Flykt från Moderaterna!

Likt råttor från ett sjunkande skepp flyr kandidaterna från Moderaternas valsedel.

Den tidigare publicerade valsedeln har passerat Bäst-före-datum.
Flera kandidater har hoppat av, oklart hur många.
Av någon anledning har Moderaterna valt att inte publicera en uppdaterad lista, kan det bero på att man väntar fler avhopp.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Fick dom en uppenbarelse?

KD ställer upp i kommunvalet meddelar Strömstads Tidning.

Förvånande nog ställer Anders Ekström upp på förstaplats. För att inte tala om Rose-Marie Fagerberg som besätter tredjeplatsen.
Andranamnet David Holgersson förefaller obekant, men han kanske är nyinflyttad.
På fjärdeplats hittar vi Peter Nilsson mångårig medlem i KD och under denna period ersättare i MBN, utan att närvara vid ett enda möte.
Då är det klart att man, som Nilsson, kan tycka att KD hamnat i bakvattnet under denna mandatperiod.

Anders Ekström, med ett förflutet i Strömstadspartiet, övergick till Moderaterna när Stp inte ställde upp vid förra valet.
Han återfinns heller inte på M:s lista inför årets val, men deltog aktivt i ett försök att bilda ett parti med JourStrömstad som bas.
Det lyckades inte och då får man förmoda att KD såg en möjlighet att dra till sig nya namn för att kunna skapa en valsedel. Ingen av dem som fanns på valsedeln förra gången ville ju ställa upp.

Rose-Marie Fagerberg har varit med i många partier och nu senast fanns hon på 6:e plats på Moderaternas lista.
Vad som gjort att hon nu lämnar M för KD kan man bara spekulera i, men det ligger nära till hands att tro att en tredjeplats hos KD smäller högre än en 6:e plats hos M.

Ekström och Fagerberg måste nu lämna Moderaterna och hur man hanterar det i fullmäktige blir intressant att följa, Ekström är ju de facto M:s gruppledare.

För Moderaterna innebär det att hela deras valsedel måste göras om, fler än Rose-Marie Fagerberg har ju hoppat av.
Vi har haft på känn att något var på gång och flera gånger efterlyst Moderaternas nya valsedel. Utan framgång, dessvärre.

Om dessa nya Kristdemokrater tror att deras inhopp kommer att säkra en plats i majoriteten tror jag att man bör tänka sig för både en och två gånger.
Man har väldigt lite att luta sig tillbaka emot när man skall redovisa vad man gjort under denna mandatperiod.

I tidningen anges att det finns ytterligare tio namn på KD:s valsedel men att dessas placering ännu inte är klar. Det blir intressant att se vilka dessa personer är.
I synnerhet när det gäller den kvinnliga andelen.
Lite märkligt att KD lyckas få ihop 14 namn när MP bara klarade 12.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Lade ni märke till?


Lade ni märke till vad som skrevs i STNB:s artikel om bostadsrätterna i kv. Stenhuggaren?

Det går lite trögt med förhandstecknandet men man har förhoppning om att den starka norska kronan skall ge resultat.
Så här säger mäklaren:
– Men vi har en fördel av den starka norska kronan här i Strömstad, det gör att det ändå går lite bättre med försäljningen än på andra håll.

Om det är norska köpare man förväntar sig skall skapa förutsättningar för detta bygge vad skall man då säga om projekt Canning.
Med sannolikt ännu dyrare lägenheter där är risken uppenbar att projektet blir vad många befarat, en form av semesterboende. Liknande det i Kebalviken.
Eller tror man på fullt allvar att stora mängder norrmän har för avsikt att flytta hit.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Kommer Bivrin att lyckas?

Mycket talar för att Bivrin kommer att lyckas!

Sedan Centerpartiet börjat slira i åsikterna om Canningprojektet blir Miljöpartiet alltmer isolerat.
Om man som enda parti går till val på att Skeppsbroplatsen skall bebyggas enligt planförslaget har Bivrin lyckats med bedriften att köra Miljöpartiet i botten.
Risken är uppenbar att partiet kommer att mer än halveras.
Redan har kvinnorna flytt partiet och alla som satte sin tilltro till att Bivrin skulle arbeta för partiets program är nu djupt besvikna.
Miljöpartiet are no more.

Under tiden ägnar sig Bivrin åt ett ivrigt tvittrande där han förefaller ha åsikter om det mesta som händer i världen.
Vad som håller på att hända i Strömstad verkar vara mindre intressant.

Bivrin har ingen annan än sig själv att skylla på när det går åt skogen i valet.
Hans samvetsgranna svansviftande för alla centerförslag kommer att bli en dyrköpt erfarenhet.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Spiken i kistan för samarbete?

