny som partiledare och med ett uttalat besked att man inte kommer att liera sig med någon grupp i fullmäktige står det helt klart att hos KD hamnar ingen kommunalrådspost.
När Ekström, under sin tid hos Moderaterna, arrangerade och i fullmäktigegruppen genomförde en förtroendeomröstning om partiets ordförande naggades hans trovärdighet i kanten. Det har heller inte redovisats varför förtroendeomröstningen genomfördes.

Kent Hansson, Socialdemokraterna
Den som på allvar utmanar Åsa Torstensson om kommunalrådsposten, med goda chanser att vinna.
Det kräver dock en icke oväsentlig framgång i valet och därefter ett gediget lobbyarbete för att skapa en majoritet.
Skulle inte den manövern lyckas finns ändå möjligheten till kommunalrådsposten om det bildas en minoritet som får stöd i fullmäktige. (Läs Sverigedemokraterna)
Hansson är en rutinerad ekonom och det kanske kan behövas efter en tid då man spenderat sanslöst mycket skattepengar.

Karla Valdevieso, Miljöpartiet
Helt uteslutet att hon skulle bli kommunalråd.
Partiet kommer, med alla sannolikhet, att bli en av valets förlorare och det kan Karla tacka Bengt Bivrin för som övergivit det mesta MP står för och dessutom förlorat nästan hela den kvinnliga representationen på valsedeln.
Partiets inställning till Canningplanen och deras agerande i matfrågan kommer att kosta röster. Lägg därtill att man börjar bli helt ensamma om att tycka att ombyggnaden i centrum blivit bra och där går ytterligare röster förlorade.
Inget talar heller för en framgång för MP bara för att man snott liberalernas devis om brobygge över Bojarkilen NU,
Det faktum att Lars Tysklind anser MP vara ett borgerligt parti appellerar heller inte till kärnväljarna, även om Lars delvis har rätt i sin åsikt, MP har ju under hela perioden lojalt stöttat centern.

Som synes utkristalliserar sig två tänkbara kandidater, men oskrivet är bäst, det har faktiskt förekommit i andra kommuner att ett mindre parti fått axla kommunalrådsposten.
Mycket kan förändras fram till valet, inte minst beroende på hur respektive partis program kommer att se ut och hur trovärdigt det uppfattas.

Oavsett hur det går hade vi ändå helst sett att Ronnie Brorsson kommit tillbaka som kommunalråd.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

JourStrömstads ligger på, även om dialysen!

 

I ett välformulerat inlägg i STNB utvecklar Stein Rukin, JourStrömstads syns på vården i vår kommun.

Ett vällovligt initiativ värt att supporta.

Vad som år lite svårare att förstå är följande passus:
Jour Strömstad har på grund av regionens inaktivitet självt tvingats ta initiativ tillsammans med ett politiskt parti (KD) för att söka sådant samarbete om en dialysmottagning.

Mig veterligt har inte Kristdemokraterna lyft ett finger, varken lokalt eller i regionen, för att vården skall bli bättre i Strömstad.
Därför förefaller det märkligt när JourStrömstad lierar sig med det parti som, i den kommunala debatten, gett tystnaden ett ansikte.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Vårt nästa kommunalråd?

Om fem veckor börjar förtidsröstningen.

   

   

Här är de åtta toppkandidaterna inför valet 9 september.

Vem är bäst skickad att leda kommunen?
Vem av dessa åtta är mest trovärdig.
Vilka av dessa ledare är bäst skickade att samarbeta?
Vem eller vilka är de bästa lyssnarna?
Vilket parti har det mest trovärdiga programmet?
Vilket parti är bäst på att hushålla med skattemedlen?
Vilket parti har bäst levt upp till det man lovade inför förra valet?
Vilka partier kan tillsammans bilda en handlingskraftig koalition?

Många frågor och vi hoppas att programmen från respektive parti skall ge oss vägledning.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Kommunens svar stämmer inte med skissen!

På den skiss som visar ombyggnad av Oscarsplatsen är det markerat att flera träd skall bytas ut.


Notera markeringar för vilka träd man vill byta ut.

På en direkt fråga svarar kommunen:
Träden på Oscarsplatsen – ska de tas ner?
Handläggarens svar: Att träden ska tas ner på Oscarsplatsen är felaktigt. Platsen mellan Badanstalten och Tullhuset ska fortsatt vara en lummig plats. Däremot har en inventering av trädens skick visat att tre av almarna som står mot berget är i dåligt skick och behöver bytas av säkerhetsskäl. De kommer att ersättas av andra träd.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Hittills är det bara sossarna……

Hittills är det bara sossarna som tyckt till om det som händer i centrum.

På deras Facebooksida kan man läsa följande:
Strömstads centrum
Om något ska förändras måste det leda till en förbättring.
Vi tycker inte att det som skett i centrala Strömstad är bra. Det är tyvärr dåligt genomtänkt.
Ibland drivs argument för gratis parkering i centrum som viktig för centrumhandeln. Att då i andra frågor vilja ta bort en massa parkeringar från centrum, visar att majoriteten inte har någon genomtänkt strategi för centrumhandelns utveckling. Man måste göra ett vägval.
Är inflödet av besökare viktigt för centrum? Vi Socialdemokrater anser det. Då måste man också göra centrum lättillgängligt för besökare som kommer med bil. Strömstads egna befolkning är inte tillräckligt stor för att motivera hela det utbud av affärer och restauranger som finns här. Det behövs externa besökare. Gör inte bilen till en fiende, den behövs i en glesbygd som Strömstad. Det är bränslet som ska förändras.
Frågan gällande cykelbanor i centrum anser vi inte är, eller har varit, en stor fråga för medborgarna. Det har inte varit några större problem att cykla i centrum utom möjligen i juli månad. Det är stora resurser som satsats på ombyggnader och som skulle kunnat användas på andra, angelägna saker.
Stora delar av den centrumplan som majoriteten nu vill genomföra är till stora delar samma som det som Centerpartiet talade sig varm för i valet 2006. Det var en av anledningarna till att det inte gick så bra då.
Det som nu skett i centrum är farligt, om de skulle hända något och räddningstjänsten inte kommer fram. Det var en av anledningar till att vi inte förordade detta under tidigare mandatperioder. Denna centrumomvandling har inte skett på grund av att det varit ett stort behov av centrala cykelbanor den är endast en politisk profilering från vissa partier. Ett resursslöseri i stora mått.
Den omtalade dialogen som det pratats om har nog varit interndialog inom majoriteten då frågan om centrumomvandlingen inte varit uppe till diskussion vare sig i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Inte heller har näringsidkarna fått information.
Centrumutvecklingen är en fråga av principiell betydelse. Frågan innehåller så mycket mera än bara cykelfrågor och ska behandlas i ett helhetskoncept innehållande: framkomlighet, gående, varutransporter, allmänna platser, torghandel samt övrigt näringsliv inom området.
Om något ska förändras måste det leda till en förbättring.

Liberalerna tycker att det blivit för trångt vid torget samtidigt som de lanserat idén om att göra om gatan förbi torget till en gåfartsgata. (Gåfartsgata = max 7 km/h)

Moderater och Vänsterpartister säger ingenting.
Centern tuggar på om att allt skall göras om, om det inte blir bra!
Miljöpartiet anser det vara helt i sin ordning att blanda cyklister och gående på de nyanlagda cykelbanorna.
På sin Facebooksida skriver man, bland annat:
Tack för frågan. Flera av oss går och cyklar kring torget dagligen och kan vittna om en utomordentligt trygg trafikmiljö. Men, som alltid i sommarströmstad, så gäller det att se sig för lite extra.
Kommer det inga cyklister är det inga problem att gå där, funkar i Gbg så borde funka i Strömstad. Bara vanligt sunt förnuft och respekt för varandra så tror jag att cyklister och fotgängare kommer lösa det här utan några problem.

Vad Kristdemokraterna vill kommer förmodligen att redovisas i det program som utlovats till nästa vecka.

Konstigt att en av de hetaste frågorna just nu inte fått fler partier att redovisa sin grundläggande ståndpunkt.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Here we go again!

Läser på liberalernas Facebooksida att man återigen lanserar tanken på att Strömstadsbyggen skall sälja fastigheter.

Samma idé framfördes inför valet 2014 men under den nuvarande mandatperioden har det inte hörts ett enda knäpp.
Inget förslag har lagts, förmodligen beroende på att man inte fått med sig något annat parti. Därför är det inget som talar för att det skulle ske nu.

Om det ligger allvar i liberalernas tankar om försäljning är det av stort intresse för hyresgästerna att få veta om just ”deras” hus är ett av dem som skall bjudas ut på marknaden.
Tänker man sälja till en ny ägare som avser behålla hyresrätterna eller sälja till ett bolag som vill omvandla lägenheterna till bostadsrätter?
Svaren kan bara ges av liberalerna.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Det tog 43 månader!

Efter ca 43 månader har den Dafterydska doktrinen om bättre kommunikation äntligen slagit rot.

Men att det skulle behövas 43 månader och en halv folkstorm innan det gick upp för beslutsfattarna att det finns en befolkning som har krav på information är inget annat än ett underbetyg.

Tänk så mycket lättare det hade varit att fatta beslut om man tidigt insett att det finns kunniga och intresserade människor utanför kommunhuset.
Tänk så många fallgropar man kunnat undvika och tänk vilken ökad respekt för politiken det hade inneburit om man bara insett vikten av information och dialog med allmänheten.

Men sent skall syndaren vakna och det är svårt att befria sig från tanken att hela det upplägg man nu gjort grundar sig på att det är val inom två månader. Nu vill man visa sin goda vilja och få med medborgarna på tåget.

Men riktigt så lättlurade kanske vi inte är, det flesta har i gott minne alla tidigare överkörningar och total brist på hörsamhet.
Fortsätt dock på den inslagna linjen och vidga dialogen till flera ämnesområden, även om det i sig inte kommer att ha något avgörande inflytande på det kommande valet.

Och se för fasen till att soffor och blommer kommer tillbaka vid Norra Hamngatan.
Det duger inte att skylla på cykelbanan, det går alldeles utmärkt att måla en linje som skiljer soffor från cykelbana samtidigt som man drar tillbaka sofforna, en aning.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Sent skall syndaren vakna!

Resultatet av det stora antalet protester har blivit att kommunen öppnat en dialogsida.

http://www.stromstad.se/naringslivocharbete/urbanplatsinnovation/tycktillomdetframtidastromstad/synpunkterfragorochsvaromstadsutveckling.4.3cae53ff1645410a4d415611.html

Ta chansen du också och gå in på dialogsidan och tyck till.
Många har redan gjort det och det finns flera intressanta svar.
I flera fall synes det som om man är på reträtt, eller i vart fall tvekar om framtiden.

Tänk vad smart det hade varit om denna dialogsida funnits innan man drog igång flera av de kontroversiella arbeten som nu retar upp medborgarna.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Bra jobbat JourStrömstad!

Egentligen är det inte riktigt klokt.

STNB rapporterar idag att JourStrömstad klarat ut att Strömstadsborna har rätt att få vård hos Legevakten i Halden.

Denna lilla idogt arbetande ideella organisation klarade ut det flera tusen anställda inom regionen gått bet på.
Sanningen är ju den att man från regionen inte ens orkat med att ta kontakt med Legevakten:
Eller om Stein Rukin säger:
– Nej, enligt de jag pratat med i Halden har de inte fått någon förfrågan från regionen. Jag brukar säga att få regionen att göra något för oss är som att försöka flytta på en kyrkogård – man får inte mycket hjälp från dem som är där.

Det är faktiskt skrämmande att de ansvariga på regionen inte hyser större omsorg om oss som råkar bo och vistas i Strömstad.
Att det överhuvudtaget skall behövas att privatpersoner engagerar sig och lägger ner massor av arbete som egentligen skulle utförts av dem vi avlönar med våra skatter.

Jag är faktiskt benägen hålla med dem som anser att man kan skrota hela landstinget.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Det är, rent ut sagt, för jävligt!

Sättet som regionen behandlar Ove Tyfth är rent ut sagt för jävligt.

Att han skall behöva åka taxi 4.000 mil om året för att få dialys är en stor skam och ännu ett bevis för att Strömstad satts på undantag.

När dessutom ansvariga påstår att de inte lyckats få personal till dialysen i Strömstad och det visar sig att man inte ens annonserat efter personal hit har man gått långt över gränsen till vad som krävs av normal anständighet.

Hur mycket det kostar att låta en patient åka taxi 4.000 mil vet vi inte men så mycket vet vi att tvinga en patient till detta ständiga resande är ovärdigt och jag kan inte inbilla mig att det skulle varit aktuellt om det drabbat någon närstående till dem som fattar beslut.
Uppenbarligen betraktar man Ove Tyfth som en obetydlig person i regionens utkant, men förbanne mig om vi accepterar den inställningen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Miljöpartiet är borgerligt i Tysklinds värld!

STNB har startat en intervjurunda med förstanamnen på respektive valsedel.

Först ut är Lars Tysklind (L) som utvecklar hur han ser på framtiden.

Han kan mycket väl tänka sig en borgerlig majoritet och säger då följande:
– För mig är utgångspunkten att vi har en borgerlig majoritet, men då inkluderar jag även Miljö­partiet, säger Tysklind och förklarar att samarbetet med MP fungerat väldigt bra.

En intressant ståndpunkt, tveksamt dock om den delas av Mikael Cederbratt som är den som lanserat en borgerlig majoritet.
Att han räknar in Miljöpartiet kan inte förklaras på annat sätt än att han inser att det partiet behövs om man skall kunna bilda en majoritet.
Kanske kommer det att lyckas, Bivrin ställer säkert upp, även om det betyder att han ännu en gång måste överge sitt eget partiprogram. Men vad gör man inte om makten hägrar.

På frågan varför det ännu inte blivit någon bro över Bojarkilen säger Tysklind:
Bron är ännu inte på plats och Tysklind förklarar det hela med att de inte fått stöd hos andra partier i frågan.

Det måste betyda att samarbetet inom majoriteten inte varit riktigt så bra som Tysklind försöker göra gällande.
Man bör även komma ihåg att det var Tysklind som ansåg att gång- och cykelbron över älven var helt onödig, pengarna kunde användas till bron över Bojarklien.
Men efter att bro över älver dök upp i Canningplanen har han inte sagt ett pip om den saken.

När det gäller multiköket säger Tysklind:
– Under resans gång såg vi förutsättningarna, att det finns fler möjligheter med ett centralkök och det blev till slut en definitionsfråga. Det uppfyller samma sak, man får mat med bra kvalitet.

En mycket omtalad och omdiskuterad helomvändning där liberalerna fortfarande är skyldig oss en godtagbar förklaring.
Att det kan vara en ”definitionsfråga” huruvida man skall bygga flera tillagningskök eller ett enda centralkök kräver sin förklaring.

I sjukvårdsfrågan har Tysklind följande visdomsord:
– Hur Strömstadsborna ska agera har varit förvirrande och det skapar en otrygghet.

Låter intressant i skenet av att det var Tysklind själv som stod i fullmäktiges talarstol och undervisade om att sjukvårdspolitiken skall överlåtas till regionpolitikerna. Inget man skall syssla med på lokal nivå.

När det gäller bostäder redovisar Tysklind partiets program:
Man ska bygga 100 bostäder om året under de närmsta fem åren.

Jag säger bara det, that will be the day.
Den majoritet i vilken liberalerna ingår har inte lyckats komma i närheten av att få fram det antal bostäder man förutskickat.
Inte en enda hyreslägenhet har blivit inflytttningsklar de två senaste åren och kanske det heller inte blir några nästa år. Oavsett majoritet.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Där rök en tänkt samarbetspartner!

Anders Ekström låter, i STNB, meddela att KD inte tänker samarbeta med någon ny majoritet under nästa mandatperiod.

En inte särskilt rolig läsning för, i första hans, Mikael Cederbratt som sagt sig vilja skapa en borgerlig majoritet. Knappast troligt att M, C och L tillsammans kan skrapa ihop 20 mandat. Idag har dessa partier tillsammans 19 mandat och inget talar för annat än att C kommer att tappa röster. När det sker måste både L och M stärka sina positioner.

Inte heller C kan i fortsättningen luta sig mot KD som varit förutsättning för det nuvarande ”regeringsinnehavet”. C måste nog inrikta sig på ett läge där man inte längre kan räkna med att eventuella partners lägger sig på rygg för centerförslagen.

Som vi sagt tidigare finns det anledning förmoda att det blir svårt att skapa en majoritet efter valet, det kan mycket väl bli fråga om ett minoritetsstyre.
I det läget kommer Sverigedemokraterna och nu också Kristdemokraterna att spela en avgörande roll. Vilken gruppering skall man stötta.

Nu ser vi fram emot KD:s partiprogram som skall presenteras nästa vecka.

Anders Ekström sågar KD:s verksamhet under den nuvarande mandatperioden och det med all rätt. Partiet har uteslutande agerat röstboskap åt centern och det är inget KD:s väljare sett på med blid ögon.
Om man lägger all politisk aktivitet åt sidan, så som KD gjort, har man förbrukat allt förtroende.
Återstår att se om Ekström § Co kan ändra på det.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Det är inte mycket man får för pengarna nu för tiden!

Kommunen fick 1,2 miljoner i EU-bidrag.

Merparten av dessa pengar har använts till att producera papper i en aldrig sinande ström.
Utredningar, visioner, rapporter, redovisningar och en förfärlig massa tyckanden.
Åsså detta urblekta, intetsägande, platsvarumärke.
Bara förklaringarna till detta ”märke” är ett ordbajseri av sällan skådat slag

Här följer ett litet utdrag:
Enkel vardag, att trivas, njuta, bara vara, uppleva, man får mer tid för mer av allt man vill hinna med i livet.

Här finns en fin gemenskap mellan människor. Här blir individen sedd och får lov att vara sig själv oavsett om det gäller skola, omsorg eller när en främling säger ”hej” i kön i matbutiken. Det starka föreningslivet bidrar både till trivsel och välmående men även till utveckling. Många nuvarande och tidigare invånare besitter en unik stolthet över att komma från Strömstad.

Används för att förena och lyfta fram Strömstad. Genom symbolen berättar vi också vår story och den representerar våra kärnvärden. Symbolerna får gärna komplettera den egna loggan för din verksamhet, i syfte att bidra till en tydlig bild av Strömstad.

Genom en budskapsplattform gör vi det möjligt att vid så många tillfällen som möjligt sprida samma bild om vår kommun.

Dessa personer står bakom platsvarumärket:
Henrik Lysen Papagoja kreativ,
Michael Skärström Nöjesskräddarn,
Maud Wimmer – Orvelin Group,
Helene Berntsson -Scandic Laholmen,
Mia Kempe-Daftö Resort,
Tomas Trulsson-Restaurang Park,
Ann Sofie Fransson-KGH Coustums,
Heidi Nyström-Köpmannaföreningen/Ditt och Datt,
Ola Persson – Newsec/Köpmannaföreningen,
Kristina Gillerstedt- Kristina Gillerstedt Photagraphy

Robert Axelsson-Livelab,
Linda Einarsrud- Strömstad SPA,
Ingela Skärström- Engagera ab/Företagarna,
Elsie Hellström – Svinesundskommitén,
Marit Björnland- iSarpsborg,
Gunbritt Persson- Swedbank,

Representanter för vanliga medborgare lyser med sin frånvaro.
Märkligt också att det saknas representanter för de politiska partierna.
De kan väl knappast ha varit oinformerade om vad som var på gång.
Åtminstone Miljöpartiet visar ju stolt upp det nya ”märket” på sin Facebooksida.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Döm själva!

Vi har begåvats med ett nytt så kallat platsvarumärke.

     

Vad i hela friden var det för fel på vårt gamla stadsvapen.
Måste man ändra för ändringens egen skull.

Nu duger inte ens de gamla flaggorna utan ersätts med denna andefattiga ”symbol”

Ur led är tiden, när inget längre får vara som det är.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

KD byter folk och byter fot!

När Kristdemokraterna i Strömstad byter bemanning byter man också åsikt.

Den nyvärvade kristdemokratiska medlemmen Rose-Marie Fagerberg redovisar en helt annan åsikt än KD:s ordinarie ledamot i Barn- och utbildningsnämnden Arlette Lacabanne Raber när det gäller villkoren för 15-timmarsbarnen på förskolan.

Därför finns det anledning fråga sig om det finns fler frågor där nya KD har en annan uppfattning än gamla KD.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Miljöpartiet, de tystas skara!

Ledaren för Mp i Strömstad, Bengt Bivrin är synnerligen aktiv på tvitter.

Han har åsikter om nästan allting, utom det som händer i Strömstad.

Inte ett pip om ombyggnaden vid torget.
Dödstyst om Plagen och Oscarsplatsen.
Inga kommenterar till den heta debatten om 15-timmarsbarnen
Har inget att säga om skolan på Koster, trots påminnelser.
Han har inte ens tvittrat om Isabella Lövens klavertramp.

Det är väl bara att konstatera att Mp i Strömstad redan insett att loppet är kört.
Att de kommer att bli de stora förlorarna i det kommande valet vet de flesta vid det här laget. Synd bara att det skulle behöva gå så långt men med ett totalt övergivet partiprogram var inget annat att vänta.
Inte blir det bättre av att försöka tiga ihjäl det som engagerar befolkningen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Ankaret som försvann!

Ända tills förra året fanns det ett ankare på Plagen.

I avsikt att omvandla Plagen till en evenemangsplats tog man bort ankaret och rev dessutom fundamentet där en kompassros skapats av olikfärgade smågatstenar.
Avsikten var att ankaret skulle renoveras och placeras på annan plats.
Den platsen är nu lokaliserad.

Detta är ankarets nya plats. Kommunens förråd i Grandalen

Du kan gå in på länken nedan och delta i detektivarbetet med att försöka få fram var ankaret kom ifrån, ursprungligen.

https://sv-se.facebook.com/stromstadsnyhet/

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Skenheligheten fick ett ansikte!

När TV:s reporter berättade att Isabella Lövens familj äger den mest nedsmutsande dieselbil man kan tänka sig gav hon skenheligheten ett ansikte.

Löven, som alltid vet bäst hur andra skall uppföra sig och vilka bilar som är lämpliga att använda, blev denna gång tagen med byxorna nere.
Den enda och synnerligen korkade förklaringen var att det var hennes man som körde bilen och han transporterar tunga stenar och verktyg ibland.

Sug på den Bengt Bivrin.

Publicerat i Politik | 1 kommentar