Bloggen kommer att avslutas!

Efter fler än 3.200 inlägg och 8.300 kommentarer börjar vi närma oss slutet på bloggen.

Så snart det står klart vilka som skall styra vår vackra kommun kommer vi succesivt att avveckla bloggen.

Under de fyra år som förflutit sedan starten har vi upplevt många intressanta ögonblick.
Vi har försökt peka på konstigheter i den kommunala verksamheten, både på politisk nivå och på tjänstemannanivå. Med känt resultat. Arga inlägg i fullmäktige och i pressen.
Vi har med en druckens envishet försökt få kommunen att förbättra sin information till medborgarna men misslyckats. Nu får andra ta över.
Vi har uppmärksammat flera politikers tillkortakommanden och kan glädjas åt att några av dessa förlorat sin makt. Återstår att se vad vi får istället.

Möjligheten för alla att skriva kommentarer anonymt har gett oss ovärderlig information.
Information som aldrig annars kommit allmänheten till del.
Många har fått möjligheten att lufta sina känslor utan att personligen bli utsatt för andras missaktning. I en liten kommunen som vår, där ”alla känner alla” kan det vara känsligt att framföra kritiska åsikter. Vi ville vara en kanal för att även dessa åsikter skulle få framföras.
Det enda vi egentligen beklagar är det faktum att så få aktiva politiker velat delta i debatten. Det gäller såväl majoriteten som oppositionen. Vi upplever att man varit rädd för att sticka ut hakan och ovillig att bemöta kritik. Då valde man att hellre göra det med svepande formuleringar i fullmäktige eller på tidningens insändarsida.

Sociala medier är viktiga i dagens samhälle men verkligheten förändras hela tiden.
När vi startade bloggen 2014 var vi ganska ensamma på lokalplanet men över tid har mycket hänt.
Nu ser vi en hel uppsjö med Facebook-konton, Twitter, Instagram mm. och då minskar intresset för en blogg som denna.
Vi upplevde en all time high i samband med valet och det kändes verkligt stimulerande, men om verksamheten skall kunna fortsätta krävs mera.
Mera av grävande i ofullständiga protokoll, krav på redovisning av offentliga handlingar, massor av personkontakter osv. osv. Sådant som tar massor av tid.

Några intressanta frågor kommer vi att bevaka, innan det är dags att slå igen butiken.
Vi kommer, som sagt, att bevaka vilket nytt styre vi får i kommunen och hur ekonomin kommer att se ut. Vi kommer att följa vad som händer med Canning, Rådhusberget, Båtviken och Centrum.
Vi kommer att följa vad som händer på Facebook och kanske göra ett eller annat inlägg. En eller annan insändare kan det kanske också bli.

Till alla er som troget följt bloggen och skrivit massor av kommentarer vill jag rikta ett stort TACK.
Utan er medverkan hade vi aldrig nått de mål vi satte upp en gång i tiden.

Publicerat i Politik | 16 kommentarer

En idé om Skeppsbroplatsen!

Om man skall tro kommunens hemsida jobbar man vidare med byggnation på Skeppsbroplatsen.

Här har jag en idé som kan genomföras när den kommunala ekonomin så tillåter.

Gör inget åt Skeppsbroplatsen i nuläget. Bygg på Canning.
Planera Skeppsbroplatsen som ett parkområde med allehanda aktiviteter.
Låt medborgarna vara med och tycka till.

Bygg en musiebyggnad på Skeppsbroplatsen när ekonomin tillåter.
Den behöver inte vara så fruktansvärt stor men byggd så att den kan utökas vid behov.
Nuvarande museibyggnad är gammal, dålig och saknar vettig handikappanpassning.
Möjligheterna att visa föremål är begränsade.

Byggnaden bör ges en maritim prägel. (Arkitekttävling?)
Ankaret kan placeras vid entrén.
Café kan finnas i anslutning till muséet.

Jag släpper lös frågan till er bloggläsare att reagera på.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Kommuniktionsavdelningen nära kollaps!?

Kommunens hemsida för vilken kommunikationsavdelningen har ansvaret är en ren katastrof.

Det går inte en dag innan man upptäcker fel och brister.
Ärendelistor saknas (Senast idag)
Protokoll är mer än lovligt torftiga (Informationspunkt efter informationspunkt, utan innehåll)
Felaktiga uppgifter som spridits i pressen dementeras inte eller läggs tillrätta.
(Thomas Nymans felaktiga information om första sammanträdet med nya fullmäktige)

Senaste exemplet är när en medborgare vänder sig till Hemvaktmästaren och får besked att den tjänsten är nedlagd.

Jag kontrollerar på hemsidan och ser att tjänsten finns där och ställer då omedelbart frågan till kommunikationschefen som svarar:
Ärendet har varit på nämnden idag, vi kunde inte avpublicera informationen innan frågan behandlats. Saken är nu åtgärdad.

Misstänker att det är socialnämnden hon avser och kollar deras ärendelista.
Den finns inte på hemsidan.

Frågar kommunikationschefen vilken nämnd som avses och får svaret:
Enligt ansvarig handläggare, Socialnämnden

Jag reagerar på detta med följande mejl till kommunikationschefen:
Det är alltså en handläggare på socialnämnden som ensam avgör om hemvaktmästaren skall vara kvar eller inte.
Om det är nämnden som fattar beslut kan detta inte träda i kraft innan protokollet är justerat.

Väntar på svar och lägger det som en kommentar när det kommer, om det kommer.

Det börjar bli utomordentligt irriterande att försöka hänga med på vad som händer i kommunen.
Varför inrättar man en kommunikationsavdelning som ingen verkar ha koll på och som inte ens har förmågan att hantera en hemsida.

Här måste man, så snart som möjligt, upprätta arbetsordningar som säkerställer att medborgarna får den information de har rätt till.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Thomas Nyman har fel!

Thomas Nyman påstår i Strömstads Tidning att det nya fullmäktige har sitt första sammanträde i november.

Detta är en felaktig uppgift.

Enligt kommunens hemsida är ett fullmäktigesammanträde inbokat till den 25 oktober och då är det den dag som gäller.

Sedan 2014 gäller att fullmäktiges mandatperiod börjar den 15 oktober.
Alltså är det nya fullmäktige som sammanträder den 25 oktober.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Moderaterna borde lyssna mer på sina väljare och mindre på sin ordförande!

Varje parti som ställer upp i ett val har ambitionen att få vara med och bestämma.

Så inte moderaterna, om man får tro deras ordförande Mikael Cederbratt.
Han kan inte tänka sig något annat än en borgerlig koalition.

När nu den möjligheten inte längre finns borde Cederbratt fundera över om det finns andra möjligheter att kunna vara med och påverka den lokala politiken.
Jag är tämligen övertygad om att det är precis det moderaternas väljare vill.

Det är ingen bra politisk ambition att hellre sitta i opposition än att vara med och ta ansvar och fatta viktiga beslut.
Vi har genomlevt en hel mandatperiod där moderaterna styrde tillsammans med socialdemokraterna och det fungerade väl ganska bra och därför låter det märkligt att inte samma sak skulle kunna hända igen.
Om man dessutom får med sig sina vapendragare liberalerna på tåget borde ju förutsättningarna för en fungerande majoritet vara ännu större.

Som påpekats så många gånger tidigare måste man lära sig skilja på rikspolitik och lokal politik. Två skilda världar med helt andra problem att hantera.

Många av de jag talat med efter valet ställer sig helt frågande till hur moderaterna ens kunde komma på tanken att regera ihop med centern.
Den som följt politiken i kommunen den senaste mandatperioden har gång på gång kunnat konstatera att skillnaderna i uppfattning har oftast varit större mellan moderaterna och centern än mellan moderaterna och socialdemokraterna.
Därför borde vägen ligga öppen för ett utvecklat samarbete under den kommande mandatperioden.

Cederbratt och moderaterna borde fundera över på vilket sätt de bäst förvaltar väljarnas förtroende.
Antingen genom att bli en del av en fungerande majoritet eller att förbli i opposition.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Centerpartiets dilemma!

Centerpartiets ras i valet kan inte skyllas sociala media!

När centern förlorar väljarstöd letar man syndabockar.
Den här gången är det sociala medier och diverse bloggar som anses vara anledningen till att man förlorade valet.

En icke helt sanningsenlig analys.
Visserligen har partiet fått utstå en hel del kritik i sociala medier och på bloggar men grundorsaken är en helt annan.

I grunden är det fråga om ett ledningsproblem
Partiet har, under denna mandatperiod, låtit sig representeras av personer med liten eller ingen fingertoppskänsla.
Man har saknat förmåga att lyssna och istället ägnat sig åt någon slags undervisningsfilosofi som gått ut på att tala om för medborgarna vad som är bäst för dem.
Precis som om allmänheten varit i avsaknad av förmåga att tänka själva.
När ett parti på det sättet fjärmar sig från allmänheten kan resultatet bara bli ett, väljarna flyr.

Om centerpartiet har den allra minsta ambition att komma tillbaka som en maktfaktor inom den lokala politiken måste man genomgå ett ordentligt stålbad.
Ledare som inte har allmänhetens förtroende måste bytas ut och attityden gentemot medborgarna måste bli en helt annan.
Som vi påpekat flera gånger under denna valrörelse finns det inom centern sansade och förnuftiga personer väl skickade att leda partiet framåt.
Tyvärr har dessa mera pragmatiska personer inte släppts fram, den inre cirkeln har varit alltför sluten.

Om man ser till valresultatet är det näst intill häpnadsväckande hur dåligt det gick i Skee.
Valresultatet i Skee, som gärna betraktas som ett gediget centerfäste, blev en ren katastrof.
Trots ett ökat valdeltagande förlorade man 140 röster och gick från 29,95 % till 16,6 %.
Nästan lika illa gick det på Koster som centern friat skamlöst till under hela mandatperioden. Man tappade mer än en tredjedel av sina väljare.

Centerpartiets ledning måste nu rannsaka sig själva och fundera över hur de skall kunna komma tillbaka efter denna formidabla käftsmäll.
Men om man envist håller fast vid att den nuvarande ledningen skall sitta kvar och fortsatt driva en vi-vet-bäst-attityd har man en lång väg att vandra.

Till slut
Hade centerpartiet, istället för att slå dövörat till, tagit debatten, bemött kritiken och argumenterat för sin sak kanske resultatet blivit ett annat.
Det hade i vart fall inte blivit sämre än det blev nu.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ingen ansökan, inga pengar?

Förskolan i Skee.

Den 12 oktober 2017 beslutade Miljö- och byggnämnden, efter votering 5-4, bevilja bygglov för förskolan i Skee.

Trafikverket hade i sitt remissyttrande skrivit följande:
Trafikverket bedömer att vald placering av skola är olämplig med hänsyn till trafiksäkerhetsproblematiken för de oskyddade trafikanterna i övrigt har de inget emot byggnationen i sig.

Detta till trots beviljade majoriteten bygglov.

I samband med de diskussioner som uppstod beträffande trafiken klargjordes att det fanns bidrag att söka hos Trafikverket för att säkerställa passagen över väg 164.

Ännu idag, snart ett år senare, har ingen ansökan om bidrag skickats till Trafikverket.

Risken torde därmed vara uppenbar att det går samma väg som när man sökte bidrag till belysning av gång- och cykelvägen till Skee.
Det blev inte en enda spänn och skattebetalarna fick stå för hela kalaset.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Nu behöver vi samförståndslösningar!

Efter år av egenmäktigt centerstyre behöver vi samförståndslösningar.

Med centerns makt bruten öppnar sig oanade möjligheter för andra partier att göra sin stämma hörd.
Här ligger ett ansvar hos de som vunnit valet att ta tillvara den möjligheten.
Det gör man, dessvärre, inte genom att stänga dörrar innan man ens fört ett resonemang.

Både socialdemokrater och moderater har mycket att tillföra och skillnaderna i hur man ser på en kommunala utvecklingen är inte så stora.
Under den innevarande mandatperioden har man varit överens i många frågor och det vore synd att kasta det samförståndet över bord.

Förutsättningarna för att komma överens i den stora frågan om Skeppsbroplatsen är goda liksom när det gäller mathanteringen.
Både S och M har medarbetare med goda ekonomiska kunskaper och därför finns även där förutsättningar för ett fruktbart samarbete.
Läggar man därtill att skillnaderna mellan M och L inte är särskilt stora när det gäller kommunala frågor torde förutsättningarna för en fungerande majoritet med S, L och M vara goda.
Det gäller bara att gå in i en förhandling med öppna ögon och utan oeftergivliga krav.

Samtliga dessa tre partier har, var för sig, goda idéer och om man sammanväger dessa och är beredd till vettiga kompromisser kan man bilda en väl fungerande majoritet.

Ingen är betjänt av att det bildas en minoritetsregering med allt vad det innebär av osäkerhet.
Jag tycker att representanter för M, L och S skall sätta sig ner och förutsättningslöst resonera igenom läget.
Förhoppningsvis kommer man fram till en lösning som innebär att samtliga partier får gehör för några av sina hjärtefrågor.
Ett öppet resonemang partierna emellan kan också resultera i att man får de positioner men brinner för i styrelser och nämnder.

Därför borde Cederbratt tänka om och i första hand se till vad den politiska framgången kan ge för hans väljare.
Antingen är man med och kan påverka eller så står man utanför. Det är bara att välja.

Alternativet
Om det skulle visa sig helt hopplöst att skapa denna majoritet blir lösningen ett minoritetsstyre.
I det läget är alla förlorare, även de som vunnit i valet.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

All time high, alla kategorier!


Gårdagen var en höjdpunkt för bloggen.

Med 7 inlägg, 37 kommentarer och 3.972 visningar av de olika inläggen nådde vi en nivå vi aldrig kunnat drömma om.

Jag vill rikta ett särskilt tack till centerpartiet och moderaterna som på ett förtjänstfullt sätt, i olika sammanhang, gjort reklam för bloggen.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Borde man inte prata om saken?

Cederbratt (M) frånsäger sig inflytande innan man ens sonderat terrängen.

Mikael Cederbratt är så fastlåst vid rikspolitiken att han inte ens kan tänka sig ett samarbete med S.
Är det inte makt och inflytande man är ute efter när man går till val?

Att det förekommer koalitioner mellan S och M i flera andra kommuner tycks ha gått Cederbratt förbi.

Svårt att förstå argumenten också.
Vad det är som skiljer M och S åt när det gäller kommunalskatten behöver han förklara.
Även vad det är för valfrihet han saknar kräver förklaring.
För övrigt har man ju varit rörande överens i flera frågor under den nuvarande mandatperioden.
Kommer Cederbratt att föreslå att man skall ändra sig på väsentliga punkter?

Med den inställning Cederbratt fått med sig från riksdagsgruppen finns ingen annan möjlighet än att framleva nästa mandatperiod i opposition. Knappast det väljarna hade önskat.
Cederbratt kan inte tänka sig S, han kan, om han skall vara konsekvent, inte heller tänka sig SD, MP eller V.
KD har sagt att de ställer sig utanför.
FI har sagt att de lutar åt vänsterkanten.
Vad återstår då för Cederbratt att hoppas på, L och C och tillsammans med dessa få ihop 14 mandat = opposition.

Varför inte ta en förutsättningslös diskussion istället för att stänga dörrar.

Publicerat i Politik | 14 kommentarer

Man behöver inte ljuga bara för att man förlorat!

Åsa Torstensson far med osanning i radion idag.

Hon påstår att centern levererat det man gick till val på 2014.
Hon påstår vidare att man fått fart på byggnationen på Canning.

Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att 440 lägenheter skulle byggas på Canning och Skeppsbroplatsen.
Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att det skulle bli ett multikök.
Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att delar av vårt kulturarv i form av gatsten skulle ersättas med asfalt.
Centerpartiet gick INTE till val 2014 på att man skulle gå ett par enskilda fastighetsägares ärenden och köra över de boende i Båtviken.
Centerpartiet gick till val 2014 på att de skulle byggas ett nytt särskilt boende under mandatperioden. Det blev ingenting
Centerpartiet gick till val på att få fart på bostadsbyggandet. Det blev inte en enda hyreslägenhet under varken 2017 eller 2018.

Åsa Torstensson borde, även om hon är pressad av det urusla valresultatet, hålla sig för god för att sprida lögnaktiga uppgifter.


 

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Miljöpartiet halverat!

Väljarnas dom över Miljöpartiet blev hård.

Det straffade sig för MP att gå i centerns ledband.
Bivrins agerande i Miljö- och bygg talar sitt tydlig språk.
Lika illa var det att man övergav sitt eget partiprogram på flera punkter.
Mest av allt, tror jag, tillbakagången kan förklaras av att MP var det enda partiet som ansåg att Skeppsbroplatsen skulle bebyggas. Tvärt emot vad man sade i valet 2014.
Man gjorde ett desperat försök, i slutet av valrörelsen, att inbilla väljarna man ville ha torg och park på Skeppsbroplatsen men inte ett ord om bostäder.

Väljarna gick inte på den finten och därför halverades partiets röstetal.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Lars Tysklind åker ur riksdagen!

Lars Tysklind åker ur riksdagen.

Det står klart efter att valkretsarna förändrats sedan förra valet.
Tysklind får nu inrikta sig helt på den lokala politiken och det kanske kan stärka liberalerna på sikt.
I kommunvalet förlorade man ju två mandat och har all anledning fundera över vad det berodde på.
Jag anser det att eftergivenheten mot centern är orsaken. Viljan att hålla ihop majoriteten var större än viljan att hävda sin egen politik och det blev en dyrbar erfarenhet.

Liberalerna borde nu söka andra samarbetspartners som är mer villiga att lyssna.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Sätt Centerpartiet i karantän!

Om man inte vetat det tidigare vet man det nu.

Inget parti vinner framgång i en allians med centern.
Skall man ha den minsta chans att bli hörd eller vinna framgång med egna förslag måste centerpartiet exkluderas.

Det finns så många alternativa möjligheter att bilda en bärkraftig majoritet utan centern och jag hoppas att ledarna för de övriga partierna inser det.
Nu gäller det att se till kommunens bästa och vara lyhörd, då kommer man att lyckas.

Samarbete, gärna över blockgränserna, måste vara ledstjärnan för de som aspirerar på de tunga posterna.
Vi behöver en så stabil majoritet som det bara är möjligt att få fram.

Det viktiga i alla de samtal som nu måste följa är att centern exkluderas.
Väljarna har varit extremt tydliga i detta val och det måste få ett genomslag i den majoritet som kommer att bildas.

Centern behöver minst fyra år när man funderar över hur man skall rekonstruera partiet att bli en organisation som närmar sig befolkningen istället för att, som det fungerat under denna mandatperiod, fjärmat sig från Strömstadsborna.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Eftervalanalys!

Kan konstatera att vi hade både rätt och fel i vår förvalsanalys.

Att det skulle gå dåligt för C, L och MP var ganska givet även om raset blev större än förväntat.  Centerns tillbakagång är exceptionell. Märkligt att detta partis företrädare inte insåg vad som höll på att hända. In i det sista hävdade man sin egen fullkomlighet och brydde sig inte ett dugg om den stämning som rådde bland befolkningen.

Liberalerna tappade två mandat på att de aldrig fick gehör för sitt program. Undergivenheten mot centern kostade.

Miljöpartiet skyller tillbakagången på att man inte nått ut till väljarna. Jag tror att det är precis tvärt om, man nådde verkligen ut men budskapet lockade inte och därför halverades röstetalet. Oförmågan att driva egna frågor kostade också.

Vi underskattade moderaterna som gick fram med två mandat. Sannolikt är det tidigare moderater som återvänt efter en sejour hos liberalerna.

Att kristdemokraterna skulle gå fram var väntat även om framgången blev något större än förväntat.

FI:s nya mandat var nästan givet efter deras professionella framträdande i slutet av valrörelsen.

Sverigedemokraternas sex mandat var aningen mer än förväntat, men inte alls förvånande.

Socialdemokraterna lyckades norpa åt sig ett nytt mandat, men jag är ganska övertygad om att det kunde blivit ytterligare minst ett om man varit mer effektiv i valrörelsen.
Flera gånger hade man öppet mål mot majoriteten men lät bli att lägga straffen.

Vänsterpartiet ligger kvar på två mandat och hade sannolikt fått ett nytt om inte FI kommit in på banan.

Nu väntar en hektisk period när nya konstellationer skall skapas.
Vi kan direkt se att en borgerlig allians bara får 14 mandat efter det totala fiaskot för centern och tappade mandat för liberalerna.
Inte heller på andra sidan kan en majoritet skönjas.
Skall det bildas en stark majoritet måste den bli blocköverskridande.
Vi får avvakta och se hur det utvecklar sig.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Mission accomplished

VILKEN KÄFTSMÄLL!

Centerpartiet kraftigt reducerat, tappar 5 mandat.
Från 23,88% till 11,2%

Ganska tidigt under mandatperioden stod det klart att Centerpartiet inte hade något intresse för något annat än det egna partiets politik.

Varken de egna koalitionskamraterna, oppositionen eller den allmänheten lyssnade man på.
Centern skulle regera, punkt.

Nu får centern bära frukten av sin självupptagenhet.
Frågan är bara vem man skall skylla på den här gången.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Krampaktig undanflykt av Åsa Torstensson.

Åsa Torstensson gör sig märkvärdig över att Kent Hansson inte ”lyft” frågan med tekniska förvaltningen.

Vad är det för gallimatias.
Om det är någon som skall lyfta någon fråga med förvaltningen är de väl Åsa Torstensson när hon fick klart för sig att protesterna var omfattande.

Åsa Torstensson undviker att ta ansvar för sina egna handlingar.
Fortfarande efter alla protester och skriverier har hon inte visat kurage nog att erkänna att det var fel av henne att ge förvaltningen OK att köra igång ombyggnaden vid torget.
Fortfarande vill hon inte erkänna att detta är beslut som skall tas av nämnden och inte av henne själv. Någon sådan delegationsrätt har hon inte.

På centerpartistiskt vis skjuter man budbäraren istället för att diskutera sakfrågan.
Måtte vi slippa liknande situationer efter valet.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Du skall rösta på Centerpartiet om………..

Du skall rösta på Centerpartiet
Om du anser det vara helt i sin ordning att Åsa Torstensson fattar beslut som enligt normala demokratiska regler skall fattas av nämnden.
Om du anser det vara helt i sin ordning att, som Åsa Torstensson, ägna sig åt personangrepp i den offentliga debatten i fullmäktige.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Anna-Lena Carlsson försöker undanhålla allmänheten besvärande budgetsiffror.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Morgan Gutke, utan att oppositionen och berörda fastighetsägare underrättats, eller att förvaltningen utfört någon beredning, tar upp ett planärende till beslut i Miljö- och byggnämnden.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Peter Dafteryd hävdar att information och kommunikation och dialog fungerat klanderfritt.
Om du anser det vara helt i sin ordning att han sprider osanningar om kostnaderna för Canningprojektet.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Peter Heie predikar God ton i fullmäktige men inte avbryter en egen partimedlem när denne faller utanför ramen.
Om du anser det vara helt i sin ordning att Heie accepterade att Åsa Torstensson tilläts rösta när hennes egen bror skulle beviljas ett kraftigt höjt arvode.
Om du anser det vara helt i sin ordning att Heie vägrar att redovisa totalkostnaden för Crawfordfastigheten inkl. alla gjorda och planerade investeringar.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Tore Lomgård menar att två privatpersoner som kritiserat majoriteten möjligen kan jämföras med en av Sveriges mest avskydda psykopater.

Om du anser det vara helt i sin ordning att centerpartiet inte tar avstånd från Lomgårds insändare och ber om ursäkt utan står bakom uttalandet med beskedet att man inte har något att be som ursäkt för.

Om du anser det vara helt i sin ordning när centerpartiet sekretessbelägger diskussionerna om avtalet med Riksbyggen om Canning.

Anser du allt detta vara helt i sin ordning skall du rösta på Centerpartiet.

Tycker du INTE det skall du rösta på ett annat parti.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Är kommunens ekonomi i gungning?

Detta är ett inlägg författat av Sven Moosberg

Är kommunens ekonomi i gungning???

I torsdag STNB stod att läsa att kraftfulla besparingsåtgärder skall verkställas kommande budgetår. Att skälet till detta skulle bero på kommunens kraftiga investeringsengagemang är väl en sanning med modifikation. I ena fallet med BUN (barn och ungdomsnämnd) och SOC (social nämnd) är det fråga om driftskostnader medan i satsningar på reningsverk och färjeläget enbart rena investeringar.

Jag förstår inte hur man tänker! Är det så att man prioriterar investeringarna till förmån för BUN och SOC? Så är det naturligtvis inte! Driftskostnaderna har rimligtvis skenat i väg i ett okontrollerat skick, därav kommande års besparingar att vänta. Sådant har med ledning och styrning av verksamheten att göra.

Gör man en enkel jämförelse med Tanum, som i storlek endast skiljer med cirka 300 personer mindre i antal, kan man konstatera att Teknisk nämnd ligger i paritet med Strömstad. Dock, i vår kommun tar Teknisk nämnd in 14,4 miljoner extra genom färjeintäkterna. Sådana har inte Tanum. Grannkommunen har vad avser BUN ungefär liknande kostnader som oss i Strömstad. Vad gäller omsorgen ligger Strömstad på 250 mkr och Tanum på 300 mkr. Ger vi mindre omsorg än vad Tanum gör? Sannolikt inte! Tanum har fler mindre centralorter vilket kan var orsaken.

MEN, vad värre är t. ex. att man lånar ut 137 miljoner till rederierna utan att ha en oåterkallelig bankgaranti är inget annat än ett s. k blancolån, där säkerheten/garantin endast finns förborgad hos rederierna. Kommunen bygger och måste därtill låna pengarna för att färdigställa investeringen. Det är en av orsakerna till det extremt höga låneläget.
I slutänden, om allt går bra och skattefria butikerna fortsatt är kassakor på båtarna, sker inget nämnvärt men om det oförutsägbara inträffar och rederierna lägger ner verksamheterna eller del därav, kan kostnaderna komma att landa på oss skattebetalare.

Ännu värre i en konkurssituation, då kommer skattekollektivet att få ta smällen.
Reningsverket på Österröd kan löpa stor risk för oförutsedda kostnadsökningar då här ingen funktionsgaranti finns med i avtalet, enligt uppgift!

Tillbaka till Kommunledningskontorets kostnadsökningar.
2014 kostade denna funktion, som innehåller många delar, 53 miljoner medan i Tanum låg kostnaden på 45 miljoner. 2017 har våra kommunledningskostnader ökat till 72,2 miljoner vilket innebär en ökning med 36%. I stor utsträckning ligger här ökade kostnader på bl. a kommunikation men det är inte hela sanningen. Dock en kostnadspost som sticker ut mer än andra.
Frågan uppstår då hur mycket som ska sparas på kommunledningskontoret?

Ekonomiska enheten, mot bakgrund av att man uppenbarligen vill ha mer jobb, verkar vara överbemannad. Det föreligger nu en utredning, på remiss, i syfte att kommunala bolagen inte längre ska ha Strömstadbyggen som paraplyorganisation, utan ska delas upp med egna VD:ar samt att all ekonomisk administration ska läggas in under Kommunledningskontorets ekonomiska avdelning.

Är syftet att fylla en överdimensionerad organisation i kommunledningskontoret eller finns annan okänd agenda? Vi tidigare politiker och då verksamma i styrelserna förstår inte vad som åsyftas. Vi har en bra funktion och organisation i Byggen, som hanterar siffrorna för bolagen på ett bra och kostnadseffektivt sätt.
Jag blir bestört när man ändrar för ändrandets skull. Det måste finnas en objektiv klar grund för att igångsätta en dylik utredning. Den står ej att finna i underlagen.

Mot bakgrund av det som ovan anfördes, kan man fråga sig hur klokt det är att skrämma upp organisationen. Det känns som om ekonomichefen saknar erfarenhet när det gäller kommunal ekonomi?
Sven Moosberg

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Man får hoppas det inte är medvetet!

Jag har begärt att få ta del av ansökningshandlingar till Trafikverket.

I samband med att bygglov beviljades för förskolan i Skee uttalades att Trafikverket skulle kunna ställa upp med pengar för att säkerställa en överfart för cyklister och fotgängare som skall passera väg 164.

Eftersom det nu gått ganska lång tid sedan bygglovet beviljades utgick jag ifrån att ansökningshandlingar skickats till Trafikverket. Dessa handlingar ville jag ta del av.

På förvaltningen svarade man mycket vänligt att man mottagit min begäran och skulle återkomma.
Efter någon dag återkom man med ansökningshandlingar som avsåg belysning av gång- och cykelvägen till Skee.
Eftersom det inte var det jag efterfrågat påpekade jag misstaget och förvaltningen lovade återigen att återkomma.

Eftersom det knappast var fråga om att leta efter en nål i en höstack förväntade jag mig att få begärda handlingar omgående.
Men så blev det inte och nu vet jag inte när man har för avsikt att skicka dem.

Man får hoppas att förseningen inte beror på att någon ansökan inte skickats in, det vore, i så fall, närmast att betrakta som tjänstefel.
Man får också hoppas att förseningen inte beror på det instundande valet.
Bäst att inte måla f-n på väggen utan avvakta vad som händer i början av nästa vecka.

Publicerat i Politik | 1 kommentar