Satte Dag Werséns debattartikel i STNB punkt för spekulationer om samarbete mellan C och M?

Den synnerligen välformulerade artikeln sätter tummen på problematiken med Canningplanen.
Wersén pekar på flera relevanta faktorer som såväl Centern som Miljöpartiet inte riktigt vill kännas vid.
En alldeles för omfattande bebyggelse. Inte klarlagt att det föreligger ett behov.
Priser som inte stämmer med normala Strömstadsbors inkomster.

Lägg därtill att marknaden inte är så het som vissa majoritetspolitiker tycks tro.
Inget bygge i kv. Magistern, förmodad senareläggning av bygget i kv. Stenhuggaren.
Inget nytt om Hedelinska tomten eller om bygge på Norrkärr.
Ej heller några positiva signaler om bygge på Mällby eller Lilla Åseröd.
Fortfarande finns lägenheter till salu i kv. Pilen.
Nya amorteringsregler bromsar all produktion av bostadsrätter.

Dags att komma ner på jorden och inse att bostadsbyggandet måste anpassas till behovet och därför måste man nog satsa på att bygga hyresrätter till rimliga kostnader vilket inte låter sig göras enligt den föreslagna Canningplanen.

Om inte Moderaterna eller Centerpartiet gör helt om i Canningfrågan finns det anledning förmoda att det förutskickade samarbetet inte kommer till stånd.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Kan Sältenberg locka till sig Moderaterna?

 

Efter att ha läst Sältenbergs senaste två insändare är frågan klart berättigad.

Med så många superlativer han kan komma på redogör han för sin egen och centerpartiets fullkomlighet.
Att innehållet i hans skriverier är sällsynt tomt förefaller inte bekymra Sältenberg.
Det som är viktigt för honom att särskilt poängtera är att centerpartiet är och förblir den bärande kraften i kommunen.
Hur det då kan komma sig att man inte är största parti och kanske till och med borde ha egen majoritet har Sältenberg ingen uppfattning om.
Enlig hans utsago vore det ju det enda riktiga.
I synnerhet som han inte hyser den minsta aktning för eller har någon som helst respekt för andra än de egna partimedlemmarna.

Allians med moderaterna
Det parti som Sältenberg, sedan Dafteryd belagt sig själv med munkavle, gjort sig till talesperson är det parti Mikael Cederbratt (M) vill bilda en allians med.
Jag säger bara, lycka till.
En rekommendation: Ta en snack med de gamla moderaträvarna och du skall finna att ett samarbete med centern alltid förväntas ske på centern villkor.
Erfarenheterna är många och i vissa fall skrämmande.
Låt mig bara referera till ett tillfälle då man efter ett val skulle, genom så kallad viktning, utse ordföranden i de olika nämnderna.
Centern hävdade då, på fullt allvar, att kommunalrådsposten skulle ges samma vikt som vilken annan ordförandepost som helst.
Vid det tillfället var det mycket nära att vi andra som var med vid förhandlingen lämnade lokalen.
Lämnade lokalen gjorde däremot den centerpartist som bestämt sig för att bli ordförande i byggnadsnämnden men mött ett kompakt motstånd.
Gränsen för hur många ordförandeposter centern skulle få hade då redan passerats, men likafullt ville man ha flera.

Känns problemet igen.
Titta bara på fördelningen under denna mandatperiod där centern totalt dominerar, trots att de andra partierna i koalitionen tillsammans är större än centern.
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Teknisk nämnden, Socialnämnden, Strömstadslokaler, allt styrs av centern.
Liberaler och Miljöpartister fick var sin nämnd och Kristdemokraterna blev utan.

Därför borde en eller annan moderat dra öronen åt sig innan man kastar sig in i det centerpartistiska getingboet.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Sanning och konsekvens!

Det är pinsamt om någon sprider lögner, men än värre blir det när sanningen kommer fram.

I akt och mening att tillfredsställa en och annan påstått utsatt politiker försöker vi hålla debatten på en saklig nivå.
För att levandegöra debatten så här några månader innan valet har vi redovisat flera av de åtgärder Centerpartiet, i opposition, ansåg viktiga att få genomförda.

Resultatet av denna redovisning blev att den totala tystnaden infann sig hos centerpartiets ledarskikt. Nu var det, helt plötsligt, inte intressant längre att debattera sakfrågor.
Varken Dafteryd, Torstensson, Heie eller Sältenberg låter undslippa sig ett enda pip.

Dafteryd har inget att säga om sina osanna påstående om kostnader för Canning
Torstensson har inget att säga om varken centrumplanen eller belysning av GC-väg till Hällestrand
Heie har inget att säga om Dafteryds felaktiga påståenden

Sältenberg förnekar sig inte
Sältenberg har inget att säga om något om de frågor som var så viktiga i opposition.
Han ägnar sig istället fortsatt åt att, på tidningens insändarsida, sprida budskapet att utan centerpartiet hade Strömstad varit illa ute.
Inga vettiga förslag har, enligt Sältenberg, kommit från någon i oppositionen.
Självgodheten når denna gång rent oanade höjder. Halleluja.
Om Sältenberg, istället för att slå sig för bröstet, orkat med att studera några av protokollen hade han kunnat konstatera att förslagen från oppositionen varit många och inte sällan synnerligen väl underbyggda.
Men det är klart, läser man bara egna handlingar och skiter i vad andra tycker, tänker och skriver så blir det ju så här. Enkelt uttryckt, centerpartistisk diktatur.

Uppenbarligen blev sanningen om de av centerpartiet föreslagna åtgärderna för jobbig att hantera för dessa fyra centralfigurer och då väljer man den enkla vägen, total tystnad.
Så mycket var alltså snacket om debatt om sakfrågor värt.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Exempellös brist på information!

Majoritetens löften om utvecklad information är ett rent skämt.

Just nu pågår ombyggnad av Södra Hamngatan utmed torget.
Tidigare har man meddelat att det är fråga om ett trafikexperiment som skulle genomföras under vintern och vara avslutat under maj månad.

Man kom mycket sent igång med detta experiment och inget talar för att det kommer att avslutas under maj månad.
Frågan är om det är ett experiment egentligen.
Man lägger ner enorma summor på att bygga om gator och trottoarer och det kanske inte riktigt är vad man förknippar med ett experiment.
Det ser mera ut som en permanent anläggning som medborgarna bara förväntas acceptera.
Utan att en enda skiss redovisats.
En ganska enkel ritning har publicerats här på bloggen, men inget motsvarande på kommunens hemsida och heller inget i tidningen som läsare lätt kunnat ta till sig och haft åsikter om.
Det enda som finns är en kort notis på kommunens hemsida.

Ansvarig för centrumplanen är Tekniska nämnden med dess ledare Åsa Torstensson.
Hon har för mycket länge sedan utlovat skisser mm som lätt förklarar vad man vill göra med centrum.
Detta löfte har inte infriats och kommer sannolikt heller inte att infrias innan det är dags för Åsa Torstensson att lämna över taktpinnen i Tekniska nämnden.
Någon fortsättning för henne som ordförande i den nämnden kan vi svårligen tänka oss.

Att inte ens Peter Dafteryd, som var den som torgförde att informationen skulle bli så mycket bättre, har ansett det värt att reagera.
Så lite var alltså det löftet värt.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Sakpolitik i kubik och kvadrat!

Kommunalrådet anser det viktigt att debattera sakpolitik.
Låt oss därför titta lite närmare på vad Centerpartiet, under sin tid i opposition, ansåg viktigt.

Vi har snart väntat en hel mandatperiod.

Väntat på att Centerpartiet skulle sjösätta allt man, under tiden i opposition, ansåg nödvändigt att genomföra.

Vi har väntat på att man skulle utreda sammanslagning av Tekniska och Miljö- och bygg.
Väntat på att LOV skulle införas.
Saknat initiativ för att få till belysning på GC-vägen till Hällestrand.
Inte sett det minsta tecken på att man velat konkurrensutsätta vissa funktioner.
(T.ex. städning av skollokaler, sophantering, kostproduktion)
Inga förslag om att personalen skall tillåtas driva förskolor
Inget förslag om en parlamentarisk grupp att utreda vad som är nödvändig kommunal verksamhet.
Någon landsbygdskoordinator har heller inte anställts.
Kan inte heller se att man använt sig av Strömstadsbyggen för att garantera befolkningstillväxten.
Hur det gått med försäljningen av skog för 10 miljoner låter vi vara osagt.
Osv…

Ganska betecknande faktiskt att man bland annat föreslog en parlamentarisk utredning när man satt i opposition. I majoritet har man inget till övers för andras åsikter.
Kan vi förvänta oss att Centern tar tag i alla dessa frågor de ansåg så viktiga eller kommer man att sopa dem under mattan.
I så fall hamnar den redan hård sargade trovärdigheten på en historiskt låg nivå.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Har Centerpartiet patent på sanningen?

  

När man tar del av uttalanden från ledande centerpartister bibringas man uppfattningen att det bara är dessa personer som kan allt och vet allt.

Det är rent fantastiskt att så mycket kunskap kunnat samlas i ett enda parti.
Samtidigt som de övriga partierna, enligt centern, befolkas med mindre vetande individer.

Att det kunnat bli så här beror sannolikt på att internutbildningen i centern så totalt inriktats på att aldrig lyssna till någon annan än de egna medlemmarna.
Man har lärt sig att det inte finns andra åsikter än de egna värda att ens fundera över.
Att resultatet av denna märkliga inställning alltmer leder till att man blir isolerad tycks inte bekymra centerpartisterna det allra minsta.
Man ångar på i gammal god stil och sprider visdomsorden omkring sig.

Att en del av det man försöker delge allmänheten inte sällan består av rena osanningar bekymrar heller inte denna självutnämnda politikerelit.
Inte ens när osanningarna kan beläggas med fakta reagerar man.
Istället för att förklara vad man egentligen menade lägger man locket på och låtsas som om ingenting hänt.

Om det, mot all förmodan, skulle visa sig att man inte lyckats åstadkomma det man lovat medborgarna kan man vara övertygad om att skulden för detta läggs på andra.
Centerpartister fattar nämligen aldrig några felaktiga beslut.

När centerpartister, i rent undervisande syfte, skriver insändare präglas dessa genomgående av tillrättavisning av andras uppfattningar.
I tillfälle andras uppfattningar kan vederläggas med fakta avstår man, bekvämt nog, från att svara.

Denna isolationistiska attityd, parad med en god del besserwissermentalitet, kommer att stå centerpartiet dyrt i det kommande valet.
Vem vill samarbeta med ett parti bestående av personer som saknar förmåga att ta till sig åsikter, eller värdera förslag från andra än de egna leden.
Representanter för de övriga partierna i majoriteten, L, Mp och Kd, framträder inte sällan med argumenten att ”samarbetet med centern har fungerat utmärkt”.
Och det är klart, har man inga andra ambitioner än att ständigt agera stödparti för centern och lämna sina egna hjärtefrågor därhän, fungerar det säkert bra.
Men vad blir resultatet?
Ett urvattnat politiskt enpartistyre med mycket lite av verklig substans.
En politisk ledning präglad av stora ord och lite verkstad.

Låt oss hoppas att den tiden snart är förbi och att vi efter valet i september får en politisk ledning med ett större mått av fingertoppskänsla för vad som är bra för medborgarna.
Låt oss hoppas det.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Maken till besserwissermentalitet får man leta efter!

När kommunalrådet inte kan svara för sina tillkortakommanden dyker en annan ”ledande” centerpartist upp.

Denna gång genom en insändare i dagens STNB

Nu är det Hans-Inge Sältenbergs tur att berätta för menigheten att utan Centerpartiets fasta ledning hade vi varit riktigt illa ute.
Det är nämligen så, enligt Sältenberg, att ingenting hade hänt om inte centern, tillsammans med sina koalitionspartners, fattat alla kloka beslut.
Oppositionen har uppenbarligen inget haft att tillföra.

Vi visste i och för sig redan tidigare att ingen har så stort ego som en centerpartist, men att det hade den omfattning som Sältenberg nu visar upp kom ändå som en överraskning.
Sältenberg vecklar in sig i ett resonemang om demokrati och majoritet men låter, lämpligt nog, bli att berätta att de övriga partierna i koalitionen knappast haft något inflytande på politiken. I vilket fall som helst lyser väldigt lite av deras respektive program igenom i den förda politiken. Kom sen och snacka om demokrati, Sältenberg.

Hela Sältenbergs insändare andas valpropaganda och då kanske det hör till att överdriva så mycket som möjligt.
Men om man utelämnar allt man misslyckats med och tror att medborgarna inte känner till det borde man tänka ett steg till. Verkligheten har en sällsynt förmåga att göra sig påmind.

Det stora misslyckandet, uppenbarligen bostadsbyggandet, skyller man bekvämt nog på oppositionen som inte hade tillräckligt med planer framme.
Lite väl magstarkt kan man tycka eftersom Sältenbergs egna gäng inte lyckats få fram en enda plan som kan ge nya bostäder. Hela tiden har man levt på det den gama majoriteten tog fram.
Sältenberg är dessutom synnerligen dåligt påläst. Hade han följt med lite bättre hade han kunnat konstatera att inget enda eget planförslag presenterades av varken centern eller liberalerna (folkpartiet) under de åtta åren i opposition. Inte ett enda.

Till slut.
När nu Sältenberg visat framfötterna och berättat för alla tidningsläsare hur duktiga man varit hade vi uppskattat om han haft kurage nog att ta avstånd från kommunalrådets felaktiga påståenden.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Svar från kommunen!


I anledning av att Dafteryd meddelat att kommunens investeringar i Canningprojektet var mycket noggrant kostnadsberäknade ställde jag ett antal frågor till tekniske chefen.

Svaren på frågorna är markerade med fetstil.

Hej Roland!

Du sa, vid samrådet, att det inte var klart hur man skulle göra med berget som sprängs bort. Det pågick ett utredningsarbete, sa du.
Efter att ha läst de handlingar som nu skickats ut har jag följande frågor:

Hur mycket räknar man med att det kommer att kosta att spränga och borttransportera bergmassorna?
De beräknade kostnaderna för detta lämnas inte ut till allmänheten med anledning av närliggande kommande upphandling.

Kommer borttransport att ske via dumprar eller via pråmar?
Alla olika alternativa borttransportmöjligheter kommer beskrivas och redovisas i den utredning som beräknas vara klar i juni.

Vart kommer bergmassorna att transporteras?
Det finns inga beslut tagna om detta ännu men det kommer framgå i kommande upphandling.

Finns det köpare av alla eller delar av bergmassorna?
Det finns inget beslut taget ännu för vilken form kommande upphandling kommer ha och hur kommunen kommer sälja berget.

Kommer viss del av bergmassorna att krossas på plats och återanvändas eller alternativt krossas på annan plats för återanvändning?
Del av massorna från berget kommer användas inom området och dessa avses att krossas på plats.

Allt detta måste ju vara klarlagt videt här laget eftersom man presenterat kostnader där arbetet med berget ingår.

Med vänlig hälsning
Sören Eriksson

Utifrån dessa svar blir det knepigt att förstå hur kostnaden för sprängning och borttransport av bergmassorna redan kan vara inräknade i de av kommunen redovisade beloppen.
Notera även svar på den sista frågan om berg kommer att krossas på plats.
Då är det bra att slippa bo i närheten.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Mycket väsen för lite ull…..

 

Mycket väsen för lite ull sa kärringen när hon klippte grisen.

Det finns en parallell till detta berömda uttryck och det gäller majoritetens hanterande av centrumplanen.

I inledningen av mandatperioden lät Liberalerna meddela att man ansåg det viktigt att komma igång med centrumplanen. En snabbstart förutskickades eftersom man visste meddela att ”ritningar finns klara, bara att sätta igång”.

Nu vet vi vad som hände och det är sannerligen inte mycket att skryta över.
Hittills har man:
Byggt en cykelbana som ingen använder utmed Surbrunnsgatan.
Byggt en cykelbana som ingen använder utmed älven vid Norra Hamngatan.
Breddat nedre bron och bytt räcken.
Påbörjat ett trafikexperiment med avsmalning av Södra Hamngatan utmed torget.

Detta är vad man, under snart fyra års regeringsperiod, lyckats åstadkomma.
Hur centrum slutligen är tänkt att bli, eller när det är tänkt att bli färdigt, saknas all verklig information om.
Det senaste i den riktningen är utspelet från Liberalerna som vill ha en gångfartsgata utmed torget. Frågan är dock om man verkligen studerat vad som gäller vid anläggandet av en gångfartsgata.
(I Göteborg fick en bilist böta 1.000 kronor efter att ha kört 15 km/h på en gångfartsgata)

Det enda vi vet med säkerhet just nu är att inget kommer att vara klart innan denna mandatperiod är till ända.
Man kan tycka vad man vill om ombyggnaden av centrum, särskilt effektivt har man inte bedrivit projektet.
Å andra sidan har man knappast gjort det på något annan område heller.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Så mycket var det snacket värt!

Den politiska majoriteten talar gärna och länge om hur viktigt det är att debatten handlar om sakfrågor.

I synnerhet på sociala medier.
Men om det skall bli något som liknar debatt kan man inte, som nu, tiga och låtsas som om det regnar.

Peter Dafteryd vägrar konsekvent debattera sina egna påstående gällande kostnader för Canningprojektet. Han svarar inte ens på en mycket saklig insändare!!
Åsa Torstensson vägrar konsekvent att debattera utvecklingen av centrum och underlåter, tvärt emot vad hon tidigare sagt, att redovisa illustrationer över hur allt är tänkt att bli.
Peter Heie vägrar konsekvent att ens kommentera Dafteryds oskickliga påhopp på en insändarskribent, trots att Heie själv predikat vikten av att hålla en god ton.

Dessa tre centerpartistiska frontfigurer har uppenbarligen inget till övers för en fri och öppen debatt, inte ens när det rör sig om sakfrågor.
Men att tiga och därmed tro att frågorna försvinner från dagordningen är naivt så det förslår.
Ju närmare valet vi kommer desto fler blir det som vill ha svar.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ingen överdriven entusiasm!

Strömstads Tidning frågar representanter för S, L, M, C och Mp vad de tycker om Canningplanen.

Av svaren att döma är inte entusiasmen direkt översvallande.
I första hand gäller det byggnation på Skeppsbroplatsen där S är direkt avvisande medan de övriga, centern undantagen, nog helst ser att Canningtomten byggs först.
Även centern börjar dock slira lite och säger nu att man är villig att diskutera med de övriga partierna vilket område som skall bebyggas först.
Miljöpartiet vet varken ut eller in. Blir det billigare att bygga Skeppsbroplatsen först då är man för det, men man har ingen bestämd åsikt.
Vem vet, det kanske slutar med att Mp blir ensamma om åsikten att Skeppsbroplatsen skall bebyggas först. I så fall får man nog räkna med en kraftig tillbakagång i valet.
Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har inte tillfrågats denna gång men vi vet redan deras inställning, spara Skeppsbroplatsen.

Riskfyllt att gå till val med devisen bygg Skeppsbroplatsen först
Sammantaget kan man nog konstatera att de flesta partier börjar inse att det vore, näst intill, ett politiskt självmord att gå till val på att Skeppsbroplatsen skall bebyggas först.
Sannolikt börjar flertalet av våra politiker inse att byggnationen på Canningtomten är mer än tillräcklig för att, tillsammans med alla övriga pågående projekt, fylla bostadsbehovet för lång tid framöver.

Parlamentarisk utredning
Om man koncentrerar sig på själva Canningtomten skapas utrymme för en parlamentarisk diskussion om hur man bäst skall använda Skeppsbroplatsen. Lugnt och metodiskt kan man analysera alternativen för att till slut komma fram till den optimala lösningen.
Till gagn för både bofasta och tillresande.

Minskade kostnader, bättre för handlare i centrum
Om man låter bli att omedelbart kasta sig över Skeppsbroplatsen behöver man heller inte bygga parkeringshuset vid Silverpilskajen.
Man behöver heller inte bygga ut Silverpilskajen.
En sammanlagd minskad investeringskostnad i storleksordningen 24,5 miljoner.
Men behöver heller inte omedelbart bygga ett externt parkeringshus för si så där 30 miljoner.
Handlarna i centrum har nog med bekymmer när ett stort antal p-platser tas bort utmed gatorna och välkomnar säkert att Skeppsbroplatsen får vara kvar tillsvidare.

Kanske bör man också titta lite på exploateringsgraden
Planförslaget visar en mycket tät bebyggelse på Canningtomten.
Kanske skall man titta lite närmare på det och minska antalet bostäder en aning.
Samtidigt som man minskar mängden berg som måste sprängas bort.
Därmed inte sagt att det behöver bli så, men det är ändå värt att titta lite närmare på.
Hittills har man ju varit uppbunden till Riksbyggeförslaget och kanske inte riktigt sett vad som är bäst för just Canningtomten.

Skynda långsamt
Visst, Canning har tagit lång tid, men det viktigaste är att det blir bra till slut.
Felaktiga exploateringar går inte att rätta till i efterhand.
Istället för att forcera fram en plan som med all säkerhet kommer att överklagas bör man försöka hitta möjliga samförståndslösningar.
Helt enkelt en varsam och genomtänkt exploatering.

Under tiden kan man se till att planen för Rådhusberget tas fram på ett sätt som kan accepteras av de kringboende där.
Dessutom har man att hantera de ekonomiska bekymren med kv. Magistern.
Kanske borde Strömstadsbyggen sälja tomten till någon som har muskler nog att bygga.
Löser man de knutarna kommer man inte att ha några framtida bekymmer med bostadsförsörjningen.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Peter Dafteryd borde vara försiktigare med hur han uttrycker sig!

 

Peter Dafteryd menar att han oförtjänt blivit påhoppad i sociala medier och på stan.

Om det nu är på det viset, vilket det ännu saknas bevis för, borde Dafteryd själv visa lite mera respekt när han uttalar sig.

Dafteryd har i klartext uttalat att kommunens investeringen i Canningprojektet baseras på ”mycket noggranna kostnadsberäkningar”.
Det underlag som presenterats visar att det alls inte är på det viset.
Därför borde Dafteryd be om ursäkt för sitt felaktiga påstående.

I en insändare beskyller Dafteryd Lars Georgsson för att vara ”negativ till utveckling
i stort i vår kommun”.
Det är ett osant och oförskämt uttalande som Dafteryd borde be om ursäkt för.

Det kan inte få vara så att kommunalrådet inte får kritiseras medan han själv tar sig rätten att sprida vilka falska uttalanden som helst.

Eftersom Peter Heie använde sig av sin position i fullmäktige för att läxa upp allmänheten i hur man bör uttrycka sig förväntar vi oss att han, vid nästa fullmäktigesammanträde, uppmanar Peter Dafteryd att framföra ursäkter för sina osanna uttalanden.
Men, det kommer det naturligtvis inte att ske.
Heie hade vid ett annat tillfälle chansen, men tog den inte, när Åsa Torstensson uppträdde oskickligt.
Han kommer inte att agera heller denna gång.
Centerpartisterna håller varandra om ryggen.

Återstår att se om Dafteryd själv har kurage nog att be om ursäkt.
Det duger inte att, obevisat, kasta ut beskyllningar för diverse påhopp om man inte själv är beredd att leva upp till det man förväntar sig av andra.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Dafteryds luftslott!

Jag har haft det tvivelaktiga nöjet att gå igenom de handlingar som skickats ut till partierna och till tidningen.

På punkt efter punkt ger underlaget stöd för det jag sagt hela tiden.
Det finns inte det som liknar mycket noggranna kostnadsberäkningar som Dafteryd påstår.

Däremot finns det en hel del antaganden om vad olika investeringar kan komma att kosta.
Till exempel: Bro över Bojarkilen ca 20 miljoner, parkeringshus 12,5 miljoner, Silverpilskajen 12 miljoner, bro över Strömsån plus trädäck 9 miljoner.
Kostnader framtagna genom användandet av schabloner och inte grundade på projekterade bygghandlingar.
Flera, synnerligen tunga kostnader har inte redovisats separat utan har bakats in i svårbegripliga totalbelopp.
Till exempel: Kostnader för bergschakt puls borttransport, nya kajer, sanering, rivning byggnader, badplats, parkanläggningar etc. etc. finns inte särredovisade.

Hårt styrd redovisning
Hela den ganska omfattande redovisningen är hårt vinklad mot att Skeppsbroplatsen bör bebyggas enligt planförslaget. Detta anser man skulle resultera i de lägsta kostnaderna för kommunen. Alla andra förslag anser man blir dyrare.
De som står bakom redovisningen blir ibland rent lyriska när de försöker beskriva vilka värden vi har att förvänta oss när Skeppsbroplatsen bebyggts.
En bärande intention i förslaget har varit att livet i husen, på innergårdarna, ska spilla ut på gatorna genom området och skapa möten mellan det allmänna och det privata. Lika viktigt är att livet i stadsdelen, de fönster som lyser på vintern, de tak och gavelmotiv som klättrar, de torg som lever, tillåts att bli en del av stadsbilden”

Kostnader
De kostnader som redovisas nu bygger på olika scenarier precis som vi påpekat flera gånger tidigare.
Nu försöker man ge sken av att, om allt byggs enligt planförslaget, blir det billigare än man tidigare sagt. 37 miljoner istället för 44,4 miljoner.
Det är siffror som skall tas med en mycket stor nypa salt eftersom det fortfarande rör sig om kostnadsbedömningar och inte mycket noggranna kostnadsberäkningar

Tänk vad vi hade uppskattat om Dafteryd insett att så är fallet. Att det inte går att fastställa kostnader innan man har ett beräkningsbart underlag.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Dafteryd sprider dimridåer!

Jag vet inte vilket syfte Dafteryd har med sina påståenden.

Ett är dock klart, han har inget till övers för människor med avvikande mening.
Kan han dessutom misstolka budskapet så gör han det.

I tidningen väljer han att svara på en insändare från Lars Georgsson medan det jag skrivit inte passat kommunalrådet att kommentera. Det är till att göra skillnad på person och person. Och han skall komma och snacka om att han vill ha debatt om sakfrågor.
Det visar sig dock att om frågorna blir för besvärliga att svara på då avstår Dafteryd, lämpligt nog.

Låt oss därför rekapitulera vad saken gäller.
Jag hävdar med bestämdhet att man inte kan presentera en mycket noggrann kostnadsberäkning avseende kommunens investeringar i Canningprojektet.
1. Det saknas en lagakraftvunnen detaljplan som visar vad man får bygga och var man får bygga. Man har därför ingen aning om hur stora intäkterna blir.
2. Det saknas ett relevant underlag att bygga en kostnadsberäkning på.
Merparten av de aktiviteter kommunen skall betala är ännu inte projekterade och därför omöjliga att kostnadsberäkna.

Det enda som kan presenteras idag är teoretiska bedömningar av omfattningen av den planerade byggnationen och vilka intäkter det skulle kunna ge, om de genomförs.
Omfattningen av utbyggnaden hänger intimt samman med de kostnader som kommer att drabba kommunens skattebetalare.

Jag blir rent ut sagt förbannad på Dafteryd när han säger följande:
Den eventuella oro som sprids beror nog till största delen på att debatten grundas på påståenden och inte fakta.

Dafteryd är den som sprider oro

Det är Dafteryd som står för påståendena när han säger att kommunens investeringar baseras på mycket noggranna kostnadsberäkningar.
Jag står för fakta när jag säger att det är omöjligt att presentera mycket noggranna kostnadsberäkningar när det inte ens finns en lagakraftvunnen detaljplan.
Man vet inte idag vad som får byggas, var det får byggas eller ens när det får byggas.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Historisk nivå!

 

Idag har vi passerat en milstolpe.

Totalt har det på bloggen hittills skrivits 2.847 inlägg och 6.153 kommentarer, tillsammans 10.000 aktiviteter.
Ingen kunde tro det när vi i blygsam skala startade bloggen strax innan förra valet.

Hur länge vi kommer att hålla på får framtiden utvisa men över höstens val kommer vi i vart fall att försöka vara aktiva.
Mycket står på spel i september och ovissheten om valutgången är större än någonsin.

Vi försöker, efter bästa förmåga, plocka upp för medborgarna väsentliga frågor och vi kommer därför att ägna stort intresse för hur de olika partiernas program formuleras.
Intressant blir att jämföra vad man gick till val på 2014 och vad man nu anser vara viktigast.
När vi närmar oss valdagen kommer vi att göra en noggrannare jämförelse mellan vad majoriteten lovade genomföra och vad som blev gjort i verkligheten.

Valet i september kommer i hög grad att handla om trovärdighet och därför blir jämförelserna särskilt intressanta.

Välkomna att fortsätta kommentera det vi skriver.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Tror man att sanningen kan tigas ihjäl?

Sedan Dafteryd meddelade att kommunens insatser i Canningprojektet kostnadsberäknats mycket noggrant har ingenting hänt.

Ingen enda person har velat ställa upp och försvara Dafteryds påståenden, inte ens Dafteryd själv.
Tror den samlade majoriteten att denna fråga kan tigas ihjäl och att ingen skulle bry sig om man låter bli att svara.
Inget kan vara mer felaktigt.

Ju längre tiden lider desto pinsammare blir hela situationen.
Den samlade majoriteten står bakom Canningprojektet, även om man på senare tid kunnat skönja vissa divergerande åsikter om var man skall bygga först.
Men nu gäller det kostnaden som man avser lägga på skattebetalarna och då blir det helt plötsligt dödstyst.

Representanter för majoriteten som gärna och ofta uttalar sig om projektets fördelar har nu inget att säga.
I Bivrins lyriska utläggningar om Skeppsbroplatsen syns inga som helst kopplingar till ekonomin för skattebetalarna.
Kommunen förväntas lägga ut massor av miljoner för att låta Riksbyggen tjäna pengar och underlätta för de sommarboende i Kebalviken att ta sig till centrum.
Samtidigt försvårar man för handeln i centrum att överleva när man tar bort ett stort antal parkeringsplatser.

Parkering kan lösas på andra platser säger Bivrin, men andas inte en mening om vad det kommer att kosta eller att kostnaden måste läggas in i Canningprojektet.

Vi börjar faktiskt bli lite sura på detta smygande i buskarna och oviljan att tala klarspråk.
Vid flera tillfällen har man påpekat vikten av att debattera sakfrågor men när en av de viktigaste saker kommunen har att hantera tas upp till debatt tiger man som muren.
Ett ovärdigt agerande som kan få förödande konsekvenser vid det kommande valet.

Dafteryd har meddelat att han avser att dra sig tillbaka eftersom man, på sociala medier, ”gått över gränsen”.
Att Dafteryd själv ”gått över gränsen” när han presenterat uppgifter som saknar verklighetsanknytning och dessutom vägrat förklara sig borde få åtminstone någon av ledarna inom majoriteten att reagera.
Är man så fruktansvärt uppbunden till Centerpartiet att man inte har kurage nog att hävda en egen uppfattning i denna fråga.
Eller är det så enkelt som att man håller med Dafteryd om att kommunens insatser i Canningprojektet verkligen kostnadsberäknats mycket noggrant.
Då är det mera illa ställt än man kunde föreställa sig.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer