BLOGGEN GÅR I GRAVEN!

Efter nästan sex år i hetluften väljer jag nu att låta min blogg gå till de sälla jaktmarkerna.

Det finns fler anledningar till att jag tagit detta beslut, men i huvudsak beror det på den relativa politiska stiltje som råder inom lokalpolitiken.

Jag har under åren skrivit ca 3.500 inlägg vilket resulterat i enorma mängder kommentarer. Några tusen timmar har gått åt för att hålla verksamheten vid liv genom att tala med människor, läsa protokoll och begära ut offentliga handlingar. Samtidigt som en och annan surt förvärvad krona förbrukats för att betala avgifter. Jag har, i motsats till de flesta bloggare, avstått från möjligheten att sälja reklamplats. För mig har oberoendet varit det viktiga liksom viljan att vara så ärlig som möjlig. Att det inte alltid fallit makthavare på läppen gör inte att jag legat vaken på nätterna. Vakna timmar nattetid har oftast berott på att det hänt något som krävt en djupare analys.

Medveten om jag haft grundlagen/tryckfrihetsförordningen i ryggen har jag genom åren utnyttjat min rätt att kritisera lokala politiker, tjänstemän och journalister. Något som inte tagits särskilt väl emot bland dem vars agerande jag valt att titta lite närmare på. Dem jag granskat har sällan svarat direkt på bloggen utan hellre i andra sammanhang och i svepande ordalag. Utan att man kunnat påvisa att den kritik jag framfört varit felaktig.
Det har gått bra att ondgöra sig i tidningen, eller i fullmäktiges talarstol, men ingen har haft kurage nog att vända sig direkt till mig.

När jag beskyllt en namngiven tjänsteman att ligga bakom mycket av det som hänt i Båtviken har jag gjort det med vetskap om att det finns ett gediget och otvetydigt underlag som bevisar den aktuella tjänstemannens göranden och låtanden. Att denna händelse, tillsammans med det som senare skulle komma skulle resultera i en utredning är mera svårförståeligt. Men man ville väl ha en klapp på axeln och någon som kunde sätta på papper att inga oegentligheter begåtts. Något jag heller aldrig påstått, värre är det med den moraliska kompass som några få av tjänstemännen saknat.

Eller när jag, i samma ärende, beskyller en tjänsteman att gå enskilda fastighetsägares ärenden. Då blir jag, i tidningens insändarspalt, anklagad för att vara mindre vetande. Anklagelser framförda av en grön tjänsteman som genomför sitt livs första planuppdrag.  En tjänsteman vars mejlkonversation med de omhuldade fastighetsägarna är väl känd och nog så avslöjande. Kanske inte olagligt med på en mycket låg moralisk nivå.

Ett annat exempel är när jag påpekar att vårt förra kommunalråd är helt ute och cyklar när han påstår att Canningprojektet är ”Mycket noggrant kostnadsberäknat”. Efter ett helt liv i byggbranschen och ett kvarts sekel med kostnadsberäkningar vet jag vad jag talar om men kommunalrådet låtsas som ingenting och anklagar mig för att vara ute i ogjort väder. Ett inte helt rumsrent agerande från en person som saknar all kunskap om vad som krävs för att ta fram en ”Mycket noggrann kostnadsberäkning”. Sanningen är ju den att ännu idag finns inte ens underlag för att göra en översiktlig bedömning av kostnaderna. Det enda man i nuläget kan göra är att gissa.

Lokaltidningen har jag haft ett horn i sidan till av flera anledningar. Dels för att man alltför sällan levt upp till sitt uppdrag att granska makten men också för att man underlåtit att ta reda på fakta när politiker och tjänstemän utgjutit sina tårar över att, som de själva påstår, blivit felaktigt anklagade.
Jag har ondgjort mig över att tidningen, de få gånger man gjort försök att fördjupa sig i en fråga nästan aldrig kommer till ett avslut. Så var det med rädslan inom vissa tjänstemannakretsar som nyhetschefen lovade att gå til botten med men som rann ut i sanden.
Sak samma med det omdebatterade multiköket där man skulle återkomma med mera kött på benen men aldrig gjorde det.
Bostadsfrågan lovade man skulle utsättas för en ordentlig genomlysning men inte heller där lyckades man fullfölja uppdraget.

I fråga efter fråga har tidningen valt att okritiskt låta makthavare komma till tals, ifrågasättande eller komplettering saknas oftast. Man publicerade det förra kommunalrådets litania utan en tanke på att man borde avkrävt vederbörande någon form av bevis. Man borde åtminstone har frågat, om det han utsatts för upplevdes så allvarligt, varför han ändå valde att sitta kvar och kamma hem ytterligare ca 600.000 kronor i lön.
Kritik som framförts mot tidningens tillkortakommanden har oftast resulterat i att nyhetschefen gått till våldsam anfall mot mig som person och kallat mig både det ena och andra. Jag kan försäkra att det kan jag leva med i den fasta förvissningen att en person som uppträder som den aktuella nyhetschefen har uppenbara problem att ta kritik och att bemöta den sakligt. En mänsklig svaghet som tar sig uttryck i att han, istället för att bemöta kritik sakligt, hänger sig åt personangrepp kryddat med diverse tillmälen.
Förslag att tidningen borde fördjupa sig i problematiken med el till hybridfärjan, genom ett besök i Sandefjord, eller att titta lite närmare på liberalernas återkommande propåer om bro över Bojarkilen, med vidhängande svepande kostnadsredovisningar bemöts kallsinnigt med påpekanden att tidningen gör sig egen nyhetsvärdering.
Miljöpartiets kullerbyttor i Canningärendet har lämnat tidningen helt kall och efter moderaternas idéer om en privat köpare av sjukhuset har frågan tydligen fallit i glömska.
De gemensamma tankegångarna hos Miljöpartiet och Liberalerna att exploatera Gåseberget ansåg tidningen uppenbarligen vara helt ointressant, trots det synnerligen kontroversiella i hela frågan. Inte ens senare när det beslutades att undanta Gåseberget från exploatering ansåg tidningen det värt att fråga de båda politiker som ansett platsen vara som klippt och skuren för bostadsbebyggelse.

Ett tidigare ärende där en mycket välkänd politikers familj försökte undkomma att betala arrende för sjöbod och brygga rönte heller inget intresse hos tidningen.
Man vill gärna ha tips, men istället för att värdera tipsen professionellt hånar man den som tipsat. Lätt bevisat eftersom nyhetschefens svar redan publicerats på bloggen.
Jag är den förste att inse att tidningen har begränsade personella resurser men det försvarar inte det faktum att man lovar runt men håller tunt.
Listan kan göras mycket längre men jag skall inte trötta läsarna med ytterligare exempel. Tills dess att domänen stängs i slutet av sommaren är det fritt fram för vem som helst att läsa några av alla inlägg och kommentarer som finns på denna blogg. Ett och annat guldkorn, men även en del mindre lyckade inlägg kan man hitta här.
Eller för att tala med Ferlin ”gud må förlåta mig somliga rader”.

Jag väljer nu att lägga bloggen i graven och sparar därmed kostnader både för domän och administration. Samtidigt måste jag säga att de tusenlappar bloggen kostat mig varit väl investerade pengar. På något sätt har det livat upp en debatt som annars höll på att dö sotdöden.
Nu överlåter jag åt andra att ta upp handsken. Själv kommer jag att, då och då, klämma in en eller annan kommentar på Facebook.

Jag har flera gånger haft anledning fundera över varför jag startade bloggen, men är övertygad om att orsaken står att finna i det faktum att jag hatar orättvisor. I synnerhet om de drabbar oskyldiga människor. Lika lite har jag något till övers för översitteri som inte sällan drabbar makthavare som tror att de står över medborgarna och därför tror att de opåtalat kan agera lite som de vill. Ej heller har jag något större förtroende för tjänstemän vars uppgift är att effektuera politiska beslut men som, istället, agerar som politiker själva.
Den finns en annan aspekt värd att notera. Under åren som gått har jag fått massor av mejl och telefonsamtal från medborgare som blivit felaktigt bemötta eller vars ärenden slarvats bort. Medborgare som velat vara anonyma och vänt sig till mig för råd. Ibland har det resulterat i att jag agerat på ena eller andra sättet, men lika ofta har jag tackat nej eftersom det inte funnits tillräcklig substans i det man framfört.

Till slut, Tack alla ni som troget följt bloggen genom åren och även bidragit med livgivande kommentarer. Jag kommer att sakna ert engagemang men hoppas på fortsatta kontakter via Facebook

Publicerat i Politik | 14 kommentarer

Strömstad, 2000-talets brukssamhälle?

De gamla brukssamhällena var starkt beroende av en enda verksamhet, bruket. ”Bruket” dominerade samhället.

När bruket lades ner upphörde försörjning för de allra flesta och bygden avfolkades. Det fanns ingen alternativ sysselsättning för familjeförsörjarna och många tvingades flytta.

Den utveckling som vi i Strömstad kunnat följa under de senaste decennierna visar lite av samma dilemma som präglade de gamla brukssamhällena. Med handeln som en klart dominerade verksamhet, i hög grad beroendet av en enda kund.
Det handelsindex som presenterats i, bland annat Strömstads Tidning, visar hur beroende vi är av norrmännen.
Vi har en dagligvaruhandel som motsvarar en befolkning på 133.000 individer.
I det läget vill liberalerna med Lars Tysklind i spetsen att dagligvaruhandeln skall öka ytterligare och ännu fler blir beroende av en enda kund.

Jag vill hävda att Strömstads utveckling kan jämföras med en balans på slak lina. Man kan ta sig helskinnad över, men risken att ramla ned är uppenbar.
Inget varar för evigt och gränshandeln har svängt tidigare och kan göra så igen.
Den som driver handel ser ingen anledning att vara lojal mot lokalbefolkningen, minskar kundunderlaget slår man igen och flyttar till annan ort. Det sker numera ganska ofta.
En förutsättning för att ta sig över helskinnad är att det sker en kraftsamling på att vidga och utveckla näringslivet.
Ett arbete som var tänkt att ledas av en näringslivsutvecklare men som hittills inte resulterat i något som gjort avtryck på sysselsättningen.
Faller intresset från den norska kundkretsen eller om priserna i Norge sänks på vissa specifika varugrupper riskerar vi hamna i ett dilemma likt de gamla bruksorterna.

Klart att det går att känna sig nöjd över att allt fler handlar i kommunen, men effekten för medborgarna är inte odelat positiva. Flera undersökningar visar att priserna i Strömstad, i många fall, avpassas efter den norska köpkraften och inte efter medborgarna magrare kassa. Dessutom är sortimentet inte sällan anpassat till norska köpare som har ett något annorlunda köpmönster än ortsborna.

Jodå, jag är fullt medveten om att vi också har en utvecklad och bra turistverksamhet, men det är lite som talar för att denna sektor skall kunna suga upp alla dem som riskerar jobbet om handeln sviker. Det blir, i så fall, att gå från ett dåligt betalt jobb till ett med ännu sämre lönevillkor.

Stora delar av den tillverkningsindustri som vi hade en gång i tiden är försvunnen och lite eller inget har gjorts för att locka nya företag.
Trots allt tal om hur fantastiskt bra det är att bo i Strömstad.
Något man gärna vill framhålla samtidigt som man håller ganska tyst om bristerna i sjukvården och problemen med skolan. För att inte nämna bostadspriserna som närmar sig storstadsnivåer.


Fortsätter man i samma fotspår eller börjar man inse att det är hög tid att jobba för att skapa alternativa sysselsättningar för det växande släktet.
Vi kan bara hoppas att våra politiker inser att vi kan råka riktigt illa ut om inget görs.
Och att även Lars Tysklind inser att det viktigaste knappast är att få till mera dagligvaruhandel utan annan verksamhet som inte, för sin överlevnad, är beroende av att priserna på vissa produkter är högre i Norge än i Sverige.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Stort intresse för Krokstrand!

Strömstads Tidning ägnar stort intresse för Krokstrand där ingen verksamhet lämnas obelyst.

Kul, särskilt för dem som bor i Krokstrand. Inte sällan benämnt röda Krokstrand.
Nu ser vi fram emot liknande reportageomgångar från andra kommundelar, men det kommer säkert.

Det som emellertid inte verkar komma är nyhetschefens säkra löften om att man skulle ”Gå till botten” med det man kallar den kommunala Tystnadskulturen.
En anonym källa har uttalat sig, men enligt nyhetschefen har man talat med mängder av anställda. Vad dessa har kunnat presentera av substansiella sanningar har tidningen tydligen valt att undanhålla.
Ej heller har man lyckats få fram några uttalande från de två tjänstemän på Miljö- och bygg som ansett sig förtalade.
Det blir lite rumphugget när tidningen drar igång en granskning och sedan inte följer upp, trots löften om motsatsen.

Tystnadskulturen har flera aspekter
När tystnadskulturen diskuteras i media och man och man emellan lockas man tro att det rör sig om förhållanden mellan chefer och anställda eller, ibland, mellan anställda och sociala media. Eller mellan politiker och anställda.
Det är, dessvärre, inte hela sanningen. Vi vet, från säkra källor, att det förekommit och förekommer gnissel mellan anställda inom samma avdelning eller förvaltning, utan att några högre chefer är inblandad. Gnissel som fått anställda att säga upp sig och söka annan utkomst.
Problemet finns och det borde tidningen också ha belyst när man nu gjort sig till vapendragare för dem som säger sig blivit förfördelade av sina chefer.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Ny VD, nya möjligheter?

Strömstadsbyggens styrelse har, under ledning av den nya, tillförordnade VD:n, beslutat att söka få fart på byggnationen i kv. Magistern.

Inte en dag för tidigt. Förre VD:ns motsträvighet saknar motstycke och det är rent ofattbart att han kunde få hålla på så länge som han gjorde. Ett aldrig sinande munväde, men inte det som liknade verkstad.

Nu ser vi framför oss ett lyft som åter placerar Strömstadsbyggen på banan som en aktiv spelare när det gäller att få fram hyresrätter.

Skulle man dessutom lyckas få fart på byggnationen på Koster, så mycket bättre. Men där är vi mer tveksamma. I vart fall till det koncept som tidigare presenterats.
Vi hoppas också att Strömstadsbyggen begraver planerna på byggnation på Norrkärr, ett fantasiprojekt framdrömt av den tidigare VD:n.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Med hamnen i centrum och huvudet under armen.

Oscarsplatsen och Plagen är två av stadens paradplatser. De bör därför behandlas med en viss varsamhet av kommunen. Därför är det en gåta att det fortfarande står en annonspelare bredvid den lilla bronsskulpturen av Kostervalsens skapare på Oscarsplatsen.

Men för att ytterligare chikanera platsen så står en av Strömstadsbyggens tjänstebilar alltför ofta parkerad bredvid annonspelaren.

Så även idag den 11 februari kl. 16.00 med mängder av lediga P-platser i centrum, kör någon ändå in på Oscarsplatsen och ställer bilen mitt på platsen, och man frågar sig då varför man gör på det viset.

Det är inte en parkeringsplats och det finns inte något skäl till att ställa bilen just där. Det är inte ett utryckningsfordon och något eventuellt kommunalt P-tillstånd utfärdat för just denna plats lär inte existera.

Det vore ganska förnuftigt om ledningen för Strömstadsbyggen såg till att förarna av bolagets tjänstebilar använde sitt omdöme och höll sig till de P-platser som stadens skattebetalare är hänvisade till.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Steg ett är taget, dags för steg två!

Efter att vi nåtts av det glädjande beskedet att platseländet på Plagen skall tas bort och ersättas med det vackra ankaret är det dags att gå vidare med uppsnyggning av offentliga platser.

Den rent anskrämliga annonspelaren som misspryder Oscarsplatsen borde med det snaraste flyttas till en mer lämpad plats.
Kunde man dessutom få bort de bilar som okynnesparkerar på Oscarsplatsen vore ännu mer vunnet.
Det finns en vacker staty på platsen, en staty som minner om en gärning känd över hela världen. Låt denna staty utgöra medelpunkten av Oscarsplatsen.

Parkerade bilar och fula annonspelare skall inte tillåtas förfula platsen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Förväntat och efterlängtat beslut

Tekniska nämnden har beslutat att ankaret skall återplaceras på Plagen.

Beslutet var förväntat och efterlängtat.
Tiden har sprungit ifrån tanken att Strömstad skulle låta sig representeras av en figur av glasfiberarmerad plast.
En mera otidsenlig presentation får man leta efter.
Ankaret bär traditionen och är en verklig symbol att vara stolt över.
Bra jobbat Tekniska nämnden. En eloge till de partier som stod bakom beslutet.
Att Miljöpartiet hade en annan åsikt är inte alls förvånande, det var länge sedan vi såg något som liknar miljötänk från det hållet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En bra idé, om pengarna finns!

Liberalerna väcker den gamla frågan om bad vid Laholmen.

En utmärkt idé om den låter sig genomföras, ty det är ingen billig anläggning man föreslår.
I förstone låter det enkelt med att man plockar bort lite sten och frilägger sanden som sägs skall finnas därunder.
I samma stund som detta sker utsätts strandkanten och ovanförliggande promenaden för risker.
Havets eroderande krafter kan mycket snabbt rasera hela klabbet.
Detta visste man tidigare och därför förstärkte man kanten med stor sten.

Anläggandet av en badplats vid Laholmen kräver således skydd mot vågorna om inte sanden, på kort tid, skall spolas bort. Rent praktiskt löser man detta med att lägga ut tunga flytbryggor som skyddar badplatsen.

Jag tycker det är bra om man utreder liberalernas förslag men samtidigt måste man överväga hur prioriterad denna investering är.
Storleken på den tänkta badplatsen avgör hur många meter av tunga betongpontoner det går åt för att skapa tillräckligt skydd. Räkna med att en ca 15 lång pontonbrygga av betong kostar minst 150.000 kronor plus jobbet med förankring etc.
Det skulle inte förvåna mig om hela badplatsanläggningen kommer att kosta upp emot en miljon.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

TACK!

Ett uppriktigt Tack till alla er hundratals medborgare som regelmässigt följer bloggen.

Trots att nyhetschefen på Strömstads Tidning kallar bloggen för en politisk propagandakanal med inlägg som är löjliga, skrattretande och enfaldiga håller sig besöksantalet hela tiden på en glädjande hög nivå.

Alltså fortsätter jag på den inslagna linjen och bryr mig inte ett dugg om lokaltidningens nedvärderande kommentarer.
Jag kommer även fortsättningsvis att försöka röra om i grytan och kräva svar på frågor som tidningen nogsamt undviker och inte tycks vilja ta i med tång.
Även tidningens halvhjärtade försök till granskning kommer med all säkerhet att kommenteras. Oavsett vad nyhetschefen tycker.

Väl mött i kommande inlägg och kom ihåg att era tips är värdefulla. Utan dem hade mycket av viktig information inte kunnat delges allmänheten.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kaxigt i överkant, Strömstads Tidning!

Tidningens Marita Adamsson, mest känd för sina undervisande krönikor, gillar inte Ulf Gustavsson.

När Ulf, i egenskap av ordförande i Tekniska nämnden, inte vill uttala sig efter ett arbetsutskottsmöte, betraktar hon det som ett svek mot medborgarna.
Något tidningen framförde redan i artikeln om mötet.

Vad som tycks ha undgått tidningen är det enkla faktum att det ännu inte fattats något beslut i Tekniska nämnden, man får faktiskt avvakta nämndsammanträdet innan man vet vad det slutgiltiga beslutet blir, vilket påpekas av Ulf.

För övrigt har tidning själv inget att skryta med när det gäller att redovisa vad som händer.
I reportaget om de kraftigt höjda avgifterna för uteserveringarna lyckades man inte få fram ett uttalande från den dåvarande ordföranden i Tekniska nämnden, Åsa Torstensson.
Den utlovade slutgranskningen av det man kallar tystnadskulturen har vi inte sett röken av.
Det undfallande reportaget om Multiköket, där man fick helt vilseledande uppgifter, lämnar mycket övrigt att önska. Trots att man hade VD framför sig lyckades man inte ställa en enda följdfråga. Signifikativt för många av tidningens politiska reportage. Man ställer frågor och nöjer sig med de svar man får, men lyckas aldrig genomskåda rena bluffuppgifter.
Av någon anledning väljer man också att låta Liberalerna framträda med sitt brokrav utan att pressa dem på hur de tänkt finansiera det äventyret. Inte heller bryr man sig om Bivrins (MP) och Karlssons (L) uttalande om Gåseberget. Också det ett ekonomiskt äventyr vi gärna ville ha svar på hur man tänkt finansiera.
Det finns naturligtvis ännu fler exempel på tidningens tillkortakommanden och det bör man ta till sig innan man spyr galla över en politiker som väljer avvakta ett beslut innan han uttalar sig.

Jag kan hålla med om att det är bra om ansvariga politiker uttalar sig men i just detta fallet finns det sannolikt en anledning till att Ulf avstått.

Om tidningen ser som sin uppgift att hålla medborgarna underrättade om vad som händer inom politiken och i detta fallet om ankaret borde man plockat fram och redovisat beslutet om att ankaret skulle ersättas med en plastmodell.
Det gjorde man inte utan tog till sig uppgifter från en missbelåten miljöpartist som inte var nöjd med beslutet i Tekniska nämndens arbetsutskott och på den uppgiften byggde man en artikel och en krönika om en ordförande som inte ville göra tidningen till lags.

Marita Adamsson är lite illa ute när hon försöker redogöra för omständigheterna kring ankaret respektive plastmodellen. Ankaret måste flyttas med kran skriver hon vilket då skulle innebära att plastmodellen med vidhängande betongplatta kan bäras bort för hand!!

Dessutom förefaller hela resonemanget om plats för evenemang vara en aning krystat. Evenemang har ägt rum på platsen i 30 år utan att ankaret har måst flyttas. Men nu, helt plötsligt, när en enskild näringsidkare vill ha mera plats för öltält och liknande, måste ankaret bort.
Borde inte tidningen ha ifrågasatt varför man gjorde detta, utan att fråga medborgarna.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Medborgarna har sagt sitt, säger Andreas Nikkinen. Jag anser att omröstningen var riggad.

Andreas Nikkinen motsätter sig att ankaret återplaceras på Plagen och stöder sitt uttalande på att ”medborgarna valt piren vid Laholmen”

Av nedanstående diagram framgår att av 165 som röstat för de olika alternativ som angavs valde 55 den föreslagna piren.
Något förslag på återplacering fanns inte som alternativ. Omröstningen var alltså riggad.

Utöver de ovan redovisade rösterna inkom ett 25-tal egna förslag där 10 ansåg att ankaret skulle återplaceras.

Alltnog, medlöpare på Facebook skriver att de 115 som stött mitt förslag om återplacering inte kan tas på allvar eftersom det delvis rör sig om en sluten grupp och delvis beror på att de som agerat klickat på gilla-symbolen av ren slentrian.
Men även om det skulle stämma, vilket i sig är osannolikt, kan det knappast röra sig om ett så stort antal att de skulle bli färre än dem som röstat på piren i den riggade omröstningen.

I vilket fall som helst framgår det med all önskvärd tydlighet att den omröstning som presenterades på kommunens hemsida var riggad att passa syftena från dem som stod bakom plastfiguren. Undrar hur många av dem som var med och lade sina röster. Undrar också vilket motivet var att utesluta den ursprungliga platsen för ankaret.

Droppen kommer att urholka stenen och jag är fullständigt övertygad om att jag har merparten av medborgarna bakom mig när jag anser att ankaret skall återplaceras. Jag tror inte att Strömstadsborna uppskattar att en enskild näringsidkare skall få diktera villkoren för hur en av kommunens allmänna platser skall tillåtas se ut eller utsmyckas.
Andreas Nikkinen är ute på djupt vatten när han påstår att ”medborgarna valt piren”. Att stödja sig på en riggad omröstning är ingen bra egenskap.

Inte nog med att man flyttade bort ankaret och gav plats för plastschabraket man rev dessutom ett gediget hantverk bestående av en sockel med en infälld kompassros av olikfärgade granitstenar.
Typiskt nog plockade man inte varsamt upp materialet från fundamentet utan rev det med hjälp av en grävmaskin. Tårfyllt för dem som var med ock skapade konstverket.

Istället för att gaffla om ankaret borde kommunen se till att det gjordes om omröstning om vart plastschabraket skall flyttas. Det framgår ju av skylten att placeringen är tillfällig.

Jag vill ha tillbaka ankaret på Plagen, placerat på ett fundament så som det såg förut.

Jag skulle också gärna vilja veta Miljöpartiets bevekelsegrunder för att överhuvudtaget ha stött ett förslag om resulterade i att ett monument över Strömstad tillverkades av glasfiberarmerad plast placerat på en betongplatta. Mitt i ett område präglat av århundrade av hantverksmässigt arbete med den Bohusländska graniten.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nikkinen (MP) borde följa sociala medier!

Strömstads Tidning rapporterar från möte med arbetsutskottet i Tekniska nämnden där S förslagit att ankaret flyttas tillbaka till plagen.

Andreas Nikkinen (MP) har följande kommentar:
Jag tycker att det är viktigt att medborgarna får säga sitt och de har valt piren vid Laholmen. Generellt tycker jag att det lyssnas för mycket på enstaka herrar på insändarsidorna när det kommer till många ärenden.

För det första bör man hålla i minnet att den undersökning Nikkinen hänvisar till inte innehöll något alternativ där ankaret skulle återplaceras på ursprunglig plats.

För det andra har inlägget jag gjort på Facebook, hittills, fått 114 gilla-markeringar på mindre än två dygn. Flera gillande kommer in hela tiden. Notera att här tar man direkt ställning till en specifik plats, Plagen.
Eftersom samtliga dessa markeringar är namngivna kan Nikkinen själv konstatera att det förekommer namn på välkända och uppskattade medborgare med sympatier i flera politiska partierna. Stor skillnad mot att det enbart skulle röra sig om enstaka herrar som görs sin stämma hörd på insändarsidan i tidningen.

Om Nikkinen är så övertygad om att merparten av medborgarna vill ha ankaret på annan plats föreslår jag att han skriver ett eget inlägg om saken så får vi se hur många namngivna medborgare han lyckas övertyga om att Plagen är fel plats för ankaret.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ansvarar Maria Kvarnbäck för kommunens hemsida?

Varje gång jag påtalat att det förekommer brister i informationen på kommunens hemsida har jag vänt mig till kommunikationschef Maria Kvarnbäck.

Vid samtliga tillfällen har jag hänvisats till andra tjänstemän som har makt och myndighet att lägga ut information på hemsidan. Diverse nämndsekreterare, bland annat.
Vem jag skall vända mig denna gång vet jag inte och förklaringen till detta är följande:
Kommunen anger på hemsidan att kulturpristagare utses av Kultur- och fritidsnämnden.
Citat: Det står kultur-och fritidsnämnden fritt att utse kulturpristagare efter förslag och inkomna nomineringar från allmänhet.

Det finns ingen kultur- och fritidsnämnd i Strömstads kommun och har heller inte funnits någon under många år.
Vem är det då som utser kulturpristagare?
Den uppgiften borde ha funnits på kommunens hemsida, eller hur.

Jag anser det viktigt att man värnar kulturen i alla dess riktningar men det är också viktigt att man delger medborgarna rätt information.
Vill man föreslå en eller flera pristagare kan det vara av intresse att veta vilka det är som utser pristagarna.

Dessutom är jag trött på att ständigt mötas av undanflykter när jag påpekar felaktigheter på kommunens hemsida. Någon måste väl ha kurage nog att stå upp för det som skrivs och inte hela tiden skylla ifrån sig.
Jag levde i tron att ansvaret för hemsidan skulle ligga hos kommunikationschefen, när man anställde en sådan.
Är det så, eller är det någon annan?

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Talar Maria Kvarnbäck med kluven tunga?

En stunden säger Maria Kvarnbäck följande när det gäller finansiering av platsfiguren på Plagen: Produktion av symbolen på Plagen finansierades helt av EU-medel, utan medfinansiering av kommunala medel.

I dagen STNB låter det så här: Motprestationen som möjliggjorde finansiering av symbolen och utvecklingen av platsvarumärket är den arbetstid som användes för att genomföra EU-projektet för stadsutveckling.

Med dessa uttalanden anser tydligen Maria Kvarnbäck att personalresurser inte skall uppfattas som medfinansiering.
Men hela ansökan om EU-bidrag gick ju ut på att den kommunala insatsen skulle bestå att personella resurser. Sådana kostar väl pengar om inte de inblandade jobbat gratis. Deras löner är väl om något kommunala medel som bekostats av oss skattebetalare.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Gör något åt Norra Hamngatan!

Den gamla majoriteten lyckades med gemensamma krafter ödelägga promenaden utmed älven vid Norra Hamngatan.

Smågatsen som med svett och tårar formats av skickliga stenhuggare revs upp och ersattes med asfalt. Ett kulturmord helt i linje med den som skedde vid torget.
Det som en gång var ett bevis på gediget hantverk ersattes med en asfaltöken som liknar skrutt. Motivet skulle vara att skapa en dubberiktad cykelbana men inte ens det lyckades man med. Se bara hur det ser ut när man närmar sig nedre bron. Cykelbanan är så smal att inte ens två cyklar får plats medan samma cykelbana, i höjd med gångbron, är bred nog för tre cyklar.

Till råga på eländet har man försett räcket med en förhöjning som närmast kan liknas vid en nötdjursinhägnad. Ännu en bedrövlighet således.
Den nuvarande regimen i kommunen borde omgående se till att rätta till, åtminstone räcket.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Alla har rätt till en åsikt, även jag.

Det framgår av skylten som finns på platsvarumärket att
”Modellen är en konstinstallation och placeringen tillfällig”

Lars Georgssons insändare i STNB om platsvarumärket har fått några läsare att gå i taket.

De som anser att det gamla, numera renoverade ankaret, är en bättre symbol att pryda Plagen än platsvarumärket kallas gärna bakåtsträvare. En märklig åsikt om personer som vill bevara något som uppskattats av så många så länge.

På ankaret behövs ingen förklarande text.

I detta sammanhang är det svårt att klara ut vad som menas med tillfälligt men gemene man tolkar det nog som att avsikten är att figuren skall flyttas till annan plats.
Ett förslag jag står helt bakom. Flytta platsvarumärket och låt det pryda en annan plats och fundera sedan på ytterligare områden som behöver piffas upp med en ”konstinstallation”.

Helt klart råder delade meningar om detta platsvarumärke och det hör väl till. Men det är fel att skylta ”konstinstallationen” som tillfällig om man inte har för avsikt att flytta den.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Skrota alla tankar på att bygga på Gåseberget!

Den fördjupade översiktsplanen för centrum pekar ut Gåseberget som en tänkbar exploatering för bostadsbebyggelse.

Förslaget har till de grader anammats av Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L). Båda ledamöter av Miljö- och byggnämnden.

Jag har vid upprepade tillfällen uppmanat dessa båda att närmare förklara hur en byggnation på det aktuella berget skulle kunna se ut och, inte minst, hur man tar sig dit.
Inget av detta har de båda ledamöterna kunnat eller velat förklara.
Kerstin Karlsson ser ett samband mellan det av L krävda brobygget och bostäder på Gåseberget men saknar uppenbarligen kunskap om att den tänkta bron inte har det som liknar koppling till det höga berget. Bron är ju tänkt att landa ungefär vid Tysklinds sjöbod och hur man skall ta sig därifrån upp på berget har Karlsson ingen förklaring på.

Sanningen är ju den att, om man inte vill ödelägga golfbanan, finns enbart en tänkbar tillfart till Gåseberget, nämligen genom en mycket trång dalgång som betyder att vägen, som blir synnerligen brant, måste slingra sig upp på berget. Annat alternativ gives icke. Då måste man fundera över det kloka i att skapa ett bostadsområde med fler än hundra bostäder med bara en enda tillfartsväg. I princip skulle det innebära att hela berget måste byggas ut på en gång eftersom man knappast kan ha en situation där trafik från de boende blandas med den tunga trafik som genereras av byggverksamheten. En situation räddningstjänsten knappast skulle acceptera.
Dessutom skulle en byggnation på berget hamna i en prisklass som ligger långt över vad en normal Strömstadsfamilj kan tänkas ha råd med.
Det finns betydligt bättre områden att bebygga när behov föreligger. T.ex. Mällbyhöjden, bakom Räddningstjänsten, där det finns oanade möjligheter att bygga ut i etapper utan att det behöver störa dem som först flyttar in.

Man har faktiskt rätt att kräva av ledamöter i Miljö- och byggnämnden att de går medborgarnas ärenden. Bivrin och Karlsson gör inte det när de vurmar för byggnation på Gåseberget. En byggnation som, om den skulle komma till stånd, enbart inriktar sig på mycket kapitalstarka köpare och därmed är risken uppenbar att man skapar ytterligare ett område som är mörkt stora delar av året.
Jag kan inte tro att varken Bivrin eller Karlsson är så naiva att de tror att en exploatering av Gåseberget skulle innebära ett tillskott av hyreslägenheter till rimliga kostnader och då frågar man sig varför de överhuvudtaget driver frågan.

Därför är det hög tid för Bivrin och Karlsson att ta bladet från munnen och förklara hur en exploatering av Gåseberget skulle vara till fördel för dem som söker bostad i Strömstad.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Är det att hoppas för mycket?

DCIM\100MEDIA\DJI_0150.JPG

Ytterligare en fråga som ligger högt på agendan detta första år i det nya decenniet är hur det skall gå med elanslutning av hybridfärjan.

Sedan man med buller och bång hälsat den nya hybridfärjan välkommen har det varit tämligen tyst om hur man fartyget skall kunna ladda sina batterier i Strömstad.
Frågan tycks ha hamnat mellan stolarna när beslutet om ombyggnaden av färjeläget togs. Den ende av de då ledande politikerna som trodde att allt var löst var Bengt Bivrin (MP).
Tyvärr var det inte alls på det viset och fortfarande vet vi inte hur man tänker lösa problemet.
Det som hittills sipprat ut är att man ansöker om diverse bidrag men vad som händer på den fronten hålls vi ovetande om.
Som det ser ut just nu kan vi förmodligen inte räkna med att hybridfärjan, i närtid, kommer att kunna laddas i Strömstad. Frågan är om det alls blir möjligt i år.

Hur laddningen fungerar i Sandefjord har vi heller inte fått någon information om, men det kanske kommer. Det borde, under alla omständigheter, ligga i kommunens intresse att se och lära hur man i Norge lyckats med det vi ännu inte klarat av i Strömstad.

Att det skulle bli någon elektrifiering av kosterbåtarna får nog betraktas som en ren önskedröm. Så länge man kan driva fartygen med skattefri diesel ligger nog en investering i eldrift långt borta.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Tystnad råder…

Vi fortsätter vår genomgång av förväntningar under detta nya år.

Lokaltidningens nyhetschef har utlovat att man skall gå till botten med den så kallade tystnadskultur man påstår finns inom, främst, förskolan. En anonym anställd har fått uttala sig och, enligt nyhetschefen, har tidningen talat med många flera inom den utpekade verksamheten. Det borde borga för att sanningen kommer i dagen. Kanske det till och med kan komma att innebära att den eller dem som har ansvaret ställs mot väggen.
Hur tuffa frågor vågar man ställa?
Vi ser med spänning fram emot kommande reportage.

Samtidigt som man grottar ner sig i problematiken inom förskolan kan man med fördel reda ut hur det kan komma sig att en helt annan förvaltning drabbats av arbetsmiljöproblem när två anställda kritiserats för bristande professionalitet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Nytt år, nytt årtionde!

Under år 2020 finns mycket att se fram emot och kanske önska.

Jag skall i en serie inlägg fördjupa mig lite mer i vad som står på agendan under detta första år i det nya årtiondet.
Det kommer, som vanligt, att handla om bostadsbyggandet, färjetrafiken, vår lokaltidning, sjukhuset, multiköket och det politiska livet i största allmänhet.

Låt oss börja med problematiken runt Bojarkilen
Bygg en pålad GC-bro i höjd med varvet. Bemanna och avgiftsbelägg linfärjan.
Till att börja med borde man skrinlägga planerna på en svindyr, öppningsbar bro över älvmynningen. Liten nytta för massor av pengar som kan användas på bättre sätt.

Starta så fort som möjligt processen med att få till en pålad GC-bro i höjd med varvet.
Under tiden som tillståndsfrågan behandlas och anslutningsvägar iordningställs bör linfärjan avgiftsbeläggas och bemannas. Därigenom skulle ett stort antal driftsavbrott kunna elimineras. Det finns flera exempel då färjan överbelastats och manövrerats på ett sätt som strider mot anvisningarna. Samtidigt som färjan bemannas kan man fastställa tider då den skall vara i drift. Det finns ingen rimlig anledning att den skall vara tillgänglig dygnet runt.
Eftersom SPA-hotellet och handlarna i centrum tydligen uppskattar färjan kan man kanske tänka sig att dessa aktörer är med och finansierar bemanningen.

När den nya inre bron är klar att tas i bruk kan linfärjan tas ur drift.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar